Ana səhifə

ÖLÇÜ BİRİMİ


Yüklə 3.06 Mb.
səhifə3/22
tarix27.06.2016
ölçüsü3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

- Siklanik, siklenik ve sikloterpenik hidrokarbonların

 

 

 

halojenlenmiş türevleri:

 

 

2903.51

- -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN)

 

 

2903.51.00.00.11

- - - Lindan (ISO)

-

25

2903.51.00.00.12

- - - Diğerleri

-

25

2903.52.00.00.00

- - Aldrin (ISO), klorden (ISO) ve heptaklor (ISO)

 

25

2903.59

- - Diğerleri :

 

 

2903.59.10.00.00

- - - 1,2 -Dibromo-4-(1,2-dibromoetil) siklohekzan

-

25

2903.59.30.00.00

- - - Tetrabromsiklooktan

-

25

2903.59.80.00.00

- - - Diğerleri

-

25

 

- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:

 

 

2903.61

- - Klorbenzen, o-diklorbenzen ve p-diklorbenzen

 

 

2903.61.00.00.11

- - - Klorbenzen

-

25

2903.61.00.00.12

- - - o-diklorbenzen

-

25

2903.61.00.00.13

- - - p-diklorbenzen

-

25

2903.62

- - Hekzaklorbenzen (ISO) ve DDT (IS0) ( klofenoten (INN) 1,1,1 -triklor-

 

 

 

2,2- bis (p- klorofenil)etan)

 

 

2903.62.00.10.00

- - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]

-

25

2903.62.00.90.00

- - - Diğerleri

-

25

2903.69

- - Diğerleri :

 

 

2903.69.10.00.00

- - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen

-

25

 

- - - Diğerleri

 

 

2903.69.90.00.11

- - - - Benzil klorür

-

25

2903.69.90.00.12

- - - - Benzal klorür

-

25

2903.69.90.00.13

- - - - Klor naftalenler

-

25

2903.69.90.00.14

- - - - m-diklorbenzen

-

25

2903.69.90.00.15

- - - - Polibromlu difenil

-

25

2903.69.90.00.19

- - - - Diğerleri

-

25

 

 

 

 

29.04

Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış

 

 

 

türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):

 

 

2904.10

- Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil

 

 

 

esterler

 

 

2904.10.00.00.11

- - Benzensülfonik asitler ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.12

- - Toluensülfonik asitler ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.13

- - Ksilensülfonik asitler ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.14

- - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.15

- - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.16

- - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları

-

50

2904.10.00.00.17

- - Metansülfonil klorür (mesil klorür)

-

50

2904.10.00.00.19

- - Diğerleri

-

50

2904.20

- Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:

 

 

2904.20.00.00.11

- - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski)

-

20

2904.20.00.00.12

- - Nitrobenzen

-

20

2904.20.00.00.13

- - Dinitrobenzenler

-

20

2904.20.00.00.14

- - Nitrotoluenler

-

20

2904.20.00.00.15

- - 2,4 Dinitrotoluen

-

20

2904.20.00.00.16

- - Nitroksilenler

-

20

2904.20.00.00.17

- - Nitronaftalenler

-

20

2904.20.00.00.18

- - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski)

-

20

2904.20.00.00.21

- - Nitrometan

-

20

2904.20.00.00.22

- - Nitroetan

-

20

2904.20.00.00.23

- - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT)

-

20

2904.20.00.00.24

- - Dinitronaftalenler

-

20

2904.20.00.00.29

- - Diğerleri

-

20

2904.90

- Diğerleri:

 

 

 

- - Sülfohalojenlenmiş türevler

 

 

2904.90.20.00.11

- - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl)

-

50

2904.90.20.00.19

- - - Diğerleri

-

50

2904.90.40.00.00

- - Triklornitrometan (klor pikrin)

-

50

 

- - Diğerleri

 

 

2904.90.85.00.11

- - - Pentaklornitrobenzen (PCNB)

-

50

2904.90.85.00.12

- - - Nitrozobenzen

-

50

2904.90.85.00.13

- - - Nitrozotoluenler

-

50

2904.90.85.00.14

- - - Klornitrometan

-

50

2904.90.85.00.15

- - - Klornitrobenzenler

-

50

2904.90.85.00.16

- - - Klornitrotoluenler

-

50

2904.90.85.00.17

- - - Nitrobenzensülfonik asitler

-

50

2904.90.85.00.18

- - - Dietilenbenzensülfonik asitler

-

50

2904.90.85.00.21

- - - Nitrotoluensülfonik asitler

-

50

2904.90.85.00.22

- - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler

-

50

2904.90.85.00.23

- - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon

-

50

2904.90.85.00.29

- - - Diğerleri

-

50

 

 

 

 

 

II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,

 

 

 

NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ

 

 

 

 

 

 

29.05

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,

 

 

 

nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:

 

 

 

- Doymuş monohidrik alkoller:

 

 

2905.11

- - Metanol (metil alkol) :

 

 

 

- - - Saf metil alkol

 

 

2905.11.00.10.11

- - - - Dökme olanlar

-

50

2905.11.00.10.12

- - - - Ambalajlı olanlar

-

50

 

- - - Saf olmayan metil alkol (teknik)

 

 

2905.11.00.20.11

- - - - Dökme olanlar

-

50

2905.11.00.20.12

- - - - Ambalajlı olanlar

-

50

2905.12

- - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)

 

 

2905.12.00.00.11

- - - Propil alkol

-

50

2905.12.00.00.12

- - - İzopropil alkol

-

50

2905.13.00.00.00

- - n -Bütil alkol (1 -butanol)

-

50

2905.14

- - Diğer butanoller:

 

 

2905.14.10.00.00

- - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol)

-

50

 

- - - Diğerleri

 

 

2905.14.90.00.11

- - - - İzobütil alkol

-

50

2905.14.90.00.12

- - - - Sekonder bütil alkol

-

50

2905.16

- - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:

 

 

2905.16.10.00.00

- - - 2 -Etil -1 -hekzanol

-

50

2905.16.20.00.00

- - - Oktan - 2- ol

-

50- - - Diğerleri

 

 

2905.16.80.00.11

- - - - İzooktanol

-

50

2905.16.80.00.19

- - - - Diğerleri

-

50

2905.17

- - Lauril alkol (1 -dodekanol), setil alkol (1 -hekzadekanol)

 

 

 

ve stearil alkol (1 -oktadekanol) :

 

 

2905.17.00.10.00

- - - Lauril alkol (1 -dodekanol)

-

50

 

- - - Setil alkol (1 -hekzadekanol) ve stearil alkol (1 -oktadekanol)

 

 

2905.17.00.20.11

- - - - Setil alkol

-

50

2905.17.00.20.12

- - - - Stearil alkol

-

50

2905.19

- - Diğerleri:

 

 

 

- - - Metal alkoksitler

 

 

2905.19.00.10.11

- - - - Sodyum metoksit

-

15

2905.19.00.10.12

- - - - Sodyum etoksit

-

15

2905.19.00.10.13

- - - - Aluminyum izopropoksit

-

15

2905.19.00.10.19

- - - - Diğer metal alkoksitler

-

15

 

- - - Diğerleri

 

 

2905.19.00.90.11

- - - - Desil alkol

-

50

2905.19.00.90.12

- - - - İzodesil alkol

-

50

2905.19.00.90.13

- - - - Nonil alkol

-

50

2905.19.00.90.14

- - - - İzononil alkol

-

50

2905.19.00.90.15

- - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)

-

50

2905.19.00.90.16

- - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri

-

50

2905.19.00.90.18

- - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller

-

50

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət