Ana səhifə

Tarixi nofeiy


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə1/5
tarix26.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
  1   2   3   4   5
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O`RTA-MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI

JAHON SIYOSATI VA TARIX FAKULTETI

UDK:

BBK:

P-

SODIQOV FURQAT FATULLAYEVICH

MUHAMMAD ALI BALJUVONIYNING

TARIXI NOFEIY” ASARI TARIXIY MANBA SIFATIDA


5A220204-Tarixshunoslik, manbashunoslik

va tarixiy tadqiqotlar metodlari mutaxasisligi

Magistrlik akademik darajasini olish uchun yozilgan
DISSERTATSIYASI

Ilmiy rahbar: t.f.d.To`rayev H.H.
Toshkent 2012

MUNDARIJA

KIRISH........................................................................................................

3-7
I BOB

TARIXI NOFEIY ” ASARI XX ASR BOSHIDA BUXORO AMIRLIGIDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY AHVOLNI O`RGANISHDA MANBA SIFATIDAI.1.

“Tarixi nofeiy” asarida XX asr boshida Buxoro amirligining ijtimoiy hayoti to`g`risida.........................

8-16

I.2.

“Tarixi nofeiy” asarida Buxoroda sho`rolar hokimiyatining o`rnatilishi masalalarining yoritilishi……………………………………………....

16-26


II BOB

BUXORO AMIRLIGINING MA`MURIY TUZILISHIII.1.

Amir va uning vakolatlari. ...........................................

27-33
II.2.

Amirlikdagi mansablar va ularning vazifalari...............

33-42

III BOB

TARIXI NOFEIY ” ASARIDA BUXORODA

MADANIY-MA`RIFIY HAYOTNING AKS ETISHIIII.1.

Masjid va madrasalar. .....................................................

42-52
III.2.

Ma`muriy - xo`jalik binolari..........................................

52-61

XULOSA......................................................................................................

62-65

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI...............................

66-69

ILOVA.........................................................................................................

70-80

Kirish

Mavzuning dolzarbligi. Sobiq Sovet tuzumi davrida O`zbekistonnig boy merosi hukmron kommunistik mafkura nuqtai - nazaridan o`rganilib, tarixiy yozma manbalar chetlab o`tildi. Lekin xalqimiz qadimdan saqlanib kelayotgan urf-odatlari, tili, dinini saqlab qoldi. Bu xalqimizning eng katta yutug`idir. Zero, Prezidentimiz Islom Karimov ta`kidlaganlaridek: “Xalqimiz har qanday to`fon va suronlarga qaramasdan, milliy o`zligi va azaliy qadriyatlarini saqlab qolib, bugungi dorilomon zamonlarga bezavol yetib kelishida uning qon-qoni, suyak-suyagida bo`lgan ma`naviy jasorat tuyg`usi, hech shubhasiz, hal qiluvchi ta`sir o`tkazib kelmoqda”1.

Mustaqillik tufayli tarixiy tadqiqotlar doirasi kengaydi va olimlarimiz tomonidan bir qator manbalar o`rganildi. Tarix fanining dolzarb muammolari va vazifalari o`tmishda, jumladan o`tgan tarixiy shaxslarga haqqoniy, xolisona baho berish, o`zbek xalqi va o`zbek milliy davlatchiligi tarixining bosqichlarini yoritish, Rossiya imperiyasi va sovet mustabid tuzumi davrlarini yangidan o`rganish kabilar yurtimiz tarixchilari tomonidan o`rganilmoqda desak xato bo`lmaydi. Ma`naviyatimiz sarchashmalari hisoblangan yuzlab qadimgi va o`rta asrlarda yozilgan qo`lyozma asarlar amaldagi imloda chop etildi.

Shu o`rinda XVI asrning boshlarida tashkil topib, XX asrning 20-yillariga qadar mavjud bo`lgan Buxoro davlati tarixini o`rganish, uning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotini shu davrlarda yozilgan mahalliy manbalarning o`rni beqiyosdir. Buxoro davlati tarixi o`zbek davlatchiligining ajralmas qismi bo`lib, o`zining o`ta murakkabligi va serqirraligi bilan ajralib turadi. Yurtboshimiz ta`kidlaganlaridek: ”Buxoro tarixi shukuhli va muborak kunlar bilan bir qatorda, juda og`ir va musibatli damlarga ham guvoh bo`ldi, ko`plab bosqinlarni boshdan kechirdi, necha marotaba vayron etildi, o`t ichida qoldi. Bu muqaddas tuproqda begunoh qonlar to`kildi, muhtasham obida, minora va aziz avliyolar qabrlari oyoq osti qilindi”.2

Buxoro tarixnavislik maktabi namoyondalari tomonidan 50 ga yaqin tarixiy, tarixiy – adabiy va biografik asarlar yaratilgan. Bulardan juda ko`p qismi bugungi kunga qadar olimlarimiz tomonidan maxsus tadqiq qilinmagan va vatanimiz tarixi uchun muhim hisoblangan aksariyat manbalar esa, o`zbek tiliga o`girilmagan. Muhammad Ali ibni Muhammad Sayid Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” nomli asari Buxoro amirligining XX asr boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy tarixini yoritib beruvchi manbalardan hisoblanadi. Asarda Buxoro inqilobi, sobiq Sovet davlatining Buxoro davlatiga nisbatan olib borgan siyosati voqealar guvohi tilidan bayon qilinadi. Shu bilan birga amirlikdagi mansab va lavozimlar, ularning vazifalari bayoni tadqiqotning dolzarbligini oshiradi.

“Tarixi nofeiy ” asarining muallifi ko`p masalalarni haqqoniy va xolis baholagan, hissiyotlarga berilmagan. Buxoro amirligida davlatning idora etilishiga oid ma`lumotlari, jadidlar va tarixiy shaxslarga bergan baholari, Buxoro inqilobi va uning oqibatlariga bo`lgan munosabatlari nihoyatda ahamiyatli va qiziqarlidir.

“Tarixi nofeiy ” asarida Buxoroning ma`rifiy-madaniy hayoti to`g`risida qimmatli ma`lumotlarni keltirilgan. Bunga misol qilib shahardagi madrasa va masjidlar, ma`muriy xo`jalik binolari to`g`risidagi ma`lumotlarni keltirish mumkin.Tadqiqotning o`rganilish darajasi. Buxoro amirligining tarixi qiziq va murakkabdir. Ko`plab olimlar Buxoro tarixi ustida tadqiqot olib borishgan. Shulardan biri Muhammad Ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ”(Foydali tarix) asaridir. “Tarixi nofeiy” asarida yozilishicha mazkur asarni muallif Buxoro va Samarqandda bo`lgan birodar va do`stlarining iltimosiga asosan yozganini aytib o`tgan. Dastlab mazkur asarni olim Ahror Muxtorov arab imlosida nashr ettirgan bo`lib, Muhammad ali Baljuvoniy to`g`risida o`z fikrlarni bildiradi: “Tarixi nofeiy ” nomli asar nafaqat O`rta Osiyo xalqlari tarixi bilan qiziqgan muxlislarga, balki tarixchilarga ham ma`lum emasdi. Asarning muallifi Muhammad Ali ibni Muhammad Sayid Baljuvoniyning o`g`li bo`lib, uni faqat qariya hamqishloqlari eslaydilar. Muhammad Ali rajab oyining 18-kuni hijriy 1341 (milodiy – 1923 yili, 12 fevral) sana Samarqand shahrining Tillakori madrasasida “Tarixi nofeiy ” asarini yozishga kirishib, hijriy 1346 yili muharram oyining 22-kuni (milodiy- 1927 yil 22 iyun) uni Baljuvonning Beshtang qishlog`ida nihoyasiga yetkazgan. Muhammad Ali Samarqand va Buxoro madrasalarida tahsil ko`rib, bir muddat davlat ishlariga ham aralashib yurgan”.3

“Tarixi nofeiy ” asari 15 bob(maqsad)dan iborat. Asar boblarining nomlari keltirilgan bo`lsada, asarda faqat 7 ta bob mavjud. Qolgan boblarning nima uchun keltirilmaganligini aniqlay olmadik.

Mazkur asarning o`zbek tiliga tarjima qilinishida Shodmon Vohidovning xizmatlari katta. Domla asarni tadqiq qilib, o`z maqolasini e`lon qilgan.4 Shu bilan birga Ahror Muxtorovning tarjimasi asosida mazkur asarni Zoir Choriyev bilan birga o`zbek tiliga o`girib, nashr etishgan.5

“Tarixi nofeiy ” asari bizga ma`lum bo`lgan bir qator asarlarning ma`lumotlarini to`ldiradi, ba`zan yangicha talqin qilish uchun yordam beradi. Muhammad Ali bayon qilgan davrning ba`zi bir masalalari Ahmad Donish, Sadriddin Ayniy, Sadri Ziyo, Abdurauf Fitrat, Fayzulla Xo`jayev kabi mahalliy tarixchilarning asarlarida tadqiq qilingan.6 Shu bilan birga V.V Bartold, M. Andreyev va O. Chexovich, L.I.Rempel, A. Vil`danova, A.A.Semyonov, O.A.Suxareva, Q.Rajabovlar ham o`z asarlarida Buxoro tarixi, uning madaniy hayoti to`g`risida ma`lumot berganlar.7 Sho`ro qo`shinlarining Buxoro amirligini bosib olish voqealari tarixi bo`yicha Mirzo Salimbek, Alimova D, Rashidov U, Xoliqova R, Tuxtametov T, Ishanov A, Inoyatov X va boshqalar ham tadqiqot olib borganlar.8 Amirlikning boshqaruv tartibi va mansablari to`g`risida ham ko`plab olimlar ish olib borishgan.9Tadqiqotning maqsad va vaziflari. Mazkur magistrlik dissertatsiyasidan ko`zda tutilgan asosiy maqsad Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy” asarida XX asr boshida Buxoro amirligidagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotni yoritilish masalasini o`rganishdan iborat bo`lib, uni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

  • “Tarixi nofeiy ” asarida XX asr boshida Buxoro amirligining ijtimoiy hayotini yoritish;

  • “Tarixi nofeiy ” asarida Buxoroda sho`rolar hokimiyatining o`rnatilishi masalalarini aks ettirish;

  • Amir va amaldorlarning vakolatlari va vazifalari to`g`risida ma`lumot berish;

  • Amirlikdagi madaniy – ma`rifiy hayotni tahlil qilish;

Tadqiqotning obyekti va predmeti. Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” asari asosida Buxorodagi XX asr boshidagi ijtimoiy-soyosiy hayot tarixini o`rganish.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asoslari. Tadqiqotning ilmiy konsepsiyasi masalaga tarixshunoslik va qisman manbashunoslik nuqtai nazaridan yondashish asosida Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” asarida XX asr boshida Buxoro amirligida kechgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga muallifning munosabatini aniqlash va o`rganishdir. Ayni paytda Buxoro amirligi siyosiy tarixi, unda kechgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy jarayonlarni xolislik tamoyiliga tayangan holda tahlil qilish ko`zda tutiladi.

Shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning o`zbek davlatchiligi tarixi, milliy mafkura, ma`naviyat masalalariga bag`ishlangan asarlari, mahalliy va xorijlik olimlarning tarixshunoslik, sharqshunoslik, manbashunoslik sohalarida olib borgan tadqiqotlari mazmunidan kelib chiqgan ilmiy xulosalar mazkur ishning nazariy asosini tashkil etadi.Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” asarida Buxoro amirligi ijtimoiy-siyosiy hayotining yoritilishi, unga muallifning munosabati masalasi bo`lib, mazkur magistrlik ishida qo`yilgan maqsad va vazifalar doirasida erishilgan ilmiy yangiliklarning ayrim jihatlarini quyidagilarda ko`rish mumkin:

- Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” asarida Buxoro amirligi ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotiga doir ma`lumotlar to`planib, tahlil qilindi;

- Faqat “Tarixi nofeiy ” asarida mavjud bo`lgan Buxoro amirligining bolsheviklar tomonidan bosib olinishi masalasiga doir voqea-hodisa va ma`lumotlar o`rganildi;

- Muhammad ali Baljuvoniyning “Tarixi nofeiy ” asarida o`zi ko`rib, guvoh bo`lgan siyosiy voqealar, mavjud muammo va kamchiliklar yoritildi;Tadqiqotning ilmiy – amaliy ahamiyati. Ushbu ilmiy ish natijalari oliy `quv yurtlari, kollejlar, aqademik litseylarda tahsil olayotgan talaba va o`quvchilar uchun “O`zbekiston tarixi”, “Manbashunoslik” kabi fanlardan maxsus kurslar o`tish, ma`ruza matnlari va uslubiy ko`rsatmalar tayyorlash hamda talabalar mustaqil ta`limini tashkil etishda foydalanish mumkin.

Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi. Mazkur magistrlik dissertatsiyasi kirish, uch bob, olti band, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati hamda ilovadan iborat. Magistrlik dissertatsiyasining umumiy hajmi 70 betdan iborat.

I.BOB. “TARIXI NOFEIY ” ASARI BUXORODAGI XX ASR BOSHLARIDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY AHVOLNI O`RGANISHDAGI MANBA SIFATIDA.

I.1.“Tarixi nofeiy” asarida Buxoroning XX asr boshlaridagi ijtimoiy hayoti to`g`risida

Buxoro amirligi XX asr boshida O`rta Osiyodagi mavqei jihatidan kuchli davlat edi. Buxoroning maydoni 225 ming kv km bo`lib, uch millionga yaqin aholi istiqomat qilgan. Amirlik aholisining katta qismini o`zbeklar tashkil etgan bo`lib, ular juda ko`plab urug`larning vakillari hisoblangan. O`sha davrda Buxoro amirligida o`zbeklarning umumiy soni 1.5 mln kishi deb ko`rsatilgan.10 O`zbeklardan so`ng ikkinchi o`rinda son jihatdan tojiklar turishgan. Ularning umumiy soni 150 ming deb berilgan. Boshqa bir manbalarda ularning soni 650 ming deb ko`rsatilgan.11 Tojiklar asosan zich holatda yirik shaharlarda Samarqand, Buxoro, Kitob, Urgut va tog`li hududlarda jumladan Panjikent, Dushanbe, Vaxsh bo`ylarida amirlik janubi, asosan Afg`oniston bilan chegaradosh bo`lgan yerlar, Hisor – Darvoz, Qorategin, Ko`lob, Baljuvon, Qabodiyon va Yakkabog` bekliklarida, Zarafshonning yuqori qismida esa Falgar, Matcho, Yakkatut va Fon bekliklarida va Qo`shtut, Mag`iyonda yashashgan.

Turkmanlar ham son jihatdan aholini katta qismini tashkil qilib, Buxoro amirligiga qarashli bo`lgan Amudaryoning ikki qirg`og`ida joylashgan yerlarda, ya`ni amirliklarning janubiy va g`arbiy hududlarida istiqomat qilishgan. Turkmanlarning aksariyati Chorjo`y, Burdaliq, Karki, Sherobod va Qo`rg`ontepa bekliklariga qarashli yerlarda dehqonchilik va chorvachilik bilan mashg`ul bo`lishgan. Turkman viloyati 100 tadan – 500 tagacha aholi punktlaridan iborat bo`lib, tumanlar hududiga teng kelardi. Ma`lumotlarda Buxoro amirligida yashagan turkmanlar soni taxminan 200 ming kishi deb ko`rsatilgan.12

Amirlik aholisini kichik qismini arablar tashkil qilib, ular asosan Qarshi va Sherobod hududlarida yashagan. Shuningdek, Buxoro amirligi hududida forsiylar, yahudiylar, hindlar, lo`lilar, afg`onlar, qoraqalpoqlar, qozoqlar va qalmoqlar yashagan. Qalmoqlar Buxoro shahrida, qoraqalpoqlar esa Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimlarida, qozoqlar esa Buxoro amirligining shimoli – sharqida, oz miqdorda Rossiya fuqaroligiga mansub bo`lgan, asosan savdo ishlari bilan mashg`ul bo`lgan tatarlar ham istiqomat qilganlar.

1916 yil ma`lumotlariga qaraganda har bir tumanda 120 tadan – 340 tagacha aholi manzillari bo`lgan. Buxoro amirligining viloyatlari Zarafshon, Qashqadaryo, Surxondaryo va Amudaryo vohalarida joylashgan. Eng katta viloyatlar mamlakatning sharqida joylashgan. 1914-1916 yil ro`yxatiga qaraganda Baljuvonda – 1420 ta, Hisorda – 1200, Qorateginda – 700, Ko`lobda – 635 ta aholi punkti bo`lgan.13

Buxoro amirligida 1913/14 yillarda 251,8 ming aholi istiqomat qilgan bo`lsa, 1923/24 yillarda 180 ming aholi ro`yxatga olingan. “Tarixi nofeiy ” asarida esa 1916 yilda Buxoro shahrida 80 ming aholi yashagani, sho`rolar bosib olgach 60 ming aholi qolganini yozib qoldirgan. 1926 yilga kelib Buxoro shahrini o`zida 41 839 aholi ro`yxatga olingan.14

Buxoro amirligi XX asr boshiga kelib ishlab chiqarish va texnologiya bo`yicha g`arbdan orqada qolib ketgan, monarxiya tuzumidagi davlat edi. Ijtimoiy tumush darajasi past, dehqonlarni ahvoli o`ta og`ir edi. Amirlikdagi aholining faqatgina 8-10 foizini tashkil etadigan amaldor va savdogar boylar esa rohat-farog`atda yashar edi.

Amirlikdagi amaldorlar ichida poraxo`rlik gullagan edi. Qozi va hokimlar amir va saroy ahliga har yili haddan tashqari peshkash, hadya, tortiq va pora berar edi. Pora beruvchilarning hech qaysisi buni o`z hamyonidan bermagan, balki ikki-uch hissa ortiq qilib aholidan, ayniqsa, dehqonlardan undirganlar. Buxoro hukumatida amirdan tortib kichkina hukumat ma`murigacha tortiq va porani bekor qilishga qarshi bo`lganlar.15

Amirning o`zi esa Buxoroda bo`layotgan voqealarga befarq bo`lib, ko`plab vaqtini shahardan tashqarida, chorbog`larda o`tkazgan. Amir Abdulahadxon amirlikni Karminadan turib boshqargan bo`lsa, amir Olimxon ko`plab vaqtini yozgi saroy Sitorai Mohi Xossada16 o`tkazgan. Amir Olimxon davrida davlat ishlari to`liq qo`shbegi, qozikalon, raisi kalon va xazinachi qo`liga o`tgan edi. Amir esa beparvolik qilib, aysh-ishrat bilan yurgan. Mazkur fikrga misol keltiradigan bo`lsak, amirlikdagi amaldorlardan bo`lgan Mirzo Salimbek “Tarixi Salimiy” memuar asarida 1918 yil Buxoro shahrida afg`on harbiy guruhlarining talonchiligi to`g`risida ma`lumot berarkan: “Afg`onlar besh oy davomida Buxoroni har bir uyi, bog`larini talab, odamlarni qiynab, ulardan ot va mol-mulklarini tortib olib, beboshlik va rasvogarchiliklarni amalga oshirishdi. Lekin shu davr ichida arkda turgan amir bunday bedodliklardan xabarsiz edi. Bunday talonchilik va yovuzlikni Buxoro ahli Chingizxon va Xulagu davridan beri ko`rmagan edi”17. Nahotki Buxoro arkida turgan amir besh oy odamlarning tinchini buzib, ularni talagan afg`onlarning zulmlaridan xabarsiz bo`lishi mumkin. Axir u amir, davlat uning qo`lida, har soatda bo`ladigan voqealar unga kelib turishi kerak. Bu misollardan keyin haqiqatda ham Buxoro amiri xalq u yoqda tursin, davlat ishlarini ham unutib qo`ygani to`g`risida xulosa chiqarish mumkin. Agar amir shunday bo`lsa, boshqalardan nima kutish mumkin...?

Buxorodagi amir va amaldorlarning ilmsizligi, boylikka ruju qo`yib, faqat o`zini o`ylashi to`g`risida “Tarixi nofeiy ” asarida quyidagi fikrlar mavjud: ”Buxoro saltanatining ravnaqi mashhur, lekin siyosati yo`qdir. Vaholanki, podshohlar siyosat ilmini bilishlari lozim bo`lgan. Dushmanga qarshi siyosat qilish bilan birga odamlarning hayotini saqlab qolish darkor. Ming afsus! Davlatimizda askar-u qurol boru, ammo bu askarda siyosat va jasorat yo`q! Siyosiy hokimlarimiz siyosat tartibidan bebaxradirlar.”18 Darhaqiqat, aynan shu ilmsizlik, siyosiy fanlarni bilmaslik oqibatida Buxoro Sho`ro davlati tobeligiga o`tdi, yillar davomida avom xalqning mehnati asosida yig`ilgan boyliklar va mamlakat, o`zgalar ixtiyoriga o`tib ketdi.

Mirzo Salimbek mavjud eski tuzum vakili bo`lib, amaldor bo`lsada, XX asr boshida Buxoro amirligi inqiroz holatida ekanini yaxshi tushungan. U amir Olimxon to`g`risida doim ”hazrati oliylari”, “iymon kurashchisi” deb ta`riflasa ham, amir to`g`risida o`zining tanqidiy fikrlarini yozib qoldirgan. Uning aytishicha, amir Olimxon davrida o`sha – o`sha ma`muriy boshqaruv apparati, fuqarolar ustidan amirning cheklanmagan hokimiyati, Buxoro jamiyati hukmron doiralarining tekinxo`rlarcha turmush tarzi, demakki, oddiy xalqning og`ir hayoti saqlanib qoldi. Biroq, Olimxon ajdodlaridan farqli ravishda, irodasi sust, uning hatti-harakatlari ko`p jihatdan atrofidagi mansabdorlarga, kim undan yuqori kelsa, o`shalarga bog`liq bo`lgan.19

Fayzulla Xo`jayev o`zining asarida Buxorodagi mavjud ahvol to`g`risida ma`lumot berarkan, uning quyidagi fikrlari diqqatga sazovor: “O`sha vaqtning o`ziga kelib, Buxoroning o`zi ham tanib bo`lmaydigan bo`lib qoldi: Buxoroda xo`jalik va siyosiy tanglik har qachongidan ko`ra ko`proq ayon bo`lib qoldi, chunki amirning siyosati, amir amaldorlarining talonchiligi, soliq va o`lponlarning ko`payishi toqat qilib bo`lmaydigan darajaga yetdi. Mehnatkashlar mullalarning tashviqoti butunlay yolg`on va ularning o`zlarini g`irt aldamchi ekanligini tushuna boshladilar”.20

Amirlikda amaldor va askarlarga muqim maosh tayinlanmagan, ular o`zlarini manfaatlari uchun avom xalqni talardi. Poraxo`rlik, manfaatparastlik avjiga chiqgan edi. Amaldorlarning o`zi xalqni oddiy bahonalar bilan talardi. Ko`pchilik shariat himoyachilari bo`lmish qozi va raislar “amir hazratlarining sog`lig`i va u kishining” nomidan odamlarni zindonga tashlar, kerak bo`lsa o`limga hukm qilar edi.

Buxorodagi ijtimoiy hayotning inqirozga uchragan, dehqon va hunarmandlarning ahvoli nihoyatda og`ir darajada edi. Davlat apparatining bosh-boshdoqlikka asoslangan siyosati amirlikni kapitalistik davlatlar darajasiga qo`shilishiga to`siq bo`layotgan edi. Ikki yarim million aholisi bo`lgan, sanoati bo`lmagan, hunarmandchilik ishlab chiqarishi rivojlanmagan, qishlok xo`jalik ishlab chiqarishning usullari mutlaqo qoloq bo`lgan Buxoro «mulkdorlar hokimiyati» deb atalgan mana shu talovchilar to`dasining hammasini, ularning qarindosh – urug`larini va yor-u-birodarlarini boqishi, 25—30 ming kishilik armiyani saqlab turishi, boylar tomonidan yirtqichlarcha ekspluatatsiya qilinishi, son-sanoqsiz mullalarni to`ydirib turishi va shunday sharoitda, 1860 yildagi rus-buxoro urushidan keyin o`tgan 50—60 yilcha vaqt ichida amirga shu qadar katta kapital to`plab berishi lozim bo`ldi. Shuning uchun ham mamlakat mana shunday tamomila xonavayron bo`lgan va qashshoqlanib qolgan holda Sovet hokimiyati qo`liga o`tdi. XX asrda jahonning boshqa biror qismida bunchalik xonavayrolik va qashshoqlik bo`lishi mumkin emas edi.21

Amirlikda diniy fanlar rivojlangan, lekin dunyoviy fanlar ancha orqada qolayotgan edi. O`qitish tizimi o`rta asrlar tizimi asosida olib borilar, bu zamonaviy kapitalistik dunyo uchun to`g`ri kelmas edi. Madrasalar uchun juda katta vaqflar ajratilgan, lekin bu mablag`lar mudarris yo madrasada tahsil olayotgan mullabachchalarga emas, balki boylar, sudxo`rlar, amaldorlar qorni uchun ketardi. Madrasalarda o`qitish tizimi asosan quruq yodlash, sxolastika va mutaassib jaholatparastlikka asoslangan edi. Mavjud ijtimoiy inqirozni chuqur his etgan ziyoli insonlar – jadidlar bu tuzumni o`zgartirib, islohotlar o`tkazish uchun kurash olib bordilar. Jadidlar mavjud tuzum sharoitida davlatni isloh qilishning birdan-bir yo`li bu dunyoviy fanlarni yoshlar ongiga singdirish, yangicha ta`lim tizimini joriy etish deb bilganlar. Amir va mutaassib mullalarning qattiq qarshiligiga uchragan hur fikrli jadidlar, amir tuzumini ag`darib, yangicha, davlat qurmoqchi bo`lganlar. Ular hech qachon yagona musulmon davlatini qurish yoki biron –bir musulmon davlatiga qo`shilmoqchi ham bo`lmaganlar. Ular o`z maqsadlarini o`zlarining fikrlari, dunyoqarashlariga asoslanib, ijtimoiy, diniy, odob-axloq normalari va prinsplariga tayangan holda amalga oshirmoqchi bo`lishgan.22 Bu ma`rifatparvarlarga Muhiddin Mansurov, Fayzulla Xo`jayev, Abdurauf Fitrat, Sadriddin Ayniy, Sharifjon Maxdum, Muso Saidjonovlarni aytish mumkin.

“Tarixi nofeiy ” asarida Buxorodagi mavjud boshqaruv va ta`lim tizimi to`g`risida ma`lumot berilgan bo`lib, unda “Buxoro xalqi aslida ozodalik, andishalik, himoyasizlik bilan tanilgan va mashhur bo`lgan. Unda Buxoro nega xoru-zor bo`ldi? Ilmsizlikdan, ya`ni Buxoroda siyosat ilmiga umuman yo`l bermaganliklaridan.”23

Bir vaqtlar (bundan bir necha yilcha muqaddam) — maktablar ochish, «ilm-fanni» rivojlantirish, obodonchilik maqsadlari uchun, kambag`allarni boqish uchun tayinlab qo`yilgan vaqflarning juda ko`p mablag`lari allaqachon hukumat qo`liga o`tib ketgan va qisman katta-katta ruhoniylarning shaxsan foydalanishi uchun berilgan edi.24 O`zining ko`p hayotini madrasada ta`lim olish bilan o`tkazgan Sadriddin Ayniy, ular to`g`risida shunday fikr bildiradi: ”Hozirgacha o`zining hashamati bilan lol qoldirgan, uch – to`rt asr oldin qurilgan bu eski madrasalar, tashqi jihatdan ulug`vorligi, ziynati, yarqirab turishi bilan, ichki jihatdan qorong`uligi, bo`g`iq, sassiq, o`ta torligi bilan feodal tuzumni aniq ko`rsatib beradi. O`rta asr feodalizmining ikkiyuzlamachiligi va qo`polligi aks etgan bu binolarni Rossiyada anchadan beri kitoblar va muzeylar orqali o`rganishmoqda. Men o`zim hayotimning yarmini shu yerda o`tkazib, azob va jafo chekkanman.”25

Fitrat ham amirlikdagi o`qitish tizimi to`g`risida fikrlarini bildirarkan, Buxoroning asrlar davomida mashhur bo`lganini, hozirga kelib, ilmsizlik va jaholatparastlik botqog`iga botib qolganini alam bilan tilga olgan. “Butun olamga 400 ming olimni hadya etgan Buxoroi sharif shunchalik kuchga ega edi. Hozir esa afsus! Buyuk badbaxtlik bilan iqror bo`lamanki, hozir bu madaniyat quyoshining osmoni, bu insoniyat jannati, bu fozillar dunyosining ma`mur xonadoni, bu ma`rifat jahonining darsxonasi taraqqiyot uchun barcha vositalarga ega bo`lsa ham, jaholatning asl makoni, xorlik zanjirining asirligicha qolmoqda. Tirikchilik uchun barcha vositalar bo`lishiga qaramasdan, yoqasini ajal panjasiga topshirgan26”.

Buxoroda xo`jalikni sog`lomlashtirish, sanoat va savdoni rivojlantirish sifati past edi. Buxoroning davlat arbobi Fayzulla Xo`jayev Buxorodagi ijtimoiy hayot to`g`risida teran qarashlarini bildirgan. Xalq maorifining ahvoli to`g`risida, shahar qurilishi, sog`liqni saqlash to`g`risida, shahar qurilishi muammolari haqida, xalqning dam olishi va hordiq chiqarishiga doir biror madaniy usullar to`g`risida gapirib o`tirmasak ham bo`ladi. Inqilobga qadar Buxoro teatr, kinoning nimaligini bilmagan. Ikki yarim million aholisi bo`lgan butun mamlakatda bitta xususiy kino bo`lgan.27 Aholi ehtiyojlariga xizmat ko`rsatish ishlari naqadar yomon ahvolda bo`lganligini loaqal shundan ham bilsa bo`ladiki, mamlakatning rasmiy ma'lumotlariga qaraganda, yiliga olib turgan 18 000 000 so`mlik daromadidan Buxoro shahrida ikki-uchta kasalxona qurilganligi va ko`chalarga tosh yotqizlganligi hisobga olmasa, mana shu ehtiyojlarga bir tiyin ham sarflangan emas.28

Mamlakatning ehtiyojlarini butunlay nazar-e`tiborga olmaslik, xalq manfaatlariga sira ahamiyat bermaslikdan iborat bo`lgan bu holat Buxoro shahrining o`zida va uning atrofida aholi sistematik ravishda qirilib borayotganligiga amir va uning hukumati qay nazarda qaraganligini yaqqol ko`rsatib turibdi. Buxoroda keng tarqalgan, butun O`rta Osiyoga va Rossiyaga ma'lum bo`lgan bezgak kasali yozda, qishloq-xo`jalik ishlarining dolzarb paytida juda ko`p kishilarni darmonsizlantirib yiqitib qo`ygan. Bu yuqumli kasallik sababli anchagina odamlar qurbon bo`lib, Fayzulla Xo`jayev yozganidek, “odamlar bamisoli pashshadek o`laverdi, shunga qaramay, Buxoroda faqat bitta podsho vrachi, ikkita xususiy vrach, bir nechta feldsher, bir-ikkita dorixona bor edi. Xalq boshiga tushgan bu ofat bilan keskin kurash olib borish uchun , hech qachon, hech qanday chora ko`rilgan emas. Bezgakning tarqalishiga yo`l ochib berayotgan asosiy sabablarni yo`qotish – tuproqning zax bosib ketayotganligi bilan kurashish tadbirlariga kelsak, bu to`g`rida hech kim va hech qachon o`ylagan emas.29

Buxorodagi sug`orish tizimining to`g`ri yo`lga qo`yilmaganini Buxoroning oxirgi qozikalonlaridan biri Sharifjon Maxdum(Sadr Ziyo) shunday degan: “Buxoroga suv Karmanadan kelardi va 22 ta tarmoqga bo`lingan edi. Har bir tarmoq bitta tumanni tashkil etgan ming tanob yerni sug`orish uchun mo`ljallangan edi. Buxoroda suvni to`g`ri taqsimlash ishini hech kim, hattoki maxsus amaldorlar ham bilishmagan”.30

Buxoro tumanlarida suv kam bo`lib, ekinlar qovjirab qolayotganda aholi qurt bosgan hovuz suvini ichishga majbur edi, ayni paytda, butun-butun tumanlar botqoqlikqa aylanib, u yerlarda bezgak tarqatuvchi chivinlar paydo bo`lar va yildan-yilga ko`payar edi. Bu xalq- xo`jaligiga ham katta zarar yetkazar edi: ekin maydonlarini qisqartirib yuborar, yerning sifatini yomonlashtirar edi. 31

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, XX asr boshida Buxoroda ijtimoiy hayot rivojlanmagan, qoloq ahvolda edi. Amir islohotlarini amalga oshirmoqchi bo`lganda, mutaassib amaldorlarning qarshiligiga uchragan. Shuning uchun ham Buxoroda ijtimoiy hayot zamon talablari darajasiga javob bermagan. Lekin shuni ham aytib o`tish kerakki aynan amir Olimxon davrida Buxoroda gazetalar bosishga, soliqlarni kamaytirishga, saroydagi tortiq va peshkashlarni kamaytirishga harakat qilingan. Lekin bu islohotlar, yuqorida aytib o`tganimizdek diniy ulamo va mutaassib amaldorlarning qarshiligiga uchragan. “Tarixi nofeiy ” asarida mavjud ijtimoiy hayot tasvirlashda oddiy xalqning ahvoli to`g`risida ma`lumot berilmagan. Lekin amir va amaldorlar, hamda o`qitish tizimi to`g`risida ma`lumotlarni keltirib o`tgan.

Umuman olganda Buxoroda davlat boshqaruv apparati markazlashmagan, hokimiyat amalda qo`shbegi, qozikalon, raisi kalon va boshqa amaldorlar qo`lida edi. Oddiy xalqning turmush-tarzi juda past, hamma qiyinchiliklar ularning yelkasida edi. Shaharda kanalizatsiya, toza ichimlik suvi, sog`likni-saqlash tizimi umuman talabga javob bermas edi. Shaharsozlik qurilishlari o`rta asr texnologiyasiga asoslangan, madrasa va binolarning hujralari tor, havo almashish sistemasi yo`q bo`lib, rejalashtirilmay qurilgan.

Ilm-fan o`rta asr usullariga asoslangan bo`lib, dunyoviy fanlar rivojlanmagan. Jaholatparastlik va quruq sxolastikaga asoslangan o`qitish tizimi zamonaviy talablarga javob bermas edi. Qishloq-xo`jaligida sug`orish tizimi yaxshi yo`lga qo`yilmagan, yerlarning meliorativ holati past bo`lgan. Shunday bo`lishiga qaramay amaldorlar hosil yig`imi paytida yerni ko`rib, “bu yerdan shuncha hosil chiqadi, falon qismini davlatga topshirasan” deb dehqonlarni ezishgan.

  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət