Ana səhifə

ÖLÇÜ BİRİMİ


Yüklə 3.06 Mb.
səhifə4/22
tarix27.06.2016
ölçüsü3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

- Doymamış monohidrik alkoller:

 

 

2905.22

- - Asiklik terpen alkoller:

 

 

 

- - - Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol

 

 

2905.22.10.00.11

- - - - Geraniol

-

50

2905.22.10.00.12

- - - - Nerol

-

50

2905.22.10.00.13

- - - - Sitronelol

-

50

2905.22.10.00.14

- - - - Linalol

-

50

2905.22.10.00.15

- - - - Rodinol

-

50

 

- - - Diğerleri

 

 

2905.22.90.00.11

- - - - Fitol

-

50

2905.22.90.00.19

- - - - Diğerleri

-

50

2905.29

- - Diğerleri:

 

 

2905.29.10.00.00

- - - Alil alkol (propenol)

-

50

 

- - - Diğerleri :

 

 

2905.29.90.10.00

- - - - Metal alkoksitleri

-

15

2905.29.90.90.00

- - - - Diğerleri

-

50

 

- Dioller:

 

 

2905.31.00.00.00

- - Etilen glikol (etandiol)

-

50

2905.32.00.00.00

- - Propilen glikol (1,2 -propandiol)

-

50

2905.39

- - Diğerleri:

 

 

2905.39.10.00.00

- - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol)

-

50

2905.39.20.00.00

- - - Bütan - 1,3-diol

-

50

2905.39.25.00.00

- - - Bütan-1,4-diol

-

50

2905.39.30.00.00

- - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol

-

50- - - Diğerleri :

 

 

2905.39.85.10.00

- - - - Metal dialkoksitleri

-

15

2905.39.85.90.00

- - - - Diğerleri

-

50

 

- Diğer polihidrik alkoller:

 

 

2905.41.00.00.00

- - Trimetilolpropan [2 -etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol]

-

50

2905.42.00.00.00

- - Pentaeritritol (pentaeritrit)

-

15

2905.43.00.00.00

- - Mannitol

-

50

2905.44

- - D -glusitol (sorbitol):

 

 

 

- - - Sulu çözelti halinde:

 

 

2905.44.11.00.00

- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle

 

 

 

% 2 veya daha az mannitol içerenler

-

50

2905.44.19.00.00

- - - - Diğerleri

-

50

 

- - - Diğerleri:

 

 

2905.44.91.00.00

- - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle

 

 

 

% 2 veya daha az mannitol içerenler

-

50

2905.44.99.00.00

- - - - Diğerleri

-

50

2905.45.00.00.00

- - Gliserin

-

40

2905.49

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Trioller; tetraoller

 

 

2905.49.10.00.11

- - - - Eritritol

-

50

2905.49.10.00.19

- - - - Diğerleri

-

50

 

- - - Diğerleri :

 

 

2905.49.80.10.00

- - - - Metal polialkoksitler

-

15

 

- - - - Diğerleri

 

 

2905.49.80.90.11

- - - - - Ksilitol (D-ksilitol)

-

50

2905.49.80.90.19

- - - - - Diğerleri

-

50

 

- Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

 

 

 

veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

2905.51.00.00.00

- - Ethchlorvynol (INN)

-

50

2905.59

- - Diğerleri

-

 

 

- - - Monohidrik alkollere ait oIanlar:

 

 

2905.59.10.00.11

- - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol

-

50

2905.59.10.00.19

- - - - Diğerleri

-

50

 

- - - Polihidrik alkollere ait olanlar :

 

 

2905.59.91.00.00

- - - - 2,2-bis (bromometil) propandiol

-

50

 

- - - -Diğerleri :

 

 

2905.59.99.10.00

- - - - - Kloralhidrat

-

50

2905.59.99.90.00

- - - - - Diğerleri

-

50

 

 

 

 

29.06

Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,

 

 

 

nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

 

- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:

 

 

2906.11.00.00.00

- - Mentol

-

35

2906.12

- - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza -

 

 

 

noller

 

 

2906.12.00.00.11

- - - Siklohekzanol

-

35

2906.12.00.00.12

- - - Metilsiklohekzanoller

-

35

2906.12.00.00.13

- - - Dimetilsiklohekzanoller

-

35

2906.13

- - Steroller ve inositoller :

 

 

2906.13.10.00.00

- - - Steroller

-

35

2906.13.90.00.00

- - - İnositoller

-

35

2906.19

- - Diğerleri

 

 

 

- - - Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller

 

 

2906.19.00.10.11

- - - - Terpin

-

35

2906.19.00.10.12

- - - - Terpinhidrat (terpinol)

-

35

2906.19.00.10.13

- - - - Terpineoller

 

 

 

- - - Borneol, izoborneol, santalol

 

 

2906.19.00.20.11

- - - - Borneol (borneo kafurusu)

-

50

2906.19.00.20.12

- - - - İzoborneol

-

50

2906.19.00.20.13

- - - - Santalol

-

50

2906.19.00.90.00

- - - Diğerleri

-

35

 

- Aromatik:

 

 

2906.21.00.00.00

- - Benzil alkol

-

50

2906.29

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)

 

 

2906.29.00.10.11

- - - - Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)

-

50

2906.29.00.10.12

- - - - Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol)

-

50

2906.29.00.10.13

- - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol)

-

50

 

- - - Diğerleri :

 

 

2906.29.00.90.11

- - - - Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol)

-

35

2906.29.00.90.12

- - - - Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol)

-

35

2906.29.00.90.19

- - - - Diğerleri

-

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ

 

 

 

SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ

 

 

 

TÜREVLERİ

 

 

 

 

 

 

29.07

Fenoller; fenol-alkoller:

 

 

 

- Monofenoller:

 

 

2907.11

- - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :

 

 

2907.11.00.10.00

- - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)

-

25

2907.11.00.20.00

- - - Fenol tuzları

-

25

2907.12

- - Krezoller ve tuzları

 

 

2907.12.00.10.00

- - - Krezoller

-

25

2907.12.00.20.00

- - - Krezollerin tuzları

-

25

2907.13

- - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları

 

 

2907.13.00.00.11

- - - Oktilfenol ve izomerleri

-

25

2907.13.00.00.12

- - - Nonilfenol ve izomerleri

-

25

2907.13.00.00.19

- - - Diğerleri

-

25

2907.15

- - Naftoller ve tuzları :

 

 

2907.15.10.00.00

- - - 1 - Naftol (Alfa naftol)

-

25- - - Diğerleri: 

2907.15.90.10.00

- - - - Beta naftol

-

25

 

- - - - Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları

 

 

2907.15.90.20.11

- - - - - Alfa naftol tuzları

-

25

2907.15.90.20.12

- - - - - Beta naftol tuzları

-

25
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət