Ana səhifə

Iktatószám: i-165-10/2015. Jegyzőkönyv Készült


Yüklə 212.5 Kb.
səhifə1/3
tarix18.07.2016
ölçüsü212.5 Kb.
  1   2   3


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testülete


Iktatószám: I-165-10/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 22-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendes, nyilvános üléséről
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai: dr. Hoffmann Tamás polgármester, Király Nóra alpolgármester, dr. Molnár László alpolgármester, Barabás Richárd, dr. Bács Márton, Budai Miklós, Csernus László, Farkas Krisztina, Gajárszki Áron, Görög András, Gyorgyevics Miklós, Haidar Norbert, Jankó István, Junghausz Rajmund, Kerékgyártó Gábor, Ludányi Attila, Molnár Gyula, Nagyné Antal Anikó, Sass Szilárd, Szabó András, Szabó György, Turbók Jánosné, Vécsei Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (24 fő)
Távol volt: Hintsch György képviselő (1 fő)
A nemzetiségi önkormányzatok részéről:

Imreh Ferenc József az Újbuda Német Önkormányzat elnöke


A Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Horti István jegyző,

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna aljegyző,

Büki László, Győrffyné Molnár Ilona, Magyar Tamásné, Soltész Erika, dr. Téglási László igazgatók, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgató-helyettes, Takács Viktor főépítész,

Alexa Csaba, Hégli Imre, Hunyadvári Katalin, Mayer Péter, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna, Sz. Lukács Györgyné, Szili Katalin osztályvezetők,

dr. Sárkány Tamás, dr. Szende Dávid jogtanácsosok,

dr. Rimóczi Imre, Szabó László kabinetvezető-helyettesek, Bor Brigitta, Cseke Máté, Gál Balázs tanácsadók,, Antal Nikolett, Nyitrai Mónika kommunikációs munkatársak,

dr. Anga Anikó, Gódor Ildikó referensek, Nagy István, Szebeni Dóra munkatársak


Különmeghívott:

dr. Simicskó István országgyűlési képviselő,

Szabolcs Attila országgyűlési képviselő,

Berki Antal r. ezredes a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetője,

Lőrincz Gergely az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,

Milassin Levente a Média XI. Kft. ügyvezető igazgatója,

Marosdi János a GAMESZ igazgatója

Muhari László Tamás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete megbízott igazgatója


Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Antal Nikolett: Újbuda Önkormányzata nevében szeretettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Polgármestert, Jegyzőt, az alpolgármestereket, valamint minden kedves vendéget a Magyar Kultúra napja alkalmából. Külön tisztelettel köszönti a kerület országgyűlési képviselőit, Simicskó Istvánt valamint Szabolcs Attilát.
(Taps a teremben.)
A mai rendhagyó képviselő-testületi ülést a „Pro Cultura Újbuda” kitüntetések átadásával kezdik, egyben emlékezve arra is, hogy Kölcsey Ferenc 192 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Erről A magyar nép zivataros századaiból című vers kézirata tanúskodik, amivel Kölcsey a csekei magányában 1823-ban végzett. 1989 óta tartjuk január 22-én a Magyar Kultúra napját, amikor országszerte adnak át számos helyen díjakat, illetve kitüntetéseket, ahogy itt, Újbudán is. A vonatkozó rendelet alapján ugyanis „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés adományozható a kerület művelődésének, kulturális színvonalának növelése, szellemi javainak gyarapítása érdekében kifejtett kiemelkedő, maradandó értékű tevékenységért, valamint a nagy múltú városrész hagyományainak alkotó továbbfejlesztése érdekében végzett művészeti munkásságért. Most pedig szeretné felkérni dr. Hoffmann Tamás polgármestert, valamint Simicskó Istvánt és Szabolcs Attilát a 2015-ös díjak átadására.

„Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pro Cultura Újbuda kitüntetést adományoz Ágh István részére több évtizedes költői, írói munkássága, valamint a magyar irodalom nemzetközi elismertetése érdekében kifejtett műfordítói tevékenységéért.”


(Taps a teremben, a kitüntetés átadása.)
A díjhoz őszintén gratulál.

„Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pro Cultura Újbuda kitüntetést adományoz Bolba Henrik festő, ötvös és szobrászművésznek több évtizedes munkássága elismeréseként.”


(Taps a teremben, a kitüntetés átadása.)
Gratulál a kitüntetéshez! Az átadott kitüntetéseken túl, bár nem kapcsolódik a Magyar Kultúra napjához, azonban mégis ezen a napon szeretnék megköszönni egy polgármesteri dicsérettel a XI. kerület környezetkultúrája, így útjainak és közterületeinek fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, szolgálatkész munkáját Krompaszky Andrásnak, aki közel 25 évig vezette az Út XI. Kft.-t, majd az Újbuda Prizma Kft. út- és közműépítő divíziójának vezetőjeként folytatta tevékenységét. Gratulál!
(Taps a teremben, a polgármesteri dicséret átadása.)
Az ünnepélyes díjátadás végén, a Magyar Kultúra napja alkalmából arra kérne mindenkit, hogy közösen énekeljék el a Himnuszt, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola diákjainak kíséretével.
(A jelenlévők felállva elénekelték a Himnuszt.)
Dr. Hoffmann Tamás: Engedjék meg neki, hogy még egyszer szívből gratuláljon a kitüntetetteknek, nagyon jó egészséget és alkotó munkát kíván továbbra is nekik. Akkor a képviselő-testületi ülést kezdjék meg, hiszen a Képviselő-testület határozatképes.

Megállapítja, hogy 25 megválasztott képviselőből 22 fő jelen van. Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Molnár Gyula és Szabó András képviselőket megválasztani. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
1/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek Molnár Gyula és Szabó András képviselőket megválasztotta.Dr. Hoffmann Tamás: A napirendi vitát nyitja meg. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 7 kiküldött nyilvános ülési napirendi pontra tesz javaslatot, 1 kiküldött zárt ülésire, sürgősségi napirendi pont nem lesz. Gyorsított eljárásban javasolja tárgyalni a 4./ és 5./ napirendi pontokat, amely a forrásmegosztás, illetve a Választott tisztségviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos döntés címet viseli.

Hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja a 4./ és 5./ napirendi pontokat. Minősített szótöbbségű szavazás következik.A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
2/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – a mai ülésének napirendi vitája során elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított eljárásban tárgyalja a 4./ és 5./ napirendi pontokat.


Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszi fel az ülés napirendjét a kiküldöttek alapján a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:


1./

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


2./

A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


3./

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI. kerület, Beregszász út - Rodostó u. - Nagyszeben út - névtelen közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása hatályba nem lépésének kimondása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


4./

A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi forrásmegosztásról szóló rendeletének véleményezése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


5./

Választott tisztségviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester


6./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


7./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Horti István jegyzőZárt ülés:


8./

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
3/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1./

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester2./

A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


3./

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI. kerület, Beregszász út - Rodostó u. - Nagyszeben út - névtelen közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása hatályba nem lépésének kimondása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


4./

A Fővárosi Önkormányzat 2015. évi forrásmegosztásról szóló rendeletének véleményezése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


5./

Választott tisztségviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester


6./

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


7./

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Horti István jegyzőZárt ülés:


8./

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke


Dr. Hoffmann Tamás: Következnek a napirend előtti felszólalások, először Molnár Gyula képviselő.

Napirend előtt: 1./ Molnár Gyula
Molnár Gyula: Ő maga is szeretne boldog új esztendőt kívánni mindenkinek, szép és eredményes munkát kívánni a Hivatalnak, a Képviselő-testületnek – egyben gratulálni a kitüntetetteknek és hadd tegye hozzá, hogy a Himnusz mellett a XI. kerületben még egy fontos pillanat van, Cseh Tamás születésnapja, és a Kultúra Napján érdemes erről is megemlékezni, hogy 72 éves lenne Cseh Tamás. Nemrég egy nagyon izgalmas és jó cikk volt a HVG-n, hogy „mit is látna ma Cseh Tamás a Bartók Béla úton?”. Na de nem erről akart beszélni. Nagyon nehéz 5 percbe azt a sok mindent belesűríteni, azért igyekszik és megpróbálja. Szóval amikor a hazai csapat – ugye szeretik a focit mindannyian – az első félidőben gyengélkedik, akkor úgy a vége felé elkezdenek fütyülni a lelkes szurkolók és ha a 2. félidőre kimegy és ugyanazt a játékstílust játssza, akkor gyakorlatilag elkezdenek kiabálni és azt mondják, hogy „ébresztő!”. Most azt szeretné mondani, hogy a 2. félidőnek tekinthetik, tehát ő is azt mondaná, hogy „ébresztő, érdemes elkezdeni dolgozni”. Ugye ha valaki megnézi a mai képviselő-testületi ülést, gyakorlatilag ilyen technikai, technológiai napirendi pontok vannak, miközben egyébként számtalan dologgal lehetne és kellene foglalkozni. Mindig el fogja mondani egészen addig, amíg nem lát valamiféle változást, vagy nem érez valamiféle mozdulást, hogy érdemes azzal foglakozni, hogy itt nem 15+1 megválasztott képviselő van, hanem a másik oldalon is vannak képviselők. Ők is ugyanúgy képviselnek valamit és valakiket, nem is beszélve arról, hogy van ugye két egyéni körzetben megválasztott helyi képviselő. Gyakorlatilag zajlik a költségvetés vitája nyilván belső körökben nyilván nagyon sok mindent tudnak a kormánypárti képviselők, hogy mi fog történni, de azt gondolja, hogy akkor működnek helyesen – és ez az Önök számára is szerinte egy helyesebb és jobb felfogás – hogyha meg lehet osztani, vagy megosztják ezt a feladatot és felelősséget. Higgyék el, hogy amikor egy ilyen munka elkezdődik, akkor jelentősen oszlanak azok a kételyek, kétségek, vagy előítéletek, amik adott esetben lehetnek. A második dolog az, hogy szeretnék, ha tervezhetőbbé tennék a képviselői munkát. Ugye többeknek van más típusú elfoglaltsága is – neki is el kéne most mennie, bár most árnyalta a dolgot, hogy jegyzőkönyv-hitelesítő lett, ez nagy felelősség és nagy feladat, megpróbálja ezt valamilyen módon megoldani –, de érdemes lenne tudni, hogy mikor és hogyan fog működni a bizottsági és a képviselő-testületi munka. Lehetne ma szólni, azt gondolja, az útdíj ügyéről. Ugye a miniszterelnök azt mondta nagyon helyesen, hogy „próbaüzem és a gépház zaja hallatszik”, sőt fel is szólított mindenkit, hogy most tessék tiltakozni, most tessék elmondani, hogy mik a problémák. Sokan meg is tették, és ahogy látják a kiszivárogtatott hírekből, nagyon sokan sikert is értek el. Ebben az ügyben Újbuda megint hallgatott. Ugye az első jó mondat, amit maga is megdicsért és az Újbuda újság le is írta a nevét – ezért nagyon hálás a szerkesztőbizottságnak –, ugye ott arról volt szó, hogy forgalomszámlálás lesz és lesz valami mondás. Annyit mindenképp el kéne szerinte mondani egy XI. kerületi Képviselő-testületnek, vagy vezetésnek, hogy legalább mondjuk a bevásárlóközpontig adott esetben a kerületi polgárok használhassák azt az utat, amit eddig is használtak. De erről sem akarna igazából hosszasabban beszélni, hanem egy rövid felvetést szeretne tenni ebben a körben. Mindannyian kaptak egy levelet, ahogy látja, azt minden képviselő megkapta több körben is, a Szent Kristóf rendelő egyik leköszönt orvosától. A levél nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolgokat vet fel, és ha hozzáteszik, hogy a GAMESZ után a legnagyobb pénzköltő hely ma ez a szakrendelő és azt gondolja, hogy ez az a felület, ahol az okmányirodán kívül leginkább találkoznak az emberek az Önkormányzat tevékenységével – nagyon fontosnak tartja, hogy mi is történik ott. Ugye tegnap, talán tegnapelőtt megkapták az igazgató válaszát, szerinte ez nem ízléses, ami és ahogy történt. Nem tudja, hogy mi van a háttérben. Nyilván mindannyian itt élnek a kerületben és vannak híreik. Az nagyon nem ízléses azt gondolja, hogyha egy 40 éve dolgozó orvos valamilyen módon való sirámára az a válasz, hogy azért mert sértődött, mert nem engedték neki a kettős keresetet – ez nem helyes, ez szerinte egy nem jó megoldás. Azt tudja, azt gondolja, vagy azt hallja, hogy nagy tervek vannak a szakrendelő körül, mármint hogy merrefelé fejlődjön. Azt mondja, és azt javasolja, hogy vagy a Szociális és Egészségügyi Bizottság vizsgálja meg ezt a kérdést soron kívül, vagy pedig a Képviselő-testületből erre a célra alakult bizottság nézze meg, hogy mi is van valójában ennek az ügynek a hátterében. De összességében boldog új évet és szép ülést kíván mindenkinek!
Dr. Hoffmann Tamás: Gajárszki Áron képviselő következne, de tekintettel arra, hogy nincs itt, nem tudja elmondani napirend előtti felszólalását. Úgyhogy most beszámolók következnek. Dr. Hort István jegyző jelezte, hogy szeretne a Képviselő-testülettel megosztani egy-két gondolatot.
Dr. Horti István: Egy marketing 1 percet szeretne kérni a Polgármesteri Hivatal nevében. Nem szokott ez így lenni, de azért gondolta, hogy beszél erről egy percet, mert az a jelentés, amit most kaptak, az sem egy szokványos jelentés. Tavalyelőtt már vizsgálta az Állami Számvevőszék az Önkormányzat és a Hivatal vagyongazdálkodását, vagyonnyilvántartásának a rendjét és akkor is egy meglepően jó eredményt hozott ki, a fővárosi kerületek közt is talán a példamutató szót használta, hogy milyen eredménnyel végezte ezt a munkát. Most volt egy 4 hónapos építéshatósági ellenőrzés. Az építéshatósági ügyek is azok az ügyek, amiket Molnár Gyula képviselő mondott, ahol a lakosság sokat találkozhat az Önkormányzattal és nagyon fontos nyilván az a megítélés, hogy hogy látja a Hivatal munkáját a lakosság – és most egy független fórum, a Kormányhivatal vizsgálta 4 hónapon keresztül az építéshatóság munkáját. 19 oldalas anyag született, amit most nyilván nem olvas fel, de az utolsó oldalon egy összegzésből szeretne 3-4 mondatot idézni és aztán nagyon jó munkát kívánni a Képviselő-testületnek. Tehát azt írja, azzal kezdi az összegzést, ez nyilván nem neki szól, hogy „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának jegyzője építéshatósági munkáját kiemelkedően jónak ítéljük meg” – itt nyilván a jegyzői építéshatóságról van szó, nem az ő személyes hozzáértéséről. „Az ügyintézési határidő megtartása mind a közbenső, mind az érdemi ügyintézés tekintetében példamutató. Az anyagi és eljárási jogok szabályozása, alkalmazása, értelmezése kitűnő. Akták rendezettek, átláthatóak…” – és azt írja végül is, hogy magas szintű feladatellátással látja el a Polgármesteri Hivatal az építéshatósági munkát. Azért gondolta, hogy ezt elmondja, mert, ahogy mondta, nem szokott ilyen jelentés kijönni a Kormányhivatalból és itt szeretné köszönetét fejezni ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és azt reméli, hogy minden osztály, minden terület hasonló eredményt fog produkálni a következő ellenőrzéskor. Köszöni szépen, hogy meghallgatták.
Dr. Hoffmann Tamás: A Jegyzőnek is gratulál ehhez a nagyon szép eredményhez. Megérkezett Gajárszki Áron képviselő, még nem haladtak annyira előre, hogy ne tudná elmondani a napirend előttijét.
Napirend előtt: 2./ Gajárszki Áron
Gajárszki Áron: Akkor ez egy ilyen in medias res lesz, mindenféle elektronikus támogatás nélkül. Röviden azért kért szót napirend előtt, mert egy Újbudát is érintő ügy van – ez lehet, hogy elsőre nem tűnik annyira izgalmasnak és nem is annyira elpolitizálható és kérné is, hogy próbálják a pártpolitikát ebből kihagyni. Talán bagatellnek tűnik a dolog, a BKK azon van, hogy megszüntessen egy buszjáratot, nevezetesen a 258-ast. Ez a XXII. kerületen keresztül éri el a belvárost és Újbudát is érinti, mert Őrmezőn, illetve Kelenvölgyön és más területeken is áthalad értelemszerűen, így az itt lakók is értelemszerűen közvetlen belvárosi kapcsolat nélkül maradnának. Arra kéri a képviselőtársait, illetve a Polgármestert, hogy csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, ami a BKK-nak egy alternatív javaslatot tett le az asztalára, ami arról szólna, hogy hogyan lehetne ezt a járatot mégis megmenteni, illetve életben tartani és így közvetlen belvárosi kapcsolattal ellátni ezeket a városrészeket. Ugye ha megszűnik a belvárosi kapcsolat, annak az a veszélye, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy két átszállással már nem biztos, hogy megfizeti a jegyet, inkább autóba fognak szállni, tehát romlanak a közlekedési lehetőségek. Azt gondolja, hogy mindannyiuknak érdeke, hogy ez ne forduljon elő. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a Polgármesternek továbbítani fogja a felhívást, de mindenki, aki szívesen csatlakozna, annak is értelemszerűen. Az ülés után a képviselőtársaknak átküldi ezzel kapcsolatban a szakmai anyagot.
Dr. Hoffmann Tamás: Meg fogják vizsgálni, hogy mit tehetnek az ügyben. Rendőrkapitány következne, ha van hozzá kérdés, külön nincs tájékoztatnivalója. Nincs kérdés hozzá.
…………………………


A NAPIREND 1./ PONTJA:

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás

polgármester


Dr. Hoffmann Tamás: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata ugye folyamatos, hiszen erről volt szó. Most is jogszabályi változások okán egyrészt szükséges is a módosítása a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, illetve vannak olyan bizottsági működést érintő javaslatok arra tekintettel, hogy gépi szavazórendszer került bevezetésre. Tehát nyilván ott is szükséges módosítani ennek megfelelően az SZMSZ-t, illetve más apróbb módosítások is vannak.
Molnár Gyula: A vitában röviden szeretne érvelni a módosító indítványa mellett, nyilván mindenki megnézte alaposan és átrágta, de mégis hadd mondja el – ugye két variációt nyújtottak be. Az egyik lehetőség az, hogy visszaállítják azt a normális rendet és nem játsszák el azt a fajta hókuszpókuszt, hogy itt mennyire komoly törvényhozás zajlik, hogy a helyszínen is be lehet adni módosító indítványokat, mint ahogy azt a múltkori ülésen Sass Szilárd képviselő nagyon helyesen tette. Akkor itt, ha olyan horderejű módosító indítvány kerekedne ki mégiscsak valakinek a fejéből, akkor a Jegyző, vagy valaki azt mondja, hogy tolják el ezt és további mérlegeléseket próbálnak tenni. De ha mégis azt döntené a bölcs többség, hogy ez nem így van, hogy kell ez az előző nap dél, akkor viszont azt javasolják – és ez a b) variáció, hogyha megfigyelték –, hogy akkor viszont ez vonatkozzék mindenkire. Tehát vonatkozzék az előterjesztőre is. Tehát az előterjesztő tehesse csak meg szintén szerda délig, vagy az ülés napja előtti délig, hogy módosító indítványokat betesz, a Szervezés pedig fél 1-kor kiküldi, hogy történtek-e módosítások az előzőleg kiküldött rendeleten és akkor azt gondolja, hogy mindenkinek van ideje arra, hogy a vitát vagy felkészülést megtegye. Azt gondolja, hogy ez korrekt és ez azt is feltételezi persze, hogy a rendelethez itt sem lehet azt mondani, hogy az előterjesztő befogad valamilyenfajta bekiabálásos alapon tett javaslatot. Tehát hogyha egyik oldalon komolyan veszik magukat és korlátozzák, akkor azt gondolja, hogy az a helyes és az a szerencsés, hogyha a másik oldalon is ezt teszik – ez tehát a javaslat lényege – látja, hogy okozott némi izgalmat, de szerinte, ha pár percig megpróbálja szóval tartani a képviselőket, akkor lesz erre is megfelelő válasz és megoldás. Egyébként a permanens SZMSZ módosításban majd egyszer részt fognak venni, csak egyelőre még megpróbálnak a parciális ügyekkel foglalkozni
Csernus László: Nem volt újdonság, amit Molnár Gyula frakcióvezető-társa elmondott, mert ugye már az előzetes egyeztetésen beszéltek erről és azt gondolja, hogy mindenképp megfontolandó egy olyan kezdeményezés, amikor a b) variációról érdemes lenne elgondolkodni, hogy valóban egy olyan menetrendet biztosítani a rendeletek alkotásánál, hogy először ugye az előkészítő megteszi a javaslatát, utána egy adott időintervallumon belül mindenki megkapja és hozzá tud szólni és akkor a végén pedig visszakapja az előterjesztő ezt és akkor a szerda dél egy valóságos lezárása ennek a dolognak. Úgyhogy azt gondolja, hogy a Fidesz-KDNP frakció részéről ha egy ilyen menetrendet ki tudnak alakítani az SZMSZ-ben, akkor azt gondolja, hogy ez mindenképp támogatható lesz.
Dr. Hoffmann Tamás: Először a módosításokkal kell foglalkozni. Ő is úgy látja, a második változat elfogadható, azonban az elsőt nem támogatja, tehát hogy azonnal lehessen benyújtani, hiszen ez továbbra is úgy gondolja, hogy nehézkessé tenné, nem lehetne érdemben a változtatásokra reagálni, tehát ezt a variációt nem támogatja, azonban a második verziót elfogadhatónak tartaná és akkor ennek fényében szavazzanak erről a második variációról.

További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel az MSZP-DK frakció módosító javaslatát, miszerint a rendelettervezet 5. § (2) bekezdésében az SZMSZ 53. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészüljön ki: "A rendelettervezettel kapcsolatos módosító javaslatokat egyéni képviselő az ülést megelőző munkanapon 12 óráig a polgármesternél és a jegyzőnél nyújthatja be. Az ülést megelőző 12 órakor a rendelet-tervezet feltöltésre kerül a TTR rendszerbe. Az ekkor feltöltött és a képviselők által hozzáférhető szöveget megváltoztatni az előterjesztőnek is csak a határidőn belül beérkezett módosító javaslatokkal lehet." Minősített szótöbbségű szavazás következik.A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət