Ana səhifə

Lv eiropas komisija savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošĪbas politikas jautājumos briselē, 14 2011 com(2011) 205 galīgā redakcija kopīgais ziņojums eiropas parlamentam un padomei


Yüklə 79.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü79.5 Kb.
LVEIROPAS KOMISIJA

SAVIENĪBAS AUGSTAIS PĀRSTĀVIS ĀRLIETĀS UN DROŠĪBAS POLITIKAS JAUTĀJUMOSBriselē, 14.4.2011

COM(2011) 205 galīgā redakcijaKOPĪGAIS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI

2010. GADA ZIŅOJUMS PAR MAKAO

Makao īpašās pārvaldes apgabals – 2010. gada ziņojums

Ievads

Kopš Makao nodošanas kontinentālās Ķīnas valdījumā pirms 11 gadiem Eiropas Komisija ir cieši uzraudzījusi ekonomiskos un politiskos notikumus Makao īpašās pārvaldes apgabalā (ĪPA), lai tādējādi pildītu saistības, kuras Komisija 1999. gadā uzņēmās pret Eiropas Parlamentu, proti, izstrādāt gada ziņojumus par notikumiem Makao. Šajā ziņojumā ir apskatīts 2010. gads.

Eiropas Savienības attiecības ar Makao ir balstītas uz kopīgām vērtībām, Eiropas mantojumu un kopīgām interesēm tādās jomās kā ekonomika, vide, izglītība un kultūra. 2010. gadā divpusējās attiecībās bija vērojams progress saskaņā ar 1992. gadā parakstīto Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu.

ES atzinīgi novērtē politikas „viena valsts, divas sistēmas” īstenošanu 2010. gadā saskaņā ar Makao ĪPA Pamatlikumu; Makao iedzīvotāju pamattiesības un brīvības kopumā ir ievērotas. ES cer, ka tiks gūti labāki rezultāti ceļā uz demokrātiju Makao tās Pamatlikuma ietvaros.Politiskie notikumi

2010. gadā savu pirmo gadu Makao jaunās galvenās amatpersonas amatā aizvadīja Fernando Chui. Savā politikas uzrunā 16. martā Chui uzsvēra, ka valdības galvenās prioritātes būs uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni, panākt sociālo stabilitāti, dažādot ekonomiku, modernizēt Makao ražošanu un nostiprināt kazino nozari. Tika norādīts, ka Makao arī pastiprinās sadarbību ar Pērļu upes deltas reģionu un Taivānu, kā arī darbosies kā apmaiņas un sadarbības platforma valstīm, kurās runā portugāļu valodā.

2010. gadā pieauga kontaktu skaits ar Taivānu. Chui tikās ar Taivānas valdošās partijas (Kuomintang (KMT)) goda priekšsēdētāju Wu Poh-hsiung viņa vizītes laikā Makao. Makao Sociālo lietu un kultūras sekretārs Cheong U apmeklēja Taivānu septembrī, lai stiprinātu savstarpējo izpratni un veicinātu kultūras apmaiņu.

Makao ir pastiprinājusi centienus, lai reklamētu sevi kā vārtus uz Ķīnu valstīm, kurās runā portugāļu valodā, un kā platformu ķīniešu un portugāļu valodā runājošo sadarbībai. Novembrī tā rīkoja 3. Ekonomikas un tirdzniecības sadarbības foruma ministru konferenci starp Ķīnu un valstīm, kurās runā portugāļu valodā. Minēto forumu izveidoja 2003. gadā, lai padziļinātu saiknes starp tā dalībniekiem. Forumu apmeklēja Ķīnas premjerministrs Wen Jiabao.

Gadu pēc tiesību aktu pieņemšanas valsts drošības jomā demokrātijas atbalstītāji likumdevēji un cilvēktiesību organizācijas Makao pauda bažas, ka minētos tiesību aktus varētu izmantot ļaunprātīgi, apdraudot Makao iedzīvotāju pamattiesības un pilsoņu brīvības. ES ar bažām norāda, ka, tāpat kā 2009. gadā, arī 2010. gadā dažiem žurnālistiem, kas strādā Honkongā, un NVO locekļiem neļāva ieceļot Makao. ES atkārtoti uzsver, cik nozīmīgi ir saglabāt pamattiesības un brīvības, kas ir garantētas Makao ĪPA Pamatlikumā.

Notikumi ekonomikā1

Makao ekonomika strauji atguvās no finanšu krīzes 2010. gadā, kas to skāra tikai minimāli. IKP pieaugums 2010. gada trešajā ceturksnī palielinājās par 27,1 % salīdzinājumā ar tādu pašu laikposmu 2009. gadā. To galvenokārt veicināja izaugsme tūrisma un azartspēļu nozarē, Makao tūrisma jomā lielāko ienākumu avotu (53 %) veidoja apmeklētāji no kontinentālās Ķīnas. Bruto ieņēmumi no azartspēlēm 2010. gadā sasniedza rekordaugstu līmeni, palielinoties par 58 % līdz 188,3 miljardiem pataku. Makao saglabāja savu pozīciju kā pasaules lielākais kazino tirgus, kura apjoms patlaban ievērojami pārsniedz tuvāko konkurentu tirgus daļu.

Tomēr ekonomikas atveseļošanās nenotika visās jomās. Ieguldījumi gada laikā turpināja samazināties. Preču eksporta apjomi aizvien bija nemainīgi vāja ārējā pieprasījuma un sarūkošas ražošanas bāzes dēļ. Inflācijas līmenis 2010. gadā bija 2,81 %. Darba tirgus bija ļoti ierobežots, strauji attīstoties pakalpojumu nozarēm. 2010. gadā bezdarba līmenis samazinājās līdz 2,8 %, kas ir zemākais rādītājs pēdējā desmitgadē. Ierobežotais cilvēkresursu skaits kļuva par šķērsli ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai. 2010. gada beigās nerezidentu darba ņēmēju skaits bija 75,000, kas veidoja 22 % no kopējā darbaspēka.

Makao ĪPA valdība turpināja centienus dažādot ekonomiku. Valdība solījās iegrožot pārmērīgu kazino izaugsmi, ierobežojot kazino, spēļu galdu un spēļu automātu skaitu. Tās mērķis ir izveidot Makao par starptautisko konferenču centru, turpmāk attīstot MICE (Sanāksmju, iniciatīvu, konvenciju un izstāžu) iniciatīvas, kā arī radošās un kultūras nozares. Ir izveidotas īpašas nozares komitejas, lai formulētu politikas darbības un noteiktu sadarbības partnerus.

Turpinājās Makao ekonomikas integrācija ar Ķīnu, lai, veidojot ciešākas saiknes, stiprinātu tirdzniecisko un ekonomikas sadarbību ar Zhuhai pašvaldības un Guangdong provinces valdībām. 2010. gada 28. maijā tika parakstīts VII pielikums Ciešāku ekonomisko partnerattiecību nolīgumam (CEPA) starp Ķīnu un Makao. Saskaņā ar jaunāko pielikumu Ķīna garantēja plašāku piekļuvi Makao uzņēmumiem, lai tie varētu veikt uzņēmējdarbību kopumā 43 pakalpojumu nozarēs. Tirdzniecības un ieguldījumu veicināšanas jomā abas valdības apņēmās stiprināt sadarbību izglītības, kultūras, inovācijas, vides, kā arī konferenču un izstāžu nozarēs. Minēto pasākumu mērķis bija pastiprināt Makao ekonomikas attīstību un integrāciju ar kontinentālo Ķīnu. Preču tirdzniecība ir pilnībā liberalizēta kopš 2006. gada 1. janvāra.

Provinču līmenī Makao un kaimiņos esošā Guangdong province sāka sagatavoties sadarbības pamatnolīguma noslēgšanai, kura mērķis ir vairot abu teritoriju integrāciju sociālajā un ekonomikas jomā. Minētais nolīgums arī veicinātu Makao ekonomikas dažādošanu un uzlabotu CEPA īstenošanu.

Makao ģeogrāfiskās jurisdikcijas paplašināšana, tajā ietverot Hengqin salu, ir izmēģinājuma projekts, ko īsteno Makao, Guangdong un Zhuhai. Makao no Zhuhai līdz 2049. gadam ir noīrējusi 5km2 lielu teritoriju uz Hengqin salas. Makao universitāte izmantos 1km2 un darbosies saskaņā ar Makao jurisdikciju. Patlaban tiek plānots atlikušo teritorijas daļu izmantot kā rūpniecības parku. Guangdong, Zhuhai un Makao valdības ir izrādījušas lielu interesi par Hengqin kopīgu attīstīšanu. ES misiju vadītāji minēto teritoriju apmeklēja septembrī.

Pēc tam, kad 2009. gada 11. augustā stājās spēkā Likums Nr. 20/2009 attiecībā uz informācijas apmaiņu starp Makao ĪPA un citām nodokļu jurisdikcijām, Makao 2010. gadā saskaņā ar ESAO Paraugnolīgumu parakstīja vai (vajadzības gadījumā) atjaunināja savus nolīgumus par dubultu nodokļu uzlikšanu ar Kaboverdi, Mozambiku, Beļģiju, Portugāli un Ķīnu.ES un Makao sadarbība

2010. gadā ES un Makao divpusējās attiecībās bija vērojama pozitīva attīstība. Galvenais mērķis ir sadarbības pastiprināšana starp ES un Makao, kas bija svarīgākais temats apspriedēs gadskārtējā ES un Makao Apvienotās komitejas sanāksmē Briselē, 2010. gada 9. jūlijā.

Apvienotās komitejas sanāksmē abas puses pārskatīja jaunākos notikumus savās attiecībās un izvērtēja savstarpējo sadarbību, tostarp nesen, 2010. gada martā uzsākto ES un Makao projektu juridiskās sadarbības jomā, kura mērķis ir stiprināt Makao tiesību sistēmu un uzlabot valsts pārvaldi, juridisko un tiesībaizsardzības jomu un kas tiek īstenots pēc līdzīga projekta sekmīgas pabeigšanas 2007. gadā.

Abas puses ir apliecinājušas savu vēlēšanos izpētīt jaunas sadarbības jomas, piemēram, vides aizsardzību, akadēmisko un kultūras apmaiņu, kā arī citus tirdzniecības un ekonomikas jautājumus. Eiropas Komisija gadskārtējā sanāksmē arī izteica savu vēlēšanos redzēt progresu tādos jautājumos kā civilā aviācija un nodokļu uzlikšana uzkrājumiem. Eiropas Komisija uzsvēra, cik svarīga ir laba pārvaldība nodokļu jomā, un atzinīgi novērtēja Makao centienus īstenot ESAO pārredzamības un informācijas apmaiņas standartus, vienlaikus iedrošinot Makao veikt papildu pasākumus, lai izveidotu līdzvērtīgus pasākumus tiem, kas pieņemti ES saskaņā ar Uzkrājumu direktīvu, lai nodrošinātu, ka ES ieguldītāju ienākumi no uzkrājumiem tiek aplikti ar nodokli saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā to dzīvesvietas dalībvalstī.

„Eiropas Savienības uzņēmējdarbības informācijas programma” Honkongai un Makao (EUPIB) izrādījās lietderīgs instruments zināšanu apmaiņas veicināšanai un labākai sapratnei starp Makao un ES. Jo īpaši attiecībā uz Makao ES dalība kopā ar dalībvalstīm un Eiropas uzņēmumiem ar kopīgu ES paviljonu un lektoriem ir sniegusi Makao plašāku izpratni par Eiropas Savienību. Tās ietvaros izveidojās arī labs tīkls Makao un ES uzņēmējdarbības kopienām. Aktīvāka Makao nozaru pārstāvju dalība uzņēmējdarbības padomēs, ko atbalsta EUBIP ietvaros dažādās ražošanas nozarēs, veicinātu labāku izpratni par uzņēmumu bažām un interesēm.

Vairāk personisku kontaktu starp Eiropu un Makao arī palīdzēja uzlabot ES un Makao attiecības. Makao universitātes un studenti ir aktīvi iesaistīti Erasmus Mundus programmā, un 2010. gadā Makao tika īstenots Erasmus projekts, lai paplašinātu apmaiņu un mobilitāti starp Eiropas un Makao universitātēm un studentiem, kā arī lai padziļinātu savstarpējo izpratni. ES turpināja atbalstīt Jean Monnet katedru Makao universitātē un daudzas veiksmīgas Jean Monnet konferences, kuras tika organizētas visu gadu. 2010. gadā turpinājās arī ES mācības Makao konferenču tulkiem.

2010. gadā uzlabojās kontakti starp vecākajām amatpersonām no Makao un Eiropas Komisijas gan Briselē, uz kurieni vizītē jūlijā ieradās Administrācijas un tieslietu sekretāre Florinda Chan, gan Makao, ko komisārs Šemeta apmeklēja augustā, lai apspriestu sadarbību muitas jomā un labu pārvaldību nodokļu jomā, kā arī apstiprinātu ES spēcīgo interesi īpašas sadarbības izveidē ar Makao attiecībā uz ieņēmumiem no uzkrājumiem.

Visas minētās apmaiņas un dialogi jāturpina 2011. gadā. Jo īpaši Eiropas Komisija cer, ka sarunas par horizontālās sadarbības nolīgumu civilās aviācijas jomā, lai tajā ietvertu ES izraudzīšanas principu, tiks noslēgtas bez turpmākas kavēšanās. Jāveicina vairāk tiešas personiskas darbības, lai vairotu labākas zināšanas un izpratni par Eiropas un Makao kultūru un politikas virzieniem.Eiropas Komisija turpinās atbalstīt Makao ĪPA „viena valsts, divas sistēmas” principa īstenošanu un tādējādi cieši uzraudzīt Makao ĪPA politiskās, institucionālās, ekonomikas un sociālās tendences.

1Makao ekonomikas rādītāji ir oficiālā statistika, ko sagatavo Makao ĪPA valdības Statistikas un uzskaites dienests.

LV LV


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət