Ana səhifə

Adı Soyadı: Tuncay Dİrmenci Doğum Tarihi: 13. 04. 1974 Öğrenim Durumu: Doktora


Yüklə 182 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü182 Kb.
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: Tuncay DİRMENCİ

Doğum Tarihi: 13.04.1974

Öğrenim Durumu:Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Öğretmenliği

Balıkesir Üniversitesi

1991-1995

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Eğitimi Anabilim DalıBalıkesir Üniversitesi

1995-1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Eğitimi Anabilim DalıBalıkesir Üniversitesi

1998-2003

Doç.

Biyoloji
2010-

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Dursunbey (Balıkesir)-Alaçam Serisi- Gölcük Bölge Şefliği Orman Altı Florası Üzerine Çalışmalar. Danışman: Prof. Dr. Orhan A. SEKENDİZ. (Ek-1).

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Türkiye’de Yetişen Nepeta L. Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Danışman: Prof. Dr. Bayram YILDIZ. (Ek-2).Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Öğretmen

Nahit Menteşe E.M.L. İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı

1995-1996

Ar.Gör.

Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

1996-2003

Yar.Doç.

Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

2003-2010

Doç.

Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi

2010-


İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yrd. Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, 2010-

Anabilim Dalı Başkanlığı Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2010-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1-TEMA Vakfı Üyeliği

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl
Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

20011-2012

Güz

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

Tohumsuz Bitliler Sistematiği Lab.3

0


0

2


40

40


Çevre Eğitimi

2

0

40
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği

Botanik


2

2


 0

0


30

30

  Vasküler Bitki Teşhisi-I

 3

 0

4

İlkbahar

Tohumlu Bitkiler Sistematiği

Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab.

Bitki Morfolojisi Ve Anatomisi

Bitki Morfolojisi Ve Anatomisi Lab.

Çevre Eğitimi


3

0

30

3


2

2

02

0


40

40

4040

(4x15)60


Vasküler Bitki Teşhisi-II

3

0

4

Biocoğrafya

2

0

452012-013

Güz

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği

Tohumsuz Bitliler Sistematiği Lab.3

0


0

2


40

40


Çevre Eğitimi

2

0

40

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sistematiği

Botanik


2

2


 0

0


30

30


İlkbahar

Tohumlu Bitkiler Sistematiği

Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab.

Bitki Morfolojisi Ve Anatomisi

Bitki Morfolojisi Ve Anatomisi Lab.

Çevre Eğitimi

Koruma Biyolojisi3

0

30

3

22

2

02

0

040

40

4040

(4x15)60


45
ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Selvi S., Satıl F., Martin E., Çelenk S., Dirmenci T. 2013. Some evidence for infrageneric classification in Ziziphora (Lamiaceae:Menthae). Plant Biosystems. DOI:10.1080/11263504.2013.853701 (Baskıda). (SCI)


A2. Yıldız B., Arabacı T., Dirmenci T. 2013. Two new species of Cirsium (Asteraceae) and notes on allies from Turkey. Turkish Journal of Botany. 37(6): 1045-1054

A3. Kaya A., Satıl F., Dirmenci T., Selvi S. 2013. Trichome micromorphology in Turkish species of Ziziphora (Lamiaceae). Nordic Journal of Botany. 31(3):270-277. (SCI)

A4. Çulhaoğlu B., Yapar G., Dirmenci T., Topçu G. 2013. Bioactive constituents of Salvia chrysophylla Stapf. Natural Product Research , 27(4-5), 438-447, 2013. (SCI)

A5. Dündar E., Akçiçek E., Dirmenci T., Akgün Ş. 2013. Phylogenetic analysis of the genus Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) in Turkey based on nuclear ribosomal ITS sequences. Turkish Journal of Botany, 37(1):14-23. (SCI-E)


A6. Topçu G., Kolak U., Öztürk M., Boğa M., Hatipoğlu S.D., Bahadori F., Çulhaoğlu B., Dirmenci T. 2013. Investigation of Anticholinesterase Activity of a Series of Salvia Extracts and the Constituents of Salvia staminea. The Natural Products Journal, 3, 3-9.

A7. Gören AC, Akçiçek E, Dirmenci T, Kılıç T, Mozioğlu E, Yılmaz H. 2012. Fatty acid composition and chemotaxonomic evaluation of species of Stachys. Natural Product Research 26 (1): 84-90 (SCI).

A8. Yilmaz A, Caglar P, Dirmenci T, Goren, N, Topcu, G. 2012. A Novel Isopimarane Diterpenoid with Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from Nepeta sorgerae, an Endemic Species to the Nemrut Mountain. Natural Product Communications 7(6): 693-696 (SCI).

A9. Satil F.; Kaya, A., Akcicek E., Dirmenci, T. 2012. Nutlet micromorphology of Turkish Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) and its systematic implications. Nordic Journal of Botany 30(3): 352-364 (SCI).

A10. Akcicek, E, Dirmenci, T; Dundar, E. 2012. Taxonomical notes on Stachys sect. Eriostomum (Lamiaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany 36(3):217-234. (SCI-E)

A11. Kaya A., Dirmenci T. 2012. Nutlet morphology of Turkish Ziziphora L. (Lamiaceae). Plant Biosystems 146(3) 560-563 (SCI).

A12. Arabacı T., Dirmenci T. 2011. Cirsium yildizianum (Asteraceae: Cynareae), a new species from East Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici, 48(6): 503-506. (SCI).

A13. Yıldız B., Arabacı, T., Dirmenci T. 2011. Cirsium sivasicum sp. nov. and C. peshmenianum sp. nov. (Asteraceae) and their allies from Turkey. Nordic Journal of Botany, 29(1):26-37. (SCI).


A14. Dirmenci, T., Yıldız, B., Akçiçek, E., Martin, E. & Dündar, E. 2011: Stachys vuralii (Lamiaceae), a new species from north Anatolia, Turkey. — Ann. Bot. Fennici 48: 401–408 (SCI).

A15. Martin, E., Cetin, Ö., Akcicek, E., Dirmenci, T. 2011. New chromosome counts of genus Stachys (Lamiaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany. 35: 671-680 (SCI).

A16. Satıl F., Kaya A., Dirmenci T. 2011. The Taxonomic value of leaf anatomy and trichome morphology of the genus Cyclotrichium (Lamiaceae) in Turkey. Nordic Journal of Botany, 29(1):38-48. (SCI).

A17. Martin E., Çetin Ö., Dirmenci T., Ay H. 2011. Karyological studies of Clinopodium L. (Sect. Pseudomelissa) and Micromeria Benth. s. str. (Lamiaceae) from Turkey. Caryologia, 64(4):398-404. (SCI).

A18. Arabacı T., Dirmenci T., Celep F. 2010. Morphological character analysis in Turkish Micromeria Benth. (Lamiaceae) species with a numerical taxonomic study. Turk. J. Of Bot. 34:379-389 (SCI).

A19. Dirmenci T., Dündar T., Deniz G., Arabacı T., Martın E., Jamzad Z. 2010. Morphological, karyological and phylogenetic evaluation of Cyclotrichium: a piece in the tribe Mentheae puzzle Turk. J. Bot., 34, (2010), 159-170 (SCI).

A20. Dirmenci T., Yıldız B., Hedge I.C., Fırat M. 2010. Lophanthus (Lamiaceae) in Turkey: a new generic record and a new species. Turk. J. Bot. 34:123-129 (SCI).

A21. Yıldız B., Dirmenci T., Arabacı T. 2009. Cirsium handaniae (Asteraceae: Cynareae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 46 :239-243 (SCI).

A22. Fırat M., Dirmenci T. 2009. Clinopodium hakkaricum (Lamiaceae), a new species from Turkey, Annales Botanici Fennici, 46 :451-455 (SCI).

A23. Yıldız B., Dirmenci T., Arabacı T. 2009. A New Record for the Flora of Turkey: Cirsium candelabrum Griseb. (Cirsium Sect. Cirsium, Asteraceae, Cynareae), Turkish Journal of Botany3(1):47-51. (SCI-E).A24. Yıldız B., Dirmenci T. 2008. A new species of Cirsium section Epitrachys (Asteraceae: Cardueae) from Turkey, Botanical Journal of the Linnean Society, Vol. 158(4), 669-673 (SCI).

A25. Çelenk S., Dirmenci T., Malyer H., Bıçakcı A. 2008. A palynological study of the genus Nepeta L. (Lamiaceae), Plant Systematics Evolution, 276( 1-2 ), 105-123 (SCI).

A26. Dirmenci T. 2008. A new species of Pastinaca L. (Apiaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society Vol. 158(2), 296-300 (SCI).

A27. Satıl F., Dirmenci T., Tümen G., Turan Y. 2008. Commercial and Ethnic Uses of Satureja (Sivri Kekik) Species in Turkey, Ekoloji, 67, 1-10 (SCI-E).

A28. Akpınar N., Akpınar M. A., Görgün S., Dirmenci T., Aktümsek A. 2008. Fatty Acid Composition Of The Seeds Of Five Nepeta Species From Turkey. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 44(1), 90-92 (SCI).

A29. Kaya A., Dirmenci T. 2008. Nutlet Surface Micromorphology of the Genus Nepeta L. (Lamiaceae) in Turkey,.Turkish Journal of Botany, 32, 103-112.

A30. Kılıç T., Karahan A., Dirmenci T., Arabacı T., Kocabaş E., Gören A. C. 2007. Essential Oil Compositions Of Some Species Of Cyclotrichium and Antimicrobial Activities. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 43(6), 733-735 (SCI).

A31. Kılıç T., Dirmenci T., Gören A.C 2007. Fatty acid composition of seeds of some species of Nepeta L. Natural Produst Research, Vol. 21(5), 465-468 (SCI).

A32. Martin E., Duran A., Dirmenci T. 2007. Karyotype of Matthiola trojana (Brassicaceae) a recently described endemic from Turkey, International Journal of Botany 3(2), 222-225.

A33. Kılıç T., Dirmenci T., Gören A. C. 2007. Chemotaxonomic Evaluation of Species of Turkish Salvia: Fatty Acid Composition of Seed Oils. II., Records of Natural Products. 1(1):17-23. (SCI).

A34. Sanön B., Azaz A.D., Dirmenci T. 2007.Identified Saprophytic Microfungi on the Cyclotrichium (Boiss.) Manden.& Scheng. species distributed in Turkey, Journal of Applied Biological Sciences 1 (3): 57-59,

A35. Dirmenci T., Satıl F., Tümen, G. 2006 A New species of Matthiola R. Br. (Brassicaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 151(3), 431–435 (SCI).A36. Gören, C.A., Kılıç T., Dirmenci T., Bilsel, G. 2006. Chemotaxonomic evaluation of Turkish species of Salvia: Fatty acid compositions of seed oils. Biochemical Systematics and Ecology. Vol. 4(2), 160-164 (SCI).

A37. Uzel A., Dirmenci T., Çelik A., and Arabacı T. 2006. Composition And Antimicrobial Activity Of Prangos platychlaena and P. uechtritzii. Chemistry of Natural Compounds, Vol. 42(2), 169-171 (SCI).

A38. Dirmenci, T. 2005. A new subspecies of Nepeta L. (Lamiaceae) from Turkey. Botanical Journal of Linnean Society, Vol. 147(2), 229-233. (SCI).

A39. Dirmenci T, Satıl F, Tümen G. 2005. A New Record for the Flora of Turkey: Iberis saxatilis L. (Brasssicaceae), Turkish journal of Botany, 29, 471-474.

A40. Kürkçüoğlu M., Demirci B., Başer K.H.C., Dirmenci T., Tümen G., Özgen U. 2005. The Essential Oil of Salvia limbata C.A. Meyer Growing in Turkey. Journal of Essential Oil Research, Vol:17, 192-193 (SCI).

A41. Bağcı, E., Vural, M., Dirmenci, T. 2004. Fatty Acid and Tocochromanol Patterns of Some Salvia L. species. Zeitschrift für Naturforschung c, 59c, 305-309 (SCI).

A42. Dirmenci, T., Yıldız, B., Tümen, G. 2003. Threatened Categories of Four Nepeta L. (Lamiaceae) Species Endemic to East Anatolia. Turkish journal of Botany, Vol. 28(1-2), 221-226.

A43. Gören, A.C., Bilsel, G., Altun, M., Satıl, F. and Dirmenci, T. 2003. Fatty Acid Composition of Seeds of Satureja thymbra and S. cuneifolia, Zeitschrift für Naturforschung, 58c, 502-502 (SCI).

A44. Dirmenci T. 2006. Gölcük (Dursunbey-Balıkesir) florası üzerine bir çalışma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 13 (1), 97-124.

A45. Satıl F., Tümen G., Dirmenci T, Çelik A, Arı Y. & Malyer H. 2006. Kazdağı Milli Parkı ve Çevresinde (Balıkesir) Etnobotanik Envanter Çalışması 2004-2006. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 5, 171-203.

A46. Ertuğ F., Tümen G., Çelik A & Dirmenci T. 2004. Buldan (Denizli) Etnobotanik Alan Araştırması 2003. TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, 2, 187-218.

A47. Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G. 2003. The rediscovery of a extinct species: “Satureja coerulea Janka ” Karaca Arboretum Magazine, 7, 19-22.

A48 Satıl, F., Dirmenci, T., Tümen, G. 2003. Morphological, Anatomical and Chorologic Studies On Satureja coerulea Janka. Yüzüncü Yıl Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1): 47-55.

A49. Öz Aydın S, Dirmenci T. 2004. Endemik Nepeta nuda L subsp. lydiae PH Davıs Alt Türünün Morfoloji Ve Karyolojisinin İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1):26-32.

A50. Dirmenci, T. 2003. Nepeta cadmea Boiss. ile N. sulfuriflora PH Davis Türlerinin Morfolojik olarak Karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2):38-46.

A51. Kılıç T., Dirmenci T., Satıl F., Bilsel G., Kocagöz T., Altun M., Gören AC. Fatty acid compositions of seed oils three Turkish Salvia species and biological activites. Chemistry of Natural Campounds. 41(3) 276- 279

B. Uluslar arası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Akçiçek E., Dirmenci T., Dündar E. 2012. Türkiye’de Yetişen Stachys (Lamiaceae) Cinsine Ait Eriostomum seksiyonu türlerinin Taksonomisi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:94.

B2. Dündar E. Akçiçek E., Dirmenci T., Akgün Ş. 2012. Stachys Cinsi Eriostomum seksiyonun (Lamiaceae) Filogenetik Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:112

B3. Özcan T., Güner Ö, Dirmenci T. 2012. Endemik Nepeta phyllochlamys ve N. isaurica (Lamiaceae) Türlerinin Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Açıdan Karşılaştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:457

B4. Satıl F., Kaya A., Dirmenci T. 2012. Monotipik Tür Pentaplura subulifera (Lamiaceae) Üzerinde Anatomik Çalışmalar. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:462

B5. Martin E., Altınordu F. Dirmenci T. 2012. Pentaplura subulifera (Lamiaceae) Türünün Karyotip Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:551.

B6. Özcan T., Gezer E., Martin E., Dirmenci T. 2012. Lallemantia iberica ve L. canescens (Lamiaceae) Türlerinin Karyotip Analizi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:112

B7. Selvi S., Satıl F., Dirmenci T., Martin E. 2012. Palynological and Karyological Studies on the Genus Ziziphora (Lamiaceae:Mentheae) in Turkey. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:616

B8. Güner Ö., Özcan T., Dirmenci T., Akçiçek E. 2012. Endemik Nepeta viscida (Lamiaceae) Türünün Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Açıdan İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:638

B9. Yıldız B., Arabacı, T., Dirmenci T., Köstekçi S. 2012. Cirsium (Asteraceae) Cinsinin Revizyonu. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, sayfa:104.

B10. Satıl F., Dirmenci T. 2012. Kazdağlarının Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu. 24-26 Mayıs 2012, Güre-Balıkesir, sayfa:23-28..

B11. Martin E., Dirmenci T., Satıl F. Kazdağı’nda Yetişen Prunellla L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Bir Çalışma. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu. 24-26 Mayıs 2012, Güre-Balıkesir, sayfa:485.

B12. Açar M., Satıl F., Dirmenci T. 2012. Kazdağlarından Dünya İçin Yeni Bir Tür: Matthiola trojana Üzerinde Anatomik Çalışmalar. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu. 24-26 Mayıs 2012, Güre-Balıkesir,

B13. Dirmenci T., Satıl F., Çelenk S., Malyer H. 2010. Prunella L. (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli S. 111-112.

B14. Biçer F., Satıl F., Dirmenci T. 2010. Kazdağı’ndan (Balıkesir) Dünya için yeni bir tür: Pastinaca yildizii Dirmenci (Apiaceae) üzerinde anatomik çalışmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli S.:275-276.

B15. Satıl F., Dirmenci T., Akçiçek A. 2010. Türkiye’deki Göknar (Abies Mill.) Taksonlarına ait yaprak anatomik özelliklerinin taksonomik önemi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli S.: 276-277.

B16. Açar M., Satıl F., Dirmenci T. 2010. Nadir endemik bir tür olan Nepeta baytopii Hedge&Lamond (Lamiaceae) üzerinde anatomik çalışmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. S.:283.

B17. Selvi S., Satıl F., Dirmenci T. 2010. Tükiye’de yayılış gösteren Ziziphora L. (Lamiaceae) Cinsinin yaprak anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli s.: 301.

B18. Özcan T., Satıl F., Dirmenci T. 2010. Dar yayılışlı endemik bir tür olan Nepeta sorgerae Hedge&Lamond (Lamiaceae) üzerinde anatomik çalışmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli S.:304-305.

B19. Memiş Z., Satıl F., Dirmenci T. 2010. Lophantus turcicus Dirmenci, Yildiz, Hedge (Lamiaceae) üzerinde anatomik çalışmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. S.: 305-306.

B20. Akçiçek E., Dirmenci T., Dündar E., Çelebi E. 2010. Türkiye’ni Stachys L. Cinsinin Eriostomum (Hofmans&Link) Dumort. (Lamiaceae) seksiyonunun revizyonu. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. S.: 444-445.

B21. Arabacı T., Yıldız B., Dirmenci T. 2010. Türkiye’de yayılış gösteren Cirsium Mill. Sect. Epitrachys DC (Carduae, Asteraceae) türlerinin taksonomik öneme sahip olan morfolojik karakterleri üzerin araştırmalar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. S.:481-482.

B22. Dirmenci T., Arabacı T., Alan S., Kaya A., Martin E., Çetin Ö. 2010. Micromeria Benth. s.str. ve Clinopodium L. s.l. (Lamiaceae:Nepetoideae) cinslerinin revizyonu. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran, Denizli. 482-483.

B23. Yıldız B., Arabacı T., Dirmenci T. Cirsium Mill. (Cynareae-Asteraceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı ve Türkiye’deki Dağılımı. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 151, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.

B24. Dirmenci T., Deniz G., Dündar E., B., Arabacı T., Cyclotrichium (Boiss.) Mand. & Scheng. (Labiatae) Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 136, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.

B25. Kaya A., Dirmenci T., Satıl F. Cyclotrichium Cinsinin Tüy Morfolojisi, XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BIHAT-2008), İstanbul, 2008.

B26. Satıl F., Dirmenci T. Türkiye’deki Cyclotrichium (Boiss.) Mand. & Scheng. Cinsi Üzerinde Karşılaştırmalı Anatomik Çalışmalar ve Sistematiğe Katkıları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 325, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.

B27. Arabacı T., Dirmenci T., Yıldız B. Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Micromeria Benth. Türlerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 451, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.

B28. Çelebi E., Dündar E., Akçiçek E., Dirmenci T. Türkiye’de Yatişen Stachys cretica L. (Lamiaceae) Alt Türlerinin Filogenetik Analizi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 467, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.

B29. Çelebi A., Dirmenci T., Açık L., Yıldız B. Morphological Classification of Nepeta L. species on RAPD analysis. 102. Congresso Societa Botanica Italiana, s. 84, Palermo, 26-29 Settembre 2007.B30. Martin E., Duran A., Dirmenci T. 2007. Karyotype of Matthiola trojana Dirmenci, F.Satıl and G.Tümen (Brassicaceae), endemic to Turkey, 6th European Cytogenetics Conference (E.C.A. 2007), European Cytogenetics Association, İstanbul.

B31. Dirmenci T., Yıldız B. Nepeta L. (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 30. Kuşadası-Aydın, 26-30 Haziran 2006.

B32. Öz Aydın S., Dirmenci T., Tümen G & Başer KHC. Plant Used as analgesic in the folk medicine, In: Fusun Ertuğ (ed.), Proceedings of IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB-2005) s. 167-171, Istanbul, 21-26 August 2006.

B33. Satıl F., Dirmenci T & Tümen G. The trade of wild plants that are named as thyme (kekik) collected from Kazdağ, In: Fusun Ertuğ (ed.), Proceedings of IV. International Congress of Ethnobotany (ICEB-2005), s. 201-204. Istanbul, 21-26 August 2006.

B34. Satıl F., Dirmenci T., Tümen G. Kazdağı Milli Parkının Öncelikli Koruma Alanlarının Sınıflandırılması ve Önemli Bitkileri, Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, 23-25 Haziran, Çanakkale, s. 391-401. 2006.

B35. Sanön B., Azaz A.D., Dirmenci T. Türkye’de Yetişen Cyclotrichium (Boiss.) Manden. & Scheng. Türleri Üzerinde Tespit Edilen Saprofit Mikrofunguslar. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 30. Kuşadası-Aydın. 26-30 Haziran 2006.

B36. Yıldız B., Dirmenci T. Türkiye Thymus L. ‘larının Revizyonu XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 21-24 Haziran 2004

B37. Dirmenci T., Satıl, F., Tümen, G. Kazdağı’nın Endemik ve Nadir Bitkileri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 21-24 Haziran 2004.B38. Satıl F., Dirmenci T., Tümen G. “Türkiye’deki Satureja L. Türlerinin Ticareti ve Doğadaki Durumu-I”, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 94-100, Eskişehir, 2002 (Web'de yayın tarihi: Haziran 2004).

B39. Gören, A.C., Bilsel, G., Altun, M., Satıl, F. and Dirmenci T. Satureja thymbra ve S. cuneifolia Tohumlarının Yağ Asidi Bileşenleri. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul.

B40. Başer K.H.C, Demirci B., Kürkçüoğlu M., Yıldız B., Dirmenci T. “ Essential Oils of Four Nepeta L species Growing in Turkey” The 3. World Kongress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP III), s. 501, Chiang Mai, Thailand, 3-7 February, 2003.

B41. Satıl F., Dirmenci T., Tümen G. Morphological, Anatomical and Chorologic Studies On Satureja coerulea Janka in Velen. VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium (6. PLoSWA). s. 120, Van, Turkey, 10-14 June 2002,B42. Dirmenci T., Yıldız., B., Tümen, G., “Threatened Categories of four Nepeta L. (Lamiaceae) Endemic to East Anatolia” VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium (6. PLoSWA). s. 58, Van-Turkey, 10-14 June 2002

B43. Dirmenci T., Sanön B., Doğan S., Özen F., Tümen G. “ Balıkesir’de Yayılış Gösteren Bitkiler ve Bunların Tehlike Kategorileri Yönünden Değerlendirilmesi” XVI. Ulusal Biyoloji kongresi, s. 27, Malatya, 4-7 Eylül, 2002.B44. Satıl F., Dirmenci T., Tümen G., Türkiye’de Ticareti Yapılan Satureja L. Türlerinin Doğadaki Durumu-II, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, s. 26, Malatya, 4-7 Eylül 2002.

B45. Battal N., Yıldırım O., Dirmenci T. Biyoloji Eğitimi Öğrencilerinin Hazırbulunuşluk ve Başarı Düzeyleri, Eğitim Sempozyumu, s. 123-131, İzmir, 1997C. Yazılan uluslarası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Primack Richard B. Essentials of Conservation Biology 5th ed. Koruma Biyolojisi. Richard B. Primack. (Ali A. Dönmez ve Emel O. Dönmez-Çeviri Editörleri) 18. ve 19. Bölümlerin Çevirisi.

C2-Ulusal Kitaplar

1. Dirmenci T., Satıl F & Tümen G. 2007. Kazdağı Milli Parkı Çiçekli Bitkileri (Wild Flowers of Kazdağ National Park), Balıkesir.
C2-Ulusal Kitaplarda Bölümler

1. Dirmenci T. 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). In:Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M., Babaç M.T.(eds). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. sayfa:547-603.(35 cinsin tür listesi)

2. Yıldız B & Dirmenci T. 2006. Kahramanmaraş İlinin Önemli Bitki Alanları “Kayranlı Dağı”. In:Özhatay N (ed.), Türkiye’nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları (Important Plant Areas along the BTC Pipeline in Turkey) BTC Şirketi, İstanbul, s, 257-264.

2. Yıldız B & Dirmenci T. 2006. Kayseri İlinin Önemli Bitki Alanları “ Keçi Dağı” In:Özhatay N (ed.), Türkiye’nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları”. (Important Plant Areas along the BTC Pipeline in Turkey) BTC Şirketi, İstanbul, s. 233-239.

D-Sanat Dallarında Üretim

E-Editörlükler ve Hakemlikler

Alan Editörü: Turkish Journal of Botany

Turkish Journal of Botany: 12 makale için hakemlik

G. Tez Yönetimi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1-Semra ÖNEL. 2007.“Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Konusunun Öğretilmesinde Deneysel Yönteme Göre Geliştirilen Öğretim Tekniğinin Uygulanması ve Geleneksel Yönteme Göre Öğrenci Başarısına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

2-Aygül DEMİRBAŞ. 2005. Biyoloji Öğretiminde Yaratıcı Yazma Uygulamaları” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

3-Taner ÖZCAN (2011- ) Teucrium L. (Lamiaceae) cinsinin Revizyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

4-Gürkan MEMİŞOĞLU (2012-…..) Endemik Bazı Lamiaceae familyası üyelerinin u.zaktan Algılama Sistemleri ile izlenmesi

5-Türker YAZICI (2013-…….) Origanum L. (Lamiaceae) cinsi Türlerinin Ekolojisi

H-Araştırma Projeleri ve Raporlar

H1. Türkiye'De Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik Ve Kimyasal Araştırmalar. TÜBİTAK-KBAG-113Z225 (2013- ) (Proje Yürütücüsü)

H2. Türkiye’de Yetişen Stachys L. (Setifolia, Stachys, Swainsoniana, Fragilicaulis, Olisia seksiyonları) (Lamiaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu. TBAG-112T139 (Yardımcı Araştırıcı)

H3. Türkiye’de Yayılış Gösteren Geraniaceae Familyasının Sistematik Revizyonu (TÜBİTAK-KBAG 113Z099 (2013- ) (Yardımcı Araştırıcı)

H3. “Türkiye’de Yetişen Teucrium L. cinsi Türlerinin Filogenisi” (BAU-BAP 212/8) (Proje Yürütücüsü) (Tamamlandı-2013)

H4. “Türkiye’de Yetişen Nepeta L. Türlerinin Filogenisi (BAU-BAP 212/18) (2012-……) (Proje Yürütücüsü)

H5. Türkiye'de yetişen Nepeta L. (Lamiaceae) cinsinin mikromorfolojik ve anatomik özelliklerinin araştırılması (BAP 2013/87)

H6 Türkiye'de yayılış gösteren Clinopodium L. (sect. Pseudomelissa) ve Micromeria Benth. (Lamiaceae) cinsi üzerinde mikromorfolojik ve anatomik çalışmalar (BAP 2013/88)

H7. Türkiye’de yetişen Cirsium Mill. (Asteraceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Palinolojik Araştırmalar. TUBİTAK-TBAG106T167, (Yardımcı Araştırıcı) (2006-Tamamlandı).

H8. Türkiye’de Yetişen Stachys L. Eriostomum (Hoffmans. & Link.) Dumort (Lamiaceae) Seksiyonunun Revizyonu TUBİTAK-TBAG106T469, (Proje Danışmanı), 2006-Tamamlandı)

H9. Türkiye’de Yetişen endemik Sideritis L. ( S. hololeuca, S. brevidens, S. tmolea, S. niveotomentosa, S. gulendamii) Türlerinin Terpen Bileşiklerinin Tayini ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi, TUBİTAK-TBAG105T430, (Yardımcı Araştırıcı), 2005-Tamamlandı

H10. Clinopodium L., Micromeria Benth. ve Cyclotrichium Manden. & Scheng. (Lamiaceae) Cinslerinin Türleri üzerinde Taksonomik, Kimyasal, Sitolojik Ve Palinolojik Araştırmlar“TUBİTAK-TBAG-104T293, (Proje Yöneticisi) 2004-Tamamlandı

H11. Ziziphora (Lamıaceae) Cinsinin Türkiye’ de Yayılış Gösteren Taksonlarının Filogenetik Analizi, Balıkesir Üniversitesi, BAP 2006/06, Proje Yürütücüsü, 2006-Tamamlandı.

H12. Türkiye İçin Endemik olan iki Türün (Sideritis stricta ve Sideritis condensata) Diterpen Bileşiklerinin Belirlenmesi ve Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK-TBAG-2319, Yardımcı Araştırıcı, 2003-Tamamlandı

H13. Kazdağı’nın Çiçekli Bitkileri ve Fiziksel Ortamı, TUBİTAK-YDABAG-103Y104, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

H14. Buldan (Denizli) Etnobotanik Envanter Çalışması, TUBİTAK-SBB-3031, Yardımcı Araştırıcı, 2002-Tamamlandı.

H15. Ticareti Yapılan Satureja Türlerinin Doğadaki Durumu TBAG-ÇSEK-12, Yardımcı Araştırıcı. 2001-Tamamlandı.

H16. Türkiye’de Yetişen Nepeta L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Kimyasal Araştırmalar, Doktora Tezi Projesi, BAU-99/2, 2003-Tamamlandı.I-AB Eğitim Programları Kapsamındaki Proje Faaliyetleri

İ-Diğer Bilimsel Etkinlikler

 1. SYNTHESYS Projesi kapsmında Edinburgh, Kew ve British Museum herbaryumlarında iki ay (Ekim-Kasım 2007) araştırma bursu. (Proje no:GB-TAF-3087; Proje adı: Revision of some genera of Labiatae (Thymus, Nepeta, Micromeria, and Cyclotrichium), and a genus of Compositae (Cirsium) in Turkey)

 2. SYNTHESYS Projesi kapsamında Real Jardin Botanic Garden (CSIC) herbaryumlarında bir hafta (Temmuz-2012) araştırma bursu. (Proje no:ES-TAF-264; Proje adı: Revision of some genera of Labiatae (Clinopodium, Micromeria, Nepeta, Satureja, Stachys, Teucrium, Thymus) in Turkey.

 3. St. Petersburg şehrindeki Russian Academy of Science Komarov Botanical Institute (Leningrad Herbaryumu)’nde iki ay (01 Temmuz-01 Eylül 2011) YÖK tarafından desteklen araştırma bursu.

 4. TUBİTAK Projesi kapsamında V ve WU herbaryumlarında (Viyana) Ocak 2009’da bir hafta süre ile Herbaryum çalışması

 5. TUBİTAK Projesi kapsamında G herbaryumunda (Cenevre) Şubat 2009’da bir hafta süre ile Herbaryum çalışması

 6. ERASMUS Programı ile V-WU herbaryumlarında (Viyana) Ağustos 2010’da iki hafta süre ile Herbaryum çalışması süre ile Herbaryum çalışması

 7. ERASMUS Programı ile B (Berlin) Herbaryumunda Haziran 2012’de bir hafta süre ile Herbaryum çalışması

 8. ERASMUS Programı ile L, (Leiden-Hollanda) Herbaryumunda Haziran 2013’de bir hafta süre ile Herbaryum çalışması

J-Düzenlenen Etkinlikler (Sempozyum/Çalıştay vb.)

 1. Uluslar arası Apiaceae Kongresi 1-3 Ağustos 2014. İstanbul. (Düzenleme Kurulu Üyesi)

 2. Floristik Araştırma Çalıştayı (PARİS VI Toplantıları) 20-22 Eylül 2013 Burhaniye-BALIKESİR (Tübitak 2217 Programı ile desteklenmiştir) (Düzenleme Kurulu Başkanı)

 3. Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu 24-26 Mayıs 2012. Güre-BALIKESİR (Organizasyon Komitesi Üyesi, Bildiri Kitabı Editörü, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)

K-Ödüller

EK-1
DURSUNBEY (BALIKESİR)-ALAÇAM SERİSİ-GÖLCÜK BÖLGESİ ORMAN ALTI FLORASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Tuncay DİRMENCİ

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Orhan Aydın SEKENDİZ

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü


Araştırma Alanı olarak seçilen Gölcük Orman Bölge Şefliği Alanı Dursunbey (Balıkesir) ilçesinin güney, güney-batısında yer almaktadır. Araştırma alanı Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin içinde yer almakta ve Akdeniz ikliminin etkisi görülmektedir. Araştırma alanımız; genel olarak orman ve bozuk orman vejetasyonu ile kaplıdır.

Araştırma bölgesinden toplanan 700 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucu 64 familya ve 233 cinse ait 412 takson tespit edilmiştir. Bu taksonların 81’i B2 karesi için yeni kayıttır. 46 takson ise Türkiye için endemiktir.


Taksonların fitocoğrafya bölgelerine dağılışı; Akdeniz Bölgesi %24, Avrupa-Sibirya % 11.9, Iran-Turan %4.9, Birden fazla bölgeli ve Bilinmeyen %59.2'dir.
Taksonların Familyalara dağılışı; Fabaceae %13.6, Asteraceae %12.6, Poaceae %6.1, Brassiceae %5.3, Lamiaceae %5.3, Caryophyllaceae %5.1, Liliaceae %4.8, Boraginaceae %2.7, Geraniaceae %2.7, Apiaceae %2.7, Scrophulariaceae %2.4, Diğerleri %34’tür.
Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Alaçam, Flora

EK-2


TÜRKİYE’DE YETİŞEN NEPETA L. (LAMİACEAE) TÜRLERİ ÜZERİNDE TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR
Tuncay DİRMENCİ

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı


(Doktora Tezi/Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bayram YILDIZ)

Balıkesir 2003


Bu çalışma, Nepeta L. cinsinin (Lamiaceae) Türkiye’de yetişen türlerinin revizyonunu içermektedir. Araştırmaya başlandığında konu ile ilgili kaynaklar bir araya getirilmiştir. Kaynakların incelenmesi ile cinsin Dünya’daki tür sayısı ve yayılışı belirlenmiştir. Literatüre ek olarak Türkiye’deki herbaryumlarda bulunan örnekler incelenmiş ve Nepeta türlerinin Türkiye’deki yayılışı tespit edilmiştir.

Araştırma materyali olarak incelenen örnek sayısı 2000 civarındadır. Bu örneklerin yaklaşık 1500’ü tarafımızdan, 1999-2002 yılları arasında toplanmıştır. Aynı zamanda türlerin habitatlarında renkli resimleri ve slaytları çekilmiştir. Diğer örnekler Türk ve yabancı botanikçilerin topladığı ve üniversitelerin herbaryumlarında bulunan örneklerdir.

Örneklerin karşılaştırılması ile tür içi, türler arası varyasyonlar saptanmış ve tür ayırımında kullanılabilecek en iyi karakterler belirlenmiş ve 55 karakterli bir tablo oluşturulmuştur. Türlerin ayırım anahtarı ve betimleri hazırlanırken bu tablodan yararlanılmıştır. Türlerin çiçek ayrıntıları ve genel görünüşleri çizilmiştir.

Bazı Türlerin tip örnekleri ya da tip örneklerinin fotoğrafları G, K, E, B, W herbaryumlarından getirtilmiştir.Araştırmaya başlandığında Türkiye’de 18’i endemik olan 34 tür (40 takson) biliniyordu. Araştırma sonucunda 2 yeni tür ve iki yeni alttür tanımlanmıştır. Bu türler ve alt türler şunlardır, Nepeta tumeniana B. Yıldız & T. Dirmenci (Sect. Pycnonepeta) ve N. ahlathensis T. Dirmenci (Sect. Schizocalyx), N. aristata Boiss. & Kotschy ex Boiss subsp. binboghensis T. Dirmenci & B. Yıldız ve N. glomerata subsp. atroviridis B. Yıldız & T. Dirmenci’dir Daha önce N. glomerata’nın sinonim yapılan N. leptentha Boiss. & Hauskn. yeniden ayrı bir tür olarak N. glomerata’dan ayrılmıştır. N. italica subsp. rigidula A.L. Budantsev, N. flavida Hub.-Mor.’a aktarılarak sinonim yapılmıştır.

Bu çalışmanın sonucunda Nepeta cinsinin Türkiye’deki toplam tür sayısı 37’ye (44 takson), endemik takson sayısı da 22’ye (% 50) yükselmiştir.
Tür sayısı belirlendikten sonra Tür ayırım anahtarı yeniden hazırlanmıştır. Yapılan ayrıntılı analizler sonunda Türkiye Florası’ndaki mevcut türlerin 11 seksiyonda yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Nepeta, revizyon

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət