Ana səhifə

Metafora: raba besed V prenesenem pomenu metonimija ali preimenovanje


Yüklə 174.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü174.5 Kb.
PREGLEDNO O PESNIŠKEM JEZIKU

RETORIČNE FIGURE • METAFORA: raba besed v prenesenem pomenu

 • METONIMIJA ali PREIMENOVANJE: je retorična figura, v kateri je ime za neko stvar zamenjano z drugim imenom, ki je s prvim v vzročni ali kateri drugi zvezi

 • SINEKDOHA ali SOVZPREJETJE poimenovanje celote z njenim delom; zamenjava na odnosu količin (pet glav je gnal na semenj; narod si bo pisal sodbo sam, ne frak mu je ne bo in ne talar)

 • POOSEBITEV ali PERSONIFIKACIJA: živali, stvari in pojmi prejmejo človeške lastnosti

 • KOMPARACIJA ali PRIMERJAVA: homerska primera (značilnost kakega dogodka je ponazorjena z drugim, obsežnejšim dogodkom), slovanska antiteza (prispodoba, ki vsebuje vprašanje, zanikanje in zatrdilo)

 • STALNO REKLO ali FRAZEM

 • OKRASNI PRIDEVNIK ali EPÍTETON ORNANS
 • GLASOVNE:

 • RIMA ali POLNI STIK: ena od temeljnih glasovnih figur; spada med najpomembnejša pesniška merila, ujemanje glasov, delimo jo:

  • po obliki povezav:

   • ZAPOREDNA (aa bb cc),

   • OKELPAJOČA (ab ba),

   • PRETRGANA (ab cb),

   • PRESTOPNA (ab ab cd cd),

   • VERIŽNA (aba bab cbc),

   • POVRATNA (abc abc),

   • ZAOBRNJENA (abc cba),

   • ZAPLETENA  • po položaju v verzu: končna, notranja

  • tipi rim in asonanc:

   • moška ali krepka rima (en naglašen zlog),

   • ženska ali šibka rima (dva zloga),

   • tekoča rima ali asonanca (trije zlogi)

 • ASONANCA ali SAMOGLASNIŠKI STIK: ujemanje samoglasnikov na koncu zaporednih besed

 • ALITERACIJA ali SOGLASNIŠKI STIK: C: ujemanje soglasnikov na začetku zaporednih besed

 • PODOBNOGLASJE ali ONOMATOPOIJA: posnemanje naravnih/živalskih glasov
 • STAVČNE:

 • PONAVLJANJE ali ITERACIJA

xxx___________

xxx___________

  • EPIFORA: ponavljanje na koncu zaporednih verzov ali stavkov

___________xxx

___________xxx

___________xxx

xxx___________

  • EPANALEPSIS: ponovitev na začetku prvega in koncu drugega verza ali stavka

xxx___________

___________xxx

  • PODVOJITEV ali GEMINACIJA: zaporedno ponavljanje iste besede ali besedne zveze

xxx, xxx_______


 • PRIPEV ali REFREN: ponavljanje na koncu posameznih verzov ali kitic

 • PODOBNOGLASJE ali ANOMINACIJA: ponavljanje besed z istim korenom

 • STOPNJEVANJE ali KLIMAKS: stopnjevanje z rabo vedno močnejših izrazov

 • PRETIRAVANJE ali HIPERBOLA: gore premikati; teče rdeča kri, da bi gnala mlinske kamne tri

 • BISTROUMNI NESMISEL ali OKSIMORON: zveza dveh izključujočih se pojmov (molče trobental bo; tišina vpije do neba)

 • MNOGOVEZJE ali POLISINDETON: kopičenje veznikov (in…in…in…)

 • BREZVEZJE ali ASINDETON: opuščanje veznikov (Prišel, videl, zmagal. - Cezar)

 • NAMIG ali ALUZIJA: skrivaj meri na kako znano dejstvo (fante zbiraš, si prevzetna, se šopiriš, ker si zala)

 • BESEDNA IGRA ali PARONOMAZIJA: raba besed z enako ali podobno zvočno podobo, a z različnim pomenom (sreča človeka le sreča)

 • NASPROTNA STAVA ali ANTITEZA: trditev, ki nasprotuje, protipomenke (biti ali ne biti)

 • ZAMOLK ali APOSIOFEZA: prekinitev, opustitev konca, ki pa ga lahko slutimo ()

 • NAGOVOR ali APOSTROFA: nagovor nenavzočih oseb ali reči ( kdaj te videl bodem sin moj!)

 • VZKLIK ali EKSKLAMACIJA: posledica začudenja, pretresa (kako strašna slepota je človeka)

 • IZPUST ali ELIPSA: izpuščanje stavčnega člena, pregovori (zapihal jug)

 • ZANOS ali EMFAZA: poudarjanje besede, ki ji hočemo dati globlji pomen (umrl je mož; v vsakem človeku je nekaj človeka)

 • OLEPŠEVANJE ali EVFENIZEM: izraz ki omili drug, neprijeten izraz (včeraj svečo revci so držali)

 • GOVORNIŠKO ali RETORIČNO VPRAŠANJE: ne pričakujemo odgovora, razumljiv sam po sebi

 • GOVORNIŠKI ODGOVOR: včasih sledi vprašanju

 • POSMEH ali IRONIJA: smešenje pod videzom resnobe

 • SKROMNOST ali LITOTA: zanikanje nasprotja (na Dunaju mu ni šlo dobro)

 • IZNENADENJE ali PARADOKS: trditev, ki izraža nasprotje tega, kar se pričakuje ali je splošno priznano (biti mlad v teh težkih časih, to se pravi brez mladosti biti mlad)

 • VZPOREDNOST ali PARALELIZEM: oznaka stvari na več načinov, Biblija (iz dima v ogenj, z dežja pod kap, z jame v brezno)

 • OPISOVANJE ali PERIFRAZA: neko besedo nadomesti več drugih besed
 • Rzaobljeni pravokotnik 3ITEM:

 • STOPICE

  • TROHEJ (-u)

  • JAMB (u-)

  • DAKTIL (-uu)

  • ANAPEST (uu-)

  • AMFIBRAH (u-u)

  • SPONDEJ (- -)

 • HEKSAMETER ali ŠESTOMER • LAŠKI oz. ITALIJANSKI ENAJSTERECVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət