Ana səhifə

Şablon Mövzunun öyrənilməsi planı


Yüklə 119 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü119 Kb.

Şablon

Mövzunun öyrənilməsi planı
Modul 1. Özünüz və işlədiyiniz tədris müəssisəsi haqqında məlumatları qeyd edin

Soyadı, adı və atasının adı
Şəhər, rayon, qəsəbə, kənd
Təhsil müəssisəsinin adı
Modul 1. Təlim haqqında məlumat

Təlimçinin (təlimçilərin)

soyadı, adı və atasının adı:
Təlimin keçiriləcəyi yer:
Təlimin keçiriləcəyi tarix:
Tədris mövzusunun təsviri

Modul 1-2: Tədris mövzusunu və onun öyrənməsinin mümkün ssenarilərini fikirləşin. Bu bölməni təlim müddəti gözdən keçirin və dəyişin

Dərsin adı

Mövzunun yaradıcı adını qeyd edin

Qısa xülasə

Modul 2: Qısa xülasənin ilkin variantını qeyd edin.

Modul 7: Qısa xülasənin son variantını qeyd edin.

Tədris layihəsini təsvir edin. Burada hansı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd edin və proqram üzrə mövzunun adını, layihə ssenarisində nəzərdə tutulan əsas şagird fəaliyyətinin növlərini (bu nəzərdə tutulmuş şagird rolu da ola biler) və şagird işinin məhsulu haqqında məlumatı qısa (3-5cümlə ilə) təsvir edin.

Fənn, tədris mövzusu

Tədris mövzusunu inkişaf etdirəcək əsas tədris fənnini göstərin. Mövzunu Tədris proqramlarında və Dövlət təhsil standartlarında ifadə olunduğu kimi göstərin. Əlavə olaraq mövzuya aidiyyatı olan tədris fənlərində göstərin .

Sinif

Modul 1-2: Nəzərdə tutulan sinfi (şagirdlərin yaşını) qeyd edin

Sinfi və yaş səviyyəsini burada yazın

Mövzunun öyrənilməsinə ayrılan təxmini vaxt

Modul 2: Mövzunun öyrənilməsi üçün təxmini vaxtı qeyd edin

Modul 7: Layihə metodundan istifadə etməklə bu mövzunun öyrənilməsinə sərf oluncaq vaxtı qeyd edin.

Nümunə: səkkiz 45 dəqiqəlik dərs müddəti, 6 həftə, 3 ay və sair
Təhsil əsasları

Dövlət təhsil standartları

Modul 3: Tədris mövzunuza uygun olan Dövlət tədris standartlarının tələblərinin ilkin variantını bura nüsxələyin. Əgər mövzu bir neçə fənni əhatə edirsə, onda müxtəlif təhsil istiqamətlərindən əsas tələbləri burada qeyd edin.

Əvvəl tədris mövzusuna uyğun olan dövlət standartlarının bütün əsas tələblərini buraya yerləşdirin. Müvafiq təhsil sahəsini Dövlət standartlarında tapdıqdan sonra konkret mövzuya aid olan standartların siyahısını təkmilləşdirdirin və ixtisar edin. Bundan sonra qalan standartlar siyahısı şagirdlərinizin bu tələblərə cavab verəcəyi gözlənilən prioritet, onların əldə edəcəkləri əsas (səthi şəkildə deyil) tədris məqsədləri olmalıdır. Hansıları ki siz mövzunun öyrənilməsinin sonunda qiymətləndirə bilərsiniz.Tədris proqramı

Modul 3: Tədris mövzunuza uygun olan Dövlət tədris standartlarının tələblərinin ilkin variantını bura nüsxələyin. Əgər mövzu bir neçə fənni əhatə edirsə, onda müxtəlif təhsil istiqamətlərindən əsas tələbləri burada qeyd edin.

İlk öncə tədris proqramının seçilmiş tədris mövzusunda şagirdlərin bilik və bacarığına qoyduğu bütün əsas tələbləri buraya qeyd edin. Tələblər siyahısı təkmilləşdirilib və ixtisar edildikdən sonra bu bölmədə qalan standartlar gözlənilən prioritet, şagirdlərinizin əldə edəcəkləri əsas (səthi şəkildə deyil) tədris məqsədlərini əks etdirməlidir. Hansıları ki siz mövzunun öyrənilməsinin sonunda qiymətləndirə bilərsiniz.

Tədris məqsədləri və təlimdən gözlənilən nəticələr:

Modul 3: Tədris məqsədlərinin ilkin variantını yazın

Hər növbəti modulda tədris məqsədlərinə əlavələr və ehtiyac olarsa dəyişikliklər edin.

Məzmunun öyrənilməsi və bacarıqların formalaşmasının tədris məqsədlərinin prioritet siyahısını tərtib edin, hansılar ki, qiymətləndiriləcək və layihənin sonuna kimi şagirdlərinizdə formalaşacaq

Əsas suallar

Modul 3: Təməl, Mövzu və Məzmun sualların ilkin variantını yazın. Növbəti modullara ehtiyac olarsa onları təlmilləşdirin, dəyişin.

Təməl sual

Bir neçə dərs yaxud fənn sahələri arasında körpü rolunu oynayan geniş və əhatəli sualdır.

Mövzu sualı

Layihəniz üçün istiqamətləndirici suallar

Məzmun sualları

Konkret faktlara vəya elmə əsaslanan suallar

Qiymətləndirmə planı

Modul 3: Qiymətləndirmə Planının ilk variantını yazın və “layinənin əvvəlində” bölməsində şagirdlərin qiymətləndirilməsi üçün ehtiyac olan metod və alətləri qeyd edin.

Modul 7: Qiymətləndirmənin qisa təsvirinin ilk variantını qeyd edin və şagirdlərin yekun işinin qiymətləndirməsi üçün istifadə olunacaq nümunələri təsvir edin.

Modul 6: Şagirdlərin təhsildə müstəqil öyrənmələrinin qiymətləndirilməsi üçün alət yaradın. Qiymətləndirmə cədvəlinin və qiymətləndirmənin qisa təsvirinin sonuncu variantını yaradın.
Qiymətləndirmə cədvəli

Layihəyənin əvvəlində

Layihə müddəti

Layihənin sonunda

Şagirdlərin ilkin bilik, bacarıq, vərdişlərini və münasibətini, onların mümkün olan yanlış anlayışlarını müəyyən etməyə kömək edən qiymətləndirmə üsul və alətləri daxil edin
Şagirdlərin təlim ehtiyaclarını müəyyən edən, inkişafının izlənməsini təmin edən, anlayış səviyyəsini yoxlayan, metaidrakı, müstəqil öyrənməni və əməkdaşlığı təşviq edən qiymətləndirmə üsul və alətləri daxil edin.
Şagirdlərin anlayış və bacarıqlarını qiymətləndirən, metaidrakı təşviq edən və gələcək tədris işi üçün şagirdlərin ehtiyaclarını qiymətləndirən üsul və alətləri daxil edin.
Qiymətləndirmənin qısa xülasəsi

Ehtiyacları öyrənmək , tədris məqsədləri qoymaq , şagirdlərin təhsildə inkişafını izlənmək, əksəlaqəni təmin etmək, düşüncə və prosesləri qiymətləndirmək üçün Siz və şagirdlərinizin istifadə etdiyiniz qiymətləndirmə sistemini təsvir edin. Nəzərdə tutduğunuz qiymətləndirmə üsullarlarını və qiymətləndirmə alətlərini sadalayın. Qiymətləndirmə alətlərinə qrafik sxemlər və xəritələr, gündəlik qeydlər, çeklistlər, konfranslar, sualvermə, sorgular, rubriklər, testlər, yoxlama yazı işləri və s. aid etmək olar. Həmçinin göstərin hansı şagird işlərini qiymətləndirirsiniz və hər bir halda hansı qiymətləndirmə alətlərindən istifadə edirsiniz. Məsələn: tədqimatlar, yazılı sənədlər və ya şagirdlərin çıxışlarını. Planın “Şagird və müəllim fəaliyyəti” bölməsində qiymətləndirilməni kim tərəfindən (qarşılıqlı, ozünüqiymətləndirmə, müəllim və ya valideyn tərəfindən) və necə həyata keçirilir, şagirdlər bu qiymətləndirmə alətlərindən necə istifadə edirlər, işın hansı mərhələsində qiymətləndirmə aparılır , qiymətlər nə vaxt və necə yazılır.


Metodiki əsaslar

Zəruri bilik və bacarıqlar

Bu layihəyə başlamaq üçün şagirdin yiyələnməli olduğu nəzəri biliklər və texniki bacarıqlar.

Şagird və müəllim fəaliyyəti

Modul 3: Şagirdlərin əvvəlki bilik, bacarıq və vərdişlərınə əsaslanaraq təhsil ehtiyaclarını necə müəyyən edəcəyinizi yazın. İlkin təqdimat onların təlim ehtiyaclarının müəyyən etməyə necə kömək edəcək.

Modul 4: Şagirdlər İnternetdən mövzunun öyrənilməsində, layihənin icrasında necə istifadə etdiklərini yazın

Modul 5: Siz şagird işini yaratdıqdan sonra şagirdlər öz işlərinin təşkilində bu nümunədən necə istifadə edə biləcəklərini qeyd edin.

Modul 6: Şagirdlərin kompyuterdə gördükləri işləri, yəni, layihənin icrası zamanı şagird fəaliyyətinin qiymətləndiriməsi necə nəzərdə tutduğunuzu yazın.

Modul 7: Mövzunun öyrənilməsində fərqli təlimi, şagird təhsilində müstəqil öyrənmələrinin formalaşmasını və qiymətləndirilməsini və onların inkişafının izlənməsini təsvir edin.

Modul 8: Fasilitasiya necə aparılacaq, hansı şagirdlərə təhsillərinə yardım olaraq təlimatlar və göstərişlər veriləcək

Şagird fəaliyyətinin mövzunun öyrənilməsində və layihənin realaşmasında dəqiq ardıcıl təsviri – Tapşırıqların həcmi və ardıcıllığı və özünün öyrənmə prosesini planlaşdırmaqda şagirdlərin buna necə cəlb olunduğunun izahı.

Differensiallaşdırılmış (Fərqləndirilmiş) tədrisə dəstək

Fiziki qüsurlu şagirdlərin təhsil ehtiyacları


Təhsil üçün əlavə vaxt, tədris məqsəd və vəzifələrinə düzəliş, tapşırıqların dəyişdirilməsi, qruplaşdırma, tapşırıq təqvimləri, müvafiq texnologiyalar və mütəxəssislərin dəstəyi kimi şagirdlərə verilən dəstək formalarını izah edin. İstifadə edəcəyiniz spesifik resursları sadalayın. Şagirdlərin öyrəndiklərini ifadə etmə tərzi ilə bağlı dəyişiklikləri izah edin. (məsələn, yazılı test əvəzinə şifahi müsahibə)

Qeyri-doğma dil daşıyıcıları


Daha səriştəli olub iki dildə danışan şagird yaxud icma könüllülərinin tyutorluq fəaliyyəti və İngilis Dilini Öyrənənlər üçün təlim kimi dil dəstəyini izah edin. Birinci dildə olan mətnlər, qrafik tərtibatçılar, şəkilli mətnlər, iki dilli lüğətlər və tərcümə alətləri kimi adaptsasiya xarakterli materiallar barədə məlumat verin. İstifadə edəcəyiniz spesifik resursları sadalayın. İngilis dili deyil öz dilləri yaxud yazılı test əvəzinə şifahi müsahibə şəklində öyrəndiklərini ifadə etmə tərzində baş verən dəyişiklikləri izah edin.

İstedadlı və savadlı şagirdlər

Tədris proqramınının məzmununu mənimsəməkdə şagirdlərn istifadə etdikləri müxtəlitf üsulları , o cümlədən müstəqil iş və müxtəlif üsulları izah edin. Belə ki, şagirdlər bu üsullar vasitəsiliə öyrəndiklərini nümayiş etdirə yaxud sərgiləyə bilərlər. Bura materialın dərindən öyrənilməsini zəruri edən əlavələr, daha mürəkəb tapşırıqlar, təhsilalanın seçiminə uyğun olaraq əlaqədar mövzularda geniş araşdırmaların aparılması, açıq tipli tapşırıqlar və yaxud layihələr aiddir. İstifadə edəcəyiniz spesifik resursları sadalayın.Dərs üçün lazım olan material və resurslar

Texnologiya– Avadanlıq (Lazım olan avadanlıq üçün müvafiq xananın üzərində düyməni basın)
 Kamera

 Kompyuter (lər)

 Rəqəmsal kamera

 DVD player Lazer disk  Videomaqnitofon rejimi  Printer  Televizor

 Skaner  İnternetə qoşulma

 Video kamera  Proyektor sistemi

 Video konfrans avadanlığı  Başqa      


Texnologiya– Avadanlıq (Lazım olan avadanlıq üçün müvafiq xananın üzərində düyməni basın)
 Məlumat bazası/elektron cədvəli

 Masaüstü nəşriyyat sistemləri

 E-poçt proqram təminatı


 Şəkilin emalı  Veb səhifənin hazırlanması

 Mətnin redaktəsi  İnternet veb səyyah

 Multimedia  CD-ROM-da ensiklopediya

 Başqa      


Çap materialları

Dərsliklər, kurikulum təlimatları, hekayə kitabları, laboratoriya istifadə təlimatları, istinad materialları və s.

Ləvazimatlar

Layihənin icrası üçün sifarişlərin verilməsi yaxud toplanılması vacib olan və tədris kursuna aid əsas materiallar. Bu siyahıya siniflərdə istifadə olunan ümumi gündəlik materialları bura daxil etməyin.

İnternet resurslar

Ləyihənizin icrası və mövzunun oyrənilməsi üçün dəstək verən veb-resursların ünvanları

Digər resurslar

Dəvət olunan ekspertlər, mentorlar, digər siniflərin şagirdləri, icma üzvləri, valideynlər və s. Gəzintilər və ekskursiyalar və s.Müəllif hüququ©2008 İntel Korporasiyası. Bütün hüquqları qorunur. Intel, the Intel logo, the Intel Təhsil Təşəbbüsü və Intel Təhsil Proqramı ABŞ və digər ölkələrdə Intel Korporasiyasının ticarət nişanlarıdır.* Digər ad və brendlər digərlərinə məxsus mülkiyyət ola bilər.

Səh. /
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət