Ana səhifə

Suomen Eläinlääkäriliitto ry finlands Veterinärförbund rf hallituksen kertomus vuodelta 2012


Yüklə 138.52 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü138.52 Kb.
  1   2   3
Suomen Eläinlääkäriliitto RY - Finlands Veterinärförbund rF
HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2012
1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
2. JÄSENISTÖ
3. LIITON ORGANISAATIO .

3.1 Yleistä

3.2 Valtuuskunta

3.3 Hallitus

3.4 Muut toimielimet

3.5 Liiton toimisto


4. ULKOISET SUHTEET

4.1 Liiton edustukset

4.2 Yhteydet yhteistyötahoihin

4.2.1 Yleistä

4.2.2 Lääkärikartelli

4.2.3 Eläinlääkäriyhdistykset

4.2.4 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY

4.2.5 Lääkärien työttömyyskassa


5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ
6. TOIMINTA-ALUEET

6.1 Edunvalvonta

6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot

6.3 Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk Veterinärtidskrift

6.4 Tiedotustoiminta

6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä

6.4.2 Ulkoinen viestintä

6.5 Koulutustoiminta

6.5.1 Eläinlääkäripäivät

6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi

6.6 Jäsenpalvelut

6.7 Avustustoiminta ja stipendit

6.8 Kansainvälinen toiminta

6.8.1 World Veterinary Association (WVA)

6.8.2 Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

6.8.3 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö


7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET

7.1 Kunniajäsenet

7.2 Ansiomerkit

7.3 Liiton viirit

7.4 Vuoden eläinlääkäri

7.5 Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto

7.6 Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto

7.7 Merkkipäivät

8. TALOUS ………………………………………………………………………………………………

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kertomusvuosi oli Suomen Eläinlääkäriliiton 120. toimintavuosi. Liiton hallitus päätti järjestää mittavat 125-vuotisjuhlat vuonna 2017 ja juhlisti maltillisesti 120. toimintavuottaan. Juhlan kunniaksi järjestettiin pienimuotoinen vastaanotto toimiston tiloissa syyskuussa.

Yhteistyö eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa oli vilkasta, tiedekunta on merkittävä eläinlääkärien työllistäjä ja vuoden aikana kehittyi ajatus uuden yliopistovaliokunnan perustamiseksi. Valiokunta aloitti työnsä järjestämällä tiedekunnassa työskenteleville eläinlääkäreille tilaisuuden, jossa kartoitettiin keskeisiä haasteita valiokunnan pohdittavaksi ja ratkaistavaksi. Eläinlääkärit työskentelevät tiedekunnassa muun muassa opettajina ja tutkijoina ja näiden kahden tehtävän yhdistäminen työajan puitteissa on vaikeata. Lisäksi eläinsairaalassa työskentelevät eläinlääkärit ovat huippuosaajia, mutta heidän palkkauksensa ei vastaa heidän osaamistaan.

Kertomusvuoden aikana Kuntatyönantajat ry:n ja liiton yhteinen päivystystyöryhmä aloitti työnsä. Päivystystyöryhmä tutustui kunnaneläinlääkärin työhön ja päivystysrasittavuuteen kahdessa kunnassa; Päijät-Hämeessä ja Raaseporissa. Kunnaneläinlääkärin työ, työn sitovuus sekä palkkaus- ja eläkemaksut poikkeavat kaikista muista kuntatyöntekijöistä. Näihin asioihin päivystystyöryhmä aloitti tutustumisensa. Yhteistyö Lääkärikartellin kanssa jatkui tiiviinä ja hyvänä. Kertomusvuoden aikana aloitettiin myös säännölliset lääkäriliittojen puheenjohtajatapaamiset. Tapaamisissa keskusteltiin päivän polttavista edunvalvonnan asioista sekä liittojen toiminnan kehittämisestä.

Kesällä tehtiin työhyvinvointikysely koko jäsenkunnalle. Tarkoituksena on selvittää eläinlääkärintyön erityispiirteitä sekä työn rasittavuutta ja vaaran paikkoja. Tulosten perusteella päivitetään myös Eläinlääkärin työterveysopas yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kertomusvuoden aikana kyselystä on saatu alustavia tuloksia ja merkittävää on edelleen kunnaneläinlääkärien työsidonnaisuus sekä eläinlääkärien suuri tapaturmariski. Vastausten perusteella positiivisena huomiona on, että eläinlääkärit ovat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä ja viihtyvät työyhteisöissään. Työyhteisöt ovat monille eläinlääkäreille uusi ja ilmeisen innostava asia.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa Vaasassa valtuuskunnan jäsenet tutustuivat turkistarhaukseen ja turkistarhaan. Valtuuskunnan kevään ja syksyn seminaareissa pohdittiin turkistarhausta eläinsuojelun näkökulmasta sekä muita keskeisiä tarpeita eläinsuojelulain uudistamista varten.

Maa- ja metsätalousministeriössä alkoi uuden eläinsuojelulain valmistelu. Lain valmistelussa ovat mukana liiton edustajat sekä ohjaus- että työryhmässä. Eläinsuojeluvaliokunta teki valvontaeläinlääkäreille kyselyn eläinsuojelun ja valvonnan keskeisimmistä kipupisteistä ja kohteista. Tämän kyselyn tuloksia käytetään hyväksi myös lain valmistelutyössä. Yhteistyö eläinsuojelujärjestöjen kanssa oli hyvää ja tiivistä. Liitolla on edustus Suomen Kennelliitto ry:n eläinsuojelutyöryhmässä. Eläinsuojelujärjestöjen ja ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa valmisteltiin kertomusvuoden aikana kampanja ”Älä osta koiraa häkistä”. Kampanjan tarkoituksena on puuttua sekä pentutehtailuun, että koirien laittomaan tuontiin ulkomailta Suomeen. Kertomusvuonna liitto järjesti ”Jalostettua kärsimystä”-seminaarin, jossa paneuduttiin koiranjalostuksen ongelmiin.

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin puolustusvoiminen eläinlääkäri Ava Sovijärvi. Hän on ensimmäinen puolustusvoimien naiseläinlääkäri ja monien rauhanturvaoperaatioiden ammattilainen. Vuoden eläinlääkäri kiteytti tehtäväkenttäänsä rauhanturvaoperaatioissa niin, että rauhanturvaajien leiri on kuin koko yhteiskunta pienoiskoossa. Rauhanturvaajien asumisolosuhteet, elintarvike- ja talousvesihuolto ovat keskeisiä palvelusturvallisuuden kannalta. Elintarvikkeiden ja talousveden välityksellä leviävät epidemiat ja infektiot romuttavat rauhanturvatyön tehokkaasti, sen vuoksi niiden torjuminen on keskeistä. Vuoden eläinlääkäri sai ansaitsemaansa huomiota kertomusvuoden aikana ja hänen toimintaansa ja ajatuksiansa esiteltiin julkisuudessa pitkin vuotta. Ensimmäistä kertaa vuoden eläinlääkäri esitteli työtään myös Eläinlääkäripäivillä.

Liiton hallitus osallistui aktiivisesti Euroopan eläinlääkärijärjestön eli FVE:n kokouksiin. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia eurooppalaisia eläinlääkäreitä koskevia aiheita. Liiton edustajat tuovat tuliaisina ajatuksia ja kannanottoja myös omaan työhömme. Eläinlääkäriliitolla on hyvä edustus myös FVE:n eurooppalaisissa alajärjestöissä. Hygieenikkojen järjestössä on suomalainen tilintarkastaja sekä teollisuus- ja tutkimusjärjestössä suomalainen rahastonhoitaja. Eläinlääkärien koulutusta koskeva eurooppalainen lainsäädäntö on edelleen uudistettavana. Uudistuksessa paneudutaan erityisesti niihin tietoihin ja taitoihin, joita valmistuvilla tulee aivan työuransa alussa olla. Liitto on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja keskustelemassa lainsäädännöstä.

Yksityissektorilla tapahtui kertomusvuoden aikana jonkin asteinen rakennemuutos. Ulkopuoliset sijoittajat alkoivat ostaa eläinlääkäriasemia. Maahamme syntyi kaksi sijoittajien muodostamaa eläinlääkäriasemaketjua. Liitto varautui erityisesti ohjaamaan eläinlääkäriasemien myyntiä sekä asemilla työskentelevien eläinlääkärien edunvalvontaa. Eläinlääkäriasemien ketjuuntuminen alkoi muissa pohjoismaissa hieman aiemmin. Pohjoismaiset eläinlääkäriyhdistykset yhdistivät voimansa ja pitivät toiminnan suunnittelupalaverin Kööpenhaminassa syksyllä. Palaverissa pyrittiin ennakoimaan omistajavaihdoksesta aiheutuvia muutoksia niin myyjien kuin muidenkin työntekijöiden työehtoihin. Palaveriin osallistuivat liitosta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja.

Eläinlääkäripäivät järjestettiin marraskuun ja joulukuun vaihteessa. Päiville osallistui jälleen runsaasti eläinlääkäreitä. Osallistujille tehdyn kysely perusteella voitiin todeta, että eläinlääkärit kokevat kattavat ja korkeatasoiset koulutuspäivät tarpeellisiksi. Tiedollinen ja taidollinen anti on erinomainen houkutin, mutta myös oheistapahtumat illanviettoineen ja keskusteluineen kiinnostavat vuodesta toiseen. Päivillä jatkettiin jo edellisenä vuonna aloitettua eläinlääkärien hyvinvointia lisäävien luentojen kokonaisuutta. Avajaisissa jaettiin Eläinlääkäriliiton myöntämät eläinten hyvinvointi- ja yrittäjäpalkinnot. Yrittäjäpalkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Päivien uutena kokonaisuutena oli päivitystä praktiikkaan osio, jossa käsiteltiin nautojen tukihoitoja ja utaretulehduksia, pieneläinten murtumahoitoja ja hevosen akuuttia ontumaa.

Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli jälleen kertomusvuonna runsaasti uutta lainsäädäntöä. Annettujen lausuntojen määrä oli mittava. Liitto edusti eläinlääkäreitä useassa toimikunnassa ja työryhmässä.

Eläinlääkärilehti ilmestyi kymmenen kertaa ja jäsentiedote kuusi kertaa. Jäsentiedote päätettiin muuttaa sähköiseksi ja sopimusten tekeminen vaati melkoisesti työpanosta. Toiminnan tehostamiseksi lehden ilmoitusmyynti päätettiin ulkoistaa Fennovet Oy:lle. Fennovet Oy hoitaa Eläinlääkäripäivien näyttelyn myynnin ja on näin ollen jatkuvasti yhteydessä ilmoittajiin. Ilmoitusmyynnin tehostumista päätettiin seurata tiiviisti sekä kuluneena vuotena, että vuonna 2013.

Vuoden aikana senioritoimikunta valmisteli Eläinlääketieteellisen korkeakoulun aikaisia muistelmia sisältävää kirjaa. Muistelmia on kerätty jo edellisenä vuonna ja kertomusvuoden aikana muistelmat toimitettiin. Kirjan on tarkoitus ilmestyä vuonna 2013.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa oli tiivistä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille järjestettiin perinteisiä tilaisuuksia; kandi-ilta, PreVappu tilaisuus sekä kirjanpito- ja verokurssi. Lisäksi liitto osallistui EKY:n järjestämään seniori-iltaan. Myös Tartossa opiskeleviin pidettiin tiiviisti yhteyttä. Liiton edustajat kävivät Tartossa kertomusvuoden aikana kolmesti.

Toimiston alakerrassa on kaikkien jäsenten vapaasti käytössä oleva Selli-tila. Sellissä kukin jäsen voi järjestää omia tilaisuuksiaan hyvien liikenneyhteyksien ääressä ja maksutta. Selli on edelleen ollut ahkerassa käytössä.

Liiton toimistossa työskenteli kuluneen vuoden aikana yhdeksän henkilöä, joista puheenjohtaja oli puolipäiväinen ja yksi toimihenkilö määräaikainen ja osa-aikainen. Kertomusvuoden aikana liiton toiminnanjohtaja irtisanoutui liiton palveluksesta. Loppuvuonna aloitettiin uuden toiminnanjohtajan haku. Liiton omistaman Fennovet Oy:n palveluksessa oli kolme henkilöä.2. JÄSENISTÖ
Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 90 uutta jäsentä, neljätoista erosi ja kymmenen jäsentä erotettiin. Kertomusvuoden aikana liiton jäsenistä menehtyivät Tero Ahonen, Matti Alanko, Kalevi Eestilä, Elina Helynranta, Marjo-Riitta Hämäläinen, Teuvo Järventaus, Hanne Kantela, Elina Kitinoja, Olli Kokko, Kauko Koskiniemi, Markku Kärkkäinen, Erkki Köntti, Ulla Körni-Rantanen, Runa Lagus, Jorma Mannonen, Leena Mehto-Laimi, Lars Reinius, Sandhu Siddiq, Taisto Soininen, Helvi Vasenius ja Eero Veräväinen. Heidän omaisiaan muistettiin adresseilla.

Liittoon kuului kertomusvuoden lopussa 2 384 jäsentä (423 opiskelijaa), jotka muodostivat noin 90 prosenttia maamme laillistuneista eläinlääkäreistä. Jäsenistö jakautui joulukuun lopussa seuraavasti:
 • kuntasektorin palkansaajat 18 %

 • valtiosektorin palkansaajat 8 %

 • Helsingin yliopisto 4 %

 • yksityisen sektorin palkansaajat 11 %

 • ammatinharjoittajat ja yrittäjät 11 %

 • opiskelijat 18 %

 • eläkeläiset 13 %

 • muut 17 % (sijaisuuksia tekevät, työttömät sekä ulkomailla

ja muussa kuin eläinlääkäritehtävässä olevat)

Kuntasektorilla olevista liiton jäsenistä noin 11 prosenttia on kokopäivätoimisia hygieenikkoja ja 9 % valvontaeläinlääkäreitä. Valtiosektorilla olevista jäsenistä 18 prosenttia on tarkastuseläinlääkäreitä ja 82 prosenttia on valtionhallinnossa. Opetus- ja tutkimustehtävissä Helsingin yliopistossa on jäsenistä 4 prosenttia.

Jäsenkunnasta 25 prosenttia on miehiä ja 75 prosenttia naisia. Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan nuoremmissa ryhmissä jopa siten, että alle 35-vuotiaista on naisia noin 94 prosenttia ja vastaavasti yli 50-vuotiaista on miehiä noin 55 prosenttia.

3. LIITON ORGANISAATIO
3.1 Yleistä
Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. Liitolla ei ole alakohtaista tai aluekohtaista

organisaatiota. Itsenäiset alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat

vaihtelevasti yhteydessä liittoon.

Sääntöjen mukaan liiton ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuuskunta. Liiton

toimeenpanevana elimenä toimii hallitus. Se nimeää työryhmät niiden toimikausiksi sekä

valiokunnat joka kolmas vuosi. Valiokuntien toimikaudet alkoivat vuoden 2011 alussa ja päättyvät vuoden 2013 lopussa. Liiton toimisto sijaitsee yhdistyksen sääntöjen mukaisessa kotipaikassa Helsingissä, osoitteessa Aleksis Kiven katu 52-54.


3.2 Valtuuskunta
Vuonna 2010 valittu valtuuskunta kokoontui kertomusvuoden aikana kahdesti.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Vaasassa 12.5. ja sääntömääräinen syyskokous 10.11. Helsingissä. Kokousten yhteydessä pidettiin valtuuskunnan seminaarit, joiden aiheina oli turkistarhaus ja turkiseläinten hyvinvointi.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja varapuheenjohtajana Markus Kiili. Valtuuskunnan muita jäseniä olivat Mikael Granholm, Tytti Harjuhahto, Ari Hörman, Elina Illukka, Jouko Jakala, Sointu Jalkanen, Seppo Kangas, Kirsi Kentala, Päivi Lahti, Miia Lindström, Jouni Niemi, Hanna Nurmi, Leena Oivanen, Jarkko Oksanen, Päivi Pyykönen, Aila Rauatmaa, Meeri Rinta-Jouppi, Marita Saarikivi, Beate Schugk, Kirsti Sipponen, Jani Soini, Pauli Sorvisto, Sami Takala, Matti Tikka, Ritva Tynkkynen, Chita Wahlroos, Timo Wahlroos ja Tuomo Waltari. Opiskelijajäseninä olivat Katri Koponen ja Heidi Pekkola. Valtuuskunnan varajäseninä olivat Leena Manner, Anne Siljamäki, Ari Sainio, Outi Ahlström, Liisa Palmu, Kirsi Mäkimattila, Katri Helminen, Maarit Luukkainen-Soilu, Antti Tukiainen ja Tiina Tiainen. Opiskelijavarajäseninä olivat Anne Bruce ja Tanja Korhonen.

Valtuuskunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi ne liiton hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuskunnan jäseniä. Valtuuskunnan sihteerinä toimi kevätkokouksessa liiton toiminnanjohtaja ja syyskokouksessa liiton puheenjohtaja. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.

Säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi valtuuskunta käsitteli muun muassa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2013, tavoitesuunnitelmaa vuosille 2012-2014, toiminnanjohtajan valitsemista, Eläinlääkärilehden ilmestymistiheyttä ja Eläinlääkäriliiton vaalivuotta 2013.

3.3 Hallitus
Kertomusvuoden aikana liiton ja samalla hallituksen puheenjohtajana toimi Kirsi Sario, varapuheenjohtajana Timo Wahlroos sekä hallituksen jäseninä Päivi Lahti, Päivi Pyykönen, Marita Saarikivi, Pauli Sorvisto ja Riikka Åberg. Hallituksen varajäseninä toimivat Sointu Jalkanen ja Katri Kiviniemi.

Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. Kokousten sihteerinä toimi kevätkaudella liiton toiminnanjohtaja ja syyskaudella ostopalveluna Fennovet Oy:n työntekijä. Liiton muut toimihenkilöt osallistuivat tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 205 päätösasiaa (2011/159). Lisäksi hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajat kokoontuivat puheenjohtajistopalaveriin kahdesti vuodessa suunnittelemaan liiton toimintaa.

3.4 Muut toimielimet


Luottamusneuvosto (toimikausi 2010-2012)
Puheenjohtaja Erkki Pyörälä; varapuheenjohtaja Pirjo Aho; jäsenet Jouko Koppinen, Hanna Lounela, Ari-Matti Pyyhtiä, Anssi Tast ja Outi Vainio; sihteeri Mika Leppinen

Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuoden aikana.


Eettinen valiokunta
Puheenjohtaja Riitta Aho (13.4. asti); varapuheenjohtaja Leena Suojala (puheenjohtaja 13.4. alkaen); jäsenet Outi Laitinen-Vapaavuori, Meeri Rinta-Jouppi ja Pauli Sorvisto, sekä 9.11. alkaen Tomas Häggvik; varajäsen Anne Siljamäki; sihteeri Maria Jokela

Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta otti kantaa jäsenten esittämiin kysymyksiin ja eettisiin rajanvetotilanteisiin, erityisesti ilmoitteluohjeiden soveltamiseen.


Eläinsuojeluvaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Katri Wermundsen; jäsenet Aila Rauatmaa, Sara Syyrakki ja Kati Vainio; varajäsenet Heidi Härtel, Taina Laine ja Jukka Marttila; sihteeri Mika Leppinen.

Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa eläinsuojelulain uudistamista ja valmisteli liiton hallitukselle kannanottoja eläinsuojelukysymyksiin. Valiokunta valmisteli ja toteutti eläinten hyvinvointipalkinnon jaon, kyselyn virkaeläinlääkäreille eläinsuojelulain valmistelua varten ja järjesti alkuvuonna seminaarin koiranjalostuksen eläinsuojelullisista kysymyksistä.


Koulutusvaliokunta
Puheenjohtaja Outi Hälli (avajaiset ja ajankohtaista -luentokokonaisuus); varapuheenjohtaja Lotta Axelson (liiketoiminta); jäsenet Tytti Harjuhahto (pieneläimet), Tuomas Herva (tuotantoeläimet), Janne Lunden (elintarvike- ja ympäristöhygienia), Maria Kareskoski (hevoset), Merja Laitinen (pieneläimet), Miia Lindström (tiede ja tutkimus), Riitta Mangs (liha- ja teurastamohygienia), Jouni Mäkelä (tuotantoeläimet), Tiina Tiainen (elintarvike- ja ympäristöhygienia) ja Kati Vainio (hevoset); sihteerit Raija Korolainen ja Tiina Karenius

Valiokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Sen tehtävänä oli valmistella Eläinlääkäripäivien ohjelma. Valiokunta huolehti yhdessä liiton toimiston kanssa päivien käytännön järjestelyistä.


Kunnan palkkavaliokunta
Puheenjohtaja Päivi Pyykönen; varapuheenjohtaja Johanna Puro; jäsenet Hanna Nurmi, Jarkko Oksanen ja Liisa Palmu; varajäsenet Anna Jeshoi ja Maija Penttilä; sihteeri Maria Jokela

Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunnan varapuheenjohtaja osallistui Kuntatyönantajat ry:n kanssa perustetun päivystystyöryhmän toimintaan. Alettiin muotoilla strategiaa siitä, miten kunnaneläinlääkärien päivystys tulisi järjestää. Valiokunta päivitti vähimmäispalkkasuositukset hygieenikoille ja praktikoille, päivitti vastaanottosuosituksen sekä käsitteli ajankohtaisia kysymyksiä, esimerkiksi sijaisten palkanmaksua ja osa-aikaista työtä tekevien eläkepalkkion määrää. Viimeksi mainitusta laadittiin Kevan tulkinnasta eriävä lausunto.


Koulutuspoliittinen valiokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; jäsenet Sanna Hellström, Päivi Lahti, Mirja Ruohoniemi, Marita Saarikivi ja Jutta Salonen. Kauden aikana kutsuttiin varsinaiseksi jäseneksi Maria Wiberg ja Marita Saarikiven henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Puro. Sihteerinä toimi Fennovet Oy:n koulutussuunnittelija Kristiina Koikkalainen 7.7. saakka ja 8.7. lähtien Raija Korolainen.

Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Valiokunta seuraa eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan tarpeisiin; EU-lainsäädäntöä erityisesti koulutuspolitiikan osalta. Lisäksi valiokunta valmistelee asioita Akavan koulutuspoliittisiin työryhmiin. Valiokunta pyrkii tiedottamisella monipuolistamaan tiedekuntaan hakevien joukkoa ja ottaa kantaa opiskelijamääriin yms. Valiokunta seuraa ja valmistelee täydennyskoulutusta ja erikoistumisopintoasioita, kartoittaa EU-laillistujien mahdollisesti tarvitsemaa lisäkoulutusta. Valiokunta edisti kuluneena vuotena käypähoitosuositusten toteuttamista sekä osaamisrekisterin hankintaa. Valiokunnan edustajat tapasivat säännöllisesti eläinlääketieteellisen tiedekunnan edustajia


Opiskelijavaliokunta
Puheenjohtaja Maria Koskinen (C64); varapuheenjohtaja Raisa Kiimamaa (C65); jäsenet Riikka Aho (Tartto) (9.11 alkaen) Emma Alve (C67), Liisa-Maija Huttunen (Tartto) (9.11 asti), Maria Koskinen (C64), Anna-Maija Naapi (C69), Päivi Lahti, Maria Polso (C63), Eini Saaranen (C68) (7.10. alkaen) ja Okko Sukura (C66); varajäsen Heidi Pekkola (C64); sihteeri Iivari Järvinen

Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli opiskelijoiden matka-apurahahakemukset, joita tuli keväällä 14 kappaletta ja syksyllä 8 kappaletta. Valiokunta jakoi vuoden aikana hakemusten perusteella 5000 euroa. Lisäksi valiokunnassa käsiteltiin liiton opiskelijatoimintaa sekä yksityissektorin työehtosuositusta ja vähimmäispalkkoja sekä ensimmäistä kesää praktiikkaan lähteville suunnattua starttipakettia.


Sosiaalivaliokunta
Puheenjohtaja Leena Manner; varapuheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Outi Ahlström, Kirsti Sipponen ja Henna Söderholm; varajäsenet Veera Karkamo ja Pia Pouri; sihteeri Maria Jokela

Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunta toteutti työterveyskyselyn koko jäsenistölle ja järjesti koulutuspäivän valvontaeläinlääkäreille. Valiokunta sai läpi eläinlääkärimyönteisen muutoksen Kelan ohjeistukseen erityisäitiyspäivärahan saamisen perusteisiin.


Talousvaliokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; varapuheenjohtaja Nina Sarén; jäsenet Heikki Putro ja Timo Wahlroos; varajäsen Riitta-Mari Tulamo; sihteeri Hanna Kokkonen

Talousvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli liiton tilinpäätöksen 2011 ja talousarvion vuodelle 2013 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen käytöstä.


Työvaliokunta
Puheenjohtaja Kirsi Sario; jäsenet Päivi Lahti ja Riikka Åberg; sihteeri Mika Leppinen 31.8.2012 asti.

Valiokunta piti vuoden aikana kaksi kokousta, toisen puhelinkokouksena. Valiokunta käsitteli liiton toimiston henkilöstöoppaan uudistamista sekä muita henkilöstöasioita.


Valtion palkkavaliokunta

Puheenjohtaja Pauli Sorvisto, AVI; jäsenet Tuija Gadd, Evira; Miia Jakava-Viljanen, MMM, 13.4.2012 alkaen; Päivi Lahti, HY ELTDK, 13.4.2012 asti; Kristina Lehmann, Lääkelaitos, 13.4.2012 asti; Tita-Maria Muhonen, Fimea, 13.4.2012 alkaen; Elisa Pitkänen, STEY; Tarja Pääkkönen, YES, 13.4.2012 asti; Ava Sovijärvi, Puolustusvoimat; sihteeri Mika Leppinen 31.8. asti, Maria Jokela 31.8. alkaen


Valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhden kerran. Valiokunta käsitteli eri virastojen ajankohtaisia asioita sekä palkkatilastoja ja -suosituksia.
Yksityissektorin työsuhdevaliokunta
Puheenjohtaja Tuomas Herva; varapuheenjohtaja Hanna Bäckman; jäsenet Sini Bergman, Suvi Heinola, Katri Kiviniemi ja Susanna Martikainen; varajäsen Johanna Kokkonen; sihteeri Iivari Järvinen

Valiokunta kokoontui vuoden aikana kerran. Valiokunta keskusteli liiton toiminnan aktivoimisesta palkansaajaeläinlääkärien suuntaan ja käsitteli yksityissektorin palkansaajaeläinlääkärien työehtosuositusta. Suosituksen tiimoilta pidettiin toukokuussa lisäksi yhteiskokous yrittäjävaliokunnan ja opiskelijavaliokunnan kanssa.


Yliopistovaliokunta
Valiokunta perustettiin toimintavuotena. Puheenjohtaja Päivi Lahti; varapuheenjohtaja Mari Vainionpää; jäsenet Laura Hänninen, Riikka Keto-Timonen, Jere Lindén; varajäsenet Miia Lindström, Anna Mykkänen; sihteeri Iivari Järvinen.

Valiokunta kokoontui vuoden aikana kahdesti pohtien laajasti yliopiston työsuhdeongelmia ja omia toimintamahdollisuuksiaan. Lisäksi valiokunta järjesti Viikissä yliopistossa työskenteleville eläinlääkäreille yliopistoillan 27.11, johon osallistui noin 20 henkilöä. Illan aikana esiteltiin valiokunnan toimintaa yliopistoeläinlääkäreille ja samalla kartoitettiin jäsenistön toiveita uudelle valiokunnalle. Illan alustajana toimi työterveyspsykologi Riitta Päätalo Mehiläisestä.


Yrittäjävaliokunta
Puheenjohtaja Timo Wahlroos; varapuheenjohtaja Maarit Luukkainen-Soilu; jäsenet Lotta Axelsson, Mikael Granholm ja Markus Kiili; varajäsenet Sointu Jalkanen, Beate Schugk, Sami Takala ja Jan Räihä; sihteeri Iivari Järvinen

Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin koulutuskysymyksiä ja eläinlääkäriasemien ketjuuntumista sekä potilastietojen käyttöä. Suuren osan vuodesta valiokunta käsitteli yksityissektorin palkansaajaeläinlääkärien työehtosuositusta.Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
Puheenjohtaja Riikka Laukkanen-Ninios; varapuheenjohtaja Jouko Koppinen (tieteellinen toimittaja); jäsenet Eve Ala-Kurikka, Kaisa Hartikainen, Helka Heikkilä, Raisa Iivonen, Hanna Salmela ja Kati Vainio; sihteeri Anna Parkkari. Päätoimittaja Kirsi Sario osallistuu kokouksiin.

Toimitusneuvosto kokoontui vuoden aikana viidesti. Kokouksissa käytiin läpi saatua palautetta, uusia ideoita lehden kehittämiseksi, mahdollisia kirjoittajia, sisältö- ja artikkeli-ideoita. Lehden lukijatutkimus 2012 kysymykset, toteutus ja tulokset käytiin läpi. Palautetta hyödynnetään lehden suunnittelussa. Vuoden lopulla keskusteltiin olisiko mahdollista harventaa lehden ilmestymistiheyttä lähitulevaisuudessa.
3.5 Liiton toimisto
Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kertomusvuonna OTM Mika Leppinen (toiminnanjohtaja) 31.8. asti, KTK Hanna Kokkonen (taloussihteeri), FM Anna Parkkari (tiedottaja ja toimituspäällikkö), OTM, varatuomari Iivari Järvinen (yksityissektorin asiamies), OTM Maria Jokela (julkisen sektorin asiamies), yo-merkonomi Riitta Puro (assistentti), merkonomiopiskelija Johanna Laurila (toimistosihteeri) 31.8. asti, tradenomiopiskelija Raisa Kaikuvuo-Suominen (toimistosihteeri) 20.8. alkaen 20.12. asti sekä Andreas Lang (toimistoteknikko). Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL Kirsi Sario oli puoliaikaisessa työsuhteessa liittoon. Toimistolla oli myös työelämään tutustuva koululainen työharjoittelussa.

4. ULKOISET SUHTEET
4.1 Liiton edustuksetAkava
- hallitus Mika Leppinen 31.8. asti (puhe- ja läsnäolo-oikeus), Kirsi Sario 1.9. alkaen

- liittokokous Mika Leppinen, Kirsi Sario (varajäsen)

- järjestötoimikunta Mika Leppinen

- elinkeinopoliittisen toimikunnan ammatinharjoittajien ja yrittäjien ryhmä Timo Wahlroos, Iivari


Järvinen (asiantuntijayhteyshenkilö)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta Maria Jokela (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

- opiskelijavaltuuskunta AOVA Raisa Kiimamaa, Eini Saaranen (varajäsen)

- Akavan verkostojen jäsenet: • Akalex (akavalaiset juristit) Maria Jokela, Iivari Järvinen, Mika Leppinen

 • akavalaiset neuvottelijat Maria Jokela, Mika Leppinen

 • kv-yhdyshenkilöt Mika Leppinen

 • TOP-verkosto (akavalaiset toiminnanjohtajat) Mika Leppinen 31.8.2012 asti

 • koulutusvastaavat Maria Jokela

 • tiedottajat ja liittolehtien toimittajat Anna Parkkari

 • jäsenhankintavastaavat Riitta Puro

- aluetoimikunnat 2010-2012

 • Kaakkois-Suomi, Ossi Kemppainen

 • Etelä-Pohjanmaa, Riitta Mangs

 • Pohjois-Pohjanmaa, Irmeli Sillantaka


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
- liittokokous Mika Leppinen (liiton ja Lääkärikartellin edustajana 31.8.2012 asti)

- kunnan neuvottelukunta Mika Leppinen (varajäsen)

- kummiasiamiesverkosto Mika Leppinen (kummiasiamiehenä Evirassa)


Lääkärikartelli
- hallitus Mika Leppinen (varapuheenjohtaja 31.8.2012 asti), Kirsi Sario, Päivi Lahti (varajäsen), Riikka Åberg (varajäsen)

- PuhTi-työryhmä Mika Leppinen 31.8.2012 asti

- Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Vera Haapala
Maa- ja metsätalousministeriö
- eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä Pauli Sorvisto (jäsen), Kirsi Sario (varajäsen)

- eläinsuojelulain uudistamishankkeen työryhmä Olli Ruoho (jäsen), Katri Wermundsen (varajäsen)

- eläinsuojelulain uudistamishankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos (jäsen), Kirsi Sario (varajäsen)

- maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (2008-2012) Ilmari Hiidenheimo, Ari-Matti Pyyhtiä (varajäsen)

- eläinkoelautakunta (1.8.2011-31.12.2012) Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Kristiina Haasio, Iiris Kasanen, Lasse Saloranta, Hanna-Marja Voipio, Ulla-Maija Kokkonen (varajäsen), Sakari Laaksonen (varajäsen), Anna Meller (varajäsen)

- eläinlääkintäalajaosto Kirsi Sario

- sivutuoteasioiden yhteyshenkilö Pauli Sorvisto

- hallinnonalan yhteistoimintaelin Mika Leppinen 31.8. asti, Kirsi Sario 1.9. alkaen

- eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta (1.3.2011-28.2.2014) Kalevi Heinonen, Outi Hälli, Jouko Jakala, Outi Laitinen-Vapaavuori, Merja-Liisa Toivonen, Kaisa Wickström, Esa Eskelinen (varajäsen), Reijo Junni (varajäsen), Tita-Maria Muhonen (varajäsen), Antti Niinistö (varajäsen), Kati Niinistö (varajäsen), Sanna Viitanen (varajäsen)

- lohistrategiaa valmisteleva työryhmä Ari-Matti Pyyhtiä

- tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Hannu Saloniemi (puheenjohtaja), Pirjo Kortesniemi (varapuheenjohtaja), Outi Vainio-Kivinen (tuotantoeläinten etiikka), Hanna Lounela (käytännön eläinsuojeluvalvonta), Elias Jukola (teollisuus), Aila Rauatmaa (varajäsen, käytännön eläinsuojeluvalvontatyö), Tuomas Herva (varajäsen, teollisuus)

- seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta Outi Vainio (varapuheenjohtaja), Nina Lehmonen (hevostoiminta), Laura Hänninen (hyvinvoinnin tutkimus), Maria Wahlfors (käytännön eläinsuojelutyötä tekevä viranomainen), Jukka Marttila (käytännön eläinlääkintätyö), Kati Vainio (varajäsen, käytännön eläinlääkintätyö)

- pysyvä mikrobilääketyöryhmä Ritva Tynkkynen
Oikeusministeriö
- kuluttajariitalautakunnan 7. jaosto Elina Dahlqvist
Opetusministeriö
- elintarvikealan koulutustoimikunta Päivi Lahti (varajäsen)

- maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta (2011-2013) Vuokko Puurula (varajäsen) 27.1.2012 asti, Helena Rautala 27.1.2012 lukien

- eläintenhoidon tutkintotoimikunta (1.8.2010-31.7.2013) Mirja Kaimio

- karjatalouden tutkintotoimikunta (1.8.2010-31.7.2013) Heikki Sirkkola 27.1.2012 asti, Kaisa Hartikainen 27.1.2012 alkaen


Fimea
- Lääkepolitiikkaprojekti 2020 -seurantaryhmä Olli Ruoho
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
- kaksikielisyystoimikunta Marja Bergström

- täydennyskoulutustoimikunta Kirsi Sario

- opiskelijoiden rekrytointityöryhmä Kirsi Sario

- tiedekuntaneuvosto Kirsi Sario


Eurooppalaiset eläinlääkärijärjestöt
- Federation of Veterinarians of Europe (FVE) Sanna Hellström, Päivi Pyykönen, Kirsi Sario, Timo Wahlroos

- Union of European Veterinary Practitioners (UEVP) Päivi Pyykönen

- Union of European Veterinary Hygienists (UEVH) Sanna Hellström

- European Association of State Veterinary Officers (EASVO) Kirsi Sario

- European Veterinarians in Education, Research and Industry (EVERI) Timo Wahlroos
Muut toimielimet
- eläinten terveydenhuollon (ETU) valtakunnallinen yhteistyöryhmä Kirsi Sario, Olli Soininen (varajäsen)

- eläinlääkäriohjelmistojen rajapintahankkeen ohjausryhmä Timo Wahlroos, Marita Saarikivi

- Acta Veterinaria Scandinavican toimituskunta Timo Soveri (apulaispäätoimittaja), Terttu Katila, Olli Peltoniemi, Juhani Taponen

- NKVet hallitus Tuula Honkanen-Buzalski (puheenjohtaja), Suvi Taponen, Pia Vennerström

- Orion-Farmos Tutkimussäätiön hallitus (2010-2012) Olli Peltoniemi
Tieteellisten seurain valtuuskunta
Julkaisufoorumi-hankkeen ohjausryhmä Jouko Koppinen
Suomen Kennelliitto
- eläinsuojelutyöryhmä Sanna Hellström, Mirjami Mattila, Jukka Marttila (varajäsen)

4.2 Yhteydet yhteistyötahoihin

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət