Ana səhifə

1. Nacjonalizm (łac natio –naród) – naród najwyższą wartością


Yüklə 77 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü77 Kb.
Technikum i Liceum WOS

Klasa I Lekcja 21.2 Dział: Współczesne ideologie i doktryny polityczne. Demokracja


Temat: Nacjonalizm, faszyzm, i komunizm.
1. Nacjonalizm (łac. natio –naród) – naród najwyższą wartością

a. narodziny i rozwój

 • XIX w. –m.in.: Giuseppe Mazzini, (Włochy), Momasz Masaryk (Czechy)

 • Okres międzywojenny – Romand Dmowski (Polska) – Endecja Narodowa Demokracja

 • Po II wojnie - rozwój ideologii w Afryce i Azji – i początek dekolonizacji

 • 1989 r. – silny nacjonalizm w byłych republikach ZSSR i państwach byłej Jugosławii


b. wizja człowieka

 • dobro narodu ponad dobrem człowieka - prawa jednostki (mniejszości) ograniczone dobrem narodu

 • naród najdoskonalszą formą życia zbiorowego i rozwoju jednostki


c. wizja narodu i społeczeństwa

 • naród wartością najwyższą – jest wspólnotą kulturowo- dziejową i duchowo moralną

 • tradycja, język i religia – wartości najważniejsze dla narodu

 • solidaryzm narodowy –współpraca wszystkich grup społecznych dla dobra narodu


d. wizja państwa

 • silne państwo – ochrona interesu narodowego

 • sprzeciw - internacjonalizmowi (przyjaźni narodów) i regionalizmowi transgranicznemu (przygraniczna współpraca państw)a także UE jako federacji państw ( za- Europa Ojczyzn)


e. wizja gospodarki

 • interwencjonizm państwowy – ochrona narodowej produkcji


2. Faszyzm (wł. Facio – pręgi ) – kult państwa, ekspansjonizm, militaryzacja, kult siły i rasizm

a. narodziny i rozwój

 • Okres międzywojenny

 • głęboki kryzys polityczny, molarny, kulturalny i ekonomiczny w Europie

 • Benito Mussolini – 1919 r. stworzył we Włoszech ugrupowanie Związki Kombatantów ( od 1921 r.- NPF)

 • Adolf Hitler –urzeczywistnił założenia ideologii – tworząc doktrynę nazizm (narodowy socjalizm)

 • Wyższość rasy aryjskiej – jej część najlepsza – rasa panów - Niemców

 • Skrajny antysemityzm – żydzi odpowiedzialni za całe zło

 • Po II wojnie światowej

 • neofaszyzm, neonazizm – akceptacja demokracji, zasada wodzostwa w partii, obrona porządku publicznego, niechęć do cudzoziemców ( szczególnie innych ras)


b. wizja człowieka

 • pesymistyczna wizja jednostki ludzkiej – egoista niegodny zaufania

 • wspólnota i społeczeństwo – człowieka kształtuje zbiorowość - naród

 • idea „nowego człowieka” –odwaga, heroizm, poświęcenie dla państwa


c. Wizja narodu i społeczeństwa

 • naród najwyższą wartością – dobro jego się tylko liczy, jego misją dziejową jest ekspansja

 • solidaryzm społeczny – współpraca wszystkich klas dla dobra narodu

 • elita rządząca i masy – masy podporządkowanie i posłuszne


d. wizja państwa

 • kult państwa – dobro państwa wartością nadrzędną wobec jednostek i grup społecznych

 • totalitaryzm – całkowita kontrola życia posłusznej jednostki (aparat policyjny)

 • kult wodza – stoi na czele państwa, cechy nadludzkie, nieomylny,

 • partia – hierarchiczna budowa, i powiązanie z aparatem państwa


3. Komunizm (łac. communis –wspólny) – rewolucja i dyktatura proletariatu

a. narodziny i rozwój - nurty

 • marksizm -XIX w. - Karol Marks, Fryderyk Engels –socjalizm naukowy -

 • leninizm - XX w. – Włodzimierz Lenin – modyfikacja – marksizmu

 • 1917r.- rewolucja październikowa i powstanie ZSRR

 • maoizm – po II wojnie - Mao Tse-tung – dostosowanie ideologii do Chin

 • chłopstwo przeprowadzi rewolucje

 • Stalinizm - po II wojnie Józef Stalin- przejęcie władzy przez komunistów w wielu krajach

 • Zaostrzanie się walki klasowej w miarę budowy socjalizmu – terror i czystki

 • 1989 r. – upadek reżimów komunistycznych w Europie Środ.-Wsch. i rozpad ZSRR

 • Ideologie komunistyczną kontynuują: Korea Północna, Chiny i Kuba


b. wizja człowieka

 • materializm dialektyczny – człowiek częścią przyrody (zasada walki przeciwieństw)

 • Człowiek istota społeczna – uspołecznianie odbywa się przez prace

 • Interes jednostki podporządkowany interesowi ogółu


c. wizja społeczeństwa

 • walka z kapitalistami – (wyzyskiwacze) w obronie klasy robotniczej (wyzyskiwani)

 • społeczeństwo bezklasowe powstaje przez rewolucje –władza klasy robotniczej

 • równość i sprawiedliwość


d. wizja państwa

 • państwo instytucja przejściowa –niepotrzebne po wprowadzeniu komunizmu na Świecie

 • dyktatura proletariatu – w imieniu robotników władzę sprawuje partia


e. wizja gospodarki

 • własność kolektywna – likwidacja własności prywatnej

 • centralne planowanie – pełna kontrola państwa nad gospodarką


Zadanie domowe 127

1. Przedstaw reprezentacje obecną komunizmu, faszyzmu i nacjonalizmu w Polsce.Pytania sprawdzające:

1. Przedstaw ideologię faszystowską


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət