Ana səhifə

Sosialpsykologisk film tid og sted: Tirsdag 12. 15-14, forsamlingssalen


Yüklə 59 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü59 Kb.

SOSIALPSYKOLOGISK FILM
Tid og sted: Tirsdag 12.15-14, forsamlingssalen

Tema

Dato

Film og beskrivelse


Introduksjon og tiltrekning


05.02

Invitation to Social Psychology. Program laget av Stanley Milgram. 25 min.

Attraction and mate selection. Programmet utforsker hva vi ser etter i en partner. David Buss presenterer en evolusjonistisk forklaring, Alice Eagly kommer med en alternativ forklaringsmodell som legger vekt på sosiale faktorer og kultur. 8 min.

Social Ostracism. Vi har et enormt behov for å føle tilhørighet og ha nære relasjoner. Dermed vil det å bli ignorert og ekskludert være enormt smertefullt. Williams forklarer i dette programmet at i tillegg til å true vårt behov for å føle tilhørighet, så fører avvisning til at vi får dårligere selvtillit og mister kontroll og en grunn for å leve. 12 min.


Hjelpsomhet

12.02

The bystander effect. Om Darley og Latane sine studier på hjelpsomhet. 7 min.

Helping and prosocial behaviour. Stilen er amerikansk TV-program med klipp fra virkeligheten. Temaene er altruisme, hjelpsomhet, kjønnsforskjeller og metodiske utfordringer på dette feltet. 30 min.

Det samarbeidende menneske. Om hjelpsomhet og fangens dilemma. Til sammen 30 min.


Konformitet og lydighet


19.02

Conformity and Independence. Klassiske sosialpsykologiske studier av Sherif, Asch, Moscovici og Milgram. Av Stanley Milgram, 23 min.

Obedience. Av Stanley Milgram. 45 min.

Lydighetens dilemma. Om Milgrams lydighets eksperiment. 35 min.Holdninger og overtalelse


26.02

Role playing: The power of the situation. Om hvordan sosiale roller kan forme både holdninger og adferd - og hvordan vaktene i Zimbardos fengselsstudie raskt gikk inn i rollene og dermed viste hvordan adferd kan virke inn på holdninger. 14 min. Gjennomføring av mini-eksperiment.

Persuasion. Om Petty og Cacioppos modell med sentrale og perifere veier til overtalelse. Cialdini presenterer snarveier (heuristikker) vi tar når vi responderer til apeller. Aronson forteller om self-persuasion. 10 min.

Det manipulerbare menneske. Påvirkning, vaner, løgn og teknikker for overtalelse.30 min.

04.03

Ingen film


Konflikt


11.03

Peace and Conflict Resolution/Human Aggression. Overskriften her er vold og internasjonale konflikter. Historiske klipp fra bla. tredje verdenskrig knyttes til teorier om aggresjon. Filmen berører temaene konflikt mellom grupper, ser på vold i forhold til kjønnsforskjeller og medias rolle. 30 min.

Understanding Genocide. Filmen tar for seg faktorer som kan være forløpere for folkemord, sosiale prosesser som foregår og hvordan gjenoppbygging er mulig (Staub). 12 min.18.03

Påskeferie


Kognisjon

25.03

The Fundamental attribution error. Lee Ross forklarer hvorfor vi har en tendens til å legge vekt på disposisjoner når vi forklarer andres adferd. 6 min. el

Det ubevisste menneske. Sosial kognisjon; konsensus, ulike skjevheter (bias) og skjemaer. 30 min.Selvet og kommunikasjon

01.04

The Self and Culture. Tar for seg forskjellen mellom det avhengige og det uavhengige selvet, og hvordan forskjellige selvkonstruksjoner kan virke inn på sosiale påvirkningsprosesser. 10 min. Gjennomføring og analyse av test om selvet.

Nonverbal Communication. Om ansiktsuttrykk, avstand, øyenkontakt og gester. Av Stanley Milgram. 22 min.


Grupper

08.04

Quiet Rage. Philip Zimbardo tar oss med til kjelleren på Standford Universitetet der det kjente fengselsforsøket fant sted. Vi får se originale klipp fra studien, som viser hvordan deltagerne gikk inn i rollen som fangevokter/innsatt og hva det å spille en rolle kan gjøre med oss. 50 min.


Fordommer


15.04


The Roots of Prejudice and Intolerance.

Intervjuer med folk fra stigmatiserte grupper i USA relateres til teorier om fordommer. Filmen belyser temaene diskriminering, stereotypier, rasisme, intoleranse og sosial identitetsteori. 30 min.

Stereotype threat. Dersom vi tror at vi vil bli evaluert på bakgrunn av en negativ stereotypi kan dette underminere ens trygghet og dermed virke negativt inn på utførelse av oppgaver. Filmen viser hvordan fenomenet har vært studert i eksperimentelle settinger. 10 min.


Aggresjon

22.04

Human Aggression. Hvor kommer aggresjon fra? Om metodiske utfordringer, forklaringer ut fra evolusjon, Frustrasjon-Aggresjon hypotesen og sosial læringsteori. Av Stanley Milgram. 24 min.


Påvirkning, besultninger og oppsummering


29.04

Folkets dom. Kan vi stole på juryen? For første gang i Norge har TV kameraer filmet hva som kan skje når norske jurymedlemmer kommer sammen for å felle en dom over en tiltalt i en alvorlig straffesak. Vi får se hvordan fordommer og irrasjonelle argumenter influerer juryens utfall i de tilfeller de ikke trenger å begrunne dommen. Programmet er innom temaene beslutningsprosesser, minoritetspåvirkning, polarisering og gruppetenkning og majoritetspåvirkning. 30 min

Oppsummering. Vi oppsummerer semesteret med å vise noen korte undervisningsfilmer om temaene: Metode og kjente studier, situasjonens makt, konformitet og lydighet, overtalelse og tilskuereffekten. Hvert innslag er på rundt ti minutter.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət