Ana səhifə

Typ pola Opis


Yüklə 48.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü48.5 Kb.

Access
Typ pola

Opis


Rozmiar

Tekst


informacje na których nie dokonuje się obliczeń

do 255 znaków

Memo

dłuższe teksty o charakterze notatek lub opisów

do 64 000 znaków

Liczba

opis w poniższej tablicy*
Data/Godzina

możliwy wybór formatu

8 bajtów

Waluta

15 cyfr w części całkowitej i do 4 cyfr po przecinku

8 bajtów

Autonumer

niepowtarzalne liczby całkowite. Wykorzystywany zwykle jako klucz do tabeli

4 bajty

Tak/Nie

Przechowywanie wartości logicznych typu (tak/nie, prawda/fałsz, włączone/wyłączone). W polu może występować tylko jedna z pary wartości.

1 bit

Obiekt

Obiekty tworzone przez inne programy (np. Word, Excel, rysunki, pliki dźwiękowe)

do 1 GB

Kreator odnośników

Służy do dołączania wartości z innych tabel

4 bajtyLiczby*
Określenie


zakres liczby

miejsca dziesiętny

zajmowanie pamięci

Bajt


0 do 255
1 bajt

Liczba całkowita

-32 768 do 32 768
2 bajty

Liczba całkowita długa

-2 147 483 648

do 2 147 483 648


4 bajty

Pojedyncza precyzja

-3,402823 E38

do 3,402823 E387

4 bajty

Podwójna precyzja

 1,79769313486232 E38 do  1,79769313486232 E38

15

8 bajtów

Id replikacji

identyfikator unikatowy

N/A

16 bajtów

Okno właściwości

 1. Rozmiar pola

 2. Format – układ wyświetlania dla pola

 3. Maska wprowadzania – wzorzec dla wszystkich danych wprowadzanych do tego pola.

 4. Tytuł – etykieta pola na formularzu, jeśli nie podana domyślnie zostanie przyjęta nazwa pola.

 5. Wartość domyślna – wartość wpisywana automatycznie do tego pola dla nowych rekordów. Np. jeśli większość uczniów mieszka na stałe w Olsztynie, w polu Miasto zamieszkania możemy wpisać tutaj „Olsztyn”.

 6. Reguła poprawności - wyrażenie ograniczające zakres wartości, które mogą być wprowadzone do pola.

 7. Komunikat o błędzie – tekst komunikatu pojawiającego się po wprowadzeniu wartości niezgodnej z reguła poprawności.

 8. Wymagane – zaznaczamy, czy wprowadzenie danych w tym polu jest wymagane.

 9. Zerowa długość dozwolona - zaznaczamy, czy dopuszczamy ciągi o zerowej długości w tym polu.

 10. Indeksowanie – indeks przyspiesza wyszukiwanie i sortowanie pól.

 11. Kompresja Unicodu – decydujemy, czy zezwolić na kompresję kodu unicode w tym polu.Maski


Maska wprowadzania jest używana w polach do formatowania danych i sterowania tym, jakie wartości mogą być wprowadzane. Maska wprowadzania składa się ze znaków literałowych oraz znaków specjalnych (takich jak spacje, kropki, kreski i nawiasy) określających rodzaj wartości, które mogą zostać wprowadzone w pustym miejscu.

Maski wprowadzania są używane głównie w polach tekstowych i w polach typu Data/Godzina, ale mogą być używane również w polach typu Liczba i Waluta.


Definiowanie masek wprowadzania


Definicja maski wprowadzania może zawierać maksymalnie trzy sekcje rozdzielone średnikami; na przykład (999) 000-0000!;0;" ".

Sekcja

Znaczenie

Pierwsza

Sama maska wprowadzania.

Druga

Określa, czy mają być przechowywane znaki literałowe.

0 = przechowuj znaki wraz z wprowadzonymi wartościami

1 lub pusta = przechowuj tylko znaki wprowadzone w puste miejsca

Trzecia

Znak wyświetlany zamiast pustego miejsca w masce wprowadzania. Można użyć dowolnego znaku; Aby wyświetlana była spacja, należy wpisać " " (znak podwójnego cudzysłowu, spacja, znak podwójnego cudzysłowu). Jeśli sekcja ta pozostanie pusta, używany jest znak kreski poziomej ( _ ).Przykłady masek wprowadzania


W następującej tabeli zostały przedstawione niektóre użyteczne definicje masek wprowadzania i przykłady wartości, które można w nich wprowadzać. Szczegóły na temat kodów używanych do tworzenia definicji masek wprowadzania można znaleźć w tabeli na końcu tego tematu.

Definicja maski wprowadzania

Przykłady wartości

Definicja maski wprowadzania

Przykłady wartości

(000) 000-0000

(206) 555-0248

>L0L 0L0

T2F 8M4

(999) 999-9999!

(206) 555-0248

00000-9999

98115-

 

(   ) 555-0248

 

98115-3007

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

>L

Maria

#999

-20

 

Pierre

 

2000

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

>L????L?000L0

GREENGR339M3

 

ISBN 0-13-964262-5

 

MAY R 452B7

>LL00000-0000

DB51392-0493Prawidłowe znaki dla masek wprowadzania


Program Microsoft Access interpretuje znaki w pierwszej części definicji właściwości Maska wprowadzania tak, jak to zostało pokazane w poniższej tabeli. Aby zdefiniować znak literałowy, należy wprowadzić dowolny znak inny niż znaki pokazane w tej tabeli, łącznie ze spacją i symbolami. Aby zdefiniować jeden z następujących znaków jako znak literałowy, należy poprzedzić ten znak znakiem \.

Znak

Opis

0

Cyfra (od 0 do 9, pozycja wymagana; znaki plus [+] i minus [-] nie są dozwolone).

9

Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; znaki plus i minus nie są dozwolone).

#

Cyfra lub spacja (pozycja opcjonalna; puste miejsca konwertowane na spacje, znaki plus i minus dozwolone).

L

Litera (od A do Z, pozycja wymagana).

?

Litera (od A do Z, pozycja opcjonalna).

A

Litera lub cyfra (pozycja wymagana).

a

Litera lub cyfra (pozycja opcjonalna).

&

Dowolny znak lub spacja (pozycja wymagana).

C

Dowolny znak lub spacja (pozycja opcjonalna).

. , : ; - /

Dziesiętny symbol zastępczy oraz separatory tysięcy, daty i godziny. (Faktycznie używany znak zależy od ustawień regionalnych określanych przez dwukrotne kliknięcie ikony "Ustawienia regionalne" w Panelu sterowania systemu Windows.)

<

Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na małe znaki.

>

Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są konwertowane na duże znaki.

!

Powoduje, że znaki w masce wprowadzania są wyświetlane od strony prawej do lewej zamiast od lewej do prawej. Znaki wpisywane w masce wprowadzania zawsze wypełniają ją od strony lewej do prawej. Znaku wykrzyknika można użyć w dowolnym miejscu w masce wprowadzania.

\

Powoduje, że wszystkie następujące po nim znaki są wyświetlane jako znaki literałowe. Używany do wyświetlania znaków przedstawionych w tej tabeli jako znaków literałowych. (na przykład, \A jest wyświetlane jako A).

Hasło


Ustawienie właściwości Maska wprowadzania na wartość Hasło powoduje utworzenie pola tekstowego dla hasła. Dowolny znak wpisany w tym polu jest przechowywany jako znak, ale wyświetlany jako gwiazdka (*).


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət