Ana səhifə

ÖLÇÜ BİRİMİ


Yüklə 3.06 Mb.
səhifə5/22
tarix27.06.2016
ölçüsü3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2907.19

- - Diğerleri:

 

 

2907.19.10.00.00

- - - Ksilenoller ve tuzları

-

25

 

- - - Diğerleri

 

 

2907.19.90.10.00

- - - -Timol

 

25

 

- - - -Diğerleri

 

 

2907.19.90.90.11

- - - - -Karvakrol

-

25

2907.19.90.90.19

- - - - -Diğerleri

-

25

 

- Polifenoller; fenol alkoller:

 

 

2907.21

- - Rezorsinol ve tuzları :

 

 

2907.21.00.10.00

- - - Rezorsinol

-

25

2907.21.00.20.00

- - - Rezorsinol tuzları

-

25

2907.22

- - Hidrokinon (kinol) ve tuzları :

 

 

2907.22.00.10.00

- - - Hidrokinon

-

25

2907.22.00.90.00

- - - Diğerleri

-

25

2907.23

- - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları

 

 

2907.23.00.00.11

- - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan)

-

25

2907.23.00.00.19

- - - Diğerleri

-

25

2907.29.00

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol

 

 

2907.29.00.10.11

- - - - Pirokatekol

-

25

2907.29.00.10.12

- - - - Hekzilrezorsinol

-

25

2907.29.00.10.13

- - - - Heptilrezorsinol

-

25

2907.29.00.10.14

- - - - Floroglisinol

-

25

2907.29.00.20.00

- - - Salisilik alkol (salijenin)

 

 

 

- - - Diğerleri

 

 

2907.29.00.80.11

- - - - Pirogallol

-

25

2907.29.00.80.12

- - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon)

-

25

2907.29.00.80.13

- - - - Dihidroksinaftalenler

-

25

2907.29.00.80.14

- - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları

-

25

2907.29.00.80.19

- - - - Diğer polifenoller ve tuzları

-

25

 

 

 

 

29.08

Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,

 

 

 

nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

 

- Sadece halojenli türevler ve tuzları:

 

 

2908.11.00.00.00

- - Pentaklorofenol (ISO)

 

30

2908.19

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol

 

 

2908.19.00.10.11

- - - - Bizmut tribromfenol

-

30

2908.19.00.10.12

- - - -P-Klor-m-krezol

-

30
- - - Diğerleri

 

30

2908.19.00.90.11

- - - -o-Klorfenol

-

30

2908.19.00.90.12

- - - - m-Klorfenol

-

30

2908.19.00.90.13

- - - - p-Klorfenol

-

30

2908.19.00.90.14

- - - -Klorhidrokinon

-

30

2908.19.00.90.15

- - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri

-

30

2908.19.00.90.19

- - - -Diğerleri

-

30

 

- Diğerleri :

 

 

2908.91.00.00.00

- - Dinoseb (ISO) ve bunun tuzları

 

 

2908.99

- - Diğerleri:

 

 
- - - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve esterleri

 

 

2908.99.10.00.11

- - - -Fenolsülfonik asitler

-

30

2908.99.10.00.12

- - - -Naftasülfonik asitler

-

30

2908.99.10.00.19

- - - -Diğerleri

-

30

 

- - - Diğerleri :

 

 

 

- - - - Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol

 

 

2908.99.90.10.11

- - - - - Trinitrofenol (pikrik asit)

-

30

2908.99.90.10.12

- - - - - Mononitrofenol

-

30

 

- - - - Diğerleri

 

 

2908.99.90.90.11

- - - - - Dinitrofenoller

-

30

2908.99.90.90.12

- - - - - Dinitro-o-krezoller

-

30

2908.99.90.90.13

- - - - - Trinitroksilenoller

-

30

2908.99.90.90.14

- - - - - Nitrozonaftoller

-

30

2908.99.90.90.15

- - - - - Nitrozofenoller

-

30

2908.99.90.90.19

- - - - - Diğerleri

-

30

 

 

 

 

 

IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,

 

 

 

KETON PEROKSİTLER, HALKASINDA ÜÇ ATOM OLAN EPOKSİTLER,

 

 

 

ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,

 

 

 

SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ

 

 

 

 

 

 

29.09

Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol

 

 

 

peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak

 

 

 

belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,

 

 

 

sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

 

- Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -

 

 

 

lanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

2909.11.00.00.00

- - Dietil eter (eter)

-

25

2909.19

- - Diğerleri

 

 

2909.19.10.00.00

- - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE)

-

25

 

- - - Diğerleri
 

2909.19.90.00.11

- - - - Diizopropil eter

-

25

2909.19.90.00.12

- - - - Dibütil eter

-

25

2909.19.90.00.13

- - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

-

25

2909.19.90.00.19

- - - - Diğerleri

-

25

2909.20

- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen-

 

 

 

lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :

 

 

2909.20.00.10.00

- - Sineol (okaliptol)

-

25

 

- - Diğerleri

 

 

2909.20.00.90.11

- - - Diklordietil eter

-

25

2909.20.00.90.19

- - - Diğerleri

-

25

2909.30

- Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro -

 

 

 

lanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

2909.30.10.00.00

- - Difenil eter

-

60

 

- - Bromlu türevler :

 

 

2909.30.31.00.00

- - - Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi)

 

 

 

benzen

-

25

2909.30.35.00.00

- - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien -

 

 

 

stiren (ABS) imaline mahsus]

-

25

2909.30.38.00.00

- - - Diğerleri

-

25

 

- - Diğerleri :

 

 

2909.30.90.10.00

- - - Anetol (p-propenilanisol)

-

60

2909.30.90.20.00

- - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski)

-

50

 

- - - Diğerleri

 

 

2909.30.90.90.11

- - - - Dibenzil eter

-

25

2909.30.90.90.12

- - - - Anisol (metil-fenil eter)

-

25

2909.30.90.90.13

- - - - Nerolin

-

25

2909.30.90.90.19

- - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri

-

25

 

- Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış

 

 

 

veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

2909.41.00.00.00

- - Dietilen glikol (2,2' -oksidietanol) (digol)

-

25

2909.43

- - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri

 

 

2909.43.00.00.11

- - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol)

-

25

2909.43.00.00.12

- - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri

-

25
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət