Ana səhifə

Perscommuniqué De eu-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden


Yüklə 73 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü73 Kb.Perscommuniqué

De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigdenCOR/09/113

Brussel, 4 december 2009Het Verdrag van Lissabon maakt van het Comité van de Regio's de hoeder van de subsidiariteit

Eindelijk is het zover: de Europese lokale en regionale verkozenen krijgen nu echt de kans om nieuwe Europese wetgeving aan te vechten bij het Hof van Justitie als zij van mening zijn dat die indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel - het beginsel dat besluiten zo dicht mogelijk bij de burger moeten worden genomen. Na een strijd van vijftien jaar is dit recht nu dan eindelijk vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, en luttele dagen na de inwerkingtreding daarvan heeft het Comité zijn uitvoeringsbepalingen al klaar. Tijdens de zitting van 3 en 4 december in Brussel zijn de leden het erover eens geworden dat voortaan met gewone meerderheid van stemmen kan worden besloten om naar het Hof van Justitie te stappen als EU-wetgeving in tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel.

Dankzij het Lissabonverdrag wordt de positie van steden en regio's in het politieke bestel van de EU verbeterd en wordt de institutionele rol van hun vertegenwoordiger in Brussel, het Comité van de Regio's, in alle fases van het wetgevingsproces versterkt. Niet alleen moet het Comité vaker worden geraadpleegd over nieuwe EU-wetgeving, het heeft nu ook het recht om bij het Hof van Justitie in beroep te gaan: dat kan als zijn institutionele prerogatieven in het gedrang komen, maar ook om nieuwe EU-wetgeving op de beleidsgebieden waarover het Comité volgens het EU-Verdrag moet worden geraadpleegd, ongeldig te laten verklaren als die in tegenspraak is met het subsidiariteitsbeginsel.

CvdR-voorzitter Luc Van den Brande (BE/EVP) beklemtoont dat het na jaren onderhandelen met de lidstaten en de andere instellingen voor het Comité een enorme overwinning is dat het nu eindelijk het recht krijgt om beroep in te stellen bij het Hof van Justitie. "Dit nieuwe recht om EU-wetgeving aan te vechten in de rechtbank is bedoeld als afschrikking, niet als een concrete bedreiging. Deze nieuwe mogelijkheid zal onze betrekkingen met de andere EU-instellingen en de nationale parlementen alleen maar verdiepen, daar zijn wij van overtuigd. We zullen met de grootste omzichtigheid te werk gaan maar niet aarzelen ons recht uit te oefenen als dat ons inziens nodig is om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving strookt met het subsidiariteitsbeginsel. We hopen echter dat de nieuwe Lissabonbepalingen die gericht zijn op een betere naleving van de subsidiariteit, niet alleen bij de goedkeuring van nieuwe EU-wetgeving maar al in de voorbereidingsfase, snel in praktijk worden gebracht, zodat het nooit zover hoeft te komen", aldus Van den Brande.

Met het oog op de nieuwe bepalingen van het Lissabonverdrag zag het Comité zich verplicht zijn reglement van orde aan te passen en de nodige procedures vast te leggen om zijn rechten daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. De herziening van het reglement, die werd voorbereid door een ad-hocgroep van CvdR-leden onder leiding van Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), minister-president van de Duitstalige gemeenschap van België, werd met algemene stemmen door de CvdR-leden goedgekeurd. Met die snelle aanpassing, nog in dezelfde week waarin het Verdrag van Lissabon van kracht werd, heeft het Comité afdoende aangetoond dat het zijn nieuwe verantwoordelijkheden ernstig neemt.Opmerkingen voor de pers

  1. De procedure bij overtredingen van het subsidiariteitsbeginsel in detail

De voorzitter van het Comité van de Regio's of de CvdR-commissie die bevoegd is voor het advies in kwestie kan voorstellen om beroep aan te tekenen bij het Hof van Justitie als een wetgevingshandeling waarover het Comité volgens het EU-Verdrag moet worden geraadpleegd, indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel. De voltallige vergadering van het CvdR, die vijf keer per jaar bijeenkomt, beslist met meerderheid van stemmen over het desbetreffende voorstel. Wordt het voorstel goedgekeurd, dan tekent de voorzitter namens het Comité beroep aan bij het Hof.

Als de voltallige vergadering er niet in slaagt een besluit te nemen binnen de in het Lissabonverdrag vastgestelde termijn van twee maanden, dan kan het bureau van het Comité van de Regio's het voorstel van de voorzitter of de CvdR-commissie bij meerderheid van stemmen goedkeuren. Als het voorstel eenmaal is goedgekeurd tekent de voorzitter namens het Comité beroep aan en vraagt hij de voltallige vergadering tijdens de volgende zitting of het beroep moet worden gehandhaafd.  1. Het Verdrag van Lissabon en de Europese regio's en steden

  1. Voor het eerst in haar geschiedenis erkent de Unie uitdrukkelijk het versterken van de territoriale samenhang – naast de economische en sociale samenhang – als een van haar fundamentele doelstellingen. Een andere belangrijke vernieuwing is dat het recht op regionaal en lokaal zelfbestuur nu in het EU-Verdrag is verankerd. Bij de uitwerking van nieuwe wetgeving moet rekening worden gehouden met de expertise van de regionale en lokale overheden, die van meet af aan uitvoerig moeten worden geraadpleegd. Ten slotte worden ook de regionale parlementen met wetgevingsbevoegdheid nauwer betrokken bij het toezicht op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel (de zogenaamde gelekaartprocedure).

  2. Behalve de Commissie en de Raad kan voortaan ook het Europees Parlement het Comité van de Regio's raadplegen. Daarnaast kunnen de drie instellingen het Comité van de Regio's om advies vragen over initiatieven op nieuwe beleidsterreinen, zoals het energie- en klimaatbeleid. Om de mandaatsperiode van het Comité gelijk te laten lopen met die van de overige EU-instellingen, wordt de duur ervan verlengd van vier tot vijf jaar.

Klik hier voor verdere details over de manier waarop het Lissabonverdrag de positie van de lokale en regionale overheden versterkt.

Het Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio's (CvdR) is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden. De 344 CvdR-leden, afkomstig uit alle EU-lidstaten, hebben tot taak om de lokale en regionale overheden en de door hen vertegenwoordigde gemeenschappen bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en over EU-beleid te informeren. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn verplicht om het Comité van de Regio's te raadplegen op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Het CvdR kan bij het Europees Hof van Justitie beroep instellen als zijn rechten worden geschonden of als het van mening is dat een EU-wet indruist tegen het subsidiariteitsbeginsel of voorbijgaat aan de bevoegdheden van lokale of regionale overheden.

Bezoek de website van het CvdR: www.cor.europa.eu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Michael Alfons

Tel.: +32 (0)2 546 8559

Michael.Alfons@cor.europa.eu

Athénaïs Cazalis de Fondouce

Tel.: + 32 (0)2 282 2447

athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

Chris Jones

Tel. + 32 (0)2 546 8751

christopher.jones@cor.europa.eu

Klik hier voor eerdere persberichten van het CvdR.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət