Ana səhifə

Jegyz ő k ö n y v


Yüklə 31 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü31 Kb.
J e g y z ő k ö n y v
Készült: Üllő Város Önkormányzata Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottságának 2009. augusztus 17-én (hétfőn) du.: 13,30 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Jelenlévők a jelenléti ív szerint.
Laza István képviselő, bizottság elnöke: köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 4 bizottsági tag jelen van.

Laza István képviselő, bizottság elnök: ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a bizottság egyhangúlag az alábbiak szerint fogad el:


N a p i r e n d:

  1. Bűnmegelőzési kiadvány megjelenítéséhez anyagi támogatás kérése

  2. Forgalmi technikai tükrök megrendelése

  3. Lakásrendelet módosítása

  4. Egyebek  1. Napirend:

Bűnmegelőzési kiadvány megjelenítéséhez anyagi támogatás kérése

Előadó: Laza István RÜB elnök

(Írásos anyag csatolva!)


Laza István RÜB elnök: ismeretei az elterjesztésben foglaltakat. A HSZK és az Iskola vezetés véleményét is megkapták, indokoltnak tartják a kiadvány megjelenését. A bizottsági keretből már nincs rendelkezésre álló pénz. Azt gondolta, hogy a SIB-el közösen kellene ezt finanszírozni.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Udvardi Mátyás bizottsági tag: hogy néz ki ez a gyakorlatban, hogy fog működni. Az iskola igazgató osztja le a tanároknak?
Laza István RÜB elnök: hogyan jut el a gyerekekhez, azt helyben kell megoldani. Felajánlották, hogy küldenek egy szakértőt, aki tolmácsolja, így talán hatékonyabb lenne a megértés.
Udvardi Mátyás bizottsági tag: arra akar rávilágítani, hogy ez a kiadvány ne vesszen el. Legyen ez a gyerekeknek tankönyv, és óra keretében beszéljék meg, még a szülők számára is hasznos lehet. Az iskolában van 800 tanuló, felsősök kb. 400 fő, hogyan alakul az arány.
Laza István RÜB elnök: maximálisan egyetért a felvetéssel. Azt gondolja, hogy ezt bizottsági hatáskörben eljuttathatják az intézményvezetőknek.
Farkas Vajk bizottsági tag: kérése, hogy a SIB már tárgyalta-e az ügyet.
Laza István RÜB elnök: javasolja, hogy a SIB és az OKB is támogassa az anyagikat. A bizottság támogatja az első alternatívát, azzal a módosítással, hogy a RÜB az összeg 50 %-t támogatja saját keretéből, továbbá javasolja, hogy a tárgyban érintett bizottságok járuljanak hozzá a kiadvány összegéhez.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Üllő Város Önkormányzata

Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottságának

29/2009. (VIII.17.) számú határozata

A Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Monori Városi Rendőrkapitányság által javasolt, az internet veszélyeivel foglalkozó bűnmegelőzési kiadvány 600 példányszámban történő megvásárlását, amely költségének (96.000,- Ft) 50 %-át, a bizottság saját kerete terhére biztosítja.

Továbbá javasolja, a tárgyban érintett bizottságok (SIB, OKB), hogy járuljanak hozzá a kiadvány összegéhez.
A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Laza István RÜB elnöke

Határidő: 2009. augusztus 17.


  1. Napirend:

Forgalmi technikai tükrök megrendelése

Előadó: Laza István RÜB elnök

(Írásos anyag csatolva!)


Laza István RÜB elnök: ismeretei az elterjesztésben foglaltakat.

K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:


Udvardi Mátyás bizottsági tag: a hivatalból kihajtásnál is indokolt lenne, mert veszélyes a kihajtás.
Németh Katalin hivatal részéről: a VKB felvetésére tájékoztatást kért, hogy mennyire törhetetlenek ezek a tükrök. Az, ami a téglának is ellenáll, az 365 e forint lenne, a három tükör vonatkozásában.
Laza István RÜB elnök: kérdése, hogy mennyi a bizottsági keret.
Földváriné Dr. Kürthy Krisztina jegyző: az előterjesztésben benne van, a 700 e forintból, 370 e forint lett az idei évben felhasználva.
Udvardi Mátyás bizottsági tag: ha így állnak hozzá, hogy betörik vagy nem törik, ne is vágjanak bele.

Farkas Vajk bizottsági tag: ha az ütésállóbbat választják, akkor annak is vállalja a felét, a VKB.


Földváriné Dr. Kürthy Krisztina jegyző: akkor a VKB-nak újra kell tárgyalni.
Laza István RÜB elnök: a bizottság 81.482.- forinttal támogatja a saját kerete terhére.
Miczkó József bizottsági tag: nem tudja, honnan jött ez a két helyszín, de a város területén több helyszínt is érintene. Kéri, hogy mérjék fel, hogy hol? És ezeket is oldják meg.
Laza István RÜB elnök: javasolja elfogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy a város többi veszélyes helyszínét is mérjék fel, hogy milyen megoldás lehetséges a helyszínekre.
Földváriné Dr. Kürthy Krisztina jegyző: a közterület-felügyelő nem biztos, hogy az összes helyszínt fel tudja mérni. Kéri a bizottsági tagokat is, hogy ahol ilyen helyszínt észlelnek jelezzék a hivatal felé. A forgalom-technikai felmérés minden évben költségvetésben szerepel, de forrás hiány miatt mindig kimarad. Meg lehet nézni, hogy milyen költségvonzata lenne, és prioritásként fel kell állítani, eldönteni, mit tudnak felvállalni.
Laza István RÜB elnök: javasolja, hogy a közterület-felügyelő mérje fel, illetve a Képviselő-testületi tagok a saját körzetükben mérjék fel. Felkéri a hivatalt, hogy írásban keresse meg a képviselőket, ebben az ügyben.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Üllő Város Önkormányzata

Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottságának

30/2009. (VIII.17.) számú határozata
Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyetért a Polgármesteri Hivatal kocsi-behajtójánál, valamint a Vörösmarty – Mező - Hunyadi utcák kereszteződésénél forgalomtechnikai tükrök kihelyezésével, amely 81.482.-Ft-os költségét biztosítja a saját kerete terhére.
Továbbá egyetért a Pesti – Gyár utca csomópontjánál fogalomtechnikai tükör kihelyezésével, amennyiben a Magyar Közút Kht. megadja az engedélyt.
Továbbá felkéri a hivatalt, hogy a közterület-felügyelő mérje fel a további veszélyes csomópontokat. Valamint kéri, hogy a Képviselő-testület tagjait levélben keresse meg a hivatal, hogy a saját körzetükben tegyék meg ezt a felmérést.
Felelős: Laza István RÜB elnök

Határidő: 2009. augusztus 17.


  1. Napirend:

Lakásrendelet módosítása

Előadó: Laza István RÜB elnök

(Írásos anyag csatolva!)


Laza István RÜB elnök: ismeretei az elterjesztésben foglaltakat. A VKB tárgyalta az ügyet, az infláció mértékével azonos mértékben javasolja emelni a lakbért.
K é r d é s, h o z z á s z ó l á s:
Udvardi Mátyás bizottsági tag: kérdése, hogy a Dorádóra vonatkozik-e a rendeletmódosítás?
Földváriné Dr. Kürthy Krisztina jegyző: csak a lakáscélú bérleményekre vonatkozik ez a rendelet.
A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Üllő Város Önkormányzata

Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottságának

31/2009. (VIII.17.) számú határozata


Üllő Város Önkormányzat Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy módosítsa a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésének szabályairól szóló 6/2006. (III.30.) számú rendelet 30. §. /4/ bekezdését a mellékelt rendelet-tervezet szerint.

A Bizottság felkéri elnökét, hogy javaslatát a Képviselőtestület soron következő ülésén terjessze elő.
Felelős: Laza István RÜB elnök

Határidő: 2009. augusztus 17.

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.K.m.f.
Laza István

RÜB elnöke


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət