Ana səhifə

Suomen Eläinlääkäriliitto ry finlands Veterinärförbund rf hallituksen kertomus vuodelta 2012


Yüklə 138.52 Kb.
səhifə3/3
tarix27.06.2016
ölçüsü138.52 Kb.
1   2   3

6.8.1 World Veterinary Association (WVA)
WVA:n edustajana on ollut Kirsi Sario. Kertomusvuonna ei järjestetty WVA:n maailmankongressia.
6.8.2 Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
FVE:hen kuuluu neljä alajärjestöä, joilla on omat toimielimensä ja jäsenmaksunsa: UEVP praktikoille, UEVH hygieenikoille, EASVO virkaeläinlääkäreille ja EVERI opetuksen, tutkimuksen ja teollisuuden palveluksessa työskenteleville. Liitto on jäsenenä kaikissa alajärjestöissä.

FVE kokousedustajat 6.-9.6. Amsterdamissa olivat Sanna Hellström (UEVH) ja Päivi Pyykönen (UEVP).

FVE kokousedustajat Brysselissä 14.-17.11. olivat Kirsi Sario (EASVO) ja Sanna Hellström (UEVH).

6.8.3 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö  
Pohjoismaat kokoontuivat ennen FVE:n kokouksia yhteisiin Nordic-kokouksiin. Kevään kokouksessa 6.6. liitolla ei ollut edustusta ja syksyn kokouksessa 14.11. liittoa edusti Kirsi Sario. Kokouksiin on ajoittain osallistunut myös Baltian maiden edustajia.

7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET
7.1 Kunniajäsenet
Kertomusvuonna ei kutsuttu kunniajäseniä.
7.2 Ansiomerkit 
Kertomusvuonna ei myönnetty ansiomerkkejä.
7.3 Liiton viirit
Kertomusvuonna ei myönnetty viirejä.
7.4 Vuoden eläinlääkäri
Vuoden eläinlääkäri tai eläinlääkintäteko on palkittu vuodesta 2001 lähtien. Valinnan tavoitteena on nostaa alan tuntemusta ja arvostusta sekä suuren yleisön että oman ammattikunnan piirissä.

Suomen Eläinlääkäriliitto antoi vuoden eläinlääkäri 2012 -palkinnon hygieenikkoeläinlääkäri Ava Sovijärvelle 8. toukokuuta.

Julkistustilaisuus järjestettiin pääesikunnassa Helsingissä, koska palkittu työskentelee puolustusvoimissa, tarkemmin sen Sotilaslääketieteen keskuksessa.

Tilaisuudessa oli paikalla kolme toimittajaa ja kaksi valokuvaajaa. Toimittajille jaetaan tietoa jo ennen julkistusta ja sen aikaan sähköisesti, puhelimitse ja liiton verkkosivujen kautta.

Julkistus sai huomiota ainakin seuraavilla joukkoviestinten foorumeilla: Ylen radiosähkeet uutisissa, Ylen aamutelevision lehdistökatsaus 9.5., Maaseudun Tulevaisuus, Turun Sanomat, Keskisuomalainen, Suomen Kuvalehti, Ruotuväki-lehti, Turkulainen, Åbo underrättelser, Aamuset, Kurkijokelainen, Hevosurheilu, Elintarvike ja Terveys -lehti, Kehittyvä Elintarvike ja Helsingin Sanomat. Lisäksi puolustusvoimien viestintä teki uutisen puolustusvoimien verkkosivuille ja intranetiin. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta laajasti kesän jälkeen.

Eläinlääkäripäivien avajaisissa oli uutuutena vuorossa Vuoden eläinlääkärin puheenvuoro.


Jäsenistölle valinnasta kerrottiin Eläinlääkärilehden numerossa 4 ja liiton verkkosivujen kautta. Yhteenvetoa esiteltiin kesäkuussa ilmestyneessä jäsentiedotteessa numero 3. Palkitulle koostettiin kansio mediaosumista.

7.5. Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto
Liitto myönsi ensimmäistä kertaa yrittäjäpalkinnon Eläinlääkäripäivillä yhteistyössä Vetcare Oy;n kanssa. Palkinto myönnettiin Vethaus Hattulan Anssi Tastille ja Juha Virolaiselle. Palkinnon saajan päätti liiton hallitus yrittäjäpalkintotoimikunnan esityksestä. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran, ja sen kokoonpano oli Sointu Jalkanen, puheenjohtaja, SELL hallituksen edustaja, Hanna-Leena Terhonen, SELL yrittäjävaliokunnan edustaja, Jan Iven, SELL yrittäjävaliokunnan edustaja, Jukka Kuussaari, Vetcaren edustaja, Susanna Martikainen, SELL yksityissektorin työsuhdevaliokunnan edustaja, Timo Wahlroos, jäsen, SELL hallituksen edustaja, Iivari Järvinen, sihteeri. Vetcare Oy lahjoitti rahapalkinnon oman 20-vuotisjuhlansa kunniaksi.
7.6 Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto

Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinnolla kannustetaan eläinten parissa työskenteleviä entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä palkitaan erinomaisella tavalla tässä onnistuneita tahoja. Ehdokkaita palkinnon saajaksi esittivät eläinlääkärit eri puolilta Suomea. Suomen Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunta valmisteli hallitukselle esityksen palkinnon saajaksi.

Suomen Eläinlääkäriliiton hyvinvointipalkinto annettiin agrologi Heikki Kempille, joka on vaikuttanut suomalaisten vasikoiden olosuhteiden ja hoidon parantamiseen merkittävästi lähes kaksi vuosikymmentä. Hän on myös aina kyennyt rakentavaan yhteistyöhön eläinlääkäreiden ja maatilaneuvojien kanssa. Palkintorahat lahjoitti Suomen Messusäätiö – Stiftelsen Finlands Mässa.
7.7 Merkkipäivät 
Merkkipäivän johdosta on onniteltu adressilla seuraavia liiton jäseniä: Jari Aho, Riitta Airakorpi, Zibelina Armassalo, Anna-Maija Aronen, Jouko Asikainen, Matti Behm, Merja Bojang, Kristiina Ertola, Ulla Eskelinen, Matti Estola, Carl Granberg, Jari Gröndahl, Pirjo Haapasalo, Pekka Halonen, Pertti Hankonen, Kaarlo Hanski, Jaana Harmoinen, Pekka Heikkilä, Timo Helle, Kaj Hermanson, Erkki Hernesniemi, Pia Hiekkaranta, Jaana Hillgén, Mirja Huhtinen, Urpo Huolman, Juha Hurmalainen, Maj Häggblom, Jarmo Hämäläinen, Heidi Härtel, Pentti Janatuinen, Elias Jukola, Matti Junnila, Heikki Jäppinen, Antti Karanki, Jorma Kauhanen, Eero Kilpinen, Matti Kivalo, Elli Kivikoski, Reijo Korhonen, Dietrich Kukowski, Helena Kuntsi-Vaattovaara, Jukka Kuussaari, Esa Kääntee, Terhi Laaksonen, Heikki Laine, Tuula Laurila, Kaija Lehtelä, Tarja Lipponen, Anu Lundelin, Leevi Luukkala, Leena Luukkanen, Kirsti Manninen, Anitta Massinen, Ossi Mattila, Kaisa Mustonen, Olli Mäkelä, Merja Mäkinen, Nina-Lis Mäki-Petäys, Osmo Mäki-Petäys, Reijo Nenonen, Eleonora Niemi, Jouni Niemi, Pertti Nieminen, Kaarina Niinistö, Kaisa Nivola, Kristiina Nordling, Eva Nordström-Kunnas, Antti Nurminen, Maritsa Palmunen, Pirkko Pirinen, Marjatta Rahkio, Olli Rantala, Heikki Rantanen, Kristiina Rantasalmi, Eeva Rautala, Saara Reinius, Eero Remes, Paavo Reponen, Matti Retulainen, Jarmo Rintasalo, Veikko Rosendahl, Juha Rättö, Aarno Saari, Seppo Saari, Sirje Salmela, Pia Sarja, Pekka Savolainen, Kirsti Sihto, Janne Sillman, Pentti Sippo, Irmeli Sippola, Kaj Sittnikow, Pauli Sorvisto, Osmo Säntti, Kari Särkkä, Gullvi Söderström, Matti Takala, Pentti Tapio, Anna-Maija Teppo, Sakari Tolonen, Eero Tuominen, Ritva Tynkkynen, Jouko Tölli, Kristiina Törmä, Jaakko Vaalamo, Eeva-Liisa Vasara, Johanna Vaurio-Teräväinen, Katri Wermundsen, Matti Viljanen, Bruno Wingisaar, Rolf von Dickhoff, Leena Väihkönen, Kirsi Väisänen ja Mervi Yli-Hynnilä.

8. TALOUS
Liiton varainhankinta perustuu jäsenmaksutuottoihin, Eläinlääkäripäivien tuottoihin ja julkaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksu oli 1,3 prosenttia verotuksessa vahvistetusta palkkojen ja luontoisetujen määrästä sekä elinkeinotoiminnan tuloksen yhteissummasta.

Tilikauden alijäämä oli 44 601,75 euroa (2011: ylijäämä 12 743,41) ja taseen loppusumma 2 882 959,05 euroa (2 796 775,76). Tähän sisältyvät käyttörahaston sekä omakatteisten rahastojen tuotot ja kulut sekä varat ja velat. Varsinaisen toiminnan alijäämä oli 8 937,13 euroa (2011: ylijäämä 29 576,58). Varsinaiseen toimintaan kuuluvasta irtaimistosta tehtiin 25 prosentin poisto. Liittorahaston tappio oli 37 823,54 euroa (-23 568,70) ja Hilve Kortteen rahaston tuotto oli 2 158,92 euroa (6 735,53). Liittorahaston tappio katetaan liittorahaston pääomasta ja Hilve Kortteen rahaston tuotto siirretään rahaston pääomaan kertomusvuoden jälkeisen vuoden alussa.

Liiton sijoitusomaisuus kuuluu liittorahaston varallisuuteen. Liiton sijoitusomaisuutta hoitivat kertomusvuoden aikana rahastoyhtiöt Danske Capital, Fondita Rahastoyhtiö Oy sekä Front Capital Oy. Varallisuus on sijoitettu pääosin rahasto-osuuksiin. Liittorahaston muihin pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu toimistotilan suunnittelu- ja remonttikulut. Aktivoiduista kuluista on tehty 10 vuoden tasapoisto.

Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena saadut, Helsingissä Tukholmankadulla sijaitsevat asuinhuoneistot. Rahastosta on muun muassa jaettu opiskelijoille matka-apurahoja, maksettu opiskelijoille järjestetyn kirjanpito- ja verokurssin kulut sekä myönnetty toiminta-avustus Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry:lle. Opiskelijoiden kirjanpito- ja verokurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Helsingin lisäksi myös Tarttossa, mikäli lisäsi Hilve Kortteen rahaston kuluja ja pienensi rahaston tuottoa edellisiin vuosiin verrattuna.

Kertomusvuoden aikana Fennovet Oy lyhensi lainasopimuksen mukaisesti sille vuonna 2010 myönnettyä lainaa. Lainasta oli tilikauden lopussa jäljellä 3 000 euroa, laina erääntyy vuonna 2013.

Tilikauden alijäämästä huolimatta liiton taloudellinen tilanne on hyvä. Varsinaisen toiminnan alijäämään vaikutti pääosin tilikauden aikana muodostettu pakollinen varaus sekä eläinlääkäripäivien luentokulujen suurempi kasvu eläinlääkäripäivien tuottoihin nähden. Liittorahaston tappio johtuu pääosin muiden pitkävaikutteisten menojen poistoista.Liiton tilintarkastajana toimi KHT Kaija Tuominen Revico Grant Thornton Oy:stä sekä toiminnantarkastajana ELT Ari Hörman. Toiminnantarkastajan varahenkilönä oli ELL Henna Söderholm.

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət