Ana səhifə

SİCİl no ad-soyad


Yüklə 340.49 Kb.
səhifə4/4
tarix27.06.2016
ölçüsü340.49 Kb.
1   2   3   4

TEMEL ÖZTÜRK


Yıllarca hileli hisseli parsellerle mücadele edilmesine rağmen hala bunun tartışması yapılıyor. Biz hileli yapılaşmaya karşıyız. 1985 yılından sonra yapılan yapılar yasal değil. Belediyelerin 1985 yılından önce yapılan yapılarla ilgili bir envanter çalışması var mı ? Çözüm yeni bir yasal düzenleme ya da yeni bir kadastro düzenlemesidir. Ne kamuda çalışanlar ne de özel sektörde çalışan meslektaşlarımız mağdur edilmesin. Türkiye'de bunun fazla bir örneği yok. Belediyede çalışan arkadaşlarımızın 1985 yılından önce yapılaşmış yerlerde herhangi bir mağduriyetin olup olmadığı yönünde Odamıza rapor vermesini istiyorum.

CENGİZ KARAKUŞ

Önce 10/b çalışması yapılmalı, arkasından da 18. madde uygulaması yapılmalı. 10/c ile ilgili çalışmalar hakkında bir şey diyemiyorum.HABİP ASLAN

Yasalar bu haliyle kalmalı mı ? Yoksa yeni bir yasal düzenleme mi yapılmalı ? 10/c uygulamasında ipotek kurulmakta, bu uygulamalar iptal olduğunda geriye dönüşlerde Tapu sicil Müdürlüklerinde sıkıntılar devam edecek. 10/b uygulamasında karşılaşılan sıkıntılar daha az. 10/b uygulamasında hisse açıklarının ilgili Belediyesince kamulaştırılması gerekiyor.ÜNAL AKAR

10/b uygulamasında vatandaşın yeri ister yolda kalsın, isterse de başka bir yerde kalsın çözülebilir. Daha az sorunlarla karşılaşılıyor. Bu yüzden 10/b uygulamasının yapılması daha iyi.HAZIM BATTIR

Hala kaçak yapılarla ilgili konuşuyoruz. Her şeyden önce kaçak yapılaşma bitirilmeli. 1985 tarihini 2010 yılı olarak düzenledik diyelim, 2020 yılına gelindiğinde tekrar yasal düzenleme mi yapılacak ? Bence 10/b - 10/c gibi Kanunların değişmesi lazım. Çözüm olarak kaçak yapılarla mücadele edilmelidir.İBRAHİM ARSLAN

Uygulama ne şekilde yapılırsa yapılsın nüfus bilgilerinden faydalanmadan yapılıyor. Kaçak yapılaşma ise göçün geldiği bir sorun. Bu istatistikler kullanılırsa ve plan göçten önce yapılırsa çözülür.1-b ) 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesi Uygulaması :

TEMEL ÖZTÜRK

Sorunların kaynağı ne ? Sorunların kaynağında kontrol, yüklenici, vatandaşların bilgilendirilmesi, dağıtım, ihdaslar. Bunlar bir şekilde halledilir. Asıl sorun yüklenici seçimleri, bilerek ya da bilmeyerek yapılan çalışmalar, aynı kişilerin işleri alması. Dağıtım aşamasında dış etkenler, baskılar çok büyük etken. Belediyelerdeki kontrol mekanizması siyasi olduğu için baş sorumlusu kişilerdir. Emlakçılar çok güçlü. İşin etik boyutları önemlidir.HABİP ASLAN

Bazı konularda Temel Bey'e katılamıyorum. Türkiye'de nerede 18. madde uygulaması yapılırsa yapılsın bozulamayacak şuyulandırma yoktur. Şuanda bu uygulamalar güncelliğini yitirmiştir. Bu nedenle, yönetmelikteki ve yasadaki eksiklikler yeniden incelenip yasa değişikliği yapılırsa düzelir. Tebligat olayında ise 1000 - 2000 kişinin olduğu yerde kişilere tek tek tebligat yapılması zor. Tebligat farklı bir şekilde yapılmalı ve yasa hükümlerinde nasıl bir şekilde tebligat yapılacağı açıkça yer almalıdır. Belediyenin ya da Milli Emlak Müdürlüğü'nün rızası alınmadan KOP oluşturulmalı.Mahkemeler 18. madde uygulamasının yapılması için ilgili Belediyesi tarafından alınan Encümen Kararını iptal ettiği için bütün uygulama iptal oluyor.AGAH TOPOĞRAF

Kanunlar yetersizdir. 18. madde uygulaması ile ilgili bir komisyon kurulup aksaklıklar Ankara'ya gidilerek Danıştay’a bu konu anlatılsın. İdare Mahkemelerinin kararlarında Belediyelerin haksız bir şekilde ihdas yaptığından bahsedilip uygulamalar bozuluyor. Kamu hizmeti görevini yapan Belediyelerin ihdas yapabilmesi gerekir. Danıştay ihdastan dolayı uygulamayı bozduğu için uygulaması öncesi ihdaslar yapılıp tescil edilmektedir. Bu nedenle, Danıştay’a bu işi anlatacak bir birim oluşturulmalı. Tebligat konusunda askıysa askıya çıkartılmalı, kişilere tebligat yapılması gerekiyorsa tebligat yapılmalı.CENGİZ KARAKUŞ

Agah Bey'in dediği çoğu şeye katılıyorum. Danıştay'a bu konu anlatılmaz. Bu yasalarla anlatılır. Yasal düzenleme ile kesin kural yapılmalıdır. Takdire bırakılmamalıdır. Geri dönüşümde kat mülkiyeti nasıl bozulacak ? Takbis'e geçilince düzenlemeye giren parsellerin bir ya da birkaçı kat mülkiyetine geçildiğinde bozup tekrar uygulama sonrası yapılmalı. Bu durumda vatandaş muvafakat vermezse işlem yapılamıyor. Takbis programında mı düzenleme yapılmalı ? Yasa ile mi düzenleme olmalı ?ENVER KARAKAŞ

KOP oranı sabit midir ? KOP'nın ne kadar olacağı yönetmelikte var mı ? Yok mu ? KOP payı Belediyelerce şantaj olarak kullanılıyor. Bağış yapılması isteniyor.FUAT ATALAY

18. madde uygulamaları ile ilgili davalara bakan Hakimler ile bilirkişilerin özellikle ihtisaslaşması lazım. Mahkemelerde imar kısmının ayrılması lazım. Dava açma süresinin yıl olarak belirlenerek gerekli zaman aşımı sınırının konulması lazım. Zayiat oranı değişmeli.


AHMET AK


İmar planları hazırlanacağı zaman Harita Mühendislerinden de görüş alınması gerekiyor. KOP'la ilgili sorunlar var. Düzenleme sınırının geçirilmesinden de uygulamalar bozulmakta, düzenleme sınırının belirlenmesinde şu anki yasanın yönetmeliğinde iskan sınırının bittiği yerlerde iskan sınırından, imar planının onama sınırının bittiği yerlerde ise yolların orta ekseninden geçirilmesini söylüyor. Örneğin benim yaptığım bir 18. madde uygulamasında imar planının onama sınırının bittiği yerde planda 20 metre genişliğinde bir yol bırakılmış. Düzenleme sınırını yol ekseninden geçirdiğimde bazı parsellerin bir kısmının uygulamaya girmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda ayırma çapıyla ayırıp söz konusu parsellerin az bir kısmı uygulamaya dahil ediliyordu. Ancak, bu uygulamada imar planında farklı nitelikteki (ticaret, üç kat konut, gibi) yerler var. Bu tarla vasfındaki yer dağıtımda nereden verilecek ? Aslında diğer parsellerin hakkı konut alanından verilmesi. Tarla vasfındaki parsellere ana cepheden yer verilemeyince Mahkeme bu uygulamayı iptal etti. Dağıtımla ilgili de sorunlar var. Yasa mümkün mertebe aynı yerdeki ya da en yakın yerdeki alandan yer verilmeli demiş. En yakın yer, mümkün mertebe aynı yerden ne anlaşılıyor ?

İBRAHİM ARSLAN

Cengiz Bey'in kat mülkiyeti ile ilgili sorusuna cevap verecek olursam Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki genelgesi açık. Kat irtifakının kesinlikle sona erdirilmemesi gerektiğini söylüyor. Takbis’ten kaynaklanan bir sorun yok. 18. madde uygulaması sırasında tebligat ile ilgili hükümler Kadastro Kanunu gibi yapılırsa tebligat sorunu çözülür (tv, radyo, basın ilanı gibi). Uygulama hak sahiplerine ilgili Belediyesince internet aracılığı ile de duyurulmalıdır. Komisyon oluşturulduğu takdirde Belediye ve Kadastro için sıkıntılar aşılabilir. Ek - 1'e değişik bir fıkra ilave edilmeli. 18. madde uygulamasında KOP olarak oluşturulan binlerce on binlerce hissenin kamu eline geçmesi lazım. Çözüm olarak DOP oranı % 40'tan % 50 - % 60'a arttırılmalı. 18. madde uygulaması esnasında satışların halen devam etmesi hepimiz için sıkıntıdır. Uygulamada tapu kütüklerine düzenlemeye giren parsellerin beyanlar hanesine düzenleme şerhi konuluyor. Haftada bir tapudaki satışlar uygulamayı yapan müteahhide verilebilir. İptal davalarının bazılarında İdare Mahkemeleri sadece dava açan kişinin yeri ile ilgili uygulamayı iptal ediyor. Hepsini iptal etmiyor. İptal edilen uygulamalarda sadece davayı açan kişinin mağduriyeti giderilirse uygulamanın tamamını iptal etmek gerekmez.NEZİH GÜLESANLAR

KOP'la imar parselleri farklıdır. Dağıtımın kontrolüne İlgili Kadastro Müdürlükleri karışamaz. Kadastro Müdürlükleri parsellerin dağıtıma girip girmediğine, kesintilere (DOP oranına) karışır.AYHAN SEZER

18. madde uygulamasındaki hisseli ya da müstakil dağıtıma Belediyeler ve Valilikler yetkili kılınmıştır. Kadastro Müdürlükleri evrakı teknik açıdan kontrol eder.AHMET ERGİN MUŞLU

3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulaması yapılacak alanlarda düzenleme sınırının geçirilmesi ve genellikle plan yapımı esnasında kamuya ayrılan alanların plan bütünlüğünde % 40 oranını aşmasından dolayı ve 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulama yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerine göre düzenleme sınırı geçirilememesi nedeniyle uygulamalar iptal edilmiştir. Uygulamaların yapılması esnasında bina yokken uygulama tescil edildikten sonra vatandaşların yanlış yere binalarını yapmaları ve vatandaşların burada hisselerinin olmamaları uygulamaların bozulması sebebi sayılmıştır.1-c ) 2981/3290 Sayılı Yasanın Değişik Ek - 1 Maddesi Uygulaması :

AHMET ERGİN MUŞLU

Burada ilgili kurumlarla yaşanan sıkıntılar ise Ek - 1 şartının uygulanması için uygulama bölgesindeki bütün parsellerde aranmasıdır. Oysaki bölgedeki parsellerin % 50'sinin bu şartı sağlaması ve bölgedeki yapılaşmanın da özel parselasyon esaslarına göre tamamlanmış olması bu şartların oluşması için yeterli sebep olarak görülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yapılan araştırmalardan da bu sebeple bozulan uygulamaya rastlanmamıştır.


UFUK AY


1985'ten önce de hisseli ya da kaçak yapılaşmalar var ancak, tapuda hisselendirme yok. Af kanunları süreli ve belirli konuları çözdüğü için bu madde de yükümlülüğünü yitirmiş. Hisselenme ve yapılaşma tarihinin sorgulanmasında yetki Belediyelerindir.

HABİP ASLAN

Ek - 1'le ilgili düzenlemede bir sürü sıkıntılar var. Bu konular yoruma açık. 09.05.1985 tarihi İmar Kanunu tarihidir. Orada 1985 öncesinden bahsediyor.2 ) İptal edilen imar uygulamalarının geri dönüşüm çalışmaları :

UFUK AY

Yasada böyle bir ifade yok. Mevcut Encümen Kararının iptalidir.AGAH TOPOĞRAF

İdare Mahkemeleri şuyulandırmaları bozarken hiçbir zaman kararlarında kabul ya da ret demiyor. Evet ya da hayır diye karar alır. Geri dönüşüm hukuken imkansız. KOP yasada çok açık olmadığı halde vurgulanıyor. KOP yönetmeliklerle açıklanıyor. Yasada değişiklik yapılıp kamu yerleri kamulaştırılıp Maliye Hazinesinden verilmeli. Mahkemenin bozma sebebi olan konuyu çözebiliyorsanız bütün uygulamanın bozulmasına gerek kalmaz. İdare Mahkemeleri karar verirken uygulamanın iptaline diyor. Kararda geri dönüşüm yapın demiyor. Geri dönüşüm fiziki olarak yapılamaz. Sorunu çözen uygulamalar ilk kararın gereği yapılmış olur. Çok çok zorunlu olmadıkça geri dönüşümün olması gerekmiyor. Eğer geri dönüşüm yapılacaksa ilgili Belediyesince uygulamaya giren diğer parselleri de bağlamayacak şekilde bir Encümen Kararı alındığı takdirde yapılabilir.HABİP ASLAN

Kesinlikle geri dönüşümle ilgili yasal düzenleme yapılmalı.HAZIM BATTIR

Hazine kendine ait boş yerleri korumaya çalışıyor. İmar planları yapılırken genelde Hazine arazileri sosyal donatı alanlarında bırakılıyor. Maliye Hazinesi adına biz uygulama dışında bırakılan bu tür yerlere mecburen dava açıyoruz. Plan bir bütündür. Bu donatı alanlarının tamamının DOP'tan karşılanması zorunlu değil. Hazine yerleri de Belediyelerin yerleri gibi düşünülmeli. DOP % 40'ı aşarsa varsa Belediyenin yerlerinden yoksa yönetmelik gereği izin alınmak kaydıyla Hazineden karşılanır. 18. madde uygulaması düzgün bir yapıya sahip olmalıdır. Hazine ile ilgili yerler hakkında kanunda belli bir madde ile düzenleme yapılmalıdır.GÜRKAN ÖZ

Kanunda çok değişim olmalıdır. Aynı planda iki kat konut alanında kalan yer ile beş kat konut alanında kalan yerden aynı oranda DOP kesiliyor. Değer eşitliği getirilmeli (farklı DOP kesintisi). Asıl sorun itirazlara dayanıyor. Umduğu rantı alamamaları sonucunda insanlar haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Sorun ne ? Mülkiyet. Bir imar uygulaması esnasında bu kadar sorun, sıkıntı yaşanan ülke yok. Koyduğumuz kuralları uygulayamıyoruz. Etik kurallara uymadığımız sürece işleri düzeltemeyiz.3 ) Yoldan ihdas ve takas işlemleri :

AHMET ERGİN MUŞLU

Bu işlemlerdeki problem ise ihdas işlemi ile ilgili Belediyesi adına tescil edilen taşınmazın tevhit olacak parsel sahibine tevhitten önce mi, yoksa tevhitten sonra mı satılmasının uygunluğu yönündeki belirsizliktir.4 ) Hisseli satış işlemlerinde yaşanan sorunlar :

İBRAHİM ARSLAN

Genelgeye dikkat edilmeli. Hisseli satış yapılıp Belediyeye bilgi verilir şeklinde genelgede düzenleme yapılmalıdır.İZZETTİN KOCUKOĞLU

Bütün konu hisseli satış yapılıp yapılmayacağıdır. Satıştan sonra ilgili Belediyesine bildirelim onlar kaçık yapı mı neyse takip etsinler. Hisseli satış yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kararı Belediyeler vermelidir. Belediyeler bu soruya net bir şekilde cevap vermemektedir. Belediyeler hisseli satışa sakınca yoktur desinler. Belediyeler bunu yazmıyorlar. Tapu Kadastro genel Müdürlüğü olarak hisseli satışa sebep olunmaması amacıyla 1997/12 sayılı genelge çıkmıştır. Şuan Bölge Merkez İnceleme Kurulunda genelge ile ilgili konular değerlendiriliyor. Genelgeye destek gelecek.TEMEL ÖZTÜRK

Mülkiyet hakkı sonsuz bir hak değildir. Bu hak kamu yararı için kısıtlanabilir. Toprak Koruma Kanunu geç gelen ama olması gereken bir kanundur. Aynı şekilde kentsel alanda hisseli satışlar yasaklanmasına rağmen bu delindi. Hisseli satışlar tamamen yasaklansın, sınırlandırılsın.HABİP ASLAN

Genelge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün genelgesidir. Hisseli satışlar ile ilgili 1997 yılından beri dört tane genelge çıkartılmıştır. Genelge yapılan hisse satışı bina ile ilgili ise izin vermiyor. Belediyelere sorulan hisse satışlarında özellikle bina var. Belediyeye sorulan sorularda bizi ilgilendiren binadır. Binanın kaçak olup olmadığına bakarız. Hisse satışı için sorulan yerlerde eğer bina kaçak ise Belediyenin bu binaya zabıt tutması gerekiyor. Bina ruhsat almış mı ? almamış mı ? Bina kaçak ise Belediye hisse satışına olumlu cevap veremez. Bu nedenle kaçak yapıya meydan vermemek amacıyla binanın hissesi devrolursa bu kat irtifakı tesisi gibi olduğundan kaçak yapı ise hisse satışına izin veremeyiz. Belediyeler gelen yazılara İmar Kanunu ve planlar çerçevesinde cevap verebilir.FUAT ATALAY

Konuyu Belediyecilik açısından irdeleyelim. 3194 sayılı imar Kanununun 15 - 16 - 17. ve 18. maddesine göre işlem yapılmışsa Tapu Belediyeye hisse satışı yapılıp yapılamayacağını sormuyor. Bunun dışındakileri yani uygulama görmemiş parselleri soruyor. Sorun imar parseli mi ? değil mi ?AHMET ERGİN MUŞLU

Tescil olmuş imar parseli sadece terk olan anlamında değil. İmar parselinin tanımında genelgede sıkıntı yok. Karar vermesi gereken ilgili kurumdur. İnşaat ruhsatı alabilmesi önemlidir. Kadastro parselidir denildiğinde satış sakıncalıdır. İmar parseli denilince sıkıntı yok.AYHAN SEZER

Bu yasayla hisseli satış niye yasaklandı ? Bursa'da sanayileşme ile birlikte gelen göç beraberinde ucuz arsa üretip barınma isteğini getirdi. Kaçak yapının önüne geçilebileceği düşünülmüş. Eskiden imar parseli olmayan yerlerde kaçak yapılaşma varken bugün artık imar parsellerinde de hisseli kaçak yapılaşma vardır. Zamanla imar parselleri de kaçak yapılaşmaya dönüşmüştür. Vatandaş hisseleri oranında bölüşüp kaçak yapıyor. Binasını ruhsata uygun yapmamışsa ya da kaçak katı varsa bu tür yapılarda Belediye hisseli satış yapılabilir derse usulsüz iş yapar. Yerine gidip bakıp Belediye cevap verebilir. Hepsi özel parselasyona yönelik hisseli satışlar değildir. Bunlara cevap vermek Belediyenin yetkisindedir. İmar parselidir, ruhsatlı bina yapılmıştır. İmar parsellerinde bile hisseli satış yasaklanmalıdır. Hisselendirme Belediye tarafından irdelenerek kaçak yapıya yol açıyorsa izin verilmemelidir. Önemli olan nitelik ve amaçtır.5 ) Belediyelerin çap ve ebatlı kroki vermesi :

TEMEL ÖZTÜRK

Ruhsat aşamasında aplikasyon belgesinin istenmesinden kaynaklanıyor. Kadastro Müdürlüklerinin işlerinin yoğun olmasından dolayı Belediyeler veriyor. Artık ciddi anlamında yenilikler oldu (yapı yönetim gibi). Aplikasyon belgesini Belediyeler veremez diye bir şey var mı ? (özellikle sayısal yerlerde) Yerine konumlandırılma aşısından koordinatlı belgedir. Sayısal olmayan yerlere Kadastro Müdürlükleri versin.AYHAN SEZER

Belediyeler aplikasyon belgesini ruhsat vermek için ister. Belediyeler bunu sadece belge olarak verir. Aplikasyon belgesi vermez. vatandaşa hizmet etmek için bu belgeyi verir. Yer gösterme işlemi yaptırmaz. Belediyelerde ayrıca HUS işlemleri yapılmaktadır. HUS'larda müellif mesuliyet alır. Bu belgeyi 2 - 3 farklı kurumun tekrar tekrar düzenlenmesi vatandaşa hızlı hizmet ve maliyet açısından külfet getireceğinden Belediyeler verebilir. Tekrar tekrar belge istemek bürokrasidir. Kaçak yapılaşmayı engellemek için Belediyeler vermelidir.ÖMER AYMELEK

Sayısal yerlerde hata olmayacak diye bir şey yok. Bu işi Kadastro Müdürlüğü yapmalı.HABİP ASLAN

Yasaya göre bu evrakları Kadastro Müdürlüğü vermeli. Bunu tartışmanın bir anlamı yok Yasal düzenleme gereği Belediyeler belge vermemelidir. Yasa değişirse ya da lisanslı ölçme büroları kurulursa olabilir. Kadastroda süre anlamında ve harçlar vatandaş tarafından fazla gözüküyor.GÜRKAN ÖZ

Ortada çelişki var. HUS ve yapı denetim gündeme geldikten sonra bir yapının bir parsele yerleştirilmesi işi Harita Mühendisinin sorumluluğundadır. Aplikasyon belgesini vermek direkt HUS belgesini hazırlayanın sorumluluğunda olmalıdır. LİHKAB Kanununda ve yönetmeliğinde bu çalışmalar lisanslı ölçme bürolarının yetkisinde. Ancak, aynı kanunda bu işi Kadastro Müdürlüğü artık yapamaz diye de bir şey yok.AGAH TOPOĞRAF

Aplikasyon belgelerinde yanlışlıklar yapılıyor. Bunu kim yaparsa yapsın herkes hata yapabilir. Yapılan işlerde yer teslim tutanağı var mı ? Buna imza atan var mı ? Kim yaparsa yapsın sabit tesislere bağlanmış yer teslim tutanağı ile tutanak altına alınmalı. Önemli olan işlemin doğru yapılmasıdır. Mevcut yasa gereği sorumluluk Kadastro Müdürlüğü'nündür.EKREM SÜTÇÜ

Kadastro yaşayan varlık, son bilgiler orada var. Kadastro yenilikleri her geçen gün takip edilmelidir. Deprem sonrası teşkilatlar faaliyetlerini tamamlamamıştır. Yapı denetim kanununa göre HUS'a büyük sorumluluklar düşüyor. Yapı denetim kanunu gereği aplikasyon HUS sorumlusunun görevi olmalıdır.AHMET AK

HUS uygulamaları mimari projeye göre yapılıyor. Aplikasyon projesi esas alınmıyor. Biz işe sonradan dahil oluyoruz. Zaten ruhsatı alınmış ve vizeleri bitmiş binalarda tek vizeler çıkıyor ve Kadastro Müdürlüğü tecavüzlü veriyor. Sorumlu haritacı mimari projeye geldikten sonra yerinde aplikasyon yapılıp ta yapılıyor. LİHKAB boşlukta kalıyor.CEMAL ÇİRKİN

Her kurum yasalarda tanımlanan görevlerini yapsın. Bu işi kesinlikle kadastro yapmalıdır. Kadastronun görevidir. Belediye çap verecekse o zaman kadastronun yaptığı yenilemeyi de yapsın. Sayısal yerlerde Belediye bu belgeyi verirse kaymalarda sorumlu kim olacak ?
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət