Ana səhifə

Universitatea de stat din moldova aprob


Yüklə 5.38 Mb.
səhifə1/23
tarix24.06.2016
ölçüsü5.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


APROB

Rectorul USM,

doctor habilitat,

profesor universitar

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________ Gheorghe Ciocanu

____ _____________ 2011


RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010
PROFILUL
Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea

raţională a resurselor naturale”
Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6)

şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)Aurelia CRIVOI

dr. hab., prof. univ.,

Preşedintele Comisiei pentru profilul

Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarearaţională a resurselor naturale”
__________________________

CHIŞINĂU 2011

CUPRINS

1.

Date generale

3

2.

Capacitatea instituţională şi resursele

6

2.1.

Cadrul tematic şi instituţional de cercetare

8

2.2.

Personalul uman

31

2.3.

Mijloacele financiare disponibile

36

2.4.

Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare

36

3.

Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul

37

4.

Antrenare în activităţi conexe cercetării.

42

5.

Cooperari naţionale şi internaţionale

44

6.

Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

47

7.

Lista materialelor solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi acreditare


54

7.1.

Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu

54

7.2.

Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu

57

7.3.

Lista lucrărilor apărute în edituri străine

58

7.4.

Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară

58

7.5.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate

59

7.6.

Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate

64

7.7.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară

65

7.8.

Lista capitolelor din monografii apărute în ţară

78

7.9.

Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri

78

7.10.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini)


82

7.11.

Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale,

publicate integral


101

7.12.

Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale,

publicate integral


107

7.13.

Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale,

publicate ca rezumat (1-3 pagini)


108

7.14.

Lista manifestărilor ştiinţifice organizate

111

7.15.

Lista studiilor, referatelor publicate pe internet

112

7.16.

Lista brevetelor şi a certificatelor de soi, de rase

112

7.17.

Lista certificatelor de depunere în colecţie a suşelor

113

7.18.

Lista cererilor de brevetare şi certificare

113

7.19.

Lista contractelor de licenţă (sesiune) în baza brevetelor know-how

115

7.20.

Lista manualelor

115

7.21.

Lista capitolelor în manual

116

7.22.

Lista lucrărilor instructiv-metodice

116

7.24

Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor publice centrale şi / sau locale


117

7.29.

Lista tîrgurilor şi expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia (cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate)


120

1. DATE GENERALE
Caracteristica generală a profilului

Biodiversitatea, securitatea biologică şi utilizarea raţională a resurselor naturale


Cercetările ştiinţifice în domeniul profilului au fost abordate odată cu fondarea Universităţii de Stat din Moldova, la 1 octombrie 1946. În Moldova, unul dintre iniţiatorii activităţii de cercetare a fost academicianul Nicolae Dimo, dr. hab., prof. univ., fondator al primei şcoli ştiinţifice în domeniu. Pe parcursul anilor investigaţiile în cadrul profilului au luat amploare, cristalizându-se următoarele şcoli şi direcţii ştiinţifice:

 • Pedologie – fondator Nicolae Dimo, academician, dr. hab., prof. univ.;

 • Agrochimiefondator Ion DICUSAR, dr. hab., prof. univ.;

 • Cercetarea proteinelor vegetale – fondator Vasilii KlimenKo, academician, dr. hab., prof. univ.; Andrei ŞUTOV, dr. hab., prof. univ.;

 • Teriologie – fondator Mina Lozanu, dr. hab., prof. univ.;

 • Neuroendocrinologie şi homologie – fondator Boris Melnic, academician, dr. hab., prof. univ.; Aurelia CRIVOI, dr. hab., prof. univ.;

 • Ficobiotehnologie – fondator Valeriu Rudic, academician, dr. hab., prof. univ.;

 • Algologie şi biotehnologie algală – fondator Vasile Şalaru, membru corespondent al AŞM, dr. hab., prof. univ.;

 • Hidrobiologie – fondatori Mihail IaroşenKo, academician şi Ion Toderaş, membru corespondent al AŞM, dr. hab., prof. univ.;

 • Metabolismul proteinelor de rezervă ale seminţelor – fondator Iosif Vaintraub, dr. hab., prof. univ;

 • Substanţele modificate genetic – fondator Maria DUCA dr. hab., prof. univ., membru corespondent al AŞM.

 • Fitoterapia dereglărilor metabolice - fondator dr. hab., prof. univ. Aurelia CRIVOI, dr. conf. Iurie BACALOV.

Investigaţiile ştiinţifice în cadrul profilului sunt axate pe următoarele direcţii de cercetare:

 • Biochimia plantelor;

 • Fiziologia plantelor;

 • Microbiologia;

 • Genetica plantelor;

 • Biodiversitatea animală;

 • Biodiversitatea vegetală;

 • Ihtiologia şi hidrobiologia;

 • Enzimologia şi protecţia biologică a plantelor;

 • Fiziologia omului şi animalelor;

 • Pedologia;

 • Agrochimia;

 • Geologia;

 • Silvicultura;

 • Geografia;

 • Biotehnologia;

 • Biologia moleculară.

În perioada 2006-2010 au fost efectuate cercetări ştiinţifice în bază de contract cu agenţi economici atât din ţară, cât şi de peste hotare.. În cadrul acestor cercetări comune savanţii de la USM au colaborat cu omologii lor din centre prestigioase de cercetare din străinătate, precum: Binghamton University (USA), Universitatea de Stat din Milano (Italia); Institutul de Chimie a Proteinei din Kleinmachnow (Germania); Universitatea Aristotle din Thessalloniki (Grecia); Institutul de Fizică Biochimică din Moscova (Rusia); Institutul de Chimie Bioorganică din Moscova (Rusia), Universitatea Laval (Canada), Universitatea Cadi Ayyad (Maroc), Univ. „Al.I. Cuza” (Iaşi, România), California Riverside University (USA), Institut for Plant Genetics and Group Plant Research (Gatesleben, Germania), Centrul de Biodiversitate Suedez (Uppsala), Universitea Politehnică Livov, Universitatea din Kyoto (Japonia); N. Vavilov Institutul de Cercetării a Plantelor, St.-Peterburg (Rusia); N.M. Emanuel Institutul de Physica Biochemică, Academia de Ştiinţa din Rusia, Moscova (Rusia).

În cadrul profilului activează personalităţi marcante în domeniul cercetării din Republica Moldova: Boris MELNIC, Vasile ŞALARU, Andrei ŞUTOV, Ion TODERAŞ, Maria DUCA, Victor ŞALARU, Mina LOZANU, Aurelia CRIVOI, Ludmila CEPURNOV, Mihai LEŞANU, Vasile CIOBANU, Mihai COŞCODAN, Ana BÎRSAN, Iurie BACALOV, Valentina BULIMAGA, Gheorghe JIGĂU etc., meritele acestora fiind apreciate cu diferite distincţii şi premii: Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, Laureat al Premiul de Stat în Domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, Om Emerit, Distincţia guvernamentală „Meritul civic”, Premiul Prezidiului AŞM, Laureat al Concursului pentru lucrările ştiinţifice de valoare al tinerilor cercetători pe anul 2009.

Rezultatele cercetărilor efectuate în perioada 2006-2010 sunt reflectate în următorii indicatori:


  • Lucrări apărute în edituri din ţară: monografii – 63, manuale – 15, broşuri şi lucrări metodice – 17, culegeri – 47, rezumate ale comunicărilor – 152, articole – 186;

  • Lucrări apărute în edituri din străinătate: articole – 126.

  • Brevete – 33;

  • Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost prezentate la 36 saloane şi expoziţii naţionale şi internaţionale [INFOINVENT (Chişinău, R. Moldova), Salon International des Inventions des Techniques et Produits Nouveaux (Geneve), World Exhibition of innovation, research and new technology „Brussels EUREKA” (Belgia)] şi apreciate cu 16 medalii, inclusiv: de aur – 5, de argint – 8, de bronz – 3;

  • Au fost organizate conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională (Conferinţa ştiinţifică „Biodiversitatea vegetală a Republicii Moldova” şi Bilateral German-Moldova Workshop „Seed proteins: metabolism and evolution”, Seminarul moldo-rus cu participare internaţională pe tematica „Metodologia” studiului complex al omului);

  • În perioada de referinţă, în cadrul profilului au fost susţinute 1 teză de doctor habilitat, 15 teze de doctor, 83 teze de magistru şi 504 teze de licenţă.

Toate investigaţiile efectuate în cadrul profilului se înscriu perfect în Domeniile şi Direcţiile Prioritare de Cercetare-Dezvoltare ale Republicii Moldova.

Obiectivele realizate în cadrul Centrului de cercetări ştiinţifice Ştiinţe ale vieţii: • Utilizarea unor parametri biochimici şi moleculari în scopul evaluării reacţiilor adaptative şi calităţii biologice la floarea-soarelui;

 • Identificarea surselor de rezistenţă şi toleranţă la lupoaie;

 • Elaborarea unei strategii de estimare a calităţii serminţelor de floarea soarelui prin analiza proteinelor de rezervă, izoenzimelor şi marcherilor moleculari;

 • Cercetarea in vivo şi in vitro a proteolizei proteinelor de rezervă din seminţe de soia, fasole şi floarea soarelui.

 • Stabilirea schimbării a structurele primare proteinelor de rezervă în parcursul proteolizei limitate.

 • Determinarea structurii spaţiale a proteinelor de rezervă modificate prin proteoliza limitată: cristali­za­rea lor şi analiza structurală cu razele X.

 • Identificarea, izolarea şi purificarea Bg1 şi Bg2 homodimerelor a globulinei bazică 7S din seminţe de soia, cristalizarea lor şi analiza cu razele X.

 • Evidenţierea legităţilor moştenirii caracterelor biochimice la mentă;

 • Efectuarea selectării formelor perspective de mentă;

 • Elaborarea tehnologiei de obţinere a inoculumului de alge fixatoare şi producătoare de substanţe biologic active şi a tehnologiilor de utilizare a acestor alge. Studierea algoflorei aerotencurilor de la Staţia municipală de epurarea apelor reziduale, selectarea şi întroducerea în cultură a cîtorva tulpini de alge perspective pentru cultivare pe medii cu ape reziduale;

 • Elaborarea metodei de obţinere a biomasei algale eftine prin utilizarea în calitate de mediu de cultivare a apelor reziduale;

 • Estimarea influenţei fertilizanţilor asupra solului şi plantelor;

 • Elaborarea tehnologiilor de gestionare durabile a factorilor fizici şi agrochimici de fertilitate în cadrul unor terenuri pilot în diverse bioclimaterice;

 • Elaborarea tehnologiilor de obţinere a suplimentelor nutriţionale cromocomponente şi alte substanţe bioactive. Testarea acţiunii preparatelor cromocomponente asupra activităţii insulinei şi asupra ţesutului osos în normă şi în patologie;

 • Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de crom şi alte substanţe biactive. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor medicamentoase pentru utilizare în profilaxia şi tratarea diabetului zaharat şi osteoporozei;

 • Determinarea celor mai informative componente (energia asimilată – A, metabolismul energetic – Re, rata locomoţiei – Rl, convertibilitatea energiei asimilate – K2, potenţialul reproducerii asexuate şi sexuate în condiţii ecologic modificate, coeficienţilor populaţionali ai biostimulării şi reciclării diferitor elemente chimice) ale estimării ecologiei funcţionale în aspect onto - şi filogenetic;

 • Obţinerea valorilor indicilor ecologici sintetici pentru grupele principale de nevertebrate acvatice. Indicii obţinuţi vor fi utilizaţi în paşaportizarea ecologică a hidrobionţilor din încrengăturile de animale inferioare;

 • Întreprinderea măsurilor efective de monitorizare a dezvoltării copiilor în zonele republicii unde au fost depistate dereglări, abateri după indicii geochimici şi ecologici;

 • Determinarea stării funcţionale a sistemului nervos şi endocrin sub influenţa factorilor ecologici;

 • Elaborarea recomandărilor privind dezvoltarea mediului rural a Republicii Moldova în funcţiille de particularităţile socio-demografice regionale;

 • Analiza comparativă şi elaborarea concepţiei studiului complex al omului;

 • Efectuarea analizelor proteinelor în organele vegetative şi generativela diverse faze de dezvoltare. Se vor identifica genele Rf în diverse surse restauratoare de fertilitate în baza primerilor specifici;

 • Elaborarea tehnologiilor de utilizare a biomasei algale cultivate pe ape reziduale în zootehnie şi fitotehnie;

 • Elaborarea procedeelor noi de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut sporit de ficobilipro­teine şi SOD;

 • Efectuarea screeningului biotehnologic al acţiunii compuşilor coordinativi ai Mn(II), Fe(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II), Co(II) asupra potenţialului fiziologobiochimic al spirulinei;

 • Perspectivele evoluţiei oraşelor mici şi mijlocii în Republica Moldova la scară regională prin prizma priorităţilor dezvoltării durabile;

 • Evaluarea şi stabilirea nivelului de dezvoltare economic al fiecărui centru raional şi oraşelor mici;

 • Elaborarea priorităţilor de dezvoltare ale oraşelor mici şi mijlocii în contexul dezvoltării durabile.

2. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI RESURSELE
2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare
În prezent cercetările ştiinţifice la profilul nominalizat se desfăşoară în cadrul a 6 laboratoare de cercetări ştiinţifice – „Algologia”, „Biochimia Plantelor”, „Ecofiziologie Umană şi Animală”, „Ficobiotehnologie”, „Procese Pedogenetice”, „Securitatea Biologică” şi colectivul de creaţie provizoriu „Argonaut”. Potenţialul ştiinţific în cadrul profilului cuprinde 93 cadre didactico-ştiinţifice (27 cercetători ştiinţifici titulari), inclusiv 17 doctori habilitaţi, 50 doctori, doctoranzi, masteranzi. La realizarea procesului didactico-ştiinţific participă 3 academicieni şi 2 membri corespondenţi ai AŞM.

În decursul perioadei 2006-2010 au fost efectuate cercetări în cadrul a 18 proiecte (1 proiect instituţional fundamental, 3 proiecte instituţionale aplicative, 4 – proiecte din cadrul programei de Stat, 6 – proiecte internaţionale bilaterale, 4 – proiecte pentru tinerii cercetători). Toate investigaţiile efectuate cuprind un spectru larg de direcţii de cercetare: 1. Studierea principiilor biologice, ecologice şi biochimice ale algelor din dife­rite biotopuri în scopul evidenţierii suşelor producenţi de proteine şi substanţe biologic active;

 2. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi resurse alimentare;

 3. Studierea unor funcţii geochimice ale populaţiilor organismelor macrobentoni­ce în scopul fundamen­tării metodologiei moni­­to­ringului biogeochimic şi stabilizării echi­lib­rului ecologic în hidroecosis­te­mele zonei de interferenţă;

 4. Valorificarea resurseşor umane,naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;

 5. Mecanismul evoluţiei însuşirilor şi regimurilor fizice, hidrofizice, agro­chi­mi­ce în rezultatul modifi­cării raportului dintre masa şi volumul fazelor solului;

 6. Cercetarea mecanismelor fizico-chimice de funcţionare a codului genetic;

 7. Metabolismul şi evoluţia pro­te­i­nelor de rezervă ale seminţelor;

 8. Influenţa unor factori exogeni în reglarea procesului de creştere şi dezvoltare la plante;

 9. Aspectele biologice şi populaţio­niste de control continuu al funcţiei repro­ductive şi de monitoring genetic al popula­ţiei în Republica Moldova;

 10. Sinteza orientată a substanţelor bioactive de către algele microscopice ca obiec­te biotehnologice;

 11. Influenţa unor factori exogeni asupra creşterii şi dezvoltării plantelor;

 12. Studierea mecanismului reprodu­cerii şi optimizării raportului dintre masa şi volumul fazelor solurilor în regim de post­desfundare;

 13. Sinteza orientată a substan­ţelor biolo­gic active de către ciano­bacterii şi microalge utilizate ca obiecte biotehnologice;

 14. Elaborarea tehnologiilor de cul­tivare masivă a algelor, linie cu flux de de­tec­tare şi obţinere a substanţelor fizio­lo­gic active din alge;

 15. Ihtiofauna şi fauna semi­acvatică a bazinului r. Nistru, originea, starea ecologică actuală şi bazele biologice de utilizare piscicolă;

 16. Cercetarea influenţei elementelor îngrăşămintelor organice şi minerale în reglarea regimului de nutriţie a solului, conţinutului unor metale grele în sol şi plante şi calităţii recoltelor în Republica Moldova;

 17. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;

 18. Starea actuală şi bazele biologice de valorificare a ihtiofaunei şi faunei semi­acvatice în Republica Moldova;

 19. Elaborarea tehnologiilor de cultivare in vitro de ţesuturi vegetale şi utilizarea lor în fitotehnie, horticultură, farmaceutică, industria uşoară;

 20. Studiul relaţiilor intra- şi interspecifice la plante şi animale terestre în scopul majorării bioproducti­vi­tăţii ecosiste­melor naturale şi agrocenozelor;

 21. Studiul genetico-molecular al polimorfismului la unele specii de plante, 06.407.026F, în două temei (direcţii):

 22. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;

 23. Cercetarea comparativă a proteolizei proteinelor de rezervă din seminţe: aspectele funcţionale şi analiza structurală;

 24. Cadrul metodologic de identificare, evaluare şi monitorizare a factorilor, proceselor şi mecanismelor de evoluţie a solurilor în regim antropizat;

 25. Cadrul conceptual-experimental de elaborare a metodelor de tehnologii agricole ecologice de remediere a indicilor de calitate a solului;

 26. Cadrul metodic-practic de implementare diferenţiată a metodelor de tehnologii ecologice de remediere a solului;

 27. Gestionarea durabilă a solurilor antropizate prin monitorizare şi tehnologii ecologice de remediere;

 28. Elaborarea metodelor pentru testarea sistemului endocrin uman pe baza analizei imunofermen­tative;

 29. Polimorfismul genetic şi valorificarea acestuia în ameliorarea bazată pe markeri moleculari.

 30. Studiul acţiunii extractelor din micro­organisme asupra culturilor de celule şi ţesuturi in vitro în vederea perfec­ţionării biotehnolo­giilor vegetale;

 31. Elaborarea metodelor de comba­tere a microorganismelor care provoacă coroziunea şi distru­gerea monumentelor istorice şi operelor de artă;

 32. Influenţa îngrăşămintelor asupra proprietăţilor fizico-chimice ale solurilor şi acumularea metale­lor grele în ele, recoltei şi calităţii ei;

 33. Cercetarea plantelor rare şi pe cale de dispariţie din flora Republicii Moldova;

 34. Fundamentarea experimental-bioener­getică a teoriei creşterii ontogenetice şi funcţio­nării popu­laţiilor organismelor poichiloterme;

 35. Particularităţile ciclurilor reproduc­tive a speciilor endemice, rare şi pe cale de dispariţie din bazinul râului Nistru şi din zona nord-vestică a bazinului Mării Negre;

 36. Elaborarea metodelor efective de resta­bilire a componenţei şi densităţii optimale a vertebratelor silvice şi de stepă aflate pe cale de dispariţie;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət