Ana səhifə

Esf projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Skolotāju praktiskā konference


Yüklə 296.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü296.5 Kb.

ESF projekts

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”Skolotāju praktiskā konference

2010. gada 15. jūnijā (fizika, informātika)

Rīgā, Kaņiera ielā 15

Darba kārtība

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 14.00

Fizika
Ziņojumi

Loreta Juškaite (Rīgas Lietuviešu vidusskola)

Interaktīvie materiāli fizikas un informātikas mācību procesa dažādošanai

Pārskats par piedalīšanos starptautiskajā konferencē Luksemburgā ,,Safer Internet”

Ilva Cinīte (Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija)

Mazie demonstrējumi – praktiskie darbi fizikā un dabaszinībās, izmantojot ikdienā vai tehnikā lietojamu ierīču detaļas vai to darbības principusNatālija Sergejeva (Rīgas 89. vidusskola)

Integrētā stunda 10. klases skolēniem ,,Fizika un angļu zinātnieki”


Izstāde

Svetlana Gorbunova (M. Lomonosova krievu vidusskola)

Prezentācijas par fizikas kursu 8. – 12. klasei

Kontroldarbi par fizikas kursu 10. – 12. klasei

Laboratorijas darbi par fizikas kursu 10. – 12. klaseiJevgenijs Proskurins (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

,,Loger Pro” pielietojums laboratorijas darbos un procesa norises vizualizācija fizikas stundāsVera Dzergača (Rīgas Universālā vidusskola)

11. klases laboratorijas darbu izstrādāšana un vērtēšanaMargarita Marčenko (Rīgas Universālā vidusskola)

Dažas domas par to, kā skaidrot skolēniem tematu ,,Drošas, ekoloģiski tīras kodolenerģētikas perspektīvas”, ,,Fizikālais futbols”Olga Marčenko (Puškina licejs)

Metodiskie materiāli (teorija, pārbaudes darbi). Skolēnu projektu darbi. Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbībaMārīte Grīne (Rīgas Juglas vidusskola)

Diagnosticējošs darbs ,,Rīgas Juglas vidusskolas 9. klašu skolēnu kompetence fizikā”Fatima Faradžova (Rīgas 96. vidusskola)

Power Point izmantošana Slyde Show fizikas stundāsPēteris Bricis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

,,Loger Pro” pielietojums laboratorijas darbos un procesa norises vizualizācijai fizikas stundāsMarina Avlasenko (Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola)

Skolēnu pētnieciskie darbiAta Krūmiņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Konspekts fizikā 8. un 9. klasei – mācību materiāls, gatavojoties fizikas olimpiādeiLudmila Majorova (Rīgas 88. vidusskola)

Pārbaudes darbi fizikā 11. klasei par tēmu ,,Molekulārā fizika un termodinamika”


Informātika
Ziņojumi

Antra Balode (Āgenskalna Valsts ģimnāzija)

Starptautiskā projekta ,,eTwinning” izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesāOjārs Krūmiņš (Rīgas 22. vidusskola, privātskola ,,Innova”)

Praktiskie darbi un prezentācijas informātikā 10. klaseiVjačeslavs Gaidamaka (Rīgas 53. vidusskola)

Testu veidošanas sistēmas un to pielietošanas iespējas mācību procesāZoja Petročenko (Rīgas Tirdzniecības tehnikums)

Preces/produkta prezentācijaJūlija Sajenko (Puškina licejs, M. Lomonosova krievu vidusskola)

Saskarsmes veidošana informātikas stundās 7. klasēElma Rudzīte (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Starptautiskais skolēnu IT konkurss BEBRS, struktūra, uzdevumu tipi, vieta Latvijas izglītības sistēmā


Izstāde

Tatjana Bakalova (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)

Metodiskais materiāls: programmas Micromedia Flash MX 2004 pamatiespējasEvita Januševska (Rīgas 75. vidusskola)

Izklājlapu lietošana

Pētnieciskais darbs ,,Bērna izglītošana drošā interneta lietošanā”

Olga Sokolova (Rīgas 96. vidusskola)

Kontroldarbi 7. klasēm par tēmu ,,Visual Basic”

Kontroldarbu uzdevumi VBA (Excel)

Svetlana Škutāne (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)

7. – 12. klašu skolēnu konkurss informātikā ,,Labākais videoklips” par tēmām ,,Laužam stereotipus” un ,,Antireklāma”Tatjana Guļajeva (Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola)

Izdales materiāli stundām
ESF projekts

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”Skolotāju praktiskā konference

2010. gada 17. jūnijā (bioloģija, ķīmija, dabaszinības)

Rīgā, Kaņiera ielā 15

Darba kārtība

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 14.00

Bioloģija

Ziņojumi

Anita Baumane (Strazdumuižas internātvidusskola)

Mācību materiāli bioloģijā 11. klasei PP pēc L. Sausiņas 3. grāmatas un pārbaudes testi datorāZigfrīds Jezerskis (Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola, Iļģuciema vidusskola)

Mana pieredze skolēnu ZPD organizēšanā un vadīšanā Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskolāAlina Maračkovska (Puškina licejs)

Mazā radošā grupaOlga Nastina (Rīgas 53. vidusskola)

Integrēta pieeja vides izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā Piedalīšanās starptautiskajā projektā „Beyond the school” („Atrastā Latvija”)Līga Neimane (Natālijas Draudziņas ģimnāzija)

MS Power Point izmantošanas iespējas bioloģijas stundās


Izstāde

Lilija Aleksejeva (Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola)

Laboratorijas darbi botānikā

Atklātas stundas konspekts „Šūnas ķīmiskie elementi”

Anita Dāvīda (Privātā vidusskola „Patnis”)

Pārbaudes darbi bioloģijā pamatskolā. Izdales materiāli bioloģijā sadarbības prasmju pilnveidošanaiLīga Liepiņa (Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola)

Internetstundas organizēšana bioloģijāKarīna Ortlova (Rīgas 19. vidusskola)

Datorprezentācija “Meža, purva, pļavu, ūdens un antorpogēni ietekmētu biotopu raksturojums, iedalījums un analīze ekoloģijas aspektā 7. klasei”Laima Ozoliņa, Elvīra Žuravikina (Rīgas 14.vakara (maiņu) vidusskola), Linda Šemele (Rīgas 25. vidusskola)

Matemātikas, bioloģijas un fizikas zināšanu nepieciešamība un pielietojums mūsu ikdienāJevgeņija Pavlova (Rīgas 92. vidusskola)

IT resursu katalogs bioloģijā 10.-11. klaseiLigita Strautniece (Rīgas pilsētas 2.ģimnāzija)

Pētnieciskā darba veikšana 10. klasē „Veģetatīvā pavairošana ar bumbuļiem”Irina Suhoveiko (Rīga 96. vidusskola)

Radoša spēle “Stereotipi, kas ietekmē profesijas izvēli”Vēsma Sūna (Ziemeļvalstu ģimnāzija)

Skolēnu pāšvērtēšanas darbi izmantojot kritiskās domāšanas metodi ķīmijā

Materiāli semināriem „Mikropasaule”, „Vielu aprite dabā”, „Materiālu daudzveidība”

Marina Tjaževa (Rīgas 89. vidusskola)

Metodiskie materiāli ķīmijā un bioloģijāMeistarklases, semināri

Maija Samuseviča, Jekaterina Guļko (Rīgas 13. vidusskola)

Meistarklase „Stunda - drāma kā viens no interaktīvas stundas veidiem”Anita Rekšņa (Rīgas Ezerkrastu vidusskola)

Meistarklase ,,Kā mācīties par mežu”Ķīmija

Ziņojumi

Maruta Gailāne (Rīgas Ezerkrastu vidusskola)

Izpratnes veicināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē audzināšanas stundāsIndra Zanriba (Rīgas 64. vidusskola)

Dažu ķīmijas pamatjēdzienu uztveres atšķirības zēniem un meitenēm pamatskolā un vidusskolas 10. klasēOlga Rezvova (Rīgas 1.vakara (maiņu) vidusskola)

Zinātniski – pētnieciskā pieeja mācību ekskursijaiLudmila Volkova (Rīgas 22. vidusskola)

Skolas ķīmijas olimpiādeIzstāde

Boriss Antonovs (Rīgas 46.vidusskola)

Projektu darbs ķīmijā ”Spirti - kā un kur lietot?”Gaida Kuduma (Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

Ķīmija 10. klasei. Darba burtnīca. Palīgs vakarskolēniem

Sadzīves ķīmija eksperimentos

Ļubova Bogdanova-Židkova, Natalija Jadikina, Jeļena Torbenko u.c. (Rīgas Daugavgrīvas vidusskola)

Integrētā bilingvālā spēle vidusskolēniem „Pilsētas ekoloģiskā vide”Ksenija Kozika (Rīgas 18. (vakara) maiņu vidusskola)

Atbalsta materiāli ķīmijā pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniemNataļja Kirsanova (Rīgas 96. vidusskolas)

Pamatskolas ķīmijas kursa akopojums – spēle „Vai tu zini ķīmiju?”Jevgenija Varganova (Rīgas Ostvalda vidusskola)

Pārbaudes darbi ķīmijā un bioloģijā 10.-12. klasēmIndra Vasiļiva (Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija)

Ieskaites darbi ķīmijā 9. klaseiMeistarklases, semināri

Aleksandrs Šafranskis (Puškina licejs)

Temperatūras ietekme uz ķīmiskās reakcijas ātrumu

ESF projekts

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”Skolotāju praktiskā konference

2010. gada 18. jūnijā (angļu, vācu un franču valodas)

Rīgā, Kaņiera ielā 15

Darba kārtība

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 14.00

Angļu valoda

Ziņojumi

Gaļina Fiļkova (Āgenskalna ģimnāzija)

Skolēnu individuālā mācīšanās stila izzināšana un tā loma svešvalodas apgūšanas veicināšanāLudmila Baikštiene (Rīgas 92. vidusskola)

Darbošanās ārpus mācību grāmatas – ieinteresējošās metodesOksana Kuļiško (Rīgas 10. vidusskola)

Lingvistiskā spēle, kā angļu valodas pasniegšanas metodeBrigita Rozentāle (Rīgas Franču licejs)

Strukturētas prezentācijas sagatavošana par mājas lasīšanas tematiemTatjana Frēze (Rīgas 92. vidusskola)

Metodikas pilnveidošana runas apguvei angļu valodas stundāsMarija Cvečkovska (Rīgas 53. vidusskola)

Mūzika ap mumsVita Ramiņa (Rīgas Vakara ģimnāzija)

Izglītojamo intelekta tipa atbilstība aktivitātēm stundāsDarja Višņakova (Rīgas 22. vidusskola)

Atmiņas uzlabošanas stratēģijas un paņēmieni leksikas apguvē vidusskolas skolēniem


Semināri

Anita Tamule (Rīgas Angļu ģimnāzija)

Drāmas tehnikas izmantošana svešvalodu mācību procesāInna Pivovare (Rīgas Klasiskā ģimnāzija)

Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā


Meistarklase

Tatjana Homutska (Rīgas 13. vidusskola)

Videofilma, kā diskusijas objekts


Izstāde

Irēna Līkopa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Literāro tekstu izmantošanas iespējas mācību stundās vidusskolas klasēsIngrīda Breidaka (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Power Point prezentāciju veidošana angļu valodas stundāsInese Luka - Indāne (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)

Pārbaudes darbu izstrāde angļu valodas stundām mācību metodikas uzlabošanaiVaiva Buile (Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija)

Nākotnes laiki

Klausīšanās aktivitāte, izmantojot interneta resursus

Olga Krukovska (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)

Didaktiskās komunikācijas un gramatiskās spēles priekšmeta mācīšanai

Izstrādātās darba lapas stundām datorklasē

Tematiskie projekti dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanaiTatjana Kvašenņikova (Puškina licejs)

Angļu valodas programma „The History of Great Britain”.Larisa Vaitehoviča (Puškina licejs)

Gramatikas vingrinājumi pārbaudes darbiem 11.klasē

Starptautiskā Eiropas skolēnu apmaiņas projekta (Rīgas Puškina licejs – Teterovas ģimnāzija Vācijā) programma
Vācu valoda

Ziņojumi

Anita Jonasta (N. Draudziņas ģimnāzija)

Skolotāja kā padomdevēja jaunā loma svešvalodas mācīšanāAgita Kļaviņa (Rīgas 25. vidusskola)

Ar programmu Power Point veidotas vizuālas prezentācijas leksikas un gramatikas mācīšanai vācu valodā, kā arī intereses veicināšanai par vāciski runājošam valstīm


Seminārs

Brigita Kabuce (Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola)

Pasākumu organizēšana izglītojamiem intereses veicināšanai par vācu valoduIzstāde

Inita Kalteniece (Āgenskalna ģimnāzija)

Pētnieciskais darbs „Lasītprasmes iemaņu attīstīšana patstāvīgā darba procesā”Zane Jakovica (Āgenskalna ģimnāzija)

Viktorīna 7. klasēm par tēmu „Winterfreuden”Inese Čeirāne (Rīgas Juglas vidusskola)

Darbs ar skolēnu veidotajām Power Point prezentācijāmElita Donska (Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija)

CV un motivācijas vēstules rakstīšanas pamatprincipi

Frazeoloģismi

Laimdota Trinkuna (Rīgas 25. vidusskola)

Izstādes materiāli saistībā ar aktuāliem vācu valodas projektiemLudmila Grele (Puškina licejs)

Vācu-angļu-krievu frazeoloģismu vārdnīcas prezentācija 10-12 klašu skolēniem


Franču valoda

Izstāde

Marina Dremļuga (Puškina licejs)

Lasīšanas stratēģija oriģinālu tekstu darbā


ESF projekts

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”Skolotāju praktiskā konference

2010. gada 29. jūnijā (matemātika)

Rīgā, Kaņiera ielā 15

Darba kārtība

9.30 - 10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 – 14.00

Ziņojumi

Vera Solovjova (Rīgas 10. vidusskola)

PowerPoint prezentāciju izmantošanas iespējas matemātikas stundāsIveta Neilande (Rīgas Katoļu ģimnāzija)

Teorijas klades matemātikāTatjana Strigaļova (Rīgas 13. vidusskola)

Informātika-matemātikas palīgsLilija Stunža (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)

Mazie zinātniski pētnieciskie darbi pamatskolāTatjana Ļebedeva (Rīgas 53. vidusskola)

Skolēnu intereses veicināšanas iespējas par matemātikas priekšmetu


Semināri

Marija Keiša (Rīgas vakara ģimnāzija)

Mikroklimata ietekme uz mācīšanās motivācijuGita Šulce (Rīgas 25. vidusskola)

Metodiskās mapes nepieciešamība


Izstāde

Valentīna Kapteine (Rīgas 10. vidusskola)

Pārbaudes darbu izstrāde algebrā 7. un 8. klaseiGaļina Kožane (Rīgas 22. vidusskola)

Matemātikas priekšmeta popularizēšanaOlga Novikova (Rīgas 89. vidusskola)

Pārbaudes darbi un konsultācijas materiāliTatjana Vinokurova (Privātā vidusskola „Klasika”)

Interesantākie 2009./2010.m.g. izstrādātie metodiskie materiāliIrina Tkačenko (Rīgas 96. vidusskola)

PowerPoint prezentācijas matemātikas stundāsIrēna Kozlovska ( Puškina licejs)

Pētnieciskās un loģiskās domāšanas attīstīšana dažāda veida darbosTamāra Jeršova (Rīgas 10. vidusskola)

12. klašu skolēnu projektu darbiEdīte Teterovska (Rīgas Lietuviešu vidusskola)

Testi matemātikā vidusskolāJeļena Kuļbanoviča (Puškina licejs)

IT izmantošana mācību satura apguvē un 9.-12.klašu matemātikas stundu organizēšanā; Matemātiskais maratonsInga Komova, Ina Andruškiva (Rīgas Daugavgrīvas vidusskola)

Lomu spēle 9.-12.klasē „Sala. Kā izdevīgāk?”

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət