Ana səhifə

Rozhodnutí komise ze dne 14. října 1998, kterým se mění rozhodnutí Rady 97/602/es o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ehs) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm a) nařízení Komise (ES) č. 35/97


Yüklə 50.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü50.5 Kb.
ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. října 1998,

kterým se mění rozhodnutí Rady 97/602/ES o seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91 a podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 35/97

(Oznámeno pod číslem K (1998) 3064)

(98/596/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí1, a zejména na čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (ES) č. 35/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se stanoví pravidla pro vystavování osvědčení pro kožešiny a zboží, které spadají do působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3254/912, a zejména čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, se vztahuje pouze na dovoz kožešin živočichů, kteří se nenarodili a nebyli odchováni v zajetí, ze zemí, které jsou uvedeny v seznamu podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 3254/91;

vzhledem k tomu, že seznam vytvořený rozhodnutím Rady 97/602/ES3, ve znění rozhodnutí Komise 98/188/ES4, může mít pouze přechodný charakter; že je nutno jej neprodleně přizpůsobit nově vzniklé situaci, aby nebránil obchodu s kožešinami a výrobky z nich, zejména dojde-li k situaci popsané v čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3254/91;

vzhledem k tomu, že podle informací, které obdržela Komise od Republiky Chorvatsko, je v této zemi použití nášlapných pastí zakázáno;

vzhledem k tomu, že s účinkem od 1. června 1997 bylo zrušeno nařízení Rady (EHS) č.3626/825 a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi6; že byl proto výbor zřízený podle článku 19 nařízení (EHS) č. 3626/82 nahrazen výborem zřízeným podle článku 18 nařízení (ES) č. 338/97;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 5 nařízení (EHS) č. 3254/91,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 97/602/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.V Bruselu dne 14. října 1998.

Za Komisi

Ritt BJERREGAARD

členka Komise

PŘÍLOHA

Země

Druhy živočichů

Belize

Procyon lotor

Bulharsko

Canis lupus

Kanada

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Čínská lidová republika

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Republika Chorvatsko

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Česká republika

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Salvador

Procyon lotor

Grónsko

Canis lupus

Maďarsko

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Jordánsko

Canis lupus

Korejská republika

Martes zibellina

Canis lupus

Libanon

Canis lupus

Mexiko

Canis lupus

Canis latrans

Castor canadensis

Felis rufus

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus

Moldavsko

Canis lupus

Mustela erminea

Nicaragua

Procyon lotor

Norsko

Canis lupus

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Pákistán

Canis lupus

Mustela erminea

Panama

Procyon lotor

Polsko

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Rumunsko

Canis lupus

Ruská federace

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Slovenská republika

Canis lupus

Martes zibellina

Mustela erminea

Republika Slovinsko

Canis lupus

Ondatra zibethicus

Turecko

Canis lupus

Spojené státy americké

Canis latrans

Canis lupus

Castor canadensis

Felis rufus

Lutra canadensis

Lynx canadensis

Martes americana

Martes pennanti

Mustela erminea

Ondatra zibethicus

Procyon lotor

Taxidea taxus1 Úř. věst. L 308, 9. 11. 1991, s. 1.

2 Úř. věst. L 8, 11. 1. 1997, s. 2.

3 Úř. věst. L 242, 4. 9. 1997, s. 64.

4 Úř. věst. L 70, 10. 3. 1998, s. 28.

5 Úř. věst. L 384, 31. 12. 1982, s. 1.

6 Úř. věst. L 61, 3. 3. 1997, s. 1.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət