Ana səhifə

IP/09/1855 Brussel, 1 december 2009 Europese Commissie verheugt zich over inwerkingtreding Verdrag van Lissabon


Yüklə 37.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü37.5 Kb.
IP/09/1855

Brussel, 1 december 2009Europese Commissie verheugt zich over inwerkingtreding Verdrag van Lissabon

1 december 2009: vandaag treedt het Verdrag van Lissabon in werking. Dit wordt in Lissabon gevierd met een ceremonie die door de Portugese regering, het Zweedse voorzitterschap en de Europese Commissie is georganiseerd. Volgens de Commissie biedt het nieuwe verdrag belangrijke voordelen voor de burgers en institutionele stabiliteit in de nabije toekomst. Daardoor kan de Europese Unie zich volledig richten op het te boven komen van de economische en financiële crisis en op het uitvoeren van de 2020 strategie voor groenere groei.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, zei: “Het Verdrag van Lissabon stelt de burger centraal in het Europese project. Ik ben blij dat we nu de instellingen hebben die ons in staat stellen te handelen en voldoende stabiliteit om al onze energie te richten op wat de burgers belangrijk vinden”.

Het Verdrag van Lissabon komt niet in de plaats van het EU  en het EG Verdrag, maar brengt daarin wijzigingen aan. Het biedt de Unie het juridische kader en de instrumenten die nodig zijn om de problemen van de toekomst op te lossen en te beantwoorden aan de wensen van de burgers.

Het Verdrag van Lissabon geeft de burgers zeggenschap in Europese aangelegenheden en legt hun grondrechten vast in een handvest. De EU kan nu beter voldoen aan de verwachtingen op het gebied van energie, klimaatverandering, grensoverschrijdende criminaliteit en immigratie. Bovendien kan zij met krachtiger stem spreken op het internationale toneel.Belangrijkste verbeteringen:

 • de Unie wordt democratischer, opener en controleerbaarder – Het Europees Parlement en de nationale parlementen krijgen veel meer te zeggen in het besluitvormingsproces van de EU en de burgers krijgen het recht om te weten wat hun ministers op EU-niveau beslissen. Alle Europese burgers kunnen invloed uitoefenen op voorgestelde EU wetgeving;

 • de Unie wordt effectiever – met effectieve en gestroomlijnde instellingen. Er komt meer tempo en samenhang in de besluitvorming over recht en orde, waardoor de EU beter in staat zal zijn criminaliteit, terrorisme en mensenhandel te bestrijden;

 • de burger krijgt meer rechten – de waarden en doelen van de EU zullen duidelijker worden geformuleerd dan ooit. En het handvest van de grondrechten krijgt dezelfde juridische status als de EU verdragen zelf;

 • de EU gaat een grotere rol in de wereld spelen – er zijn nieuwe functies gecreëerd, als onderdeel van de initiatieven die moeten zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende aspecten van het externe beleid, zoals de diplomatie, veiligheid, handel en humanitaire hulp.

Met deze verbeteringen kan de Europese Unie zorgen voor verandering, de Europese burgers meer veiligheid en welvaart bieden en meer mogelijkheden scheppen om de globalisering in goede banen te leiden.

10 voorbeelden van voordelen voor de burger

 • Het recht om de Commissie te verzoeken een nieuw initiatief voor te stellen ("Europees burgerinitiatief");

 • betere bescherming als gevolg van de nieuwe status van het handvest van de grondrechten;

 • diplomatieke en consulaire bescherming voor alle EU-burgers die in het buitenland reizen of wonen;

 • wederzijdse bijstand bij natuurrampen of door mensen veroorzaakte rampen, zoals overstromingen en bosbranden;

 • nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende aanpak van energiebeleid, civiele bescherming en de bestrijding van ernstige gezondheidsbedreigingen;

 • gemeenschappelijke aanpak van criminele bendes die mensen de grens over smokkelen;

 • gemeenschappelijke regels om asielshoppen te voorkomen als bij verschillende lidstaten een asielverzoek wordt ingediend;

 • bestrijding van terrorisme door de bevriezing van tegoeden;

 • democratischer besluitvorming (grotere rol voor Europees Parlement en nationale parlementen);

 • mogelijkheid om derde landen financiële noodhulp te geven.

Mijlpalen van het Verdrag van Lissabon

 • Juni 2007: mandaat Europese Raad voor een intergouvernementele conferentie die de bestaande verdragen moet wijzigen;

 • Juli-oktober 2007: intergouvernementele conferentie;

 • 18-19 oktober 2007: goedkeuring verdrag informele Europese Raad;

 • 12 december 2007: proclamatie handvest van de grondrechten door de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

 • 13 december 2007: ondertekening van het nieuwe verdrag in Lissabon;

 • december 2007 – november 2009: ratificatieprocedures in de 27 lidstaten

 • 1 december 2009: inwerkingtreding van het Verdrag.

Het Verdrag van Lissabon is te vinden op: http://europa.eu/lisbon_Treaty


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət