Ana səhifə

Nariadenie komisie (ES) 349/2003 z 25. februára 2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do spoločenstva


Yüklə 287.5 Kb.
səhifə1/10
tarix24.06.2016
ölçüsü287.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nariadenie komisie (ES) 349/2003
z 25. februára 2003,
ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do spoločenstva
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 1, naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) 2476/2001 2, najmä na jeho článok 19 ods. 2,
po konzultácii s Vedeckou preskúmavacou skupinou,
keďže:


  1. Komisia môže dovoz určitých druhov do spoločenstva obmedziť v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) 338/97;
  1. zoznam druhov, ktorých dovoz do spoločenstva sa pozastavuje, bol naposledy ustanovený v nariadení Komisie (ES) 2087/2001 z 24. októbra 2001, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do spoločenstva 3; tento zoznam je potrebné vzhľadom na najnovšie dostupné informácie zmeniť a doplniť; kvôli prehľadnosti by sa malo nariadenie (ES) 2087/2001 zrušiť a nahradiť týmto nariadením;
  1. sa uskutočnili konzultácie s krajinami pôvodu druhov, ktoré sú predmetom týchto obmedzení;
  1. článok 41 nariadenia Komisie (ES) 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 4, obsahuje ustanovenia, na základe ktorých členské štáty vykonávajú obmedzenia určené Komisiou;
  1. opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Pokiaľ článok 41 nariadenia (ES) 1808/2001 neustanovuje inak, sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do spoločenstva uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.Článok 2

Nariadenie (ES) 2087/2001 sa týmto zrušuje.


Odkazy na zrušené nariadenie sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych únie.


Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 25. februára 2003

za Komisiu


Margot Wallström

členka KomisiePRÍLOHA
Exempláre druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) 338/97, ktorých dovoz do spoločenstva sa pozastavuje


Druhy

Pôvod

Exempláre

Krajina pôvodu

Na základe článku 4 ods. 6 písm.:

FAUNA


CHORDATA mammalia

Carnivora
Canidae


Canis lupus


voľne žijúce

všetky

Kirgizsko, Turecko

a

Felidae

Lynx lynx

voľne žijúce

všetky

Azerbajdžan, Litva, Moldavsko, Ukrajina

a

ARTIODACTYLA
Bovidae


Ovis ammon nigrimontana

voľne žijúce

všetky

Kazachstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis


voľne žijúce

všetky

Ekvádor, Peru

a
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət