Ana səhifə

ÖLÇÜ BİRİMİ


Yüklə 3.06 Mb.
səhifə9/22
tarix27.06.2016
ölçüsü3.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

2916.20

- Siklanik, siklenik ve sikloterpenik monokarboksilik asitler,

 

 

 

bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri

 

 

 

ve bunların türevleri

 

 

2916.20.00.00.11

- - Siklohekzan karboksilik asit

-

35

2916.20.00.00.12

- - Siklopentenil asetik asit

-

35

2916.20.00.00.19

- - Diğerleri

-

35

 

- Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje-

 

 

 

nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:

 

 

2916.31

- - Benzoik asit, tuzları ve esterleri :

 

 

2916.31.00.10.00

- - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar

-

50

 

- - - Diğerleri

 

 

2916.31.00.90.11

- - - - Benzoik asit

-

35

2916.31.00.90.12

- - - - Sodyum benzoat

-

35

2916.31.00.90.13

- - - - Benzil benzoat

-

35

2916.31.00.90.19

- - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri

-

35

2916.32

- - Benzoil peroksit ve benzoil klorür:

 

 

2916.32.10.00.00

- - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit)

-

35

2916.32.90.00.00

- - - Benzoil klorür

-

35

2916.34.00.00.00

- - Fenilasetik asit ve tuzları

-

35

2916.35.00.00.00

- - Fenilasetik asitin esterleri

-

35

2916.39

- - Diğerleri :

 

 

2916.39.00.10.00

- - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri

-

50

 

- - - Diğerleri

 

 

2916.39.00.90.11

- - - - Tarçın asiti (sinamik asit)

-

35

2916.39.00.90.12

- - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu

-

35

2916.39.00.90.13

- - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu

-

35

2916.39.00.90.14

- - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri

-

35

2916.39.00.90.15

- - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri

-

35

2916.39.00.90.19

- - - - Diğerleri

-

35

 

 

 

 

 

 

 

 

29.17

Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok-

 

 

 

sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,

 

 

 

nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

 

- Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle-

 

 

 

ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:

 

 

2917.11

- - Okzalik asit, tuzları ve esterleri

 

 

2917.11.00.10.00

- - - Okzalik asit

-

30

 

- - - Okzalik asitin tuzları ve esterleri

 

 

2917.11.00.90.11

- - - - Amonyum okzalat

-

30

2917.11.00.90.12

- - - - Potasyum okzalat

-

30

2917.11.00.90.13

- - - - Sodyum okzalat

-

30

2917.11.00.90.19

- - - - Okzalik asitin diğer tuzları

-

30

2917.11.00.90.21

- - - - Dimetil okzalat

-

30

2917.11.00.90.22

- - - - Dietil okzalat

-

30

2917.11.00.90.29

- - - - Okzalik asitin diğer esterleri

-

30

2917.12

- - Adipik asit, tuzları ve esterleri:

 

 

 

- - - Adipik asit ve tuzları

 

 

2917.12.10.00.11

- - - - Adipik asit

-

30

2917.12.10.00.12

- - - - Adipik asitin tuzları

-

30

2917.12.90.00.00

- - - Adipik asitin esterleri

-

30

2917.13

- - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:

 

 

2917.13.10.00.00

- - - Sebasik asit

-

30- - - Diğerleri 

2917.13.90.00.11

- - - - Azelaik asit

-

30

2917.13.90.00.13

- - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri

-

30

2917.13.90.00.15

- - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri

-

30

2917.14.00.00.00

- - Maleik anhidrit

-

30

2917.19

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Malonik asit tuzları ve esterleri

 

 

2917.19.10.00.11

- - - - Malonik asit

-

30

2917.19.10.00.12

- - - - Malonik asit tuzları

-

30

2917.19.10.00.13

- - - - Dietil malonat

-

30

2917.19.10.00.19

- - - - Malonik asitin diğer esterleri

-

30

 

- - - Diğerleri

 

 

2917.19.90.00.11

- - - - Maleik asit

-

30

2917.19.90.00.12

- - - - Süksinik asit

-

30

2917.19.90.00.13

- - - - Glutarik asit

-

30

2917.19.90.00.19

- - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler

-

30

2917.20.00.00.00

- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,

 

 

 

bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri

 

 

 

ve bunların türevleri

-

30

 

- Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri,

 

 

 

peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:

 

 

2917.32.00.00.00

- - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)

-

30

2917.33.00.00.00

- - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar)

-

30

2917.34

- - o -Ftalik asit (ftalik asit) in diğer esterleri

 

 

2917.34.10.00.00

- - - Dibütil ortoftalatlar

 

 

 

- - - Diğerleri

 

 

2917.34.90.00.11

- - - - Dimetil ftalat

-

30

2917.34.90.00.12

- - - - Dietil ftalat

-

30

2917.34.90.00.19

- - - - Diğerleri

-

30

2917.35.00.00.00

- - Ftalik anhidrit

-

30

2917.36

- - Tereftalik asit ve tuzları

 

 

2917.36.00.00.11

- - - Tereftalik asit

-

30

2917.36.00.00.12

- - - Tereftalik asitin sodyum tuzu

-

30

2917.36.00.00.19

- - - Tereftalik asitin diğer tuzları

-

30

2917.37.00.00.00

- - Dimetil tereftalat

-

30

2917.39

- - Diğerleri:

 

 - - - Bromlu türevler:

2917.39.11.00.00

- - - - Tetrabromoftalik asitin ester veya anhidriti

-

30

2917.39.19.00.00

- - - - Diğerleri

-

30

 

- - - Diğerleri :

 

 

2917.39.30.00.00

- - - - Benzen - 1,2,4 - trikarboksilik asit

-

30

2917.39.40.00.00

- - - - İzoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil

 

 

 

diklorür içeren)

-

30

2917.39.50.00.00

- - - - Naftalen - 1,4,5,8 tetrakarboksilik asit

-

30

2917.39.60.00.00

- - - - Tetrakloroftalik anhidrit

-

30

2917.39.70.00.00

- - - - Sodyum 3,5 - bis (metoksikarbonil) benzensülfonat

-

30

 

- - - -Diğerleri:

 

 

2917.39.80.10.00

- - - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit)

-

30

 

- - - - - Diğerleri

 

 

2917.39.80.90.11

- - - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri

-

30

2917.39.80.90.12

- - - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri

-

30

2917.39.80.90.19

- - - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler

-

30

 

 

 

 

 

 

 

 

29.18

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-

 

 

 

ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;

 

 

 

bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-

 

 

 
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət