Ana səhifə

Doktorantura şÖBƏSİ ÜÇÜN “marketiNQ” FƏNNİNDƏN İmtahan suallari


Yüklə 33.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü33.5 Kb.
DOKTORANTURA ŞÖBƏSİ ÜÇÜN

MARKETİNQ” FƏNNİNDƏN İMTAHAN SUALLARI
 1. Marketinq tədqiqatları və onun aparılması prosesi

 2. Firmanın rəqabətqabiliyyətliliyinin təhlili

 3. Əmtəənin rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunmasına dair marketinq qərarları

 4. Marketitinqin kommunikasiya sisteminin mahiyyəti və əsas elementləri

 5. Bazarın formaları və onun marketinqin təşkilinə təsiri

 6. Beynəlxalq bazarlarda biznes üzrə tərəfmüqabillərin imkanlarının qiymətləndirilməsi

 7. Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi

 8. Məhsulların bölüşdürülməsinin idarə olunması

 9. İnteqrasiya olunmuş marketinq kommunikasiya sisteminin mahiyyəti və rolu

 10. Yeni məhsulun işlənib hazırlanmasına dair marketinq qərarları

 11. İşgüzar istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi

 12. Bazar tələbinin tipləri və onların öyrənilməsi

 13. Son istehlakçıların satınalma qərarlarının qəbul etmə prosesi

 14. İşgüzar istehlakçıların satınalma qərarlarının qəbuletmə prosesi

 15. İstehlakçıların öyrənilməsinin əsas istiqamətləri

 16. Marketinqin idarə edilməsində seqmentləşdirmənin rolu

 17. Müəssisənin strateji idarə olunmasında marketinqin yeri və rolu

 18. Beynəlxalq bazarlara daxilolma üsulları

 19. Son istehlakçılar bazarının seqmentləşdirilməsi

 20. Pablik Rileyşnzin idarə edilməsinin təşkilati formaları

 21. Pablik Rileyşnz konsepsiyasının kommunikasiya sistemində yeri və rolu

 22. Müəssisənin diversifikasiya artımı imkanları

 23. Məqsəd bazarları və onun tutumunun müəyyən edilməsi

 24. Marketinq informasiya sistemınin quruluşu və tərkib elementləri

 25. Məhsulların bölüşdürülməsi və satışının formaları, onların üstünlük və çatışmazlıqları

 26. Satış kanalının seçilməsinə təsir edən amillər

 27. Şəxsi satış prosesinin mərhələləri

 28. Beynəlxalq marketinqdə servis xidməti siyasəti

 29. Marketinqin idarə olunmasının informasiya təminatı

 30. Beynəlxalq bazarlarda qiymət strategiyaları

 31. Bölüşdürmə şəbəkəsinin əhatə olunma formaları

 32. Birbaşa marketinqin mahiyyəti və formaları

 33. Satışın stimullaşdırılması formaları və metodları

 34. Marketinq (satış) kanalının təşkili formaları

 35. Müəssisə səviyyəsində marketinqin planlaşdırılması

 36. Marketinq informasiya sistemi

 37. Reklam fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi

 38. Beynəlxalq müqavilələrin baglanılmasının hüquqi əsasları

 39. Marketinqin informasiya sistemi müəssisənin idarə oluması sisteminin tərkib elementi kimi

 40. Reklam büdcəsinin hesablanması metodları

 41. Ehtiyatların idarə olunması

 42. Satışın stimullaşdırılması proqramının işlənib hazırlanması

 43. Ticarət markası və tıcarət nişanları

 44. Beynəlxalq marketinqdə məhsulların bölgü və satış kanallarının seçilməsinə təsir edən amillər

 45. Yeni məhsulun yaradılmasının planlaşdırılması

 46. Məhsulun həyat dövranı

 47. Marketinqin idarə olunması prosesində planlaşdırmanın təşkili formaları

 48. Beynəlxalq marketinqdə tədqiqatların aparılması prosesi

 49. Reklam fəaliyyətinin planlaşdırılması

 50. Yeni kommunikasiya vasitəsi kimi internetin yaratdıgı inqilabi dəyişiliklər və onların səciyyəvi cəhətləri

 51. Məhsul nomenklaturası və məhsul çeşidi, onların genişliyi və dərinliyi

 52. Qiymət elastikliyinin təhlili

 53. Marketinqin idarə edilməsinin təşkilati quruluşu

 54. Reklam strategiyasının və yayım vasitələrinin seçilməsi

 55. Reklam-marketinq kommunikasiyasının elementi kimi

 56. Stimullaşdırma vasitələri və onların seçilməsinə təsir edən amillər

 57. Marketinqin ətraf mühit amilləri

 58. Marketinqin idarə olunmasının mahiyyəti və texnologiyası

 59. Məqsəd auditoriyasının seçilməsi və mövqeləşdirmə

 60. Marketinq xidmətinin müəssisənin idarə olnması sistemində yeri və roluTərtib etdi: dos. T.İ.İmanov

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət