Ana səhifə

Polisnummer(s)


Yüklə 0.53 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.Algemeen Schadeformulier WWW.insurance-4You

Polisnummer(s) Schadenummer De schademelding heeft betrekking op: Aansprakelijkheid Inboedel Opstal Reis Rechtsbijstand

 1. Verzekeringnemer

Naam Tel.verblijfadres

Adres

Postcode, woonplaats Email

Telf. Nr IBAN nummer.


 1. Gegevens


Schadedatum ____ - ____ -_______ tijdstip ____:_____ uur

Plaats / Adres schade

Omschrijving van de toedracht:

(zo nodig een situatieschets en/of

toelichting op een los blad bijvoegen)

Hebt u aangifte gedaan nee ja, naam politiebureau(kopie aangifte bijvoegen)

Door wie is de schade veroorzaakt Naam

Verblijfadres

Postcode, Woonplaats

Geboortedatum

Waarmee was de veroorzaker


bezig op het moment van de schade

In welke relatie staat de veroorzaker tot u familie arbeidsverhouding anders


Medeschuldigen/ kan schade verhaald worden nee ja (naam/adres hieronder vermelden)Waren er getuigen nee ja (naam/adres hieronder vermelden)Schadebedrag

Gegevens beschadigde / vermiste goederen (voorwerp/merk en type) Aankoopdatum Aankoopbedrag Geschatte schade

1.

2.

3.

Totaal €Nota’s of offertes meezenden
Met wie kan er eventueel contact worden verzekeringnemer

opgenomen om de schade op te nemen benadeelde ____ tel.nr


Is de schade te herstellen nee

 ja, reparatie wordt uitgevoerd door (naam/adres hieronder vermelden) 1. Andere verzekeringen

Bent u elders tegen deze schade verzekerd nee ja maatschappij

Verzekerd bedrag polisnr.


 1. Aansprakelijkheid (schade aan anderen)

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld. Particulier Bedrijf

Welke schade werd er toegebracht persoonlijk letsel, n.l.

 Materiële schade, n.l.

Waarmee werd de schade veroorzaakt

Wie is de benadeelde Naam

Adres

PC / Woonplaats Telefoonnr.

 IBAN nummer.

In welke relatie staat benadeelde tot familie kennis

u dan wel tot de veroorzaker arbeidsverhouding anders, nl 1. Ondertekening

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het klantenbestand gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht.

Ondergetekende verklaart

- Vorenstaande vragen en opgave naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen.

- Dit formulier en eventueel aanvullende gegevens aan verzekeraar te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op schadevergoeding

- Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats Datum Handtekening verzekeringnemer/verzekerde


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət