Ana səhifə

Het Morgenboek van Zoetermeer 1544


Yüklə 135 Kb.
səhifə1/5
tarix27.06.2016
ölçüsü135 Kb.
  1   2   3   4   5Het Morgenboek van Zoetermeer

1544


Plaatselijk Bestuur Zoetermeer 1544-1813 (archief 02)

inv.nr. 261

Loek van Asperen


1999
Het oudst bewaarde morgenboek van Zoetermeer bevindt zich in het archief van het Plaatselijk Bestuur Zoetermeer nummer 261. De omslag van het boek bestaat uit een onvolledig charter, bevattende een afschrift uit 1589 van een akte, verleden op 21-11-1581 voor de schout van Zoetermeer.

Achter de namen van de eigenaren zijn tussen haakjes de afgeronde oppervlakten opgenomen, zoals die in de marge van het morgenboek staan vermeld.


(omslag, latere hand)

Meetboeck van Jacob Sluijter gesworen lantmeter van Rijnlandt, van de landen gelegen in Soetermeer, gedaen anno 1500 (doorgehaald: vier en tnegentich) drie en vierenveertigh


(eerste blad, latere hand)

Die blat is verloren uuyt dat nieuwe meedtboeck ende werd verniut uuyt dat maenboeck anno 1500 drie ende vijftich


Buytenwech

Cornelis Symon Janszn 1 mergen 4 hont

Dierck Jan 1 mergen 2 hont

Ghijs Dierckzn backer 5½ hont

Cornelis Symon Janszn 5 hont

Govert Huygezn 1 mergen 4 hont

Anna Joest Gerrytzn weduwe 2 mergen 3½ hont

Govert Huygezn 1½ mergen 2 hont

Huych Jacobszn 1 mergen½ hont

Huych Jacobszn 8 mergen 4½ hont

Dierck Dielofszn 5 mergen 2½ hont
(f. 1)

Ick Jacob Sluijter, gezwoeren landtmeetere van Rijnlandt, doe condt eenen yegelijcken ende certifficeere midts desen dat ick doer ordonnancie ende bevel van mij heeren den hoogen heemraiden van Rijnlandt in ’t perticulier ghemeeten hebbe in den maenden november ende december anno 1500 ende 43 ende in den maent van januarius anno 1500 ende 44 den dorpe ende banne van Soetermeer; ende is begonnen te meeten van ’t Scheydt van Wilsveen voorgaende nae die Brouckwech toe dat landt ghelegen tusschen die Soetermeerschewech ende die Meer. Voert sal men weten daer een naem gescreven staedt dat hi in die voirs. banne woenachtich is off up Segwerdt ende die selven die bruyckers ende eyghenaer zijn. Ende zelve landt bevonden groot te zijnne als hier naer volcht:


Ten eersten Cornelis Symonszoon eyghenaer ende bruycker ende zijn landt is groot 1 mergen 428 roeden [1 mergen 4 hont]

Pieter Willemszoon Cloes zijn landt ende is groot 1 mergen 220 roeden [1 mergen 2 hont]

Alijdt Heynrickxsdochter haer landt ende is groot 5 hont 83 roeden […]

(f. 1v)


Thonis Willemszoon zijn landt ende is groot 4 hont 78 roeden […]

Alijdt Heynricxsdochter haer landt ende is groot 5 hont 6 roeden [5 hont]

Ghoevert Huyghenzoon tot Zoeterwoude zijn landt ende is groot 1½ mergen 98 roeden. (1 mergen 4 hont)

Jacob van Deyl zijn landt ende is groot 2 mergen 389 roeden (2 mergen 3½ hont)

Ghoevert Huyghenzoon zijn landt ende is groot 1½ mergen 2 hont 36 roeden (1½ mergen 2 hont)

Jacob Huyghenzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 78 roeden. (1 mergen 50 roeden)

Huygen Jacobszoon zijn landt ende is groot 8 mergen 46…roeden (8 mergen 450 r)

Dirck Deloefszoon zijn landt ende is groot 5 mergen 3… (5 mergen 3½ hont)

(f. 2)

Derck van Eynden zijn landt is groot 1 mergen 225 roeden (1 mergen 2 hont)Cornelis Janszoon zijn landt ende is groot 9 mergen 298 roeden (9 mergen 3 hont)

Kort Loutgen zijn landt ende is groot 390 roeden (4 hont)

Neel Jan Teersen zijn landt ende is groot 1 mergen 76 roeden (1 mergen 50 roeden)

Lourens Pieterszoon zijn landt ende is groot 3 mergen 415 roeden (3 mergen 4 hont)

Adriaen Dirckszoon zijn landt ende is groot 7 mergen 19 roeden (7 mergen)

Dierck van Eynden zijn landt ende is groot 2 mergen 449 roeden (2 mergen 4½ hont)

Maerten Janszoon zijn landt ende is groot 4 mergen (4 mergen)

(f. 2v)


Heynrick Vranckenzoon zijn landt is groot 5 mergen 343 roeden (5 mergen 3½ hont)

Cornelis Janszoon zijn landt ende is groot 17 mergen 465 roeden (17 mergen 4½ hont)

Pieter Corneliszoon zijn landt ende is groot 3 morgen 282 roeden (3 mergen 2½ hont)

Dierck Deelofszoon zijn landt ende is groot 1½ mergen 1½ hont 5 roeden (1½ mergen 1½ hont)

Joost Vranckenzoon zijn landt ende is groot 2 mergen 553 roeden (2 mergen 5½ hont)

Neel Symonszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 517 roeden (2 mergen 5 hont)

Meester Jasper Lievenszoon in Den Haghe eyghen, Maerten Janszoon het Heer is bruycker ende is groot 12 mergen 305 roeden (12½ mergen)

Neel Pieterszoon zijn landt ende is groot 4 mergen 320 roeden

(f. 3)

Lourens Pieterszoon zijn landt ende is groot 4½ mergen 60 roeden (4½ , 50 roeden)Jorys Vranckenzoon zijn landt ende is groot 11 mergen 122 roeden (1 mergen 1 hont)

Symon Jacobszoon zijn landt leggende in Jorys Vranckenzoon zijn landt ende is groot 424 roeden (4 hont)

Meynnaert Corneliszoon zijn landt ende is groot 4 mergen 195 roeden (4 mergen 2 hont)

Gheryt Claeszoon zijn landt ende is groot 4 mergen 287 roeden (4 mergen 2½ hont)

Heynrick Vranckenzoon zijn landt ende is groot 5 mergen 5 roeden (5 mergen)

Jorys Vranckenzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 429 roeden (1 mergen 4 hont)

Symon Jacobszoon zijn landt ende is groot 3 mergen 239 roeden (3 mergen 2 hont)

(f. 3v)


Dirick Deloefszoon zijn landt ende is groot 494 roeden (5 hont)

Meyn Corneliszoon zijn landt ende is groot 475 roeden (4½ hont)

Heynrick Vranckenzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 194 roeden (1mergen 2 hont)

Neel Corneliszoon Sap zijn landt ende is groot 9 mergen 516 roeden (9 mergen 5 hont)

Lou Zijvaerts zijn landt ende is groot 3 hont 23 roeden (3 hont)

Symon Jacobszoon zijn landt ende is groot 395 roeden (4 hont)

Jan Pier zijn landt ende is groot 4 mergen 187 roeden (4 mergen 1½ hont)

Jaep Janszoon zijn landt ende is groot 4 mergen 487 roeden (4 mergen 4½ hont)

(f. 4)

Dirick Diricxszoon zijn landt ende is groot 1½ mergen 21 roeden (1½ mergen)Dirick Neel Janszoon zijn landt ende is groot 320 roeden (3 hont)

Pieter Willemszoon Clos zijn landt ende is groot 1½ mergen 42 roeden (1½ mergen 50 roeden)

Jan Pier zijn huysweer ende is groot 3 mergen 180 roeden (3 mergen 1½ hont)

Man Diricxs landt ende is groot 372 roeden (3½ roeden)

Adriaen Diricxszoon Snijder zijn landt ende is groot 592 roeden (6 hont)

Pieter Willemszoon Cloes zijn landt ende is groot 1 mergen 4 roeden (1 mergen)

Claes Joosten weduwe haer landt ende is groot 3 mergen 372 roeden (3½ hont)

(f. 4v)


Trijn Vrancken weduwe haer landt ende is groot 3 mergen 372 roeden (3 mergen 3½ hont)

Ghijs Aertszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 510 roeden (2 mergen 5 hont)

Jan Meessen zijn landt ende is groot 3 mergen 552 roeden (3 mergen 5½ hont)

Jaep Jan zijn landt ende is groot 3 mergen 77 roeden (3 mergen 50 roeden)

Dirick Jonghe Jan zijn landt ende is groot 3 mergen 139 roeden (3 mergen 1 hont)

Aellewijn Claeszoon zijn landt ende is groot 2½ mergen 203 roeden (2½ mergen 2 hont)Vranck Heynen Brugge

Pieter Willemszoon Cloes zijn landt ende is groot 2 mergen 458 roeden (2 mergen 4½ hont)

Claes Weever zijn landt ende is groot 2 mergen 567 roeden (2 mergen 5½ hont)

(f. 5)


Dirick Jonghe Jan zijn landt ende is groot 5 mergen 301 roeden (5½ mergen 3 hont)

Jan Snijder zijn landt ende is groot 1½ mergen 35 roeden (1½ mergen)

Huybrecht Vranckenzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 239 roeden (1 mergen 2 hont)

Jacob Heynricxs zijn woeninghe ende is groot 11 mergen 596 roeden (12 mergen)

Dirick Neel Janszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 267 roeden (1 mergen 2½ hont)

Meeus Lourenszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 5 roeden (2 mergen)

Gheert Pieter Vranckenzoons weduwe haer landt ende is groot 212 roeden (2 hont)

Gheert Jan Joostenzoons weduwe haaer landt ende is groot 7 mergen 316 roeden (7½ mergen)

(f. 5v)

Pieter Corneliszoon op Zegwaerdt zijn meer camppen zijn groot 2 mergen 43 roeden (2 mergen 50 roeden)Neel Janszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 14 roeden (1 mergen)

Willem Corneliszoon Backer met Pieter Neellen landt ende is groot 2 mergen 319 roeden (2½ mergen)

Barbara Jonge Jan Dircxzoons weduwe eyghen, Eggert Janszoon bruycker ende is groot 3 mergen 461 roeden (3 mergen 4½ hont)

Dirick Diricxszoon zijn landt ende is groot 1½ mergen 82 roeden (1½ mergen 50 roeden)

Barbara Jonghe Jan Dircxs weduwe eyghen, Eggert Janszn bruycker ende is groot 1½ mergen 50 roeden (1½ mergen 50 roeden)

Harman Willemszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 227 roeden (2 mergen 2 hont)

(f. 6)

Belye Aelbrechts weduwe haer landt ende is groot 9 mergen 387 roeden (9 mergen 3½ hont)Adriaen Willemszoon zijn landt ende is groot 440 roeden (4½ hont)

Jaep Janszoon ende Adriaen Willems Cloes haer landt ende is groot 7 mergen 377 roeden (7 mergen 3½ hont)

Willem Willemszoon, 10 mergen 229 roeden (10 mergen 2 hont)

Jacob Corneliszoon zijn landt ende is groot 7 mergen 441 roeden (7 mergen 4½ hont)

Claes Jacobszoon Thymmerman sijn landt ende is groot 6 mergen 157 roeden (6 mergen 1½ hont)

Jan Adriaenszoon Versijden zijn landt ende is groot 1 mergen 569 roeden (1 mergen 5½ hont)

Claes Corneliszoon Weevers landt ende is groot 1½ mergen 78 roeden (1½ mergen 50 roeden)

(f. 6v)


Adriaen Willemszoon zijn landt daer ’t huys op staet ende is groot 546 roeden (5½ hont)

Gyel Corneliszoon zijn landt ende is groot 2½ 8 roeden (2½ mergen)

Claes Corneliszoon Weever zijn landt ende is groot 1 mergen 514 roeden (1mergen 5 hont)

Neel Corneliszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 560 roeden (2 mergen 5½ hont)

Aelbert Voppenzoon Wach zijn landt ende is groot 8 mergen 318 roeden (8½ mergen)

Symon Eggertszoon zijn landt ende is groot 361 roeden (3½ hont)

Vranck Vranckenzoon zijn landt ende is groot 541 roeden (5½ hont)

Neel Maertenszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 273 roeden (1 mergen 2½ hont)

(f. 7)

Pieter Corneliszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 8 roeden (2 mergen)Adriaen Willemszoon Molckenmoers landt ende is groot 1 mergen 270 roeden (1 mergen 2½ hont)

Jacob Jacobszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 42 roeden (1 mergen 50 roeden)

Huybrecht Vranckenzoon zijn landt ende is groot 2 mergen 481 roeden (2 mergen 4½ hont)

Vranck Vranckenzoon zijn landt ende is groot 4 mergen 124 roeden (4 mergen 1 hont)

Jacob Aerlenzoon zijn landt ende is groot 474 roeden (4 hont)

Neel Jaep Gheerloefszoon zijn landt ende is groot 592 roeden (1 mergen)

Jaep Janszoon zijn landt ende is groot 1 mergen 482 roeden (1 mergen 4½ hont)

(f. 7v)


Huybert Vranckenzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 155 roeden (1 mergen 1½ hont)

Dirck Claeszoon Roel zijn landt ende is groot 3 mergen 241 roeden (3 mergen 2½ hont)

Heynrick Jacobszoon zijn landt ende is groot 1½ mergen 56 roeden (1½ mergen 50 roeden)

Vranck Joosten zijn landt ende is groot 13 mergen 197 roeden (13 mergen 2 hont)

Neel Pier Meynnen zijn landt ende is groot 3 mergen 37 roeden (3 mergen)

Huybert Vranckenzoon zijn landt ende is groot 3 mergen 11 roeden (3 mergen)

Dirick Corneliszzoon zijn landt ende is groot 1 mergen 299 roeden (1½ mergen)

Maerten Corneliszoon zijn landt ende is groot 285 roeden (2½ hont)

(f. 8)

Huybert Vranckenzoon zijn landt ende is groot 2 mergen 429 roeden (2 mergen 4 hont)Cornelis Jacobszoon Tymmerman zijn landt ende is groot 9 mergen 284 roeden)

Huybert Vranckenzoon zijn huysweer ende is groot 3 mergen 8 roeden (3 mergen)

Pieter Vrancken eyghen, Oude Pieter Vranckenzoon bruycker ende is groot 3 mergen 356 roeden (3 mergen 3½ hont)

Heynrick Jacobszoon zijn landt ende is groot 3 mergen 274 roeden (3 mergen 2½ hont)

Cornelis Aertszoon zijn landt ende is groot 2 mergen 71 roeden (2 mergen 50 roeden)

Dat oude kerckhoeff is groot 225 roeden (2 hont)


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət