Ana səhifə

BAŞbakanlik aile ve sosyal araştirmalar genel müDÜRLÜĞÜ


Yüklə 317.5 Kb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü317.5 Kb.
  1   2   3


BAŞBAKANLIK

AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LÜKSEMBURG’DA 20 - 21 HAZİRAN 2007

TARİHLERİNDE TOPLANAN

SAFER INTERNET FORUM 2007

KONULU ULUSLAR ARASI İKİNCİ KONFERANS

KATILIM RAPORU


Ankara-2007


SUNUŞ

Dünya genelinde internet kullanımının yaygınlaşması önemli bazı sorunları gündeme getirmiştir. Var olan ve olası sorunlara karşı toplumları, daha küçük sosyolojik birimleri, kurumları ve insanları bilinçlendirmek gerekmektedir. Bilinçlendirmenin birinci aşamasında tehlikeye (sorunlara) karşı farkındalık yaratmak gelmekte, daha sonraki aşamalarda zararlı yayınları, özellikle çocuklara yönelik olanları, önleyici müdahale yoluna gidilmesi konusunda tüm dünyada bir fikir birliğine varılmıştır. Zararlı yayınların önlenmesi için öncelikle bilgi ve görüntü kaynaklarının, ağ bağlantılarının ve son aşamada kullanıcıların eli altındaki bilgisayarın denetimi belli başlı uygulamalardır. Bu konuda, özellikle gelişmiş ülkeler hem sorunların somutlaştığı olaylarda ve olguların tanımında hem de bunların önlenmesinde ciddi mesafeler kat etmiştir.

Türkiye’de de internet kullanımı son zamanlarda artmış ve olumsuz kullanımlardan doğan sorunlar kendini göstermiştir. Bu nedenle koruyucu önlemlerin alınmasının gerekliliği, teknik yanının dışında, toplumsal ve kültürel yönüyle de kendini hissettirmiştir. Gelecek zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması, buraya özellikle cep telefonlarını da katmak gerekiyor, Türkiye için genç nüfus potansiyeli de düşünülür ise bir dizi sorunlar yumağını karşımıza çıkaracaktır. Bu sorunları önceden görmek, gelecekteki önlemlerin alınmasında bir dizi kestirimde bulunmak ve siyasalar ile uygulamaları somutlaştırmak ulusal ve bireysel bazda önlemleri zorunlu kılmaktadır.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anayasa’nın ve kuruluş kanunun kendisine verdiği görev ve yetkileri çerçevesinde başta aile ve onun önemli bir üyesi olan çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulacak siyasaların içinde yer almak, hatta bu tür siyasalara ön ayak olmak istemiştir. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bu amaçla internetin zararlarına karşı korunma yolunda Avrupa Komisyonu programına başvuru girişiminde bulunmuştur. Bu girişim çerçevesinde Dış İlişkiler Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalar Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin yürüttüğü çalışmaları öğrenmeyi sağlamış ve bilgi birikiminin artırılmasını sağlamıştır. Türkiye’de yapılan çalışmaların da önemli bir mesafe kat ettiği, bazı kurumların kişilerin bu yönde araştırmalar yaptığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda ulaşılan bilgiler arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2007 -2010 yılı stratejik eylem planı kapsamında bu konuda devlet kurumlarına yükümlülükler vermiş olduğuna ulaşılmıştır. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğümüzün sanal suçlarla ilgili birimi uygulamanın içindeki kuruluş olarak yer almaktadır. Ayrıca hükümetimiz tarafından 24 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanun teklifi ile internet konusunda bilinçlenmenin sağlanması yoluna girilmiştir.

Kurumumuz Avrupa Komisyonuna yapılacak olan programa katılım başvurusu talebinin öncesinde uluslar arası düzeyde, güvenli internet kullanımı konusunda, neler olup bittiğinin anlaşılması, nelerin tartışıldığının, nelerin uygulandığının bilinmesi için girişimlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, kurumumuz tarafından 20-22 Eylül 2006 tarihinde Yunanistan’nın Selanik kentinde toplanan “We Want Safer Children Online” (İnternette Daha Güvenli Çocuklar İstiyoruz) konulu toplantıya dinleyici olarak katılım sağlanmış ve izlenimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’daki toplantıda genellikle, internet ve yeni teknolojilerin güvenli kullanımının teşvik edilmesi, özelde de çocuklarda ve gençlerde farkındalık yaratılması ve Internet ile yeni medya teknolojileri aracılığı ile yayılan zararlı içerikle mücadele vurgulanmıştır.

Bu toplantıyı izleyen zaman zarfında Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili diğer kamu kuruluşları ile ilgili toplantılara katılmış, “Microsoft” firması ile temasa geçerek işbirliği olanaklarını araştırmıştır. Bu girişim sonucunda, UNICEF’in de desteği alınarak, Genel Müdürlüğümüz bilinçlendirme amaçlı bir kitap, kitapçıklar ve afişler hazırlamıştır. Kamu kuruluşu-özel kuruluş -uluslar arası kuruluş iş işbirliği çerçevesinde yapılan söz konusu bu çalışma, kamuya ücretsiz dağıtılarak “farkındalık ”ve “bilinçlendirme” anlamında bir girişimde bulunulmuştur.

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz 20-21 Haziran 2007 tarihinde Lüksemburg’un başkenti Lüksemburg kentinde toplanan “Safer Internet Forum 2007” toplantısını da dinleyici olarak izleme girişimlerinde bulunmuş ve Bakan Danışmanı Sn. Timur Yalçın, Genel Müdürlük uzmanı Dursun Ayan ve uzman yardımcısı Rahmet Uslu düzeyinde toplantıya katılım sağlanmıştır.

Üç oturumda gerçekleşen toplantılarda konuların akışı çerçevesinde gerektiğinde söz alınarak bireysel ve ülke düzeyinde fikir belirtilmiş, toplantı dışı zamanlarda diğer katılımcılarla etkileşim içinde olunarak ülkemizin bu konudaki duyarlılığı dile getirilmiştir. Gerekli alt yapı ve idarî hazırlıklar yapıldıktan sonra Türkiye’nin de bu programda etkin bir katılımcı olarak yer alacağı belirtilmiştir. Ülkemizin katılımı konusunda Avrupalı meslektaşlarımızın teşvik edici konuşmaları olmuş ve Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından da katılımımız gerçekleşir ise maddî desteğin hazır olduğu belirtilmiştir.

Lüksemburg kentinin Avrupa Birliği bürokrasisi için ayrılan binalarının yer aldığı semtindeki Jean Monnet binasında gerçekleşen toplantı iki gün sürmüş, birinci günde üç ayrı oturum ve ikinci günde genel değerlendirme oturumları yapılmıştır.

Oturumlarda ele alınan konulara ilişkin genel bilgiler ile katılımcılar ve kurumlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

SAFER INTERNET FORUM AJANDASI

Çarşamba 20 Haziran 2007
Jean Monnet Binası, Rue Alcide de Gasperi, Lüksemburg

Çalıştay 1: Çocukların Özellikle ‘Grooming’ Yoluyla Online Olarak

Cinsel İstismarı ve Bunun Çocuklar İçin Sonuçları

Zaman

Konu

Konuşmacılar

 

09.30

Çocukların Online Olarak Cinsel İstismarı-Giriş

Vernon Jones,
Save the Children (Çocukları Koruyalım) Avrupa/ Danimarka

11.20

Konuların Günümüzde Araştırmacı Gözüyle

Ele Alınış ŞekliEthel Quayle,
COPINEProjesi, University of Cork

14.00

Aksiyon İçin İhtiyaçları Belirlemek: Bu konuların Gelecekte Ele Alınışı

John Stamnes,
Norwegian National Criminal Investigation Service( Norveç Ulusal Suç Araştırma Merkezi)16.20

Çözümler, İlgili Aktörler ve Destek İçin Onlara Olan İhtiyaç

Dawn Holt and Julie Hewitt, Children's Services Practitioners from the E-Spy Project (NSPCC)
John Carr, Chair of CHIS, UK

 
Çalıştay 2:

Farkındalığın Arttırılması: Farklı Amaç Gruplarının Farkındalığının Artırılması İhtiyacının Ortaya Konulması Ve Bu Tarzda Aktivitelerin Etkinliğinin Artırılması

Zaman

Konu

Konuşmacılar

 

09.30

Çocukların Online Teknoloji Kullanmaları

Sonia Livingstone, LSE

11.20

Farkındalığı Artırmanın Sonuçları ve Amaca Nasıl Ulaşılacağı

Janice Richardson, INSAFE

14.00

Gelecekte Daha Güvenli Bir Online Ortam Yaratmada Farkındalığı Artırmanın Rolü

Steven Carrick-Davies,
Childnet International
Sandrine Gobert, Ligaris: The Help campaign : How to reach the European Youth and measure the impact
Johnny Lindqvist, Friends.se
Egbert Melten, Ogilvy and
Joachim Kind, Klicksafe.de

16.20

Aktörleri ve Aksiyonları Tanımlamak

Tanja Sterk, SAFE-SI,
Slovenian awareness node
Peter Behrens, Klicksafe.de,
German awareness node

 
Çalıştay 3:

Online Teknolojilerdeki Değişimin Sonuç ve Etkileri

Zaman

Konu

Konuşmacılar

09.30

Yeni Teknolojiler-Yeni Kullanımlar ? –Var Olan Durum ile Eğilimler ve Teknolojik GelişmelerChristina Bueti, ITU
Pekka Heikkinen, NOKIA
Vikky Leach, O2

11.20

Yeni Teknolojiler – Çocuklar İçin Yeni Riskler

Zoe Hilton, NSPCC
Chris Vleugels,
Free university Brussels

14.00

Gelecek İçin: Tehlikeleri Azaltma ve Mücadele Seçenekleri

Anne Clarke, ETSI

16.20

Aktörlerin ve Aksiyonların Tanımlanması

Cecilia von Feilitzen, Nordicom

Perşembe 21 Haziran 2007Zaman

Konu

Konuşmacılar

09.30

Açılış Konuşması

Richard Swetenham, Bölüm Başkanı, Safer Internet plus Programme

10.00

20 Haziranda Yapılmış Olan Üç Çalıştayın Özeti
Kamu Müzakeresinin Özeti ve Ön Sonuçları

Çalıştay Raportörleri

11.00

Son Yapılan “Eurobarameter” Araştırmasının Sonuçları

Daniel Debomy, Optem

12.00


2007 çalışma programı ve Teklif Çağrıları

2007 Safer Internet Plus Programı’nın Genel tanıtımı

2007’de Açık Olan Teklif Çağrıları ve Nasıl Başvurulacağı


14.00

2007 Teklif Çağrıları İçerisinde Yer Alan Özel Proje Çeşitleri Hakkında Bilgi

- Targeted Projects ( Amaçlanmış Projeler) : Hukuk Birimlerinin Yasadışı İçerik Analizini Güçlendirmek

-Thematic Networks (Konusal Network): Çocukların İnternet Ortamında Korunması İçin Yasa Uygulayıcı Birimler ile STK Ağı Arasındaki Koordinasyonun Kuvvetlendirilmesi

-Integrated Networks ( Bütünleşmiş Ağ) : Hotline ( Şikayet Hattı), Awareness Node ( Bilinçlendirme Birimi) ve Helplines ( Yardım Hatları)
15.30

Kapanış

ÇALIŞTAYLAR HAKKINDA

Birinci Gün 20-Haziran.2007. Çarşamba

ÇALIŞTAY 1
ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLE ‘GROOMİNG’ YOLUYLA ONLİNE OLARAK CİNSEL İSTİSMARI VE BUNUN ÇOCUKLAR İÇİN SONUÇLARI
Birinci çalıştay, “Online-related sexual abuse of children, with a special focus on the process of grooming and the consequences for children (=Çocukların özellikle grooming1 yoluyla on-line cinsel istismarı ve bunun çocuklar açısından sonuçları) “ üst başlığında toplandı.

Çalıştayın ilk konuşmasını Danimarka’dan Save the Children kuruluşundan Vernon Jones yaptı.2 Konuşmasını istismar konusuna giriş niteliğinde bilgiler sağlayacak şekilde hazırlamış olan Jones birkaç soru ile çocukların internette kendilerini gerçekleştirme yolunda aldıkları risklere deyindi. “7-8 yaşlarındaki çocuklar internette ne yapar?” “12-16 yaşları arasında kız çocuklarının internetteki profilleri ve bunların oluşturduğu risk nedir?”3Ayrıca New Hampshire Üniversitesince yapılan ve 13-15 yaşlarındaki kızların istismarını konu alan bir çalışmadan bahsederek çocuk istismarı görüntülerinin yaptığı etkiyi belirtti. “Grooming (tensel istismar) sınıflandırması yaparak olgunun görünümleri hakkında bilgi verdi. “Yabancı tehlikelidir” uyarısına dikkat çekip “ “Ergen kurbanlar” konusuna deyinerek çocuk pornografisi ile ilgili mücadele yollarına deyindi.

İkinci konuşmacı Cork Üniversitesi, COPINER Projesi’nden Ethel Quayle4 “How are the issues dealt with today - the research perspective? (=Konular günümüzde nasıl ele alınıyor – Araştırmacı gözüyle-)“ adlı sunumu yaptı. Sunumunda tanımlanmış örnek suç olgularından hareket (Patrick Green Case ve Adrian Ringland Case) ederek tensel istismarın çözümlenmesine yönelik bilgiler verdi. Öncelikle tensel istismarın bugün ortaya çıkan bir olgu olmadığını belirtti. Örnek olgulardan hareket ile kurbanların % 66’sının kız olduğunu bunlardan ¾’ünün 14 yaşından büyük olduğunu, % 22’sinin 10-13 yaşları arasında olduğunu, buluşmaların % 97’sinin on-line olduğunu belirtti. Kurbanların kendilerini açığa vurmak isteyen kişiler olduğunu, internet ve cep telefonu kullanmanın bunda etkili olduğunu, kendini yalnız hissetme duygusunun istismara gidenlerde daha çok görüldüğünü, arkadaşlık ilişkilerinde risk oranının yüksek olduğunu, kendini tatmin (masturbation) ve istenmeyen seks araçlarının tanıtılmasının ve önerilmesinin istismara giden yolda önemli göstergeler olduğunun üzerinde durdu. Cinsel amaçlı malzemenin üretimine, kurbanın fotoğrafları ile aile içi fotoğrafların cinsel amaçla kullanılmasına, ticarî ürünlerin tanıtımındaki gizli imajlara, kurbanın kendi ortaya koyduğu fotoğrafların tensel istismarda etkisine deyindi. Bazı örnek olaylardan hareketle deniz kenarında çekilen fotoğrafların, aynı odayı paylaşan kızların birbirilerini çektikleri açık fotoğrafların, bazı durumlarda aile üyelerinin çektiği fotoğrafların internette tehlikeli kullanımlarının olabileceğine dikkat çekti. Bedenin dili kavramı ve olası kurbanların elde edilmesinde ve kurbanların tespitlerinde kullanılan anahtar sözcükler ve kullanıcılar gibi konular da sunumda yer aldı.

Çalıştayın üçüncü sunumunu John Stamnes5 yaptı. “Identifying the needs for action: How should the issues be dealt with in the future? (=Eylem için gereksinimin tanımlanması: Gelecekte konu ile nasıl ilgilenilmeli?)“ başlığı altında bilgiler verdi. Sunumda tensel istismarın erken evresine ilişkin bilgiler yer alırken; istismarcının tensel istismar aşamasına gelmeden önce çocukla internette temasa geçme ve aşamalarının oluşumuna deyindi. Bu aşamalarda çocuğun veya ergenin seveceği konulardan bahsetmenin, hoşa gider davranışlarda bulunmanın önemli olduğunu ortaya koydu. Sevecenlik ve yalancılık temeline dayalı internet içeriğinin çocuğu bir tehlikeye götüreceği konusunda dikkatli olunmasını özellikle belirtti. Sofistike olarak etik değer kavramına yönletimde bulunarak “bedenin anlamı”ndan bahsetti. Çocuk ile tensel istismarcının temasının ve iletişiminin engelleme (blocking) teknolojisi ile azaltılmasının üzerinde durdu. Gelecekte internet sorunlarının yüksek bir düzeye ulaşacağını ve bunun engellenmesi için girdi ve zararlı bilgi engelleme teknik donanımlarının geliştirilmesinin gerekliliğini belirtti. Devlet-özel sektör işbirliğinin, basit çözüm yollarının bulunmasının önemine deyindi.

Çalıştayın dördüncü sunumunu yapan konuşmacılar Dawn Holt6 ve Julie Hewitt “Solutions, relevant actors and their need for support (=Çözümler, ilgili etkin kişiler ve çözüm için onlara olan gereksinim) başlığı altında konuya deyindiler. Dawn Holt ve Julie Hewitt Çocukların internet güvenliği ile ilgili sosyal çalışmacılar olarak Manchester Polis örgütü ve diğer internet güvenliği birimleri ile yapılan ortak çalışmalarda yer almışlardır. Sunumlarında öncelikle başarılı çalışmalarının genel ilkelerini belirttiler; birlikte çalışmak, net hedefler koymak, paylaşılmış öğrenme yöntemleri, çalışma taslakları geliştirmek. Suç olan davranışa götüren iletişimin tanımlanması ve önceden tehlikeyi sezmek önemli görülen şeylerdi. Tensel istismar ile mücadelenin öncelikle kamu alanında başlatılması daha sonra hızla özel alanlarda sağlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili örnek olgular olarak Patrick Gren, Norman Burgess, Kevin Albert Turner, Luke Sadowsky, Douglas Lindsell, Stephan King olgulandan hareket ettiler.

Ayrıca John Carr da İngiltere’de internet yoluyla çocuk istismarı üzerinde uzmanlaşan bir kurumun yetkilisi olarak sunuma katkıda bulunmuştur.ÇALIŞTAY 2:

ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLE TENSEL İSTİSMAR (GROOMING) YOLUYLA ONLINE OLARAK CİNSEL İSTİSMARI VE BUNUN ÇOCUKLAR İÇİN SONUÇLARI
1- Children's Use Of Online Technologies (= Çocukların Online Teknoloji Kullanımı) Sonia Livingstone 7

Livingstone, çalıştaydaki sunumunda, internet kullanımına ve erişimine ilişkin risklerle çocuklar için farklı çıkmazlar yaratan online riskleri araştıran “EU Kids Online”ı ve “Thematic” proje grubunun Avrupa’daki çocuklar üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını ortaya koymuştur. Amacı Avrupa Bilgi toplumunu oluşturmak olan söz konusu araştırma ile farkındalık çalışmalarına ilişkin bazı çıkmazlar da sunumda yer almıştır. • EU Kids Online Araştırması;

 • Çocukların internet ve yeni medyayı güvenli kullanımına ilişkin kültürel, içeriksel ve risk konularını araştırmaktadır.

 • Avrupa Komisyonu Safer Internet Plus Program tarafından finanse edilmektedir.

 • Araştırmanın ampirik sonuçlarını inceleyip, çocukların online teknoloji kullanımlarına ilişkin ulaşılabilir bilgiyi toplayarak, araştırmadaki metodolojik problemleri ve konuları ortaya koyarak farkındalığı artırma ve medya okur yazarlığına ilişkin politika önerilerinde bulunma amacı taşımaktadır.

  • Yapılmış olan Araştırma Projesi Çalışmaları

 • Araştırmada 18 yaş altı çocuk, genç ebeveynler ve eğitimciler yer almıştır. Karşılaştırmaların yapıldığı, konusu internet ve online teknoloji kullanımının erişim, kullanım, risk, güvenlik ve okur yazarlık oranı açısından incelenmesi olan araştırma 18 Avrupa ülkesinde 253 ampirik çalışma üzerinden yürütülmüştür. Proje kapsamında elde edilen sonuçlar şöyledir:

    • İlkokul yaşındaki çocukların interneti artan oranda kullandıkları ve araştırmanın gençlerden ziyade daha çok genç çocuklar üzerinde yapılmasının gerekliliği

    • Fixed internet kullanımının riskleri üzerinde yoğunlaşan çalışmaların yanı sıra, ayrıca, mobil telefon kullanımı ve oyunlara ilişkin çalışmalar yapılması

 • 2004 yılında 1511 kişi üzerinde İngiltere’de yapılan araştırmada interneti haftada en az bir kere kullanan 9-19 yaş arası çocukların %90’ının okul ödevi yapma, % 94’ünün bilgi araştırma, % 72’sinin email kullanma, % 70’inin oyun oynama, % 55’inin mesajlaşma, % 46’sının müzik yükleme, % 44’ünün eğitim, % 40’ının online alışveriş ve hobi , % 34’ünün web sitesi yapma, % 26’sının haberleri okuma, % 21’inin chat, % 10’unun porno siteleri ziyaret amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir.

 • Ofcom Media Literacy Audit of Children, 2006, UK araştırması çalışmasına göre 8-15 yaş arası çocukların % 16’sı online ortamda hoş olmayan, endişe verici ve korkutucu içerikle karşılaşmıştır. 12-15 yaş arasındakilerin 67% ‘si online ortamda bulduğu bilgilere güvenmektedir.

 • Online Victimization of Youth’un gerçekleştirdiği 2006 NCMEC 10-17 yaşlar arası araştırmasında (N=1500) cinsel içerikli materyalle karşılaşma oranı 34%, , online taciz 9%, istenmeyen cinsel davetler 19% olarak yer almaktadır.

 • Sorunlar ve Çıkmazlar

  • Sorunlar olarak hangi risklerin daha fazla öncelik taşıdığı, içerik ve sonuçların anlaşılması, araştırma yöntemlerinde yer almakta olan eksiklikler, alt grupların tanımlanmasındaki problemler, risk toplumu olmanın online teknolojilere erişim mümkün olduğu sürece kaçınılmaz olduğu yer almıştır. Rapor detaylı olarak www.eukidsonline.net ‘te bulunabilir.

2- Consequences For Awareness-Raising And How To Reach The Goal (= Farkındalığı Artırmanın Sonuçları ve Amaca Nasıl Ulaşılacağı) Janice Richardson8

Richardson, çalıştaydaki sunumunda 25 tane farklı bilinçlendirme birimi tarafından yürütülmekte olan Insafe adlı internet ve mobil kullanımını daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan projenin yürütücüsü olarak farkındalık ve farkındalığı artırmanın ne anlama geldiği konusunda Komisyonun yaklaşımını ortaya koymuş ve sunumun son kısımda da komisyonun bu proje kapsamında yürüttüğü etkinlikleri anlatmıştır. • Farkındalığı Artırmak:

 • Amaca ulaşmak için bir süreç olarak, bireylerin bir konuda farkındalığını artırarak onları o konuda desteklemek ve karşı tavır almaya yönlendirmek farkındalığı artırmaktır. Yöntem, amaçlanan noktaya yeni bir içerik, yeni bir bakış açısı ve istenen davranışsal değişiklikle ulaşmaktır. Bilinçlendirme süreci, amaç, mesaj ve stratejiler ile uygulama noktasına gelmek, etki ölçümü ve kıyaslaması yapma yoluyla amaca ulaşmak ve risk analizi ile iyi deneyimlerin değişimi ile tamamlanmaktır. Farkındalığı artırmada üç ana değişken; riskleri anlamak ve mücadele etmek için farklı stratejiler geliştirmek olan güvenlik; koruyucu yazılım ve filtreleme programları kullanmak olan emniyet ve medyanın gücünü anlayıp etik ve etkili şekilde medyayı yönlendirmek olan okuryazarlıktır. Farkındalık ;davranışın bilinmesi, yeni doğru davranışın desteklenmesi, yeni doğru davranışa dair isteğin olması, yeni davranışın pratiğe dökülmesi ve doğru olan davranışın uygulanması için diğer insanların desteklenmesi olarak 5 aşamada gerçekleşmektedir. Bu süreçte uygulanacak stratejiler çalıştaylar, konferans ve seminerler, forumlar ile kampanyalar, eğitim çalışmaları ve değişim için teknoloji platformlarıdır.

 • Insafe tarafından yapılan Çalışmalar :

 • 6 Şubat Güvenli İnternet Günü ile o günde yapılan çeşitli çalıştaylar, konferanslar, seminerler ve forumlar ile medyada yer alan 1200 çalışma ve yarışmalardır.

3- The Role Of Awareness-Raising In Creating A Safer Online Environment In The Future (= Gelecekte Daha Güvenli Online Ortam Yaratmada Farkındalılığı Artırmanın Rolü) Stephen Carrick Davies9

Davies çalıştayda yapmış olduğu sunumda online teknolojilerin genç kullanıcılar için ne ifade ettiğine ve farkındalığı artırmanın önemine değinerek, farkındalığı artırmanın farklı yollarını Childnetin kendi deneyim ve girişimlerinden yola çıkarak anlatmıştır.Cep telefonu ya da bilgisayar kullanımı ile çocuklar gizemliliğe bürünerek aktif olan araçlarla dünyaya erişim sağlamakta, bu araçlar onlara kabul edilebilirliği, kimlik ve statüyü herhangi bir denetim olmadan olanaklı kılmaktadır. Bu noktada farkındalığı artırma çalışmaları çocukların tüketmek yerine üretmeleri, statik olmak yerine gerçekten interaktif bir yapı kazanmaları olarak düşünülmelidir. Etkin ve doğru kullanımları ile ebeveynlerle aralarındaki iletişimlerinin devamlılığını sağlayabilmek için, organize olmuş bir şekilde yürütülmelidir. Bu noktada etkinin yaratılması gereken alanlar çocuklar, ebeveynler ve okullardır.

 • Childnet International’ın Uygulamaları

Eğitimcilerin teknoloji ve güvenlik konularında farkındalıklarının artırılmasının gerekliliğinden dolayı eğitimcilerin bilinçlendirilmesine ilişkin farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında 400 kursiyerin bulunduğu yetiştirici eğitim kursu, 9 farklı dildeki 1 milyon kopya bilgilendirici yayının okul ve ev arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla dağıtılması, gençlerin kendi arasında güvenli olarak internet kullanımı konusundaki iletişimin gerçekleştirilmesi amaçlı bir programyer almaktadır. Bu çalışmalarla Childnet-International gerçek ve etkili bilgilendirmenin ebeveynler, çocuklar ve okullar üçlüsü ile gerçekleştirilebileceğine inanmakta oluğunu ortaya koymaktadır.

3- The Role Of Awareness-Raising In Creating A Safer Online Environment In The Future (= Gelecekte Daha Güvenli Online Ortam Yaratmada Farkındalılığı Artırmanın Rolü) Johnny Lindqvist10

Lindqvist, çalıştayda yapmış olduğu sunumda kar amacı gütmeyen ve %50 okullar % 50 sponsorlar tarafından yürütülen ve sadece okulları değil televizyon istasyonlarını da kullanarak farkındalığı artırmayı amaçlamakta olan Friends kampanyası kapsamında yapılmış olan başarılı çalışmaları anlatmıştır.

 • Çalışmalar kapsamında 1000 okul ziyaret edilerek günde 1200 kişiyle görüşülmüş eğitimci, ebeveyn ve öğrencilerle çalışılmış, farklı tv klipleri hazırlanıp yayınlatılmış, 2006 yılı Ocak ve Mart ayları arasında yapılmış olan % 93’ü 9-17 yaş arası 10574 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş olan web tabanlı araştırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca da internet ortamındaki suçlara ilişkin dersler, seminerler ve websitesi ile de hizmet verilmektedir.


3- The Role Of Awareness-Raising In Creating A Safer Online Environment In The Future (= Gelecekte Daha Güvenli Online Ortam Yaratmada Farkındalılığı Artırmanın Rolü) Egbert Melten, Joachim Kind11
Kind ve Melten Alman katılımcılar çalıştaydaki sunumlarında bilinçlendirme nodunun özel sektör ayağı olarak farkındalığı arttırma çalışmalarına yapmış oldukları katkılardan bahsetmişlerdir.

 • Eylül 2006’da farklı ödüller kazanan ve izlenme rekorları kıran “Where is Klaus” adlı TV spotu Eğitim bakanlığı tarafından da desteklenerek en çok izlenen saatlerde birçok tv kanalında yayınlanmış ve bu spot farklı dillere çevrilerek farklı ülkelere de verilmiştir. Türkçeye de çevrilmesi planlanan bu spot için Türkiye’den şu ana kadar herhangi bir talep olmamıştır.12 Sunumda bilinçlendirme çalışmalarının medya ve özel sektör işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinin önemi ortaya konmuştur.


4- Identifying The Actors And Actions (=Aktörleri Ve Aksiyonları Tanımlanmak) Tanja Sterk13

Sterk çalıştayda yapmış olduğu sunumda Slovenya Bilinçlendirme Nodu’nda aktif olarak yer alan aktörlerden, genel olarak aktivitelerden ve nodun geleceğe dair planlarından bahsetmiştir.
 • Slovenya bilinçlendirme nodunun koordinatörlüğünü Ljubljana Üniversitesinin Sosyal Bilimler Fakültesi yürütmekte, partner olarak da Slovenya Akademik ve Araştırma Networkü olan ARNES yer almaktadır. Bu konsorsiyumun genel amacı genç çocukların, ebeveynlerin ve eğiticilerin interneti, bilgi ve iletişim teknolojilerini güvenli ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bu proje Avrupa Komisyonu ile Slovenya Yüksek Okul, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte aynı zamanda Slovenya İnternet sağlayıcıları, çocuk grupları, medya gibi hükümet ve okul kurumları tarafından desteklenmektedir.

 • Bu proje kapsamında belirlenen öncelikler arasında ebeveyn, çocuk ve eğitimcilere olumlu bir yönelim sağlayacak şekilde farkındalıklarının artırılması yer almaktadır. Çünkü Slovenya’da 2006 yılında yapılmış olan Eurobarameter sonuçlarına göre çocukların % 58’i interneti ve % 90’ı da mobil telefonları kullanmaktadır ve genç kesim email, chat ve forum ve mesajlaşma için interneti gerekli ve eğlenceli bulmaktadır. Ayrıca okulların, kamu kurumlarının, bilinçlendirme nodlarının ve kişilerin farkındalığı artırmadaki önemi, ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını internet ortamında korumalarının ne kadar önemli olduğu ve bunu sağlamada eğitimin önemi de öncelikler arasında yer almaktadır.

Nod tarafından gerçekleştirilmiş olan aktiviteler arasında farkındalığı artırıcı olan materyallerin uygun kanallar aracılığıyla okul, kamu kurumları ve internet endüstrisi ile medyaya dağıtımının sağlanması, ebeveynler ve eğiticiler için ortak masa toplantıları, sunumlar ve seminerler gerçekleştirilmesi, üye olmayanlarla ilkokul ve orta okul eğiticileri için işbirliği yapılması, medyanın desteği sağlanarak web sitesi ile amaçlanan grupların bilinçlendirilmesi, proje kapsamındaki yönetici kuruldaki işbirlikçi kurumlarla etkin işbirliği ve Avrupa’daki diğer bilinçlendirme nodlarıyla bağlantı sağlanması yer almaktadır.
 • Yapılan çalışmalar arasında İnternet güvenliğine ilişkin konuların eğitimcilere verilen bilgi ve iletişim teknolojileri başlıklı seminerlerde yer alması ve bunların Ulusal Eğitim Kurumu ile yapılan anlaşmayla gerçekleştirilmesi, 2006 yılında Microsoft tarafından öğrenciler arasında bilgi teknolojileri hakkında ödüllü yarışmanın düzenlenmesi, SAFE-SI tarafından eğitsel materyallerin Microsoft ve bilgisayar satış bürolarına, yeni internet kablosu kullanıcılarına, Slovenya Polisine, Slovenya Telekom grubuna, kütüphanelere ve ilk okullardaki eğitimci, öğrenci ve ebeveynlere dağıtımı ve son olarak da Nisan 2006’da Slovenya Teknoloji Kültürü Birimi tarafından gerçekleştirilmiş olan yetişkinler için ABCD Internet adlı çalıştayın gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Gelecek için nod tarafından yapılması planlananlar; ebeveynler için bölgesel interaktif seminerler hazırlanması, eğitimcilerin yetiştirilmesi, Slovenya Mobitel ile cep telefonlarının doğru kullanımına ilişkin broşürün hazırlanması ve dağıtılması, internet servis sağlayıcılarının yer aldığı özel eğitimlerle internet güvenliğinin tartışılması ve gençlerin kullandığı en popüler online topluluk “Vote For Me” ile resimlerini yükleyen gençlerin gizlilik ve güvenliklerinin korunmasına dair yapılan anlaşmadır.


4- Identifying The Actors And Actions (=Aktörleri Ve Aksiyonları Tanımlanmak) Peter Behrens14
Behrens çalıştayda yapmış olduğu sunumunda, bilinçlendirme nodu olarak yapmakta oldukları aktivitelerden, önem verdikleri noktalardan ve bu noktalarda oluşturmuş oldukları yönetici kuruldan bahsetmiştir.

 • Yönetici kurulda kamu kurumlarının, internet servis sağlayıcıları ile endüstrinin, STK’ların, Hotline’ların, yasa uygulayıcı birimlerin yer aldığını ve bu yönetici kurulun genel olarak danışmanlık fonksiyonu, bilgi değişimi, ulusal network, kampanya, website ve materyal sağlama işlevlerini gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Bu noktada farklı sektörlerdeki birimleri bir araya getirdiğini ve onların ortak çalışması için ortam yarattığını belirtmiştir.

 • Nod tarafından gerçekleştirilmekte olan aktiviteler olarak çok beğenilen “Where is Klaus” adlı televizyon klibinin farklı televizyon kanallarında yayınlanması, web sitesine yapılan ziyaretlerin artması, ulusal düzeyde sadece 2007’de bile 1500 dvdinin, 1000 eğitici el kitabının, 25000 broşürün dağıtılması, eğitimcilere gerekli bilgilerin verildiği seminerlerin okullarda gerçekleştirilmesi, yarışmaların yapılması, tüketiciyi koruma amaçlı kitapçıkların yayınlanması, dağıtılması ve internet ortamında 360 tane bu konuya ilişkin makale gibi yayınların olması yer almaktadır.


ÇALIŞTAY 3:

ONLİNE TEKNOLOJİLERDEKİ DEĞİŞİMİN SONUÇ VE ETKİLERİ
Çalıştayda genel olarak yeni iletişim teknolojilerinin günümüzde durumları, sahip oldukları farklı yönelimler ve teknolojik olarak günümüzde meydana gelen gelişmeler özetlenmiştir.
1- New Technologies - New Uses? -Status and Emerging Trends and Technological Developments ( Yeni Teknolojiler-Yeni Kullanımlar ? –Var Olan Durum ile Eğilimler ve Teknolojik Gelişmeler) Pekka Heikkinen15 • Cep telefonlarının her tür görsel ve işitsel içeriğe ulaşmada etkin bir araç olduğu, gizliliğe zarar vermeden içeriğe ulaşımın mümkün olmamasının çocuklar için gerekli olan çözümleri üretmede yetersiz kalınmasına neden olduğu ve bu nedenle yazılım, donanım ve farkındalığın bir arada bulunduğu bir eğitimin gerekliliği vurgulanmıştır.

 • Bu noktada katılımcılar tarafından yapılan katkılar ise, sadece çocuklar için geliştirilmiş mobil araçların ve kolayca kullanılabilecek olan güvenlik bloklama mekanizmalarının olmasının gerekliliği konusunda olmuştur. Bu bağlamda İspanya Telefonica bu tarzda geliştirmiş olduğu araçları da örnek olarak vermiştir. Ayrıca çocuklara yönelik suistimalin genelde basitçe “ sms “ yoluyla yapıldığı için kontrolünün de zorluğundan bahsedilmiştir.

2- New Technologies - New Risks To Children?( = Yeni Teknolojiler ve Çocuklar İçin Yeni Tehlikeler ) Zoe Hilton, Chris Vleugels16
NSPCC’den katılan Hilton ve Brüksel Free Üniversiteden katılan Vleugels çalıştayda yapmış oldukları sunumlarında internet ortamında istismara yönelik olarak yapılanlardan, yasa dışı içerik ve davranışlardan bahsetmişlerdir.


 • Dijital teknolojilerin 7 gün 24 saat çocuklar için istismara açık bir ortam yarattıkları, yardım derneklerinin ve STK’ların ellerindeki kaynaklarla buna yeterince müdahale edemedikleri, ebeveynlerinden teknik anlamda daha çok bilgili olan çocukların korunmasının ebeveynler tarafından konulmuş olan kısıtlamalarla sağlanamadığı vurgulanmıştır.

 • Bu konuda katılımcılar tarafından yapılmış olan katkılar çocuklar ve ebeveynler arasındaki internete ilişkin yukarıda belirtilen bilgi ve deneyim farklılığının çocukların korunmasında ebeveynlerin aktif rol almasını engellenmesi ve ebeveynlerdeki online ortamın iyi olduğuna ilişkin kanının varlığının ebeveynlerin eğitimini zorunlu kılması şeklinde ifade bulmuştur. Ayrıca içeriğin iyi ve kötü olarak sınıflandırılması ile kötü içeriğin ayıklanmasının zorluğu da belirtilmiştir.3- Ahead of The Future: Possibilities For Reducing And Dealing With The Risks

(= Gelecekten Önce: Tehlikeleri Azaltma ve Mücadele Seçenekleri) Anne Clarke17


 • Dijital teknolojilerin çocukların eğitiminde yararlı olduğundan, çocuk kullanıcılar için farklı yaş gruplarına dair sınıflandırmanın yapılmasının gerekliliğinden ve farklı gruplara değişen stratejilerin uygulanması ihtiyacından, sorumluluğun hala daha en fazla ebeveynlerde olduğundan ve bilgi ve iletişim teknolojisi servis ve ürünlerinin çocuklar için güvenli ortam sağlamasının da zorunluluğundan bahsedilmiştir.

 • Bu konuda katılımcılar tarafından yapılan katkılar, bu alanda paydaş olan birimlerin yararlı deneyimleri paylaşmak üzere bir araya gelmesinin önemi, tehlikeli içeriğe ilişkin genel bir güvenlilik gerekliliğinin oluşturulması, standart prensip ve değerlerin yaratılması olarak yer almıştır. Ayrıca Bluetooth ile gerçekleştirilen dosya paylaşımları, Ad Hoc Networking’in çocukların en çok riske maruz kalmasına sebep olan yollar olduğu da belirtilmiştir.


RACHEL O’CONNELL18
O’Connell çalıştayda yapmış olduğu sunumda << bebo.com >> yöneticisi olarak internet kullanımında web ortamında sağlanabilecek olan farklı araçlarla güvenlik ortamı yaratmayı ortaya koymuştur.


 • Sosyal networking’le gerçek hayata benzer ortamlar yaratılmakta ve web ortamı ile de çocukların uygunsuz olan içeriğe maruz kalmasının yanı sıra bunu üreten olarak çocuğun olgunun içinde yer almasına olanak yaratılmaktadır. Web ortamında güvenli olarak bulunmayı sağlayacak olan mekanizmalar arasında filtreleyici algoritmalar, fotoğraf filtreleyici teknolojiler, raporlayıcı mekanizmalar yer almaktadır.

 • Bu konuda katılımcılar tarafından yapılan katkılar, farklı operatörler tarafından takip edilen genel yaklaşımın farklılaştığı, sosyal networklerin sosyal ve ticari amaçlar arasındaki dengeyi kurması gerektiği, kişisel denetimin en etkin yol olduğu ve bu alanda iyi uygulama örnekleri olan organizasyonların önderliğinde bu şekilde kişisel denetim sağlayan mekanizmaların uygulanması olarak ifade edilmiştir.


SONUÇ

Çalıştayın sonuç kısmında, farkındalık ve eğitimin teknik yollara nazaran güvenli internet ortamı için daha gerekli, etkin ve belki de anahtar çözümler olduğu; şu an için kullanılmakta olan filtreleme programlarının kabul edilebilir etkinlikte olduğu; fakat hâlâ daha ebeveynlerin en fazla sorumluluğu taşımakta olduğu, standardize edilmiş ve yaşa göre gruplandırılmış yöntemlerle daha güvenli bir ortamın yaratılabileceği ve yeni teknolojilerin takip edilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur.
SAFER INTERNET PLUS PROGRAM
Amaç 1) Yasal olmayan içerikle mücadele: Çocuk pornografisi, yasal olmayan yetişkin pornografisi ve ırkçılık gibi yasal olmayan içeriğin kullanıcılar tarafından hotline’a rapor edilmesi ve bu raporların da hotline tarafından harekete geçmesi gereken internet servis sağlayıcısı, polis veya başka ülkede bulunan hotline’a ulaştırılması amaçlanmaktadır. Hotline’lar polis veya yasa uygulayıcısı gibi suçluları araştırıp, yakalayıp tutuklama gibi işlemleri gerçekleştirmemekte, internet servis sağlayıcıları veya diğer paydaşlara hangi içeriklerin yasadışı olduğu noktasında bilgilendirme ve yönlendirme sağlamaktadır.

Hotlines:

 • Kullanıcılardan zararlı ve yasal olmayan içerikler hakkında sunulacak olan rapor ve bilgilendirmelerin değerlendirilmesi

 • Bu bilgilendirmelerin ve raporların alternatif yolları hakkında kamunun bilinçlendirilmesi

 • Yasal otoritelerle koordinasyon içerisinde bu yapılan şikayetlerin değerlendirmeye alınması

 • Network içerisinde yer alan diğer nodlarla koordinasyon halinde tespit edilmiş yasal olmayan içerik ve bilgi değişimi

 • Avrupada’ki Safer Internet Day uygulamalarına ve toplantılara katılım

Avrupa’daki bilgi ağının koordinasyonu AB’ye üye olan ülkeler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve ABD’de de birimleri bulunmakta olan INHOPE Kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. INHOPE Web site www.inhope.org
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət