Ana səhifə

Valmieras pilsĒtas pašvaldības dome


Yüklə 132.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü132.5 Kb.Latvijas Republika

Valmieras pilsĒtas PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201

Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv


LĒMUMS


Valmierā
2012.gada 20.decembrī Nr.394

(protokols Nr.16, 37.§)Par atbalstu festivāla „BALTIC STAR 2013”

atlases kārtas koncerta norisei Valmierā

Adresāts (iesniedzējs)
Biedrība „THE OPEN DANCE AND MUSIC INTERNATIONAL FEDERATION”, reģistrācijas Nr.40008163170, adrese Rūpniecības iela 27, Rīga, LV-1045.
Iesniedzēja prasījums
Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) 28.11.2012. saņēma Biedrība „THE OPEN DANCE AND MUSIC INTERNATIONAL FEDERATION” (turpmāk - Iesniedzējs) 21.11.2012. iesniegumu (saņemts Pašvaldībā 28.11.2012. un reģistrēts ar Nr.1-3-11/12/1949), kurā Iesniedzējs lūdz atbalstīt festivāla „BALTIC STAR 2013” (turpmāk - Festivāls) atlases kārtas koncerta norisi Valmierā 2013.gadā.
Procesa dalībnieku viedokļi un argumenti
Informācijas sniegšanai un sava viedokļa izteikšanai Iesniedzējs telefoniski 10.12.2012. tika uzaicināts ierasties Pašvaldībā uz 13.12.2012. Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju sēdēm.
Iesniedzējs 13.12.2012. Izglītības, kultūras un sporta komitejā norādīja, ka:

 • Festivāla atlases kārtas koncertu Valmierā plāno organizēt 2013.gada martā;

 • Festivāla atlases kārtas koncertos notiek talantu apzināšana un dalībnieku atlase dalībai Festivālā;

 • Dalībniekiem dalība Festivāla atlases kārtās ir bezmaksas;

 • Dalībnieku ieguvums no piedalīšanās Festivāla atlases kārtās ir iespēja izvirzīties tālāk un piedalīties Festivālā. Paredzēts, ka no Latvijas Festivālā piedalīsies ne vairāk kā 8 pārstāvji;

 • Dalībnieki festivāla ietvaros cīnās par naudas balvu EUR 5000,-;

 • Festivāla atlases kārtas norisei Valmierā nepieciešams atbilstošu telpu nodrošinājums, kā arī jārēķinās ar transporta un žūrijas darba izmaksām.Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums
Skatot jautājumu, Pašvaldības dome konstatē, ka:

 1. Iesniedzējs sadarbībā ar Rīgas domi 2013.gadā organizēs starptautisko Festivālu, kas kļūs par lielāko, centrālo un ikgadējo Latvijas un Baltijas muzikālo notikumu.

 2. Festivāla mērķis ir atklāt jaunos talantus dažādos žanros, ļaut jebkuram talantīgam cilvēkam izpausties, parādīt savas spējas plašākai publikai, kā arī popularizēt Latvijā un Baltijas valstīs dzīvojošo tautu kultūras.

 3. Iesniedzējs no 2013.gada februāra organizēs atlases kārtas koncertus dažādās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas pilsētās.

 4. Iesniedzējs norāda, ka Festivāls un tā ietvaros notiekošās atlases kārtas nodrošina vietējās ekonomikas pieaugumu, proti, atlases kārtas veiksmīgā norisē tiek iesaistīti vietējie nakšņošanas pakalpojumu, ēdināšanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu sniedzēji, apkalpojošā sfēra un pasākumu rīkotāji.

 5. Iesniedzējs norāda, ka Festivālu atbalsta populāri mūziķi un mākslinieki, piemēram, Laima Vaikule, grupa „Prāta Vētra”, Jānis Stībelis, Intars Busulis un citi.

 6. Iesniedzējs aicina Pašvaldību atbalstīt Festivāla atlases kārtas koncerta norisi Valmierā 2013.gadā.

 7. Atbalsta gadījumā Iesniedzējs sola nodrošināt Pašvaldības publicitāti Festivāla informatīvajos materiālos, mājas lapā un presē.

 8. Iesniedzējam nav Sabiedriskā labuma organizācijas statuss un tas nav reģistrēts Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā.

 9. Pašvaldībai ir ierobežoti finanšu līdzekļi un vienlaicīgi liela iedzīvotāju aktivitāte kultūras, sporta un citu interešu jomās.


Lēmums
Ņemot vērā konstatētos faktus un iepriekš minēto, Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 13.12.2012. atzinumiem,
Valmieras pilsētas pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 12 (I.Boķis, V.Dundure, I.Stiģe, E.Sniedze, V.Ecmanis, R.Gailums, J.Skrastiņš, V.Beķeris, A.Kabraks, U.Jansons, J.Zemļickis, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
atbalstīt Festivāla atlases kārtas koncerta norisi Valmierā 2013.gadā, nodrošinot telpas Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, Valmierā.
Piemērotās tiesību normas


 1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkts.


Izvērtētā dokumentācija


 1. Biedrības „THE OPEN DANCE AND MUSIC INTERNATIONAL FEDERATION”, reģistrācijas Nr.40008163170, adrese Rūpniecības iela 27, Rīga, LV-1045, 21.11.2012. iesniegums.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201).


Domes priekšsēdētājs (zīmogs) (personiskais paraksts) Inesis BoķisVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət