Ana səhifə

AZƏrbaycan hava yollari” qsc miLLİ aviASİya akademiyasi səRBƏst iŞ İXTİsas


Yüklə 35.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü35.5 Kb.
AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” QSC

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI

SƏRBƏST İŞ

İXTİSAS : HİDROMETEOROLOGİYA

QRUP : 1120A

KURS : II

TƏLƏBƏ : ABDULLAZADƏ AZƏR

MÜƏLLİM : SƏFƏROV SURXAY

FƏNN : HİDROMETEOROLOGİYANIN TƏDQİQAT ÜSULLARI

MÖVZU : AVTOMATLAŞDIRILMIŞ METEOROLOJİ MÜŞAHİDƏ

SİSTEMLƏRİNİN İŞ PRİNSİPLƏRİ




BAKI 2011

Bir çox beynəlxalq hava limanlarında qısa olaraq AWOS (automatic weather observation system) sistemi quraşdırılmışdır və operativ rejimdə istifadə olunur. Bu sistem AFR-də istehsal olunmuşdur və real vaxt miqyasında bütün meteoelementlərin qiymətlərini avtomatlaşdırılmış rejimdə ölçür. Əsas meteoroloji parametr və elementlər isə hər 10 – 15 saniyədən bir ölçür. AWOS – un köməyi ilə aşağıdakı elementlər üzərində avtomatlaşdırlmış müşahidələr aparılır və alınan nəticələr arxivləşdirilir. AWOS – un köməyi ilə aşağıdakı elementlər üzərində avtomatlaşdırılmış müşahidələr aparılır və alınan nəticələr arxivləşdirilir: -küləyin sürəti və istiqaməti; -havanın təzyiqi, temperaturu və nisbi rütubətliyi; -şeh nöqtəsinin temperaturu; -günəş parlaqlığının davamiyyəti; -fon parlaqlığının kəmiyyəti; -yağıntıların miqdarı və növü; -buludların hər üç yarusunun forması və miqdarı; -buludların aşağı sərhəddinin hündürlüyü; -şaquli görünüş; -meteoroloji görünüş məsafəsi; -meteoroloji görünüş məsafəsinin 20000 m-ə qədər kəmiyyəti; -qalxma – enmə zolağının işçi kursunun istiqaməti; - qalxma – enmə zolağının işıqlarının parlaqlığının səviyyəsi.

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, o cümlədən hava nəqliyyatının uçuşlarının meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılması mürəkkəb kompleks problemdir və aviasiya üçün havanın diaqnozu və proqnozu məsələlərinin həlli məqsədilə riyazi üsulların və elektron – hesablama maşınlarının (EHM) tətbiqinin müxtəlif aspektlərini əhatə edir. Bura həmçinin, cihaz, qurğu və məlumatların toplanması və işlənməsi kimi kompleks sistemlərin hazırlanması və Yerin süni meteoroloji peyklərdən (YSMP) və meteoroloji radiolokatorlardan alınan məlumatların istifadə edilməsi məsələləri daxildir. Belə sistemlərdən yüksək səviyyədə istifadə olunması həm kopmyuter texnologiyalarının imkanlarına, həm də meteorologiya sahəsində elmi – texniki tərəqqinin nailiyyətlərinə əsaslanmışdır.

Hava nəqliyyatının uçuşlarının təhlükəsizliyinin xüsusiyyətlərini, yuxarıda göstərilənləri və müasir dövrün tələblərinə cavab verən ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərə alaraq bir sıra müasir avtomatlaşdırılmış müşahidə və informasiya sistemlərinin iş prinsiplərinə və onların həll edə biləcəyi məsələlərin xüsusiyyətlərinə baxılır.

Mülki aviasiyanın meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılmasının əsas məsələlərinə meteoroloji müşahidələrin aparılması, nəticələrin işlənməsi, yığılması və onların yayılması vaxtının maksimal olaraq qısaldılması; planlaşdırma, uçuşların həyata keçirilməsi və hava hərəkətinin idarə edilməsi üçün tələb olunan meteoroloji informasiyanın istifadəçilər üçün səmərəli istifadə olunması halına gətirilməsi; aviasiyanın operativ təminatında tətbiq etmək üçün böyük hesablama vaxtı tələb edən meteoroloji elementlərin və aviasiya üçün təhlükəli olan hava hadisələrinin proqnozlarının ədədi üsullarının işlənməsi; meteoroloji təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış meteoroloji informasiyanın və sənədlərin dəqiqliyinin və düzgünlüyünün artırılması.

Uçuşların meteoroloji təminatının avtomatlaşdırılmış sisteminin yaradılması mürəkkəb kompleks problemdir, o, yüksək iş qabiliyyətinə malik olan EHM – lərin tətbiqinə əsaslanmışdır və həm daxili, həm də beynəlxalq marşrutlarda istifadə oluna bilər. Aviasiya nəqliyyatının uçuşlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə MRL-5 vasitəsilə aşağıdakı bulud növləri üzərində müşahidələr aparılır : -şaquli istiqamətdə intensiv inkişafda olan topa – yağış buludları; -şimşək hadisəsi və güclü leysan yağışları ilə müşayət olunan topa – yağış buludları; -mezomiqyasda inkişaf etmiş və tufan hadisəsi ilə müşayət olunan superözəkli topa – yağış buludları; -yuxarı yarus buludları; -orta yarus buludları; -laylı – yağış buludları; -laylı – topa buludlar.



Meteoözəyin tərkibinə MRL-5 satnsiyaları, kompleksin mərkəzi sistemi, istifadəçilərin ixtisaslaşdırılmış iş terminallları kimi avadanlıqlardan və ixtisaslaşdırılmış kompyuter, informasiya təkmilləşdirici distansion qurğu, fasiləsiz elektrik tənzimləyici və təchizat sistemləri, çap qurğusu, teleqraf adapteri, modem, baza proqram təminatı komplekti, komputer disketi və s.-dən ibarət bloklar daxildir. Bu kompleksdə meteoroloji hadisələrin müəyyən edilmə alqoritmləri avtomatlaşdırılmamış müşahidə sisteminə maksimal dərəcədə yaxınlaşdırılmışdır və onun təhlükəlilik səviyyəsi barədə qərar qəbul edilməsi ehtimalı xarakterə malikdir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət