Ana səhifə

Adı ve Soyadı: Puanı: Tarih


Yüklə 52.01 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü52.01 Kb.

powerpluswatermarkobject460719………… ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

A GRUBUAdı ve Soyadı: Puanı: Tarih:
Okul No: Sınıfı:1-Kur’an’ın ilk inen âyetleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A-Fatiha B-Yâsin ilk 5 âyet C-Alak ilk 10 âyet

D-Alak ilk 5 âyet E-Nas suresi


2-“Bismillahirrahmânirrihim”

Yukarıdaki besmelede Allah’ın isimlerinden kaç tanesi geçmektedir?

A-3 B-2 C-4 D-6 E-1
3-Aşağıdaki dönemlerden hangisinde mezhepler henüz ortaya çıkmamıştır?

A-Osmanlılar B-Abbasiler C-Emeviler

D-Hz. Muhammed E-Selçuklular
4-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali döneminde gerçekleşmiştir?

A-Yermük savaşı B-Kadisiye savaşı

C- Cemel vak’ası D-Ridaniye seferi E-Mısırın fethi
5-Sıffin savaşı kimler arasında gerçekleşmiştir?

A-Hz. Ömer-Muaviye B-Hz. Ali-Muaviye

C-Hz. Osman-Muaviye D-Muaviye-Hz. Aişe

E-Hz. Ali-Hz. Aişe


6-Aşağıdakilerden hangisi mutezile mezhebinin temel ilkelerinden değildir?

A-Tevhit B-Adalet C-Va’d ve vaid

D-el-Menzile beyne’l-menziletiyeyn

E-İhsan
7-Aşağıdakilerden hangisi siyasi-itikadi mezheplerden değildir?

A-Şiilik B-Haricilik C-Hanbelilik

D-Maturidilik E-Eş’arilik


8-İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A-Haricilik B-Şiilik C-Mevlevilik

D-Eş’arilik E-Hanefilik

9-Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi yorumlardan değildir?

A-Şafiilik B-Malikilik C-Hanefilik D-Haricilik

E-Caferilik


10-Fıkh-ı Ekber isimli eser kime aittir?

A-İmam-ı A’zam B-İmam Şafii

C-İmam Malik D-Ahmet bin Hanbel

E-İmam Maturidi


11-Hanbelilik mezhebi kimin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir?

A-İmam Şafii B-İmam Malik

C-İmam Ahmet Bin Hanbel D-Hz. Ali E-İmam A’zam
12-“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.(Hucurat, 13) ” âyetine göre insanların kabileler halinde yaratılmalarının sebebi nedir?

A-Takvalı olmaları için

B-Kadın erkek yardımlaşsınlar diye

C-Tanışmaları ve kaynaşmaları için

D-Birbirlerine karşı övünmeleri için

E-Farklı dilleri konuşsunlar diye


13-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?

A-Tevhit B-Siyaset C-Kur’an

D-Âhiret E-Peygamberlik
14-“ Kim, (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.(Maide, 32)” âyetinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A-Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur

B-Bir canı kurtaran tek bir canı kurtarmış gibi olur

C-Bir insanı ödüren tek bir insanı öldürmüş gibi olur

D-Haksız yere bir insanı öldürmek caizdir

E-Sebepsiz yere insan öldürülebilir


15-“ Ey İnananlar! Hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın…(Bakara, 208)” âyetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A-Barış içinde yaşamak B-Şeytan insanın apaçık düşmanıdır C-Şeytanın peşinden gitmemeliyiz

D-Birlikte yaşayan insanlar kavga etmelidirler

E-Şeytan insanı azdırmaya çalışır


16-M. Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünde vurgulanan ana düşünce nedir?

A-Yalnızca yurtta barış sağlanmalıdır

B-Barış olmadan da yaşanabilir

C-Yurdumuzda ve bütün dünyada barış sağlanmalıdır

D-Barış yalnız Müslümanlar arasında olur

E-Dünya barışını yalnız ABD sağlar


17-Kur’ân-ı Kerim’in herkes tarafından kolayca anlaşılabilen âyetlerine ne ad verilir?

A-Müteşabih B-Basit âyetler C-Furkan

D-Muhkem E-Mubin
18-“O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. (Al-i İmran, 159)”

Yukarıdaki âyete göre insanların İslam’ı kabul etmelerinin temel nedeni nedir?

A-Peygamberimizin kaba davranması

B-Peygamberimizin yumuşak davranması

C-Peygamberimizin katı kalplı olması

D-Peygamberimizin insanlara ücret vermesi

E-İnsanların Allah’tan çok korkmaları
19-M. Akif Ersoy’un;

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Beytinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A-Bir millete tefrika girmeden birlik sağlanamaz

B-Bir millet ancak tefrika ile ayakta durabilir

C-Bir millet tefrikadan uzak durur, birliğini sağlayabilirse onu hiçbir düşman yıkamaz

D-Bir ülkeyi kürt, türk, alevi, Sünni gibi etnik gruplara ayırarak birlik sağlanabilir

E-Huzurlu bir toplum için insanlar arasında ayrılık tohumları olmalıdır

20-Hz. Ali döneminde ortaya çıkmışlardır. Hz. Ali ve Muaviye’nin halifelik için seçmiş olduğu birer kişilik hakemi kabul etmemişlerdir. “Allah’ın kitabı Kur’an varken biz başka kimsenin hakemliğini kabul etmeyiz, Allah’tan başka hüküm verecek yoktur” diyerek Hz. Ali’nin tarafından ayrılmışlardır.

Yukarıda anlatılan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şiilik B-Haricilik C-Mutezile

D-Maturidilik E-Eş’arilik

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır

BAŞARILAR DİLERİM

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır

(Hadis-i Şerif)”

Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)
11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)


CEVAPLAR2009-2010 ÖĞRETİM YILI GÖLBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

B GRUBU


Adı ve Soyadı: Puanı: Tarih: 12-16 Nisan 2010


Okul No: Sınıfı:


1-Fıkh-ı Ekber isimli eser kime aittir?

A-İmam-ı A’zam B-İmam Şafii

C-İmam Malik D-Ahmet bin Hanbel

E-İmam Maturidi
2-Sıffin savaşı kimler arasında gerçekleşmiştir?

A-Hz. Ömer-Muaviye B-Hz. Ali-Muaviye

C-Hz. Osman-Muaviye D-Muaviye-Hz. Aişe

E-Hz. Ali-Hz. Aişe


3-Aşağıdaki dönemlerden hangisinde mezhepler henüz ortaya çıkmamıştır?

A-Osmanlılar B-Abbasiler C-Emeviler

D-Hz. Muhammed E-Selçuklular
4-Aşağıdakilerden hangisi siyasi-itikadi mezheplerden değildir?

A-Şiilik B-Haricilik C-Hanbelilik

D-Maturidilik E-Eş’arilik
5-Hz. Ali döneminde ortaya çıkmışlardır. Hz. Ali ve Muaviye’nin halifelik için seçmiş olduğu birer kişilik hakemi kabul etmemişlerdir. “Allah’ın kitabı Kur’an varken biz başka kimsenin hakemliğini kabul etmeyiz, Allah’tan başka hüküm verecek yoktur” diyerek Hz. Ali’nin tarafından ayrılmışlardır.

Yukarıda anlatılan siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A-Şiilik B-Haricilik C-Mutezile

D-Maturidilik E-Eş’arilik


6-Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Ali döneminde gerçekleşmiştir?

A-Yermük savaşı B-Kadisiye savaşı

C- Cemel vak’ası D-Ridaniye seferi E-Mısırın fethi
7-“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.(Hucurat, 13) ” âyetine göre insanların kabileler halinde yaratılmalarının sebebi nedir?

A-Takvalı olmaları için

B-Kadın erkek yardımlaşsınlar diye

C-Tanışmaları ve kaynaşmaları için

D-Birbirlerine karşı övünmeleri için

E-Farklı dilleri konuşsunlar diye


8-Aşağıdakilerden hangisi mutezile mezhebinin temel ilkelerinden değildir?

A-Tevhit B-Adalet C-Va’d ve vaid

D-el-Menzile beyne’l-menziletiyeyn

E-İhsan
9-İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A-Haricilik B-Şiilik C-Mevlevilik

D-Eş’arilik E-Hanefilik


10-“Bismillahirrahmânirrihim”

Yukarıdaki besmelede Allah’ın isimlerinden kaç tanesi geçmektedir?

A-3 B-2 C-4 D-6 E-1
11-Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi yorumlardan değildir?

A-Şafiilik B-Malikilik C-Hanefilik D-Haricilik

E-Caferilik
12-Hanbelilik mezhebi kimin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir?

A-İmam Şafii B-İmam Malik

C-İmam Ahmet Bin Hanbel D-Hz. Ali E-İmam A’zam
13-Kur’an’ın ilk inen âyetleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A-Fatiha B-Yâsin ilk 5 âyet C-Alak ilk 10 âyet

D-Alak ilk 5 âyet E-Nas suresi
14-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?

A-Tevhit B-Siyaset C-Kur’an

D-Âhiret E-Peygamberlik

15-“ Ey İnananlar! Hep birden barışa girin, şeytana ayak uydurmayın…(Bakara, 208)” âyetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A-Barış içinde yaşamak B-Şeytan insanın apaçık düşmanıdır C-Şeytanın peşinden gitmemeliyiz

D-Birlikte yaşayan insanlar kavga etmelidirler

E-Şeytan insanı azdırmaya çalışır
16-Kur’ân-ı Kerim’in herkes tarafından kolayca anlaşılabilen âyetlerine ne ad verilir?

A-Müteşabih B-Basit âyetler C-Furkan

D-Muhkem E-Mubin
17-“ Kim, (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.(Maide, 32)” âyetinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A-Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibi olur

B-Bir canı kurtaran tek bir canı kurtarmış gibi olur

C-Bir insanı ödüren tek bir insanı öldürmüş gibi olur

D-Haksız yere bir insanı öldürmek caizdir

E-Sebepsiz yere insan öldürülebilir


18-M. Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünde vurgulanan ana düşünce nedir?

A-Yalnızca yurtta barış sağlanmalıdır

B-Barış olmadan da yaşanabilir

C-Yurdumuzda ve bütün dünyada barış sağlanmalıdır

D-Barış yalnız Müslümanlar arasında olur

E-Dünya barışını yalnız ABD sağlar

19-M. Akif Ersoy’un;

“Girmeden bir millete tefrika, düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Beytinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A-Bir millete tefrika girmeden birlik sağlanamaz

B-Bir millet ancak tefrika ile ayakta durabilir

C-Bir millet tefrikadan uzak durur, birliğini sağlayabilirse onu hiçbir düşman yıkamaz

D-Bir ülkeyi kürt, türk, alevi, Sünni gibi etnik gruplara ayırarak birlik sağlanabilir

E-Huzurlu bir toplum için insanlar arasında ayrılık tohumları olmalıdır
20-“O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. (Al-i İmran, 159)”

Yukarıdaki âyete göre insanların İslam’ı kabul etmelerinin temel nedeni nedir?

A-Peygamberimizin kaba davranması

B-Peygamberimizin yumuşak davranması

C-Peygamberimizin katı kalplı olması

D-Peygamberimizin insanlara ücret vermesi

E-İnsanların Allah’tan çok korkmaları

NOT BAREMİ: Her bir soru 5 Puan değerindedir.

SÜRE: 30 Dakikadır

BAŞARILAR DİLERİM

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır

(Hadis-i Şerif)”

Eşref AKINCI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10(A) (B) (C) (D) (E)
11(A) (B) (C) (D) (E)

12(A) (B) (C) (D) (E)

13(A) (B) (C) (D) (E)

14(A) (B) (C) (D) (E)

15(A) (B) (C) (D) (E)

16(A) (B) (C) (D) (E)

17(A) (B) (C) (D) (E)

18(A) (B) (C) (D) (E)

19(A) (B) (C) (D) (E)

20(A) (B) (C) (D) (E)


CEVAPLARVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət