Ana səhifə

Yargi kurumlarinin kentsel yerseçİMİ: bursa örneğİ


Yüklə 10.73 Mb.
səhifə8/13
tarix27.06.2016
ölçüsü10.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Tablo 13. SEÇENEK 6’nın Değerlendirilmesi (İzmir Yolu- Metromarket karşısı)


Alan Büyüklüğü

Evet

Hayır

Önerilen Parselin Büyüklüğü

Parsel günümüzdeki ve gelecekteki gereksinmeleri karşılayacak büyüklükte mi? (20 Bin m2 ve üzeri büyüklükte mi?)

X
Otopark

Parselde Adliye çalışanları için yeterli otopark alanı var mı?

X


Uzaklık veya Zaman

Evet

Hayır
Mahkemelere Doğrudan, Güvenli Yaya Erişimi var mı?
X
Sosyal Servisler (lokanta, kırtasiye gibi) Kabul edilebilir Uzaklıkta mı?

XDiğer İşlevlere (avukatlık v.b.) Kabul Edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Alan ana/toplutaşın sisteminin parçası olabilir mi ?

XToplu Taşıma Parsele Komşu ve Yeterli Sıklıkta mı?

X


Ulaşım Yolları Beklenen Trafiği kaldırabilecek sokak ve yaya yollarına komşu mu?
X
Tüm Bölge Halkı için Kabul Edilebilir Erişebilirlikte mi?
X
Alan Uyumluluğu

Evet

Hayır

Üst Ölçekli Planlar

Alan üst ölçekli planlarda öngörülmüş olan merkez ve alt merkezlere göre konumu plana uygun mu?

X

Alan kentin ana planının öngördüğü gelişme ve bölgeleme biçimi, gelişme yön ve büyüklükleri ve dengeleri ile uyarlı mı?

X

Mevcut Kent Merkezleri ile İlişki

Tarihsel kent ile ilişki düzeyi yüksek mi?
X

Mevcut Kentsel merkezlere Yakın mı?
X

Mevcut Kentsel merkezlerle eklemlenme ve bütünleşme olanakları Var mı?

X
Mevcut Kentsel Mekansal Yapı ile İlişki

Merkezi konumda olabilme olanağı var mı ?

X
Kentsel omurgaların parçası olabilme ya da kentsel omurgaların oluşumuna katkı yapabilme olanağı var mı?
X

Simgesel mekan olabilme potansiyeli var mı?
X

İlişkili Kullanımların Alanda Geliştirilebilme Olanağı

Alan çevredeki alan kullanımları ile uyumlu mu?
X

İlişkili olduğu diğer kullanımlarla birlikte geliştirilebilme olanağı var mı?

X
İlişkili diğer kullanımların önerileni yerin yakın çevresinde yerseçim olanağı var mı?


X
Diğer yönetsel kurum ve kuruluşlara yakın mı?

X


5.7. Seçenek 7: Velodrom Bölgesi-Dik Kaldırım
Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahalllesi 4518 ada 24, 25, 26 ve 27 parsellerin bulunduğu yerdir. Sırasıyla, parsellerin toplam büyüklüğü 34.628,29 m2’dir. Bu bölge koruma alanları (sit alanı) içinde kalmaktadır.
Şekil 35

1/25 000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Planı RevizyonuŞekil 36

1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar Planı


Şekil 37

1/1000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Revizyon İmar PlanıResim 41.

Arazinin Google Earth Görüntüsü


Burada yapılacak bir yerseçim bu bölgedeki yeşil alanlar ve spor alanları sisteminin sürekliliğini bozucu etkiler yaratabilir. Bu bölge yalnızca bir spor alanları bölgesi değildir aynı zamanda gerek doğal veriler açısından gerekse kentin üst ölçekli planları ile doğru biçimde öngörülmüş olan yeşil alanlar/açık alanlar sisteminin bir parçasıdır. Kentin güneyde yaslandığı ormanlar ve dağlık bölgeden güneyde ova yönünde gerek tarımsal koruma alanlarının bulunduğu bölgeye gerekse kentsel gelişmeye sahne olmuş alana doğru hava akımlarının sağlanmasında vadiler sisteminin korunmasının önemi büyüktür.


Bu alan, güneybatı-kuzey doğu ekseninde Bursa Ovasına açılım sağlayan vadinin üzerinde yer almaktadır. Diğer yandan bölge zemin koşulları açısından riskli bir bölgedir. Gerek koruma kaygıları gerekse afet riskleri dikkate alındığında üst ölçekli planlarda bu bölgede büyük açık alan kullanımlarının öngörülmüş olması son derece doğru planlama kararlarıdır. Ayrıca, Bursa kentinin Batı ve Merkez Planlama Bölgeleri ağırlıklı gelişme biçimi içinde bu gelişmenin güney-kuzey ekseninde doğal verilerin bulunduğu noktalarda kesintiye uğratılmasının kentiçi iklim dengelemeleri, doğal verileri ve olanakları değerlendiren bir sosyal donatı alanları sisteminin yaratılması açısından yararı bulunmaktadır.
Bu nedenle, bölgede Adliye Sarayı şeklindeki bir kullanım öngörüsü dile getirilen olumlu üst ölçekli planlama yaklaşımını bozan bir karar olacaktır. Tersine bu bölge nüfus ve kentsel etkinlik yoğunluklarının düşürülmesi gereken bir bölgedir. Bu nedenle gerek kentsel etkinlik açısından gerekse simgesellik açısından doğrudan kent merkezi ile ilişkili olan Adliye Sarayı yapısının bu bölgede yer seçmesi bu kurumunun gerektirdiği işlevselliklerin sağlanıp sağlanamadığı konusu bir yana bütün plan dengelerini bozucu etki yaratacaktır. Kuşkusuz bu yalnızca Adliye Sarayı yapısı gibi bir kamusal yapı ile sınırlı olmayacak Adliye Sarayının ilişkili olduğu kullanımların ve hizmetler sektörünün yakın çevrede yer seçmesiyle ortaya çıkacaktır.


Resim 42

Velodrom ve yakın bölgesinin görünümü
Tablo 14. SEÇENEK 7’nin Değerlendirilmesi (Velodrom bölgesi)


Alan Büyüklüğü

Evet

Hayır

Önerilen Parselin Büyüklüğü

Parsel günümüzdeki ve gelecekteki gereksinmeleri karşılayacak büyüklükte mi? (20 Bin m2 ve üzeri büyüklükte mi?)

X
Otopark

Parselde Adliye çalışanları için yeterli otopark alanı var mı?

X


Uzaklık veya Zaman

Evet

Hayır
Mahkemelere Doğrudan, Güvenli Yaya Erişimi var mı?
X
Sosyal Servisler (lokanta, kırtasiye gibi) Kabul edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Diğer İşlevlere (avukatlık v.b.) Kabul Edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Alan ana/toplutaşın sisteminin parçası olabilir mi ?

XToplu Taşıma Parsele Komşu ve Yeterli Sıklıkta mı?
XUlaşım Yolları Beklenen Trafiği kaldırabilecek sokak ve yaya yollarına komşu mu?
X
Tüm Bölge Halkı için Kabul Edilebilir Erişebilirlikte mi?
X
Alan Uyumluluğu

Evet

Hayır

Üst Ölçekli Planlar

Alan üst ölçekli planlarda öngörülmüş olan merkez ve alt merkezlere göre konumu plana uygun mu?

X

Alan kentin ana planının öngördüğü gelişme ve bölgeleme biçimi, gelişme yön ve büyüklükleri ve dengeleri ile uyarlı mı?


X
Mevcut Kent Merkezleri ile İlişki

Tarihsel kent ile ilişki düzeyi yüksek mi?
X

Mevcut Kentsel merkezlere Yakın mı?
X

Mevcut Kentsel merkezlerle eklemlenme ve bütünleşme olanakları Var mı?
X

Mevcut Kentsel Mekansal Yapı ile İlişki

Merkezi konumda olabilme olanağı var mı ?

X
Kentsel omurgaların parçası olabilme ya da kentsel omurgaların oluşumuna katkı yapabilme olanağı var mı?

X
Simgesel mekan olabilme potansiyeli var mı?
X

İlişkili Kullanımların Alanda Geliştirilebilme Olanağı

Alan çevredeki alan kullanımları ile uyumlu mu?
X

İlişkili olduğu diğer kullanımlarla birlikte geliştirilebilme olanağı var mı?
X

İlişkili diğer kullanımların önerileni yerin yakın çevresinde yerseçim olanağı var mı?

X

Diğer yönetsel kurum ve kuruluşlara yakın mı?

X


5.8. Seçenek 8: Santral Garaj Kentsel Dönüşüm Alanı
Osmangazi İlçesi, Santral Garaj ve Yakın Çevresi sınırları içinde, Osmangazi Belediye Binası, Ahmetpaşa Mezarlığı arasındaki alanı kapsamaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2007 gün ve 364 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır.Resim 43.

Bölgenin Google Earth görüntüsü
Şekil 38.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan ve 12.06.2008 gün ve 416 sayılı karar ile revize edilen 1/25.000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı
Şekil 39.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 17.04.2008 gün ve 291 sayılı kararı ile onaylanan Osmangazi Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət