Ana səhifə

Ubezpieczenia


Yüklə 70 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü70 Kb.
Roman Pietroń, dr inż. 25.02.2010.

I-23 PWr., B1 p. 413, e-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron

Nazwa kursu:

UBEZPIECZENIA

Insurance (ang.), Versicherung (niem.), l’Assurance (fr.), Assicurazione (wł.), Seguro (hiszp.),
Pojišteni (czes.), Страхование (ros.)


Formy kursu:

Wykład (15h), Seminarium (15h)Bibliografia:

Adamowicz M. (red.), Ubezpieczenia społeczne. Wieś i rolnictwo, Wyd. SGGW Warszawa 2002 (ss.239).

Ciuman K., Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1996 (ss.110).

Doan O. (red.), Ubezpieczenia życiowe, Poltext Warszawa 1996 (ss.272).

Drygalski Z., Listy w praktyce ubezpieczeń. Metoda pozyskiwania klientów, Poltext Warszawa 2002.

Garbiec R., Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Część I – System ubezpieczeń społecznych, Wyd. WZ Politechniki Częstochowskiej 2003 (ss.145).

Gawroński A., Handschke J., Łańcucki J., Sangowski T., Ubezpieczenia w handlu zagranicznym, Poltext Warszawa 1994.

Gniadek J.A., Lisowski J., Ubezpieczenia majątkowe. Wybrane problemy z teorii i praktyki ubezpieczeniowej, Wyd. Drukarnia Kolejowa Poznań 1996 (ss.182).

Jaworski W., Rating ubezpieczeniowy, Wyd. AE Poznań 2002 (ss.269).

Jedynak P., Szydło S., Zarządzanie ryzykiem, WSzZiB Kraków, Wyd. Ossolineum Wrocław 1997 (ss.62).Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Wyd. Księgarnia akademicka, Kraków 2003 (ss.174).

Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext Warszawa 1999 (ss.215).

Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz - Toruń, 2002 (ss.239).

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz - Toruń, 2002 (ss.480+CD).

Krajewski A., Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem, stan prawny 30.04.2003, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2003.

Kuchlewska M. (red.), Szkice o ubezpieczeniach, Wyd. AE Poznań 2006 (ss.289).

Kufel J., Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym, Wyd. Branta Bydgoszcz – Poznań 2002 (ss.402).

Kufel-Siemińska A., Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wyd. AE Poznań 2005 (ss.93).

Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Wyd. Branta Bydgoszcz – Poznań 2003.

Lemkowska M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej. Podstawowe swobody, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005 (ss.168).

Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN Warszawa 1996 (ss.146).

Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wyd. Prawn. LEX Sopot 1998 (ss.222).

Matłoka M., Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wyd. WSzB Poznań 1997 (ss.83).

Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom 1 - mechanizmy i funkcje, Poltext Warszawa 2000 (ss.401).

Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom I1 - produkty, Poltext Warszawa 2001 (ss.456).

Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, tom III - przedsiębiorstwo, Poltext Warszawa 2003 (ss.519).

Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext Warszawa 2002 (ss.599).

Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1999.

Nassalski P., Techniki sprzedaży ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1996, wyd. 1 (ss.233).

Nassalski P., Techniki sprzedaży ubezpieczeń. Kurs mistrzowski, Poltext Warszawa 2002.

Nowak S., Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wyd. WSzB Poznań, 1998.

Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych. Kodeks Cywilny po zmianach (wprow.: Przewalski K., Orlicki M.), Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz – Warszawa – Poznań 2004 (ss.490).

Nowotarska-Romaniak B., Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE Warszawa 1996 (ss.191).

Ostasiewicz S. (red.), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, AE Wrocław 2000, (ss.215).

Próchniak E., Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców, Wyd. OPO Bydgoszcz 2001 (ss.131).

Rodek K., Visan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext Warszawa 1996 (ss.364).

Rogowski S. (red.), Prawo ubezpieczeń. Ustawy z komentarzem, Poltext Warszawa 2004 (ss.529).

Rogowski S. (red.), Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltext Warszawa 2006 (ss.237).

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych, Wyd. AE Wrocław 1998 (ss.191).

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wyd. AE Wrocław 2000 (ss.274).

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Wyd. AE Wrocław 2002 (ss.357).

Sangowski T., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń. Wybrane problemy, Wyd. AE Poznań, 1995.

Sangowski T. (red.), Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, SAGA Printing Poznań 1996 (ss.286).Sangowski T. (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, SAGA Printing Poznań 1998.

Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext Warszawa 1998 (ss.359).

Sangowski T. (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext Warszawa 2005 (ss.320).

Sangowski T. (red), Studia ubezpieczeniowe, Wyd. AE Poznań, 1998 (ss.254).

Sangowski T. (red), Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, Zeszyt 276, Wyd. AE Poznań, 2000 (ss.241).

Sangowski T. (red), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Seria: Materiały dydaktyczne, Zeszyt 108, Wyd. AE Poznań, 2001 (ss.259).

Sangowski T. (red), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 4, Wyd. Branta, Bydgoszcz – Poznań 2002 (ss.470).

Sarapata J.J., Reklama ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1998 (ss.148).Stroiński E., Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, Poltext Warszawa, 2003.

Szymańska K., Poradnik agenta ubezpieczeń, Poltext Warszawa 1999 (ss.264).

Śliwiński A., Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Wyd. Poltext Warszawa, 2002 (ss.272).

Treder H., Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach integracji europejskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2007 (ss.259).

Wieteska S. (red.), Ubezpieczenia, Wyd. UMCS Lublin 2006 (ss.186).

Wąsiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 1, cz. 2, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz 1994.

Wąsiewicz A. (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, cz. 3, Oficyna Wyd. Branta Bydgoszcz 1997 (ss.423).

Czasopisma i biuletyny:

Asekuracja & Re, 1999-2008 (miesięcznik)

Gazeta Ubezpieczeniowa, 1999-2009 (tygodnik Gazety Prawnej)

Monitor Ubezpieczeniowy, Pismo Rzecznika Ubezpieczonych, 2005-2009 (tygodnik).

Nowe Ubezpieczenia. Od A do Z., 1999-2009 (miesięcznik Gazety Prawnej)

Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja. Branżowy Serwis Informacyjny, Wyd. Agencja Unia-Press, 2000-2009.

Prawo Asekuracyjne, 1999-2009 (kwartalnik).

PUR Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Wyd. NOTABENE, 2005-2009 (miesięcznik).

Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Wyd. KNUiFE (KNF), 2004-2009 (rocznik).

Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1999-2009 (miesięcznik).

CEL KURSU
Celem kursu jest dostarczenie podstawowych wiadomości o ubezpieczeniu jako urządzeniu gospodarczym i jego znaczeniu społecznym. Zakres kursu obejmuje problematykę organizacji i zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów, instytucjonalizacji, prawa i eurointegracji w ubezpieczeniach. Tematyka kursu jest w znacznej części zbieżna z programem nauczania brokerów i agentów ubezpieczeniowych (reasekuracyjnych), określonym przez KNF (KNUiFE).
TEMATY ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH
1. Geneza i rys historyczny ubezpieczeń. Rola ubezpieczeń w gospodarce rynkowej i polityce społecznej. Zalety, wady i funkcje ubezpieczeń.

2. Problematyka podstaw teorii ryzyka ubezpieczeniowego i teorii ubezpieczeń.

3. Zasady ubezpieczeń w Polsce. Instytucje ubezpieczeniowe w Polsce i poza Polską. Wolny rynek ubezpieczeniowy. Nadzór ubezpieczeniowy.

4. Podstawy prawne ubezpieczeń. Prawo ubezpieczeniowe w Polsce i Unii Europejskiej. Problematyka dostosowania polskiego prawa ubezpieczeniowego do prawa wspólnotowego.

5. System pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Warunki wykonywania działalności agencyjnej i brokerskiej w ubezpieczeniach.

6. Produkty ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia życiowe, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej zawodowej. Ubezpieczenia gospodarcze i w obrotach międzynarodowych.

7. Zarządzanie zakładem ubezpieczeń. Audyt działalności zakładu ubezpieczeń. Ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń.

8. Ocena finansowa zakładu ubezpieczeń. Analiza jakościowa i ilościowa.

9. Lokaty funduszy ubezpieczeniowych i zarządzanie funduszami.

10. Marketing ubezpieczeniowy, analizy i prognozy rynku ubezpieczeniowego.

11. Demografia dla ubezpieczeń. Statystyka aktuarialna i rachunkowość ubezpieczeniowa.

12. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w Polsce. Kierunki zmian.
FORMA ZALICZENIA WYKŁADU

Test zaliczeniowy (100%)ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

1. Znaczenie gospodarcze i społeczne ubezpieczeń. Zalety, wady i funkcje ubezpieczeń.

2. Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Stan aktualny prawa ubezpieczeniowego w Polsce.

3. Umowa ubezpieczenia i jej charakter prawny.

4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe. Agenci. Brokerzy.

5. Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce.

6. Funkcjonowanie instytucji ochrony ubezpieczeniowej.

7. Formy ochrony interesu konsumenta na rynku usług ubezpieczeniowych.

8. Otwarcie i wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Biznesplan w ubezpieczeniach.

9. Początek i koniec odpowiedzialności ubezpieczyciela.

10. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych. Zagadnienia kolizyjnoprawne.

11. Ograniczenie odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń i odszkodowanie ubezpieczeniowe.

12. Z praktyki sądowej sporów pomiędzy zakładami ubezpieczeń a ich klientami. Przykłady sporów.

13. Prewencja ubezpieczeniowa.

14.Interes ubezpieczeniowy. Ubezpieczenia wielokrotne. Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie.

15. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem gospodarczym.

16. Diagnostyka i ocena ryzyka ubezpieczeniowego. Underwritting w ubezpieczeniach.

17.Metody statystyki ubezpieczeniowej. Statystyka aktuarialna.

18. Modele katastrof naturalnych, negatywnych skutków badań kosmicznych w ubezpieczeniach.

19. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym i w transporcie międzynarodowym.

20. Ubezpieczenia morskie. Kodeks Morski.

21. Ubezpieczenia komunikacyjne. Metody obliczania odszkodowań komunikacyjnych.

22. Ubezpieczenia w rolnictwie. Ubezpieczenia zwierząt. Ubezpieczenia upraw.

23. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna zawodowa.

24.Ubezpieczenia na życie.

25. Ubezpieczenia finansowe i ubezpieczenia ryzyk finansowych.

26. Ubezpieczenia katastrof i aktów terroru. Bilans strat. Katastrofy na świecie.

27. Ubezpieczenia sportowców i menedżerów sportu.

28. Organizacja i zarządzanie zakładem ubezpieczeń.

29. Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń.

30. Zarządzanie ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi.

31. Rachunkowość ubezpieczeniowa.

32. Kapitał i lokaty funduszy ubezpieczeniowych. Zarządzanie lokatami. Nowe tendencje w lokatach.

33. Publiczne i niepubliczne emisje akcji firm ubezpieczeniowych w Polsce. Ubezpieczenia na giełdach.

34. Analiza wyników finansowych instytucji ubezpieczeniowej. Podstawowe instrumenty oceny.

35. Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce. Tendencje zmian.

36. Ranking firm ubezpieczeniowych w Polsce i możliwości ratingowe w ubezpieczeniach.

37. Reasekuracja. Metody reasekuracji. Reasekuracja na rynku ubezpieczeń.

38. Alternatywne do ubezpieczeń gospodarczych metody finansowania ryzyka.

39. Współpraca banków i zakładów ubezpieczeń. Strategie allfinanz, bancassurance i assurfinance.

40. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Nadzór ubezpieczeniowy w Europie.

41. Europejski wspólny rynek ubezpieczeniowy.

42. Marketing-mix w ubezpieczeniach. Strategie marketingowe w dziedzinie usług ubezpieczeniowych.

43. Badania marketingowe w ubezpieczeniach. Błędy badań marketingowych.

44. Kanały dystrybucji w ubezpieczeniach. Tendencje w dystrybucji polis.

45. Promocja w ubezpieczeniach. Reklama ubezpieczeń. Systemy CRM w ubezpieczeniach.

46.Teleinformatyka w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia w Internecie.

47. Patologie i przestępczość ubezpieczeniowa. Metody zapobiegania i zwalczania.

48. Grupowe, zbiorowe i indywidualne ubezpieczenia pracownicze w Polsce. Kierunki zmian.

49. Ubezpieczenia społeczne w Polsce i w innych krajach.

50. Historia ubezpieczeń. Historia ubezpieczeń na Dolnym Śląsku.

FORMA ZALICZENIA SEMINARIUM

Frekwencja (15%)/Aktywność (30%)/Prezentacja problemu (25%)/Praca pisemna (30%)- -Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət