Ana səhifə

Yargi kurumlarinin kentsel yerseçİMİ: bursa örneğİ


Yüklə 10.73 Mb.
səhifə7/13
tarix27.06.2016
ölçüsü10.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


5.4. Seçenek 4: BUTTİM Kongre Merkezi’nin bulunduğu alan
Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi 3198 ada 15 no.lu parselin bulunduğu yerdir. Parselin büyüklüğü 515 522 m2’dir.
Bu bölge korunacak tarım alanlarının bulunduğu bölgelerle çevrilmektedir. Yalova yolu üzerindeki bu bölgede geniş alan gerektiren ve kent merkezlerinde bulunması gerekmeyen kamu kuruluşları alanları ile açık alan kullanımı ağırlıklı, Fuar, günübirlik turizm alanları, yeşil alanlar ve kentsel sosyal donatı alanları gibi kullanımlar öngörülmüştür. Bunlar, nazım planda yakın çevrede öngörülmüş olan korunacak tarım alanlarını destekleyen kullanımlardır. Bu kullanımlar, kuzey bölgesinde gerek tarım alanlarının korunması gerekse afet riskleri ve nedeniyle yapılaşmanın özendirilmemesi gerektiği düşüncesiyle uyumludur. Bu nedenle, bu bölgede Adliye Sarayı seçeneği, sosyal donatı alanlarını dengesini bozacak sonuç yaratması yanı sıra koruma kararları ve afet sakınımı açısından olumlu değerlendirilmemelidir.


Şekil 28.

1/25 000 Ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Planı RevizyonuŞekil 29.

1/5000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi Nazım İmar PlanıŞekil 31.

Arazinin Google Earth görüntüsü üzerinde gösterimiŞekil 30.

1/1000 Ölçekli Osmangazi Belediyesi 1. Bölge Uygulama İmar PlanıTablo 11. SEÇENEK 4’ün Değerlendirilmesi (BUTTİM)


Alan Büyüklüğü

Evet

Hayır

Önerilen Parselin Büyüklüğü

Parsel günümüzdeki ve gelecekteki gereksinmeleri karşılayacak büyüklükte mi? (20 Bin m2 ve üzeri büyüklükte mi?)

X
Otopark

Parselde Adliye çalışanları için yeterli otopark alanı var mı?

X


Uzaklık veya Zaman

Evet

Hayır
Mahkemelere Doğrudan, Güvenli Yaya Erişimi var mı?
X
Sosyal Servisler (lokanta, kırtasiye gibi) Kabul edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Diğer İşlevlere (avukatlık v.b.) Kabul Edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Alan ana/toplutaşın sisteminin parçası olabilir mi ?

XToplu Taşıma Parsele Komşu ve Yeterli Sıklıkta mı?
XUlaşım Yolları Beklenen Trafiği kaldırabilecek sokak ve yaya yollarına komşu mu?

XTüm Bölge Halkı için Kabul Edilebilir Erişebilirlikte mi?
X
Alan Uyumluluğu

Evet

Hayır

Üst Ölçekli Planlar

Alan üst ölçekli planlarda öngörülmüş olan merkez ve alt merkezlere göre konumu plana uygun mu?

X

Alan kentin ana planının öngördüğü gelişme ve bölgeleme biçimi, gelişme yön ve büyüklükleri ve dengeleri ile uyarlı mı?

X

Mevcut Kent Merkezleri ile İlişki

Tarihsel kent ile ilişki düzeyi yüksek mi?
X

Mevcut Kentsel merkezlere Yakın mı?

X
Mevcut Kentsel merkezlerle eklemlenme ve bütünleşme olanakları Var mı?
X

Mevcut Kentsel Mekansal Yapı ile İlişki

Merkezi konumda olabilme olanağı var mı ?

X
Kentsel omurgaların parçası olabilme ya da kentsel omurgaların oluşumuna katkı yapabilme olanağı var mı?
X

Simgesel mekan olabilme potansiyeli var mı?

X
İlişkili Kullanımların Alanda Geliştirilebilme Olanağı

Alan çevredeki alan kullanımları ile uyumlu mu?

X
İlişkili olduğu diğer kullanımlarla birlikte geliştirilebilme olanağı var mı?
X

İlişkili diğer kullanımların önerileni yerin yakın çevresinde yerseçim olanağı var mı?

X

Diğer yönetsel kurum ve kuruluşlara yakın mı?

X5.5. Seçenek 5: BUSKİ Binası Yanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında BUSKİ yanındaki arazi Kentsel Sosyal Donatı Alanı olarak ayrılmıştır. Bu nedenle alandaki bir kullanım değişikliği Sosyal Donatı Alanlarına ilişkin bir yeniden düzenleme ve yer ayrılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bunun yanı sıra, her ne kadar yakınında BUSKİ gibi bir kamusal kullanım bulunuyorsa da, bu ve benzeri bölgeler MİA ve tarihsel merkeze uzaklığı nedeniyle daha çok büyük alan kullanımları gerektiren kamu kuruluşları için tercih edilebilir gözükmektedir.
Diğer yandan, bu arazi Odunluk-Doruca bölgesinden başlayarak ova yönüne doğru ilerleyen vadi tabanının ovaya açılım noktasında yer almaktadır. Nazım Planda bu alanın yakın çevresindeki bölgede SİT alanları belirlenmiştir. Bu arazinin çevredeki SİT alanları ile doğal yapı sürekliliğinden söz edilmelidir. Bu bölgede Adliye Sarayı gibi önemli büyüklükteki bir kütlenin varlığının, ilişkili olduğu kullanımları çekmesi bir yana, öngörülen koruma yaklaşımı ile çelişeceği açıktır.Şekil 32.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkez ve Batı Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı.


Arazi Kentsel Sosyal Donatı Alanı olarak ayrılmıştır.
Resim 35

BUSKİ yapısıResim 36

Arazinin yakınında yer alan yaya üst geçitiResim 37

BUSKİ yanındaki arazinin görünüşü

Resim 38

Arazinin İzmir yolu üzerinden görünümü
Tablo 12. SEÇENEK 5’in Değerlendirilmesi (BUSKİ Yanı)


Alan Büyüklüğü

Evet

Hayır

Önerilen Parselin Büyüklüğü

Parsel günümüzdeki ve gelecekteki gereksinmeleri karşılayacak büyüklükte mi? (20 Bin m2 ve üzeri büyüklükte mi?)

X
Otopark

Parselde Adliye çalışanları için yeterli otopark alanı var mı?

X


Uzaklık veya Zaman

Evet

Hayır
Mahkemelere Doğrudan, Güvenli Yaya Erişimi var mı?
X
Sosyal Servisler (lokanta, kırtasiye gibi) Kabul edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Diğer İşlevlere (avukatlık v.b.) Kabul Edilebilir Uzaklıkta mı?
X
Alan ana/toplutaşın sisteminin parçası olabilir mi ?

XToplu Taşıma Parsele Komşu ve Yeterli Sıklıkta mı?
XUlaşım Yolları Beklenen Trafiği kaldırabilecek sokak ve yaya yollarına komşu mu?

XTüm Bölge Halkı için Kabul Edilebilir Erişebilirlikte mi?
X
Alan Uyumluluğu

Evet

Hayır

Üst Ölçekli Planlar

Alan üst ölçekli planlarda öngörülmüş olan merkez ve alt merkezlere göre konumu plana uygun mu?

X

Alan kentin ana planının öngördüğü gelişme ve bölgeleme biçimi, gelişme yön ve büyüklükleri ve dengeleri ile uyarlı mı?


X
Mevcut Kent Merkezleri ile İlişki

Tarihsel kent ile ilişki düzeyi yüksek mi?
X

Mevcut Kentsel merkezlere Yakın mı?
X

Mevcut Kentsel merkezlerle eklemlenme ve bütünleşme olanakları Var mı?
X

Mevcut Kentsel Mekansal Yapı ile İlişki

Merkezi konumda olabilme olanağı var mı ?

X
Kentsel omurgaların parçası olabilme ya da kentsel omurgaların oluşumuna katkı yapabilme olanağı var mı?
X

Simgesel mekan olabilme potansiyeli var mı?

X
İlişkili Kullanımların Alanda Geliştirilebilme Olanağı

Alan çevredeki alan kullanımları ile uyumlu mu?
X

İlişkili olduğu diğer kullanımlarla birlikte geliştirilebilme olanağı var mı?
X

İlişkili diğer kullanımların önerileni yerin yakın çevresinde yerseçim olanağı var mı?

X

Diğer yönetsel kurum ve kuruluşlara yakın mı?

X


5.6. Seçenek 6: İzmir Yolu-Metro Alışveriş Merkezi Karşısı
İzmir-Ankara yolunun kuzeyinde, Bursaray'ın Küçük Sanayi İstasyonu durağının bulunduğu yerdedir. Toplam 26.500 m2 alanı kapsamaktadır. 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında kentsel sosyal donatı alanı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da okul alanı olarak ayrılan arazinin Adliye Sarayı olarak öngörülmesi alt ölçekli planda öngörülmüş sosyal donatı alanları dengesini bozacaktır.Resim 39.

Bölgenin Google Earth görüntüsü
Şekil 33.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2006 gün ve 177 sayılı kararı ile onaylanan ve 12.06.2008 gün ve 416 sayılı karar ile revize edilen 1/25000 ölçekli Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında bu alan kentsel sosyal donatı alanı olarak ayrılmıştır.Şekil 34.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.04.2008 gün ve 289 sayılı kararı ile onaylanan Nilüfer Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında okul alanı olarak ayrılmıştır.

Resim 40.

Arazinin görünümü


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət