Ana səhifə

Рекомендації щодо ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою


Yüklə 1.09 Mb.
səhifə1/11
tarix25.06.2016
ölçüsü1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
РЕКОМЕНДОВАНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я03.08.2012 № 602Рекомендації щодо ведення хворих з ішемічним інсультом та транзиторною ішемічною атакою

Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах

2012

Робоча група з адаптації клінічної настанови


Гуляєва М.В.

Виконавчий директор Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська асоціація боротьби з інсультом», лікар.

Костюк М.Р.

Cт.н.с. відділення судинної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України», к.м.н.

Матюха Л.Ф.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України – координатор груп спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», доцент кафедри загальної практики сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, к.мед.н.

Міщенко Т.С.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Неврологія», головний спеціаліст-координатор Національної академії медичних наук України за напрямом «Неврологія і психіатрія», завідувач відділення судинної патології головного мозку ДУ «Інституту клінічної та експериментальної неврології і психіатрії Національної академії медичних наук України», д.мед.н., професор

Парій В.Д.

Професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, д.мед.н., професор

Титова Т.А.

Доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, к.мед.н.

Швець О.В.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дієтологія», директор державного підприємства "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України», доцент кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, к.мед.н.

Шуляк В.І.

Заступник головного лікаря Житомирської центральної районної лікарні


За методичної підтримки та експертизи:

Степаненко А.В.

Радник Міністра охорони здоров’я, консультант державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», д.мед.н., професор.

Ліщишина О.М.

Директор Департаменту стандартизації медичних послуг державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
Кравець О.М.

Начальник Відділу доказової медицини державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
Шилкіна О.О.

Начальник Відділу методичного забезпечення нових технологій в охороні здоров’я державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
Горох Є.Л.

Начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»Державний експертний центр МОЗ України є членомGuidelines International Network (Міжнародна мережа настанов)Міжнародного проекту ADAPTE (Франція)

Рецензенти


Дубенко О.Є.

Професор кафедри невропатології та нейрохірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н.
Перегляд адаптованої клінічної настанови до 2015 року

Перелік скорочень, які використовувалися робочою групою

ЦВЗ

Цереброваскулярні захворювання

ЛПМД

Локальний протокол медичної допомоги

УКПМД

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

ТІА

Транзиторна ішемічна атака

ЗОЗ

Заклад охорони здоров’я

МОЗ

Міністерство охорони здоров’я

КЕА

Каротидна ендартеректомія


Содержание


 1. Резюме

 1. Введение

 1. Осведомленность населения и образование

 1. Направление и транспортировка пациента

 1. Экстренная помощь

 1. Инсультная служба и отделение острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта)

  1. Обеспечение инсультной службы

  1. Отделения острых нарушений мозгового кровообращения (инсульта)

 1. Диагностика

 1. Диагностическая визуализация

 1. Общие положения

 1. Визуализация у больных с острым инсультом

 1. Методы визуализации у больных с ТИА, малым инсультом и инсультом со спонтанным регрессом симптомов

 1. Другие диагностические тесты

 1. Исследование сердца

 1. Лабораторная диагностика

 1. Первичная профилактика

 1. Контроль сосудистых факторов риска

 1. Высокое артериальное давление

 1. Сахарный диабет

 1. Гиперлипидемия

 1. Курение

 1. Употребление алкоголя

 1. Физическая активность

 1. Ожирение

 1. Диета

 1. Употребление фруктов, овощей и рыбы

 1. Витамины

 1. Постменопаузальная эстроген-заместительная терапия

 1. Антитромботическая терапия

 1. У лиц с низким риском

 1. У лиц, имеющих сосудистые факторы риска

 1. У лиц с атероматозом крупных артерий

 1. У лиц с мерцательной аритмией

 1. У лиц, после оперативного вмешательства на сонных артериях и ангиопластика

9. Вторичная профилактика.

 1. Повышенное артериальное давление

 1. Сахарный диабет

 1. Гиперлипидемия

 1. Курение

 1. Избыточная масса тела

 1. Диета

9.1.5.1 Избыточная масса тела

9.1.5.2. Витамины

 1. Расстройства дыхания во сне

   1. Открытое овальное окно

   1. Постменопаузальная эстроген-заместительная терапия

 1. Антитромботическая терапия

 1. Антитромбоцитарная терапия

 1. Аспирин

 1. Клопидогрель

 1. Дипиридамол

 1. Трифлузал

 1. Комбинация дипиридамола и аспирина

 1. Комбинация клопидогреля и аспирина

 1. Пероральные антикоагулянты

 1. Повторные сосудистые события на фоне антитромбоцитарной терапии

 1. Хирургические методы и ангиопластика

 1. Каротидная эндартерэктомия

 1. Ангиопластика и стентирование сонных артерий

 1. Стено-окклюзирующие процессы интракраниальных и позвоночных артерий

 1. Экстра-интракраниальный анастомоз

 1. Стентирование при стенозах интракраниальных или позвоночных артерий

  1. Базисная терапия инсульта

 1. Легочная функция и защита дыхательных путей

 1. Поддержание сердечной деятельности

 1. Инфузионная терапия

 1. Коррекция артериального давления

 1. Коррекция уровня глюкозы

 1. Коррекция температуры тела

 1. Специфическая терапия

 1. Тромболитическая терапия

 1. Внутривенное введение тканевого активатора плазминогена (тромболизис)

 1. Другие тромболитические препараты для внутривенного введения

 1. Внутриартериальный и комбинированный (ВВ+ВА) тромболизис

 1. Устройства для внутриартериальной реканализации

 1. Антитромбоцитарная терапия

 1. Ранняя антикоагулянтная терапия

 1. Нейропротекция

 1. Отек мозга и повышенное внутричерепное давление

 1. Медикаментозное лечение

 1. Гипотермия

 1. Хирургическая декомпрессия

 1. Предупреждение и лечение осложнений

 1. Аспирация и пневмония

 1. Тромбозы глубоких вен и ТЭЛА

 1. Пролежни

 1. Эпилептические припадки

 1. Психомоторное возбуждение

 1. Падения

 1. Инфекции мочеполовой системы

 1. Дисфагия (нарушение глотания) и кормление

 1. Реабилитация

 1. Требования к реабилитации

 1. Основные принципы реабилитации

 1. Элементы реабилитации

 1. Лечебная физкультура (кинезитерапия)

 1. Эрготерапия

 1. Логопедическая коррекция

 1. Информационное обеспечение

 1. Другие специалисты

 1. Когнитивные расстройства

 1. Сексуальная функция

 1. Осложнения, возникающие при реабилитации

 1. Постинсультная депрессия

 1. Боль и спастичность

 1. Психологическая и социальная реабилитация

 1. Приемлемость реабилитации

 1. Приложение

 1. Таблицы

 1. Литература

 1. Список литературы, представленный в прототипе клинической рекомендации

 2. Список литературы использованной при адаптации клинических рекомендаций

17. Дополнения
Таблица 1.

Классификация класса доказательности для диагностических и лечебных вмешательств (из [582])

Классификация класса Классификация класса доказательности для

доказательности для диагностических лечебных вмешательств intervention процедур

Класс I Проспективное исследование большой Проспективное, рандомизированное,

группы лиц с заподозренным контролируемое исследование с

состоянием, используя «золотой необходимой мощностью со скрытой

стандарт» для подтверждения оценкой исходов в репрезентативной

состояния, где тест использовался в популяции или систематический обзор

слепой оценке и дающее возможность проспективных рандомизированных

оценки подходящих тестов при исследований со скрытой оценкой исходов

диагностической точности в репрезентативной популяции.

Необходимы следующие критерии:

A. Рандомизация

Б. Четко сформулированная первичная точка исследования

B. Четко сформулированные критерии
включения и исключения

Г. Адекватное определение количества выбывших из исследования

Д. Соответствующие базисные характеристики среди групп лечения

a.

Класс II Проспективное исследование Проспективное когортное исследование внебольшой группы лиц с репрезентативной популяции со скрытой

заподозренным заболеванием или оценкой исходов или рандомизированное,

хорошо-спланированное контролируемое исследование в

ретроспективное исследование репрезентативной популяции

большой группы лиц с установленным состоянием (при помощи «золотого стандарта») сравнительно с большой группой контроля, где тест использовался в слепой оценке и доющее возможность оценки подходящих тестов при диагностической точности

Класс III Доказательства, полученные в Все другие контролируемые исследования

ретроспективном анализе у больных с в репрезентативной популяции с
установленным диагнозом независимой оценкой исходов

Класс IV Доказательства, полученные в Доказательства, полученные в

неконтролируемых исследованиях, неконтролируемых исследованиях, сериях случаев или мнение экспертов случаев или мнение экспертов

Таблица 2. Определение уровня рекомендаций (из [582])

Уровень A Установленный как полезный/предикативный или не как

полезный/предикативный для диагностических вмешательств или установленный как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмешательств; требуется как минимум одно исследование Класса I или как минимум 2 исследования Класса II

Уровень B Установленный как полезный/предикативный или не как

полезный/предикативный для диагностических вмешательств или установленный как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмешательств; требуется как минимум одно исследование Класса II или как минимум 2 исследования Класса III

Уровень C Установленный как полезный/предикативный или не как

полезный/предикативный для диагностических вмешательств или установленный как эффективный, неэффективный или опасный для лечебных вмешательств; требуется как минимум 2 исследования Класса III

Данные Рекомендации из практики, основанные на опыте разработчиков

Качественной рекомендаций. Обычно основаны на исследованиях Класса IV

Клинической

практики, Good

Clinical Practice

(GCP)


Рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками 2008

Исполнительный комитет Европейской инсультной организации (ESO) и Авторский комитет ESO.

Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany; Marie-Germaine Bousser, Paris, France; Gary Ford, Newcastle, UK; Philip Bath, Nottingham, UK; Michael Brainin, Krems, Austria; Valeria Caso, Perugia, Italy; Álvaro Cervera, Barcelona, Spain; Angel Chamorro, Barcelona, Spain; Charlotte Cordonnier, Lille, France; László Csiba, Debrecen, Hungary; Antoni Davalos, Barcelona, Spain; Hans-Christoph Diener, Essen, Germany; José Ferro, Lisbon, Portugal; Werner Hacke, Heidelberg, Germany; Michael Hennerici, Mannheim, Germany; Markku Kaste, Helsinki, Finland; Peter Langhorne, Glasgow, UK; Kennedy Lees, Glasgow, UK; Didier Leys, Lille, France; Jan Lodder, Mastricht, The Netherlands; Hugh S. Markus, London, UK; Jean-Louis Mas, Paris, France; Heinrich P. Mattle, Bern, Switzerland; Keith Muir, Glasgow, UK; Bo Norrving, Lund, Sweden; Victor Obach, Barcelona, Spain; Stefano Paolucci, Rome, Italy; E. Bernd Ringelstein, Münster, Germany; Peter D. Schellinger, Erlangen, Germany; Juhani Sivenius, Kuopio, Finland; Veronika Skvortsova, Moscow, Russia; Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, Sweden; Lars Thomassen, Bergen, Norway; Danilo Toni, Rome, Italy; Rüdiger von Kummer, Dresden, Germany; Nils Gunnar Wahlgren, Stockholm, Sweden; Marion F. Walker, Nottingham, UK; Joanna Wardlaw, Edinburgh, UK.

Адрес для корреспонденции

Werner Hacke MD PhD Department of Neurology Im Neuenheimer Feld 400 69120 Heidelberg Germany

Ключевые слова:

Рекомендации, инсульт, профилактика, образование, отделение острых нарушений мозгового

кровообращения (инсульта), визуализация, лечение, реабилитацияВступ та коментар робочої групи:

Ця клінічна настанова була обрана робочою групою з адаптації як один із ключових прототипів найкращої медичної практики надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом, що ґрунтуються на даних доказової медицини стосовно ефективності та безпеки медичних втручань, фармакотерапії та організаційних принципів її надання. Клінічна настанова була обрана на основі об’єктивних критеріїв їх оцінки, а саме за допомогою Опитувальника AGREE.

Відповідно до міжнародної практики та уніфікованої методики МОЗ України зі створення клінічних настанов, медичних стандартів та клінічних протоколів, адаптована клінічна настанова має слугувати джерелом доказових (наукових) даних при виборі медичних технологій, ліків та організаційних принципів надання медичної допомоги.

Отже, ця клінічна настанова, а за необхідності і інші клінічні настанови, будуть покладені в основу розробки уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги (УКПМД) хворим на ішемічний інсульт, що затверджується МОЗ України. Уніфікований протокол є основою для розробки, в подальшому, локальних протоколів медичної допомоги (ЛПМД) у кожному конкретному закладі охорони здоров’я.

Адаптовану клінічну настанову пропонується використовувати як інформаційне джерело найкращої практики для вибору методу діагностичної та лікувальної тактики при ведені пацієнтів з ішемічним інсультом і ТІА.

Цей рекомендаційний документ з найкращої медичної практики, заснованої на доказах ефективності, в першу чергу призначений для практикуючих лікарів та профільних професійних асоціацій в Україні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət