Ana səhifə

Vsia „latvijas televīzija” sabiedriskais pasūTĪjums 2013 vsia „latvijas televīzija”


Yüklə 0.95 Mb.
səhifə1/5
tarix24.06.2016
ölçüsü0.95 Mb.
  1   2   3   4   5


VSIA „LATVIJAS TELEVĪZIJA”

SABIEDRISKAIS PASŪTĪJUMS 2013

VSIA „LATVIJAS TELEVĪZIJA”

Rīga, 2012

LTV MISIJA
Latvijas Televīzijas misija ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot jēgpilnu programmu saturu, kas informē, iesaista, izglīto un iedvesmo.
LTV VĒRTĪBAS UN PRINCIPI
• Vienota sabiedrība

• Dialogs ar sabiedrību, kurai kalpojam

• Redakcionālā neatkarība

• Unikāls un pievilcīgs programmu saturs

• Modernās tehnoloģijas sekmīgai misijas izpildei

• Fiskāli atbildīgi lēmumi

• Uzticama partnerība

• Visaptveroša pieejamība

• Nacionālas un pilsoniskas sabiedrības veidošana

LTV MĒRĶI
Galvenais mērķis

Kalpot Latvijas sabiedrības interesēm.


Apakšmērķi

1. Kļūt par informācijas līderi Latvijas Republikā.

2. Piedāvāt daudzveidīgu programmu saturu, kurā tiek pārstāvētas visas sabiedrības intereses.

3. Veidot demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem atbilstošas programmas.LTV UZDEVUMI


 • Veidot programmu atbilstoši Eiropas un starptautiskajiem, satura un vizuālajiem kvalitātes standartiem ar mērķi celt tautas pašapziņu, saliedēt sabiedrību, piešķirot galveno lomu vispārcilvēciskām vērtībām, demokrātijai un dzimtenes mīlestībai.

 • Programmu saturu veidot iespējami augsti kvalitatīvu, izaicinošu, oriģinālu, novatorisku un saistošu, ar katru programmas sastāvdaļu tiecoties pēc šīm īpašībām.

 • Sniegt informāciju un paaugstināt izpratni par notiekošajiem procesiem Latvijā ar precīzām, neatkarīgām un objektīvām ziņām, analītiskajiem un cita veida raidījumiem.

 • Bagātināt Latvijas kultūras dzīvi ar unikālu un oriģinālu saturu, veicināt radošumu un audzināt talantus.

 • Iepazīstināt cilvēkus ar notikumiem visā pasaulē, sniedzot informāciju par starptautiskajām tendencēm un attīstību, tuvinot Latviju pasaulei un pasauli Latvijai.

 • Stimulēt kultūras un reliģisko vērtību izpratni, veicināt izglītības nozīmīgumu un mācīšanos mūža garumā.

 • Iepazīstināt ar citu tautu kultūrām, tradīcijām un viedokļiem ziņu un informatīvi dokumentālajos raidījumos, ar mākslas un dokumentālo filmu, izglītojošo un sporta raidījumu, kā arī citu raidījumu palīdzību.

 • Prioritāri attīstīt raidījumus, kuri rosina interesi jauno skatītāju vidū, piesaista viņus un veicina piedalīšanos televīzijas aktivitātēs.

 • Sniegt sabiedrībai izpratni par jaunām komunikāciju tehnoloģijām un to pakalpojumu priekšrocībām.

 • Aptvert iespējami plašāku auditoriju, kā arī skatītājus, kas līdz šim nav bijuši lojāli LTV.LTV PROGRAMMU PRIORITĀTES
1. Ziņas un informatīvi dokumentālie raidījumi.

1.1. Latvijas Televīzijas ziņu raidījumi • Reaģējot uz auditorijas segmentēto LTV skatīšanos, piedāvā daudzveidīgas ziņu raidījumu koncepcijas: ziņu kopsavilkums, analīze un pētniecība, notikumu un procesu skaidrojums, komentārs, studijas intervija u.c.

 • Meklē jaunus, eksperimentālus ziņu pasniegšanas veidus, nebaidoties iziet no ierastajiem ziņu formāta rāmjiem

 • Paplašina līdzdalību interneta portāla ziņu platformās, ražojot oriģinālu multimediju saturu

 • Uzlabo ziņu pasniegšanas formu un ziņu vizualizāciju, par primāro paturot ziņu saturu

 • Akcentē nacionālo ziņu īpašo lomu un vietu ziņu raidījumos.

1.2. Latvijas Televīzijas informatīvi dokumentālie raidījumi • Atspoguļo sabiedrības viedokļu daudzveidību un nodrošina vidi brīvām, daudzpusīgām diskusijām par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem

 • Sekmē brīvu viedokļu apmaiņu Latvijas sabiedrībā

 • Izglīto iedzīvotājus un veicina viņu izpratni par politikas, ekonomikas, tiesību, drošības, vides, sociālajiem, izglītības un zinātnes, ārpolitikas un citiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem

 • Attīsta un pilnveido raidījumu satura iekļaušanos citās mediju platformās, veidojot tiešo saikni ar skatītāju

 • Iekļaujot sabiedrības pārstāvjus raidījumu satura veidošanā un novērtējumā, veicina pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanos un ceļ valsts iedzīvotāju pašapziņu.


2. Kultūras raidījumi

Kultūras raidījumi Latvijas Televīzijā tiek veidoti ar mērķi izglītot un informēt sabiedrību, veidojot raidījumus gan plašākai auditorijai, gan auditorijai ar profesionālām zināšanām kultūras jomā. Kultūras raidījumu uzdevums, veidojot arī nekomerciāla rakstura programmu, ir saturs, kurš ir investīcija nākotnes paaudžu izaugsmē, vērtību veidošanā, kultūrvēstures apzināšanā un sabiedrības līdzdalības veicināšana procesu analīzē. Kultūras un mākslas raidījumi ir nozīmīgs līdzeklis šo mērķu sasniegšanā.


3. Programmas bērniem

Bērnu raidījumi Latvijas Televīzijā tiek veidoti kā aktīvi, bērnu emocionālajām, intelektuālajām un izklaides prasībām atbilstoši un atraktīvi, kas veicina daudzveidīgu pasaules izziņu, kā arī izveido Latvijas televīziju vidū kvalitatīvāko un daudzveidīgāko programmu piedāvājumu bērniem dažādās vecuma grupās, kļūstot par uzticamu sabiedroto Latvijas ģimenēm. Latvijas Televīzijas uzdevums nākotnē ir veidot drošu, aizraujošu, saturiski daudzveidīgu un uzticamu sabiedriskā medija platformu kas izglīto, informē un iedvesmo bērnus dažādās vecuma grupās.


4. Izklaides raidījumi

Izklaides joma sabiedriskajā televīzijā, pirmkārt, ir izklaide ar pievienoto vērtību. Šodien, kad programmu var veidot visdažādākais saturs nosacītās kategorijās – kultūra, izglītība, dzīvesveids u.c., nav iespējams runāt par izklaidi kā savrupu vai izolētu žanru, ko skatītājs patērē kā noteiktu produktu. Tomēr nepieciešamība izklaidēties, relaksēties visbiežāk ir pamatvajadzība, kādēļ skatītāji visvairāk patērē televīziju kā mediju. Tādēļ sabiedriskajam medijam pamatā ir divi uzdevumi jomā, kas definēta kā izklaide līdzšinējās satura kategorijas izpratnē. • Izklaide un pievienotā vērtība. Jau minēts, ka izklaide šī brīža raidījumu un formātu izveidē arvien biežāk kalpo kā veids, kā pasniegt skatītājiem saturu ar pievienoto vērtību. LTV uzdevums šajā jomā ir veidot vai iepirkt jaunus formātus, kuros izklaide ir raidījuma izveides paņēmiens, lai skatītājiem pasniegtu informatīvu, izglītojošu vai kultūras tematikā balstītu saturu.

 • Izklaidējošas pārraides plašai auditorijai - augstu skatīšanās daļu sasnieguši raidījumi, kas palīdz kanālam piesaistīt plašāku auditoriju, nodrošināt lielāku skatīšanās daļu, kā arī palīdz piesaistīt skatītājus citām nopietnāka satura pārraidēm. Arī šādiem raidījumiem Latvijā, gluži tāpat kā citās Eiropas valstu televīzijās, ir vieta sabiedrisko TV kanālu programmās.


4. Sporta raidījumi

Latvijas Televīzija ikvienam Latvijas iedzīvotājam nodrošina iespēju sekot līdzi starptautiskajiem un Latvijas sporta notikumiem, ja LTV ir licence šo sacensību translācijām. LTV sporta ziņās sniedz objektīvu un aktuālu informāciju par sporta notikumiem, veido tematiskus raidījumus (Sporta studijas) pirms lielākajiem un būtiskākajiem sporta notikumiem. Sporta notikumu translāciju auditorijas pētījumi pierādījuši, ka sports kalpo kā nacionāls un sociāls fenomens, kas ne tikai veicina interesi par sportu un aktīvu dzīvesveidu, bet arī vieno sabiedrību neatkarīgi no tās atšķirīgajiem dzimuma, tautības un vecuma rādītājiem.LTV 2013. GADA SABIEDRISKĀ PASŪTĪJUMA PRIORITĀTES
Uzsākot 2013. gadu, LTV pilda Sabiedrisko pasūtījumu, nodrošinot televīzijas programmu sagatavošanu un pārraidi divos kanālos nacionālajā tīklā atbilstoši Sabiedriskās televīzijas raidorganizācijas apraides atļaujas vispārējai programmas koncepcijai (Nr.TA – 057/1 – 1, 21.01.2010).

Gatavojot 2013. gada Sabiedriskā pasūtījuma projektu, tas balstīts uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma nostādnēm, Nolikumu par sabiedriskā pasūtījuma veidošanas principiem (2012.gada 4.oktobris, NEPLP), Lēmumu Nr.122 „Par Valsts SIA „Latvijas Televīzija” 2013. gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna vadlīniju apstiprināšanu” ( 2012.gada 22.oktobris, NEPLP).Latvijas Televīzijas 1. kanāls (LTV 1)
Latvijas Televīzijas 1.kanāls ir sabiedrības informētājs, izglītotājs un nacionālo vērtību uzturētājs. LTV 1 programmu veido ziņu un informatīvi dokumentālie raidījumi, sabiedriski aktuālu notikumu atspoguļojums, vērienīgu kultūras un izklaides pasākumu tiešraides, nacionālo pašvērtību apliecinoši notikumi. Nozīmīga vieta LTV 1.programmā ir kultūras un bērnu programmām. Programma tiek veidota, lai aptvertu pēc iespējas plašāku auditoriju.
LTV1 uzdevumi 2013.gadā

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 71.panta pirmās un trešās daļas noteikumiem un NEPLP lēmumu Nr. 122 ( „Par Valsts SIA „Latvijas Televīzija” 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu”, LTV1 2013.gadā prioritāri izvirza šādus uzdevumus: • Nodrošināt kvalitatīvas žurnālistikas attīstību, veidot regulāru pētnieciskās žurnālistikas piedāvājumu, kā arī paaugstināt informatīvi analītisko un diskusiju raidījumu kvalitāti.

 • Veidot jaunus kvalitatīvus un daudzveidīgus formātus, kas ietver starpžanru pieeju un kas ļautu piesaistīt plašāku auditoriju ziņu raidījumiem un kanālam kopumā.

 • Veidot laikmeta dokumentāciju dokumentālo filmu veidā par sabiedrības aktualitātēm.

 • Palielināt viedokļu daudzveidību programmā kopumā, ietverot reģionos un ārvalstīs dzīvojošo valstspiederīgo viedokļus dažādos formātos un dažādas tematikas raidījumos.

 • Pilnveidot un nodrošināt sabiedrības pārstāvju iesaistīšanās formas un satura veidošanā, novērtējumā un atgriezeniskās saites veidošanā visā programmā.

 • Būtiski palielināt bērnu auditorijai adresēto raidījumu īpatsvaru.

 • Palielināt kultūras raidījumu formātu daudzveidību un saturisko proporciju.

 • Veicināt sabiedrības integrāciju.

 • Stiprināt un saglabāt nacionālo identitāti mūsdienu globālajā telpā.LTV1 programmas prioritātes 2013.gadam

 • LTV1 programmas attīstība

2013.gadā tiek veikta padziļināta programmu satura un vizualitātes analīze, palielināta konkurence, rīkojot konkursus par tiesībām veidot raidījumus, ieviesti jauni formāti. 2013.gada programmas satura uzlabošanai tiek plānoti vismaz pieci projektu konkursi. LTV1 konsekventi īsteno redakcionālās vadības principus un LTV profesionālās kvalitātes uzraudzības sistēmu (Pielikums. Nr. 1).

Lai nodrošinātu LTV1 kā plašas auditorijas kanālu (NEPLP Lēmums Nr. 122 „Par Valsts SIA „Latvijas Televīzija” 2013.gada sabiedriskā pasūtījuma gada plāna sastādīšanas vadlīniju apstiprināšanu”), LTV1 plāno ieviest jaunus kvalitatīvus un daudzveidīgus formātus, kas ietvertu starpžanru pieeju un programmas plānojuma aspektā ļautu piesaistīt plašāku auditoriju LTV ziņu raidījumiem un kanālam kopumā. LTV1 plāno divas pastāvīgas jauno formātu slejas: otrdienu un ceturtdienu vakaros, kuras ir atvērtas radošiem, mūsdienīgiem formātiem, to savstarpējai konkurencei (Skatīt pielikumu – Jaunie projekti).

Programmā tiek iekļauti jauni bērnu un kultūras oriģinālraidījumi, sasaistē ar interneta mediju platformu un iespējām tos skatīties arī ārzemēs dzīvojošajiem valstspiederīgajiem.


 • Auditorijas stabilizācija un palielināšana

EBU (Eiropas Raidorganizāciju savienības) pētījums (The European TV market 2011,EBU report) rāda, ka sabiedrisko TV kanālu skatāmības tendence samazinās. Iemesls – arvien pieaugošā kanālu konkurence, segmentācija un izklaides formātu dominante.

Lai piesaistītu auditoriju, LTV1 programmā iekļauj jaunus starpnozaru formātus: informatīvi izklaidējošus raidījumus (infotainment), izglītojoši izklaidējošus raidījumus (edutainment), reaģējot uz komerctelevīziju piedāvājumu, operatīvi maina programmas plānojumu.

Programmas plānojuma princips: skatāmākā laika zona (prime time) : plašas auditorijas raidījumi, nišas raidījumi : konkrētai mērķauditorijai pieejamā laikā joslā. Īpaša uzmanība – prime time laika zonas stiprināšanai, paredzot veidot jaunus formātus tieši šai laika zonai (patreizējā situācija: tabula Nr.1).

LTV 1 plāno sasniegt 10 % skatīšanās daļu (Share) auditorijā 4+. ( LTV1 skatīšanās daļa 2012.gada janvāris – septembris 9,3 % - tabula Nr.2).
 • Sociāli aktīvas pozīcijas stiprināšana

LTV1 turpina stiprināt sociāli aktīvas sabiedriskās raidorganizācijas pozīciju, atbalstot sabiedrības sociālos procesus (nevalstisko un valsts organizāciju rosinātas sociālās kampaņas) un iniciējot sociālo aktivitāti un viedokļu veidošanos („Top Latvijas Likteņdārzs!”, demogrāfijas programma, Latvijas identitātes akcenti). LTV1 palielina viedokļu daudzumu programmā kopumā, ietverot ārvalstīs dzīvojošo valstspiederīgo un reģionālās informācijas viedokļus (darbdienu TV žurnāls, Ziņu raidījumi, diskusiju raidījumi ).


 • Programmas mārketings un integrācija starpmediju vidē

Sabiedriskās TV programmas vērtību izcelšana mediju kampaņās, programmas integrēšana plašā mediju vidē (www.ltv.lv, sociālajos tīklos), starpmediju projektu (cross – media) īstenošana: televīzija – internets – sociālie tīkli . Konkrētu projektu sociālo mārketinga kampaņu filozofijas izstrāde un realizācija. (Skatīt LTV1 mārketinga plānu pielikumā).
Tabula Nr.1


Tabula Nr. 2


SATURA PRIORITĀTES LTV 1 – 2013
2013.gadā LTV1 programmas tematisko proporciju nosaka Sabiedriskās televīzijas raidorganizācijas apraides atļaujas vispārējā programmas koncepcija (Nr. TA – 057/1 – 1. 21.01.2010).
Tabula Nr. 3LTV 1 informatīvi dokumentālo raidījumu satura prioritātes un raidījumu attīstība
Informatīvi dokumentālo raidījumu vispārējie uzdevumi

LTV 1 informatīvi dokumentālie raidījumi pilda Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktos sabiedriskā pasūtījuma uzdevumus: veicina patriotisku attieksmi pret Latvijas valstiskumu un tās demokrātisko valsts iekārtu, veicina cilvēktiesību un pamattiesību ievērošanu, sekmē demokrātijas un ētikas principu nostiprināšanos, atspoguļo sabiedrības viedokļu daudzveidību, izglīto iedzīvotājus un veicina viņos pilsonisku izpratni par politikas, ekonomikas, kultūras, tiesību, vides, drošības un sociālajiem jautājumiem, nodrošinot to sistēmisku aptvērumu, veido vidi brīvām, viedokļu ziņā daudzveidīgām diskusijām par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, popularizē Latvijas vēsturi, sekmē nacionālās identitātes apzināšanos Latvijas, Eiropas un globālajā telpā, kā arī reģionālās un lokālās identitātes izpausmes un attīstību Latvijā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām iespēju izteikt savu viedokli, kā arī iespēju veikt aģitāciju un sniegt informāciju pirms vēlēšanām un tautas nobalsošanas, veicina Latvijas vēstures un mūsdienu procesu izpratni , veido raidījumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veido raidījumus ar subtitriem un surdotulkojumu ( pieejamus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem), atspoguļo tiešraidē būtiskus politiskos notikumus, iekļauj programmā un raidījumu saturā Latvijas reģionālo un vietējo televīziju sagatavotos raidījumus un sižetus, pārraida dievkalpojumus, nodrošina atbildīgu un ilgtspējīgu žurnālistiku, balstītu uz informācijas izpēti un kvalitatīvu analīzi, attīsta profesionālos cilvēkresursus, veicina dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību raidījumu satura veidošanā.Informatīvi dokumentālo raidījumu satura prioritātes 2013.g.

LTV 1 informatīvi dokumentālo raidījumu pamatuzdevums ir veidot savstarpēji vienotu informatīvo telpu, kurā svarīgākās tematikas tiek papildinātas un padziļinātas raidījumu redakcionālajā sadarbībā, meklējot problēmu risinājumus un dodot platformu daudzpusīgām debatēm. Paredzēts pilnveidot redakcionālo vadību un redaktoru padomes darbu.


Satura prioritātes:

 • tautsaimniecības izaugsme, eksportspējīga ražošana;

 • uzņēmējdarbības vides attīstība;

 • zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju ieguldījums uzņēmējdarbības jomās, kurās sagaidāma ievēroja atdeve tautsaimniecībai;

 • reģionu potenciālu izmantošana, ekonomiskās aktivitātes veicināšana visos valsts reģionos, panākot to līdzsvarotu attīstību;

 • fiskālo un monetāro jautājumu skaidrojums noslēdzošajā gadā pirms Latvijas pievienošanās eirozonai;

 • Latvijas ārpolitiskās prioritātes ( t.sk. iekļaušanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā ( OECD));

 • energoefektivitāte un enerģijas ražošana, valsts zaļā potenciāla efektīva ilgtermiņa izmantošana;

 • tautas ataudze (ģimene, demogrāfiskā politika, veselīgs dzīvesveids);

 • izglītota un pilsoniski aktīva sabiedrība ( izglītības un kompetenču attīstība, pilsoniskā līdzdalība);

 • reemigrācijas šķēršļi, iespējas, risinājumi;

 • ārvalstīs dzīvojošo valstspiederīgo iespēja uzturēt latvisko identitāti un līdzdarboties ikvienam pilsonim nozīmīgu lēmumu pieņemšanā;

 • sabiedrības saliedētība;

 • Latvijas vēstures faktu, notikumu, procesu mūsdienīgs skaidrojums.

Satura prioritātēs 2013.g.iezīmējas svarīgi sabiedriski politiski notikumi, ko atspoguļos LTV 1.


1. Pašvaldību vēlēšanas

2013.gada 1.jūnijā notiks republikas pilsētu domes un novada domes vēlēšanas, un tās būs pirmās vēlēšanas pēc četriem jaunizveidotajos novados nostrādātiem gadiem. Līdz ar to analizējamo tēmu loks būs plašs un daudzveidīgs.

Priekšvēlēšanu raidījumu uzdevums – sagatavot vēlētāju, dodot viņam iespēju salīdzināt, izvērtēt, spriest un domāt līdzi un atbildīgi izvēlēties, kam atdot savu balsi vietējās varas vēlēšanās.

LTV 1 paredz gatavot raidījumu kopumu, kas vērtēs un analizēs deputātu kandidātu programmas, akcentēs pašvaldību pienākumus, izvērtēs iepriekšējo sasaukumu darbību un dos iespēju skatītājam - potenciālajam vēlētājam testēt savu izvēli. Plānojam organizēt priekšvēlēšanu debates Latvijas reģionos, aicinot tiešraidē būt klāt arī vēlētājus un uzdot savus jautājumus. Vēlēšanu tematika iekļausies arī ikdienas raidījumos (analītiskie un diskusiju raidījumi, informatīvā rīta programma, žurnālistu preses klubs).

Paralēli raidījumiem tiks izveidota sociālā kampaņa – izvēlies nākotni atbildīgi, ej un piedalies.

Tabula Nr.6: LTV1 programma „Tautas nobalsošana” – līdere starp TV programmām savā laika zonā.


2. Latvijas Tautas frontei - 25

2013.gada oktobrī būs Latvijas Tautas frontes 25.gadskārta. LTV 1 ir izvirzījusi divus uzdevumus: dokumentēt unikālās tautas kustības dalībniekus un aculieciniekus (projekts plānots kopā ar Tautas frontes muzeju) un izveidot sešu dokumentālo videofilmu ciklu. Ir izaugusi jauna neatkarības laika paaudze, kam Tautas frontes laiks ir tāla vēsture. Tādēļ viens no videofilmu pamatuzdevumiem ir rādīt jauniešiem, kā Latvija atguva savu valstisko neatkarību.

Videofilmu cikls iepazīstinās ar ceļu līdz Latvijas Tautas frontes nodibināšanai 1988.gada 8.oktobrī, atgādinot gan LTV raidījuma „Labvakar”, gan Radošo savienību jūnija plēnuma lomu, analizēs LTF darbību, tās nozīmīgumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī aiziešanu no politiskā skatuves.

Videofilmas paredzēts sagatavot ar tulkojumu angļu un krievu valodās.

Sešu videofilmu cikla ražošanai ir nepieciešams papildfinansējums. LTV plāno to iegūt no mērķdotācijas LTF 25.gadskārtai. Ja tas neizdosies, LTV 1 paredz izveidot vienu, tematiski visaptverošu izglītojošu videofilmu.
3. Eiro ieviešana Latvijā

Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā ir noteikts 2014.gada 1.janvāris.

LTV 1 plāno sniegt plašu un objektīvu informāciju par fiskāliem un monetāriem jautājumiem, kas interesē iedzīvotājus. Ir daudz šaubu, neziņas, skaļa atbalsta un kategoriska nolieguma par Latvijas pievienošanos eirozonai. Pēc pētījumu aģentūras TNS veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas ( 2012.g.oktobrī) trešā daļa - 35 % iedzīvotāju atbalsta eiro ieviešanu Latvijā , 37 % ir kategoriski pret to. LTV 1 raidījumi dos padziļinātu un vispusīgu skaidrojumu par eiro ieviešanas procesu, mazinot nepamatotas bažas, izceļot gan potenciālos ieguvumus, gan iespējamos riskus. Iespējamā negatīvā ietekme uz ekonomiku, inflācijas palielināšanās, dzīves līmeņa pasliktināšanās un nabadzības pieaugums, nacionālās valūtas zaudējuma emocionālie aspekti, budžeta deficīts, cenu stabilitāte, iespējamais investīciju pieaugums, iedzīvotāju ērtības, ceļojot pa Eiropu ar vienotu Eiropas valūtu, u.c. – šos jautājumus risinās LTV 1 diskusiju, analītiskie un informatīvie raidījumi.
Informatīvi dokumentālo raidījumu projekti, kuru realizācijai 2013.g. pietrūkst finansējuma

Finansējuma trūkuma dēļ 2013.g. sabiedriskajā pasūtījumā LTV 1 nav iekļāvis vairākus būtiskus gan sagatavotus, gan plānotus projektus, kuru realizācija ļautu pilnvērtīgāk izpildīt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktos uzdevumus.


1. „Melu laboratorija” – dokumentālu videofilmu cikls, kas popularizē Latvijas vēsturi; ar dokumentāliem un mākslinieciskiem līdzekļiem veicina Latvijas vēstures un mūsdienu procesu izpratni; papildina pētnieciskās žurnālistikas formātus.

Videofilmu cikla mērķis ir izglītot sabiedrību Latvijas vēstures jautājumos, īpaši – mazāk zināmos un pat falsificētos vēstures faktos.

Videofilmas pēta un analizē konkrētu vēstures notikumu vai procesu atspoguļojuma oficiālo versiju un tai pretī nostāda patieso versiju - atbilstību īstenībai, skaidrojot atsevišķu vēstures notikumu falsifikācijas iemeslus un mehānismus.

Cikls balstās uz dokumentālo materiālu (kinohronikas, aculiecinieki u.c.) analīzi, norāda uz pierādāmām pretrunām vēstures avotos, restaurē dažādu mītu veidošanās apstākļus, izceļ vēstures patiesos faktus.

Videofilmu cikls aptver 20.gs. 20. – 90.gadus. Raidījums realizē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma XIII nodaļas 71.panta 13. un 22. punktu.

(Projekta aprakstu skat. pielikumā).


2. „Aculiecinieks” - ar pētnieciskās žurnālistikas paņēmieniem veidots informatīvi dokumentāls iknedēlas raidījums, kas padziļināti informē par aktuālām tēmām un notikumiem, akcentējot vizuālo klātbūtnes efektu, detalizēti izklāstot situāciju un radot skatītājā „aculiecinieka” izjūtu. Raidījums tematiski atspoguļo dažādas sabiedrībai nozīmīgas jomas: ekonomiku, vidi, drošību, tiesības, sociālos jautājumus, kultūru, izglītību, zinātni, inovācijas, ārpolitiku. Pamatā raidījumu veido Ziņu dienesta žurnālisti, projektā iesaistās arī citi LTV žurnālisti un redaktori, ārštata autori.

Raidījumu cikls realizē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma XIII nodaļas 71.panta 3., 5., 10., 17. un 22. punktu.

(Projekta paredzamās izmaksas skat. pielikumā).
3. Ārpolitikas raidījums – iknedēļas raidījums, kas veltīts ārpolitikas aktualitātēm, Latvijas vietai Eiropas Savienībā un pasaulē.

LTV Ziņu dienests ir sagatavojis savu piedāvājumu šāda cikla realizācijai. Iespējams, ka tā veidošanai LTV 2013.g. izsludinās konkursu. Raidījums realizē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma XIII nodaļas 71.panta 4., 5., 10., 17. un 22. punktu. (Projekta aprakstu skat. pielikumā).


4.Uzticamais tests ( zinātnes raidījuma darba nosaukums) – informatīvi izglītojošs raidījums ar mēŗķi popularizēt zinātni.

Izraudzītais formāts tika prezentēts EBU radošo formātu seminārā 2012.g. Berlīnē (Beļģijas TV raidījums).

Formāts un norise: tiešraidē no studijas, kur raidījuma vadītāji ar reportāžu, diskusiju un studijā esošo skatītāju testēšanas metodēm mēģina atbildēt uz jautājumiem par cilvēka ķermeni un veselību.

Mēs saņemam ļoti daudz informācijas par veselību un mūsu ķermeni no dažādiem medijiem un citiem informācijas avotiem, un bieži šī informācija ir ļoti pretrunīga. Kā var zināt, kas ir pareizi un kas – nepareizi? Vai visi pieņēmumi tik tiešām ir pārbaudīti un ir patiesi? Kā uzzināt, kam būtiski jāpievērš uzmanība un kam nē? Šajā informācijas pārpilnībā mēs varam palaist garām patiesi svarīgo vai tieši otrādi – pārlieku uztraukties par mazsvarīgām lietām.

Raidījums meklē pareizās atbildes uz jautājumiem visvienkāršākajā veidā - veicot pārbaudes un dažādus testus ( tie notiek gan studijā skatītāju acupriekšā, gan zinātniskajās laboratorijās un pētniecības institūtos).

Raidījuma mērķis ir izklaides formā informēt skatītājus par veselības jautājumiem, izskaidrojot, ka ne viss, kas ir redzams un pieejams, mums tiešām ir nepieciešams.

Raidījuma veidotāji sadarbojas ar zinātniekiem no universitātēm, zinātņu institūtiem, pētījumu centriem u.tml. un pārsvarā izmanto jau esošu pētījumu rezultātus.

Raidījumu cikls realizē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma XIII nodaļas 71.panta 5., 15., 16. un 17. punktu.

(Projekta paredzamās izmaksas skat. pielikumā).
5. Nedēļas intervija – publicistiska intervija, kas skaidro, analizē, ļauj izprast sabiedrībai nozīmīgas norises visdažādākajās dzīves jomās Latvijā un pasaulē un rāda personības nozīmīgumu šo procesu virzībā. Raidījums realizē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma XIII nodaļas 71.panta 3., 4., 5., 10., punktu. (Projekta aprakstu skat. pielikumā).

  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət