Ana səhifə

Årsplan i programfaget psykologi 1 (følger læreboka kronologisk)


Yüklə 82.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü82.5 Kb.

Årsplan i programfaget psykologi 1 (følger læreboka kronologisk)


Uke

Tema

Kapittel

Kompetansemål

Arbeidsmetode/ vurdering

34

Intro- psykologi

Hva er psykologi?Kap1 (s 8-17) og kap.2 (s 31-36)

(Støtte: s 61- 66 og kap 9)- gjøre rede for hovedtrekk i psykologiens utvikling fra filosofisk tenkning til dagens vitenskapelige og anvendte psykologi

- gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforsking og i anvendt psykologi

- forklare forskjellen mellom samfunns– og naturvitenskapelig tilnærming til faget


Youtube- intro (se lærerressurs)

Samtaler og forventninger.

Intervju av hverandre og andre ”Bli- kjent- leker”

Start gruppearbeid: Hver gruppe tar for seg en av de psykologiske retningene35

Psykologiens retninger

Læringsstrategier//

+ 265//

/- forklare ulike læringsstrategier, og vise hvordan denne kunnskapen kan brukes i egen læring


Intro til læringsstrategier. (se presentasjon på lærerressursen)

Elevene skal prøve ut de ulike læringsstrategiene når de jobber med gruppearbeidet.36

Oversikt over psykologiens retninger

//


- gjøre rede for hovedtrekk i psykologiens utvikling fra filosofisk tenkning til dagens vitenskapelige og anvendte psykologi

- gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforsking og i anvendt psykologi

- forklare forskjellen mellom samfunns– og naturvitenskapelig tilnærming til faget


Presentasjoner av gruppearbeidet.

Elevene lager tankekart etterpå.

Oppgaver på lokus.


37

Psykologiens historie og utvikling

Kap.1 (8- 24) Kap. 2

//

Les et avsnitt i kap. 2, og gjenfortell til sidekameraten.

Prøve ut ulike læringsstrategier på kap. 1 og 2

Diskuter i plenum: ”Hvordan lærer du best?” Repetisjonsspørsmål og Lokusoppgaver


38

Psykologiens historie og utvikling


//

//

Muntlig høring i gruppe. Høring av psykologiens utvikling og retninger, evaluering av de ulike læringsstrategiene. ”Hvordan kan de brukes aktivt framover i faget?”

39

Høstferie


40


Utviklingspsykologi
PersonlighetKap.3

- definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier

- gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling
Klasseromsdiskusjon

Arv- og miljødebatten: Programmet Hjernevask med etterfølgende oppgaver og diskusjon42

Utviklingspsykologi

Sigmund Freud og psykoanalysenKap.4

- gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling

- gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død

- drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen


Oppgaver på Lokus

Diskusjon rundt arv- miljø knyttet til Freud.

Personlighetsteori knyttet til Freud på Youtube. (Se Lokus)


43/

44/


45

Utviklingspsykologi

Ulike utviklingsteorierKap. 5

- gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død

- gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling

- drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen


Intro ved lærer, repetisjon av Freuds psykoanalyse

Oppgaver på Lokus

Gruppearbeid på de ulike teoriene.

Photostory som oversikt og oppsummering. (se Lokus)

Se div. oppgaver på Lokus


46

Utviklingspsykologi

Kognitiv utviklingsteoriKap. 6

(kap. 2 og 9 som støttekapittel)- gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død


Prosjekt: Prøv ut Piagets eksperimenter! To og to. (Se Lokus)

47

Utviklingspsykologi

De ulike livsfaseneKap.7

- gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død

48/

49


Utviklingspsykologi


Kap.4-7
Ulike grupper tar for seg ulike faser. Viser kjennetegn, og knytter det til teoriene fra kap. 4, 5 og 6. Presentasjoner

50

UtviklingspsykologiSkriftlig prøve/ muntlig høring

51

Juleferie


1/

2


Menneske og læring

Læringsteorier

Kognitiv psykologi


Kap. 8 /9- definere læring, og gjøre rede for ulike læringsteorier

- drøfte hva som hemmer og fremmer læring


Lese

Se eksperimenter på Youtube.

Presentere ulike læringsteorier.


3

Menneske og læring

HukommelseKap.10

- beskrive fasene i hukommelsesprosessen, og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring


Kims lek og andre hukommelsestester i klasserommet.

Memo- trening (se Lokus)

Film: Jakten på hukommelsen


4

Menneske og læring

Intelligens og læringKap. 11

- gjøre rede for begrepet intelligens, og drøfte hvilken betydning intelligens har for læring

Oppgaver på Lokus.


5

Menneske og læring

Kunnskap, motivasjon og læringKap.12

- drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring

- gjøre rede for begrepet kreativitet, og gi eksempler på bruk av kreativitet i problemløsning


Repetere læringsstrategier fra tidlig høst.

Oppgaver på Lokus6

Menneske og læringSkriftlig prøve/ muntlig høring

7

Vinterferie


8


Psykologiens biologiske grunnlag

NevropsykologiKap.13

- gjøre rede for nervesystemets og sansenes oppbygging og funksjon

- forklare hvordan hormoner påvirker tanker, følelser og atferd


Oppgaver på Lokus

9


Psykologiens biologiske grunnlag

Evolusjon
Kap.14

- forklare hvordan evolusjonen kan endre det biologiske grunnlaget for tanker, følelser og atferd

- beskrive biologiske behov, og gi eksempler på hvordan disse kan komme til utrykkOppgaver på Lokus

10

Psykologiens biologiske grunnlag

Arvens muligheter og begrensningerKap. 15

- gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensinger


Oppgaver på Lokus

”Hjernevask”- program11

Psykologiens biologiske grunnlag

Kap.13, 14 og 15
Skriftlig prøve

12

Påskeferie


13/

14/Menneske og helse

Helse


Stress

PrestasjonsangstKap.16

- definere helse og reflektere over livskvalitet

- forklare begrepet stress, hva som skaper stress og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner

- reflektere over hvordan en kan redusere prestasjonsangst

Diskusjonsforum i klassen. ”Hva er livskvalitet?”

Program på NRK nett-tv. Puls: ”Stress og utbrenthet”

Etterfølgende oppgaver. (Se Lokus)

Lage brosjyre ”Hvordan bli kvitt prestasjonsangsten”16/

17


Menneske og helse

Psykisk helse i ungdomstiden;

Mobbing

Rus


Kap.17

- drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse

- definere begrepet mobbing, og hvilke konsekvenser mobbing kan ha for den enkelte

- drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur

- gjøre rede for sammenheng mellom rus og psykisk helse


Prosjekt:

Feltarbeid på skolen med etterfølgende presentasjon for resten av klassen
18

Menneske og helse

Psykiske kriserKap. 18

- gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling

- gjøre rede for fasene i traumatiske kriser, og gi eksempel på hvordan det kan gis støtte


Intro psykiske kriser.
Se ”Vendepunkt” på NRK nett-tv

Oppgaver på Lokus.
19

Menneske og helse

Kap.18

- gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling

- gjøre rede for fasene i traumatiske kriser, og gi eksempel på hvordan det kan gis støtte

Film med etterfølgende diskusjon og caseskriving: De gales hus eller Gjøkeredet

Forberedelse til prøve20

Menneske og helseSkriftlig prøve eller muntlig høring

21

Parapsykologi

Kap 1. s 24-29

- gjøre rede for parapsykologi som fenomen


Klasseromsdiskusjon.

Oppgaver på Lokus22/

23/


24

Oppsummering, repetisjon,Øving til muntlig eksamen


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət