Ana səhifə

Tvf miNİ voleybol yarişma talimati böLÜm genel hüKÜmler amaç Madde 1


Yüklə 426.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü426.5 Kb.

TVF MİNİ VOLEYBOL YARIŞMA TALİMATI1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- . Bu Talimatın amacı, ülkemizde oynanan yarışma mini voleyboluna ilişkin oyun kurallarının belirlenmesidir.”
Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, ülkemizde oynanan yarışma mini voleyboluna ilişkin oyun kurallarının kapsar.
Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9uncu maddesi ve 19/07/2012 tarihli 28358 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) ile 22/04/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.”


Tanımlar


Madde 4-

Bu Talimatta geçen:


Genel Müdürlük

:

Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon (TVF)

:

Türkiye Voleybol Federasyonunu,
Başkan

:

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu

:

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü

:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Spor Kulübü

:

Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, liglerde


yer alma hakkı olan spor kulübünü,
Kurul

:

Mini Voleybol Kurulun

İfade eder.2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER
Uygulamalar

Madde 5-

5.1. Bu Talimat 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı ve Voleybol sezonu ile diğer sezonlarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullar küçükler kategorisinde uygulanacaktır.

5.2. 2014-2015 Sezonunda Yarışma Mini Voleybolunda 2003-2004 doğumlu 10 (on) ve 11(on bir) (on bir yaş dâhil) yaşındaki kız ve erkek sporcular yer alacaktır. İleriki yıllarda yaş hesabı birer yıl eklenerek yapılacaktır.”5.3. Takım oturma sırasında, antrenör ve yardımcı antrenör olarak beden eğitimi öğretmenleri, Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifikası Programına katılmış antrenörler yer alabilir.
Madde 6 – Mülga.

Madde 7 – Mülga.

Madde 8 – Mülga.

Madde 9 – Mülga.

Madde 10 – Mülga.

Madde 11 - Mülga.

Madde 12 – Mülga.

Madde 13 – Mülga.

3. BÖLÜM - OYUN KURALLARI
Madde 14 – Oyunun özellikleri:

14.1. Oyunun özellikleri şunlardır:

 1. Oyun Sahası: Yarı sahası 6x6 Metre, Tam sahası 12x6 metredir.

 2. File Yüksekliği: Erkekler ve Kızlar için 2.05 metredir.

 3. Top: 200 gram ağırlığına Mikasa MVA 123 SL’dir.

ç) Katılanlar: Takımlar en az 8 (sekiz) oyuncudan oluşmak zorundadır. 7 (yedi) veya daha az oyuncu ile yarışmaya gelen takımlar yarışmaya alınmazlar. Yarışmaya eksik oyuncu ile gelen takımlar o yarışma için hükmen mağlup sayılırlar.

d) Yarışma Mini Voleybolu, Mahalli, Grup, Yarı final ve Final yarışmaları şeklinde oynanacaktır.

e) Yarışmalar kazanılmış 2 (iki) set üzerinden oynatılır. 1-1(bir-bir) lik eşitlik halinde 15 (on beş) sayılık netice seti oynatılır.

f) Oyuncu Sayısı: 4 (dört) Oyuncu sahada, 4 (dört) oyuncu dışarıda olmak üzere 8 (sekiz) oyuncudan oluşur. Kız takımları 2 (iki) oyuncuyu, erkek takımları ise 1 (bir) veya 2 (iki) oyuncuyu rezerv oyuncu olarak listelerinde göstereceklerdir.

g) Formalar: Formalar, 1’den (bir), 8’e (sekiz) kadar numaralı olmalıdır. Rezerv oyuncuların forma numaraları 9 (dokuz) ve 10 (on) numaralı olmak zorundadır.

ğ) Numaraları: Göğüste 15 cm, sırtta 20 cm, genişliği 2 santimetredir. Takım kaptanının göğüs numarasının altında 8x2 cm. uzunluğunda bir şerit bulunmalıdır.

h) Tüm Oyuncuların oynamalarının sağlamak, alt yapıları desteklemek ve güçlendirmek için İl, Grup, Yarı final ve Final yarışmalarında takımlar her yarışma öncesinde ayrı ayrı 8 (sekiz) kişilik liste verebileceklerdir. Takımların rezerv oyuncuları var ise bu oyuncular listelerde ayrıca belirtilecektir.

ı) Oyuna başlayacak ilk dört oyuncunun forma numaraları 1-2-3-4’e kadar, saha dışında değişme sırası bekleyen oyuncuların forma numaraları ise 5-6-7-8’e kadar, Rezerv oyuncu var ise forma numaraları 9-10 numaralı olmak zorundadır.

i) Oyunun başladığı andaki yerleşim planı itibarıyla sahaya diziliş (EK – 1) ilk değişecek oyuncu 1 numaralı oyuncu olacak şekilde düzenlenecektir.

j) Değişmeler sahanın arkasında yapılacağı için 1 numaralı oyuncu servis atmak için geldiğinde oyundan çıkarak bekleme sırasının sonuna geçecek ve 5 numaralı oyuncu oyun alanında 1 numaralı oyuncudan boşalan yeri alarak servis atışıyla oyuna girecektir.

k) Her serviste saat yönünde dönmek koşuluyla oyuncu değişiklikleri hakemden izin almaksızın eş oyuncuların değişimi şeklinde uygulanır.

 1. 2 no’lu oyuncu çıkar,6 no’lu oyuncu servis atışıyla oyuna girer.

 2. 3 no’lu oyuncu çıkar,7 no’lu oyuncu servis atışıyla oyuna girer.

 3. 4 no’lu oyuncu çıkar,8 no’lu oyuncu servis atışıyla oyuna girer.

l) Oyun başlamadan önce belirlenen değişme sırasına antrenör hiçbir suretle müdahale edemez. Sırası gelen oyuncunun yerine bir diğerini oyuna sokamaz ve/veya kenara çıkma sırası gelen oyuncuyu oyun alanında tutamaz.

m) Sahada yer alacak ilk 4 oyuncu, birinci ve ikinci sette farklı olmak zorundadır (netice setinde istenilen kadro ile başlanabilir). Antrenör ikinci ve set eşitliği durumunda üçüncü set başında hangi oyuncu grupları ile oynayacağını ve rezerv oyuncularını yazı hakemine bildirmek zorundadır.

n) Mülga.

o) Antrenörler, istediği takdirde 2. Set ve netice setlerinde rezerv oyuncuları oynatabilirler. Rezerv oyuncular oyuna girmeleri halinde set bitene kadar oyundan çıkamazlar. Oyunda değiştikleri oyuncular ise rezerv oyuncu statüsüne geçerler. Sakatlık ve/veya hastalık hallerinde ise antrenörlerin bunu kanıtlaması istenerek sahada görevli sağlık elemanının onayı ile değişikliğe izin verilir. Hastalanan ve sakatlanan oyuncunun yerine rezerv oyunculardan herhangi birisi oyuna girecektir.

ö) Libero oyuncu uygulamasına izin verilmez.

p) Aynı oyuncu servis atarken takım art arda üç sayı aldıysa, dördüncü servisten önce takım bir tur döner ve takım sırasından oyuna giren oyuncunun servisiyle maça devam edilir. Rakip takımda aynı şekilde bir tur döner. Müsabaka hakemleri dönüş kuralını her iki takımada düzenli olarak yaptırmak zorundadır.

r) Aşağıdaki hallerde sayı kazanılır:

 1. Bir takım topun kendi oyun alanındaki zemine temas etmesine engel olamadığında,

 2. Bir takım değişme hatası yaptığında,

 3. Bir takımın herhangi bir oyuncusu topu iki elle tutarak durduğunda veya bu şekilde taşıdığında veya sıçrayarak tek elle yapılan plase atışlarında çektirme yaptığında

 4. Bir takımın herhangi bir oyuncusu fileye tutunduğunda veya şeklini bozacak şiddette temas ettiğinde, File üst bandına temas ettiğinde veya resmi oyun kurallarındaki file hatalarını yaptığında,


 1. Kızlar ve Erkeklerde oyuna sadece alttan ve önden servis atışı ile başlanacaktır. Topa vuruş noktası vücut bel seviyesi altında olmak şartıyla top elden çıkartılarak servis çizgisine en yakın yerden atmadığında,

 2. Bir takımın attığı servis karşı sahaya ulaşmadığında veya karşı sahayı aşarak oyun alanının dışına düştüğünde,

s) Oyun alanında tüm oyuncular bulundukları bölgede oynamak zorunda olup, oyuncular kendi aralarında yer değiştirme işlemini gerçekleştiremezler.

ş) Öndeki iki oyuncu file önünde bloğa çıkabilir ve her türlü hareketle hücum vuruşu yapabilir. Ancak arka hat oyuncuları file önünde blok yapamaz ve blok teşebbüsünde bulunamaz. Arka hat oyuncularının, oyun alanı ve serbest bölgenin herhangi bir yerinden, sıçrayarak tek el veya çift elle hücum vuruşu tamamlaması hatadır. Arka hat oyuncuları sıçramadan olsa dahi tek elle smaç kol tekniği ile hücum vuruşu yapamaz. Arka hat oyuncularının ayakları yerden kesilerek manşetle yaptıkları hücum vuruşu hata olarak değerlendirilmez.

t) Yarışma mini voleybolunda file teması ve çizgi ihlalleri resmi oyun kurallarındaki gibi cezalandırılır.

u) Yarışma mini voleybolunda bir takım topu rakibe geri göndermeden önce üç vuruş yapmak zorundadır. Burada çarpma vuruşlar da bir vuruş olarak değerlendirilecektir. Karşı sahadan gelen top; direkt olarak manşet, parmak pas veya smaçla karşı alana gönderilemez.

ü) Servis dışında rakipten gelen her topa, ön oyuncular tarafından sadece file üstünde blok yapılabilir. Parmak pas veya manşet pas ile içeri kaçırılan toplara file üstünde tipleme şeklinde blok yapılabilir. Bu tek pas olarak değerlendirilmez.

v) Cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Antrenör, sporcusuna kızarak ya da kızgın jest ve mimikler sergileyerek hitap ettiğinde,(Antrenöre önce sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, sonra KIRMIZI KART sayı kaybı ve servis atma hakkının rakibe verilmesi, SARI VE KIRMIZI KARTIN ayrı ayrı gösterilerek antrenörün diskalifiye edilmesi halinde oyun sahasını(kontrol bölgesi dâhil) terk edecektir. Antrenör oyun sahasını terk etmez veya tribünde taşkın hareketlerini devam ettirmesi halinde rakibi karşılaşmayı hükmen kazanacaktır. Sözlü uyarı yapılmadan da diğer yaptırımlar uygulanabilecektir.

 2. Antrenör hakem kararına itiraz ettiğinde ve/veya tepki gösterdiğinde, (Antrenöre önce sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, sonra KIRMIZI KART sayı kaybı ve servis atma hakkının rakibe verilmesi, SARI VE KIRMIZI KARTIN ayrı ayrı gösterilerek antrenörün diskalifiye edilmesi halinde oyun sahasını(kontrol bölgesi dâhil) terk edecektir. Antrenör oyun sahasını terk etmez veya tribünde taşkın hareketlerini devam ettirmesi halinde rakibi karşılaşmayı hükmen kazanacaktır. Sözlü uyarı yapılmadan da diğer yaptırımlar uygulanabilecektir

 3. Bir takımın herhangi bir oyuncusu diğer takımın oyuncularını sinirlendirecek, incitecek, üzecek jest ve mimikler sergilediğinde ya da karşı takımın oyuncularına bu amaçla seslendiğinde, (Oyuncuya ilk önce sözlü uyarı sonra ikaz SARI KART, daha sonra KIRMIZI KART sayı kaybı ve servis atma hakkının rakibe verilmesi)

y) Oyun şekli, setler, sayılar ve molalar

 1. Yarışma Mini Voleybolunda oyun, toplam 3 set olmak üzere kazanılmış 2 set üzerinden oynanır.

 2. Bir set; katılan takım sayısı, organizasyon süresi ve tesislerin kapasitesine göre 21 sayı üzerinden oynatılır.

 3. Yarışma Mini Voleybolunda; takımların her sette 1 mola hakkı vardır. Teknik mola yoktur.

z) Yarışma Mini Voleybolunda, Mahalli yarışmalar üç hakemle (Başhakem, Yardımcı Hakem ve yazı hakemi) yönetilir.

aa) Müsabaka öncesi takımlara 15 dakika ısınma süresi verilir. Takımların filede beraberce en az 6 dakika ısınmaları sağlanır.

bb) Bir günde iki yarışma oynatılacaksa mahalli yarışmalar hariç (Grup, Yarı Final ve Final yarışmaları) oynayan takımların en az 4 (dört) saat dinlendirilmeleri sağlanacaktır.

cc) Puanlama: Yarışma Mini Voleybolunda puanlama sistemi aşağıdaki şekilde uygulanır.

  1. Galip gelen takım 2 (iki) puan,

  2. Mağlup olan takım 1 (bir) puan alacaktır.

  3. Hükmen mağlubiyetlerde kazanan takıma 2 (iki) puan kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir. Setler; 21-0,21-0 olarak tescil edilir.


dd) Hakem ve gözlemci görevlendirme:

 1. Yarışma Mini Voleybolunda, İllerinde düzenlenen Yarışma Mini Voleybol oyun kuralları seminerine katılan hakemler görevlendirilir.

 2. Mülga.

 3. Mahalli yarışmalarda, Türkiye Şampiyonası grup, yarı final ve finallerinde Baş Hakem, Yardımcı Hakem, Yazı Hakemi görevlendirilir.

 4. Gözlemciler Federasyonun statüsüne göre görevlendirilir.

 5. Yarışma Mini Voleybolunda, ilçe, il, yarışmalarında da sertifikalı hakemler görevlendirilecektir.


4. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 15- Bu Talimatta oyun kuralları ile ilgili olarak yer almayan hususlarda Resmi Oyun Kuralları geçerlidir. Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alınır.
Yürürlük

Madde 16- Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun ……./……../2014 tarih ve ……. sayılı kararı ile kabul edilen bu Talimat Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 17- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.

YARIŞMA MİNİ VOLEYBOLU(EK-1)
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət