Ana səhifə

ÖLÇÜ BİRİMİ


Yüklə 3.06 Mb.
səhifə2/22
tarix27.06.2016
ölçüsü3.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

2903.39

- - Diğerleri :

 

 

 

- - - Bromürler:

 

 

2903.39.11.00.00

- - - -Bromometan (metil bromür)

-

25

2903.39.15.00.00

- - - -Dibromometan

-

25

 

- - - - Diğerleri

 

 

2903.39.19.00.11

- - - - - 1,1-Dibromoetan

-

25

2903.39.19.00.12

- - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür)

-

25

2903.39.19.00.13

- - - - - Vinilbromür

-

25

2903.39.19.00.14

- - - - -Etil bromür

-

25

2903.39.19.00.15

- - - - - Bromoform

-

25

2903.39.19.00.19

- - - - - Diğerleri

-

25

 

- - - Florürler ve iyodürler:

 

 
- - - - Florürler

 

 

2903.39.90.10.11

- - - - - Karbontetraflorür (freon 14)

-

25

2903.39.90.10.12

- - - - - Flormetan

-

25

2903.39.90.10.13

- - - - - Diflormetan

-

25

2903.39.90.10.14

- - - - - Triflormetan

-

25

2903.39.90.10.15

- - - - - Difloretan

-

25

2903.39.90.10.16

- - - - - 1,1,1 - trifloretan

-

25

2903.39.90.10.17

- - - - - 1,1,2 - trifloretan

-

25

2903.39.90.10.18

- - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan

-

25

2903.39.90.10.21

- - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan

-

25

2903.39.90.10.22

- - - - - Perfloroetan

-

25

2903.39.90.10.23

- - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan

-

25

2903.39.90.10.24

- - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan

-

25

2903.39.90.10.25

- - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan

-

25

2903.39.90.10.26

- - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan

-

25

2903.39.90.10.27

- - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan

-

25

2903.39.90.10.28

- - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan

-

25

2903.39.90.10.31

- - - - - Perfloropropan

-

25

2903.39.90.10.32

- - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan

-

25

2903.39.90.10.33

- - - - - Perflorobütan

-

25

2903.39.90.10.34

- - - - - Perflorosiklobütan

-

25

2903.39.90.10.35

- - - - - Perfloropentan

-

25

2903.39.90.10.36

- - - - - Dekafloropentan

-

25

2903.39.90.10.37

- - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan

-

25

2903.39.90.10.38

- - - - - Perflorohekzan

-

25

2903.39.90.10.41

- - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

-

25

2903.39.90.10.49

- - - - - Diğer florlular

-

25

 

- - - - Diğerleri

 

 

2903.39.90.90.11

- - - - - Metil iyodür

-

25

2903.39.90.90.12

- - - - - Etil iyodür

-

25

2903.39.90.90.13

- - - - - Metilen iyodür (diiyod metan)

-

25

2903.39.90.90.14

- - - - - İyodoform

-

25

2903.39.90.90.18

- - - - - Diğer iyodlular

-

25

 

- İki veya daha fazla değişik halojenle halojenlenmiş asiklik

 

 

 

hidrokarbonların türevleri:

 

 

2903.41.00.00.00

- - Triklorflormetan (freon 11)

-

25

2903.42.00.00.00

- - Diklordiflormetan (freon 12)

-

25

2903.43.00.00.00

- - Triklortrifloretanlar

-

25

2903.44

- - Diklortetrafloretanlar ve klorpentafloretanlar

 

 

2903.44.10.00.00

- - - Diklortetrafloretanlar

-

25

2903.44.90.00.00

- - - Klorpentafloretan

-

25

2903.45

- - Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer türevler

 

 

2903.45.10.00.00

- - - Klortriflorometan

-

25

2903.45.15.00.00

- - - Pentaklorofloroetan

-

25

2903.45.20.00.00

- - - Tetraklorodifloroetanlar

-

25

2903.45.25.00.00

- - - Heptaklorofloropropanlar

-

25

2903.45.30.00.00

- - - Hekzaklorodifloropropanlar

-

25

2903.45.35.00.00

- - - Pentaklorotrifloropropanlar

-

25

2903.45.40.00.00

- - - Tetraklorotetrafloropropanlar

-

25

2903.45.45.00.00

- - - Trikloropentafloropropanlar

-

25

2903.45.50.00.00

- - - Diklorohekzafloropropanlar

-

25

2903.45.55.00.00

- - - Kloroheptafloropropanlar

-

25

2903.45.90.00.00

- - - Diğerleri

-

25

2903.46

- - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve

 

 

 

dibromotetrafloroetan:

 

 

2903.46.10.00.00

- - - Bromoklorodiflorometan

-

25

2903.46.20.00.00

- - - Bromotriflorometan

-

25

2903.46.90.00.00

- - - Dibromotetrafloroetanlar

-

25

2903.47.00.00.00

- - Diğer perhalojenlenmiş türevler

-

25

2903.49

- - Diğerleri

 

 

 

- - - Sadece flor ve klorla halojelenmiş olanlar;

 

 - - - - Metan, etan ve propandan olanlar (HCFC'ler)

 

 

2903.49.11.00.00

- - - - - Klorodiflorometan (HCFC-22)

-

25

2903.49.15.00.00

- - - - - 1,1-Dikloro-1-floroetan (HCFC-141b)

-

25

 

- - - - - Diğerleri

 

 

2903.49.19.00.11

- - - - - - Flordiklormetan

-

25

2903.49.19.00.13

- - - - - - Klorflormetan

-

25

2903.49.19.00.14

- - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.15

- - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.16

- - - - - - Diklortrifloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.17

- - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.18

- - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.21

- - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.22

- - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.23

- - - - - - Flordikloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.24

- - - - - - Klordifloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.25

- - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.26

- - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.27

- - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.28

- - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.31

- - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.32

- - - - - - Diklorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.33

- - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.34

- - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.35

- - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.36

- - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.37

- - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.38

- - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.41

- - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.42

- - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.43

- - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.44

- - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.45

- - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.46

- - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.47

- - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.48

- - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.51

- - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.52

- - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.53

- - - - - - Diklorfloretan (tüm izomerleri)

-

25

2903.49.19.00.59

- - - - - - Diğerleri

-

25

2903.49.20.00.00

- - - - Diğerleri

-

25- - - Sadece flor ve bromla halojenlenmiş olanlar: 

2903.49.30.00.00

- - - - Metan, etan ve propandan olanlar

-

25

2903.49.40.00.00

- - - - Diğerleri

-

25

2903.49.80.00.00

- - - Diğerleri

-

25

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət