Ana səhifə

Ambulans ve ambulansin iÇİnde bulunan tibbi malzemelerin temiZLİk ve dezenfeksiyonu talimati


Yüklə 439 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü439 Kb.

AMBULANS VE AMBULANSIN İÇİNDE BULUNAN

TIBBİ MALZEMELERİN TEMİZLİK VE

DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Doküman No: ENF.T.30

Revizyon Tarihi: -

Yayın Tarihi: 06.02.2013

Revizyon No:0


Revizyon Tarihi

Yapılan Revizyon

Revizyon No

06.02.2013

Yeni Yayın

0

 1. Ad - Soyad

  İmza

  Hazırlayan

  Enfeksiyon Kontrolü ve Koruma Komitesi
  Onaylayan

  Doç. Dr. Osman MEMİKOĞLU/ Enfeksiyon Kontrolü ve Koruma Komitesi Başkanı
  Onaylayan

  Prof. Dr. Alpay AZAP / Kalite Birim Sorumlusu
  Onaylayan

  Prof. Dr. Erol ÖZDİLER / Hastaneler Başhekimi  AMAÇ: Ambulans ve ambulansın içinde kullanılan tüm cihazların rutin ve vaka sonrası temizlik / dezenfeksiyon işlemlerinin doğru ve düzenli uygulanmasına yönelik standart bir yöntem belirlemektir.

 2. KAPSAM: Hastanemizde birimler arası hasta transferini sağlayan ambulansların temizliğine yönelik faaliyetleri kapsar.

 3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Acil servis, Hastane müdürlüğü, motorlu araçlar birimi sorumlusu, ulaşım destek birimi sorumlusu ve çalışanları, ambulansta görevli hekim, hemşire ve ambulans şoförü sorumludur.

 4. TANIMLAR:

 5. TALİMAT AKIŞI

  1. Ambulans İçerisinde Kullanılan Malzemelerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonu

   1. Ana sedyenin temizliği ve bakımı:    1. Hazırlanan (500 ppm) (1/100 sulandırılmış) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile sedyenin tüm yüzeyleri ve parçaları silinir. Bu işlem her vakadan sonra ve haftada bir kez rutin olarak tekrarlanır.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinir durulanır.

    3. Bu işlemler tamamlandıktan sonra lityum esaslı madeni yağ ile hareketli parçalar yağlanır ve bu işlem haftada bir tekrarlanır.

   1. Sandalyenin temizliği ve bakım:

    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile sandalyenin tüm yüzeyleri ve parçaları silinir. Bu işlem her vakadan sonra ve haftada bir kez rutin olarak tekrarlanır.

    2. Bu işlemler tamamlandıktan sonra lityum esaslı madeni yağ ile hareketli parçalar yağlanır ve bu işlem haftada bir tekrarlanır.

   1. Faraş sedye (Seoop) nin temizliği ve bakımı:

    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile sedyenin tüm yüzeyleri ve parçaları silinir. Bu işlem her kullanımdan sonra ve haftada bir kez rutin olarak tekrarlanır.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinip durulanır.

    3. Bu işlemler tamamlandıktan sonra lityum esaslı madeni yağ ile hareketli parçalar yağlanır ve bu işlem haftada bir tekrarlanır.

   1. Vakum sedyenin temizliği ve bakımı:

    1. Bu işlemler tamamlandıktan sonra lityum esaslı madeni yağ ile hareketli parçalar yağlanır ve bu işlem haftada bir tekrarlanır.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinip durulanır.

    3. Vakum sedyenin pompası; hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzey alt üst edilerek silinir.

   1. Sırt tahtası (Spine Board) temizliği:    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyleri alt üst edilerek silinir. Bu işlem her kullanımdan sonra tekrarlanır.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinip durulanır veya yıkanır.

    3. Baş tespit yastığı, hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyleri alt üst edilerek silinir.

   1. Portatif vakum aspiratörünün temizliği:

    1. Toplama kavanozunda bulunan atıklar tıbbi atık kutusuna boşaltılır. Hazırlanan ( 500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile yıkanır durulanır.

    2. Vakum aspiratörü çalıştırılarak hazırlanan ( 500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon emme hortumunun içi temizleninceye kadar vakumlanır, bol su ile işlem tekrarlanır ve durulanır.

    3. Emme hortumu toplama kabına bağlanır.

    4. Uygun biçimde toplanan malzeme çantasına yerleştirilir.

   1. Portatif tansiyon aletinin temizliği:    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile manşon, puar ve hortumları silinir.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinip durulanır veya yıkanır.

    3. Aynı işlem steteskop, kulaklık ve hortumu için de tekrarlanır.

   1. Şişme aletlerin temizliği:

    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyleri alt üst edilerek silinir. Bu işlem her kullanımdan sonra ve haftada bir tekrarlanır.

    2. Temizlik işlemi bittikten sonra her biri uygun şekilde çantasına veya ambulansın iç bölmesine düz olarak yerleştirilir.

    3. Şişme aletler düzenli olarak her kullanımdan sonra fermuar ve delik açısından kontrol edilir.

   1. Ayarlı boyunluk setinin temizliği:    1. Her biri hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyleri alt üst edilerek silinir. Bu işlem her kullanımdan sonra tekrarlanır.

    2. Kan ve vücut sıvıları ile bulaş var ise dezenfeksiyon işleminden önce sabunlu su ile silinip durulanır.

   1. Canlandırma çantasının temizliği:

    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile iç ve dış tüm yüzeyleri silinir.

   2. Laringoskop ve bladelerin bakımı temizliği:

    1. Her nöbet değişiminde laringoskop seti kontrol edilir. Bladelerin ampullerinin sağlam olup olmadığına bakılır. Laringoskopun pili kontrol edilir, zayıflamış piller değiştirilir.

    2. Laringoskop hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile silinir, etilen oksit ile steril edilir.

    3. Laringoskop bladeleri ise her kullanımdan sonra (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile silinir, etilen oksit ile steril edilerek kilitli poşet içerisinde çantasına yerleştirilir.

   3. Portatif oksijen ve çantasının temizliği:

    1. Her nöbet değişiminde portatif oksijen tüpünün dolu olup olmadığı kontrol edilir.

    2. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyi silinir.

   4. Balon valf maske setinin temizliği:

    1. Ambu ve seti her kullanımdan sonra mutlaka temizlenir, dezenfekte edilir.

    2. Balon valf maske kullanıldıktan sonra hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile yıkanır, bol su ile durulanıp kuru olarak kilitli poşet içinde muhafaza edilir.

    3. Balon valf maske konektörü yerinden çıkarılarak hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile yıkanır, bol su ile durulanıp kurulanır ve yerine takılır.

   5. Kurtarma yeleğinin temizliği:

    1. Kurtarma yeleği kullanıldıktan sonra düz bir yüzeye yayılarak hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyleri alt üst edilerek silinir. Bu işlem her kullanımdan sonra ve haftada bir tekrarlanır.

    2. Temizlik işlemi bittikten sonra, kurtarma yeleği uygun şekilde katlanarak taşıma çantasına yerleştirilir.

   6. Diagnostik setin temizliği:

    1. Diagnostik set; otoskop, oftalmoskop ve rineskoptan oluşur.

    2. Her biri kullanıldığı takdirde hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile yıkanır, durulanır ve kuru olarak çantasına yerleştirilir.

   7. Mekanik ventilatörün temizliği:

    1. Hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm dış yüzeyler silinir.

    2. Ünitenin iç kısmına sıvıların girmemesine dikkat edilir.

    3. Sökülebilen parçalar hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile yıkanıp durulanır.

   8. Defibrilatörün bakım ve temizliği:

    1. Her kullanımdan sonra hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile tüm yüzeyi silinir.

    2. Derivasyon, pulse oksimetre kabloları hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan

temiz bir bez ile silinir.

    1. Defibrilatörün kaşıkları asla jelli bırakılmaz. Her kullanımdan sonra nemli bir bez ile silinerek jelden arınan kaşıklar mutlaka kurulanarak yerine kaldırılır.

   1. Defi monitörün temizliği:

    1. Defi monitörü ve duvar monte rafı gibi tüm aksesuarlar hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyonda yıkanan temiz bir bez ile silinir.

  1. AMBULANSIN İÇ TEMİZLİĞİ:

   1. Ambulanslar haftada bir detaylı olarak ve her vakadan sonra genel olarak temizlenir.

   2. Uygulamayı gerçekleştirecek tüm personel eldiven kullanır.

   3. Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.

   4. Hastanın veya yaralının temas ettiği tüm yüzeyler temizlenir.

   5. Kontamine kesici–delici aletler atık kutularında toplanır, bu kutular dolunca hastanenin tıbbi atık çöpüne atılır.

   6. Ambulans içindeki dolap sistemi, taban ve tavan kaplaması ile yan panel kaplamalarının temizliğinde hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon kullanılır.

   7. Öncelikle köşe ve ayrıntılardan başlanır.

   8. Araç iç zemini uygun bir biçimde süpürülür.

   9. Araç zemini önce genel temizlik maddesi ile silinir daha sonra hazırlanan (500 ppm) sodyum hipokloritli solüsyon ile silinerek işlem tamamlanır.

   10. Araç bir süre havalandırılır.

  2. AMBULANSIN DIŞ TEMİZLİĞİ:

   1. Uygulamayı gerçekleştirecek tüm personel eldiven kullanır.

   2. Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır.

   3. Araç olağan koşullarda sabah saatlerinde yıkanmalıdır.

   4. Ambulansı yıkamaya önce tekerlek ve jantlardan başlanır varsa çamurlar akıtılır.

   5. Aracın üstü, önü, arkası ve yanları sırasıyla yıkanır.

   6. Aracın üstünden başlanarak ılık veya soğuk su ile tüm araç yıkanır.

   7. Sabun veya araç şampuanı ile köpürtülür (sabun olarak bulaşık deterjanı kullanılmamalıdır).

   8. Uygun fırça ile tepeden başlanarak tüm dış yüzey yıkanır.

   9. Temiz su ile aynı şekilde durulama yapılır.

   10. Paspaslar olanaklar dahilinde kuruduktan sonra yerleştirilir.

   11. Araç uzun süre güneş ışığında bırakılmamalıdır.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR:-

Kalite Yönetim ve Akreditasyon sistemi gereği hazırlanmış olan güncel dokümanlar, elektronik ortamda bulunmaktadır. Sistemden basılan dokümanlar Kontrolsüz Kopya hükmündedir. Güncel dokümanları basılı olarak bulundurmak isteyen bölüm/birimler, Kalite Koordinatörlüğü’ne başvurarak kontrollü kopyaları temin edebilirler.

/


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət