Ana səhifə

Produsert av


Yüklə 143 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü143 Kb.


:3Bestemmelser for

Godkjenning av konkurranseutstyr, merker

og produsenter i

Norges Kickboxing Forbund
Produsert

Produsert av

Antall sider

Sist revidert

Godkjent sign.

01.09.2013

TS

3

01.09.2013 (v1)

Thomas Steenberg
 1. Konkurranseutstyr

Under alle stevner/kamper i Norge som er approbert av NKBF eller er listet på forbundets terminliste skal utøverne kun bruke konkurranseutstyr fra produsenter godkjent av NKBF og som tilfredsstiller utstyrskriteriene. NKBFs godkjenning gjøres uavhengig av andre nasjonale/internasjonale godkjenninger. Godkjenningen omfatter følgende utstyr:

  1. Hansker

  2. Fotbeskyttere

  3. Leggbeskyttere

  4. Legg-/vristbeskyttere K-1

  5. Hjelmer
 1. NKBF Godkjenning

  1. NKBF har fra sesongen 2013 endret godkjenningen av konkurranseutstyr fra enkeltartikler til godkjenning av nasjonale og internasjonale produsenter/merker.

  2. NKBF har kun beholdt godkjenning av enkeltartikler, i tillegg til produsent/merke, for hansker 10 oz (ringsport/lettkontakt) og shins (K-1).

  3. NKBF godkjenner normalt et utvalgt av WAKO ”official partners”/produsenter/merker (www.wakoweb.com ), samt de internasjonale og norske produsentene som har tilfredsstilt eller tilfredsstiller forbundets bestemmelser og kriterier (vedlegg A) for konkurranseutstyr.
   En oppdatert liste (
   vedlegg B) over til enhver tid godkjente produsenter/merker finnes på NKBF web (www.kickboxing.no).
 1. Godkjenning av nye merker/produsenter

  1. Nasjonale eller internasjonale produsenter, leverandører eller importører kan selv søke om å få godkjent kamputstyrsmerker eller enkeltartikler (hansker 10 oz og shins i K-1) i NKBF.
   Videre kan NKBF invitere aktuelle produsenter, leverandører eller importører av konkurranse-utstyr til å fremme søknad om godkjenning av nye merker eller enkeltartikler nevnt over.

  2. Nye merker/produsenter:

  • godkjenningsprosess av nytt merke/ny produsent inkluderer sjekk/kontroll av det fulle kamputstyrssortimentet

  • utstyrskriteriene og kravene til kamputstyr brukt på forbundets stevner skal gjennomgås med produsenten/leverandøren/importøren

  • videre skal det klargjøres hvilke enkeltartikler/kamputstyr som GODKJENNES og som IKKE GODKJENNES solgt som ”godkjent konkurranseutstyr av NKBF” i forbundet.

  1. Godkjenning av nye produsenter/merker eller enkeltartikler (hansker 10 oz og shins i K-1) kan gjøres hele året, men ønskes primært gjort vår/sommer (april-juni) i forkant av ny sesong.
 1. Oppfølging og evaluering

Det er ingen tidsbegrensning på godkjenning av merker/produsenter, men følgende oppfølging og kontroll tilstrebes:

 • Enkeltartikler (hansker 10 oz og shins i K-1) godkjennes for en 3 års periode

 • NKBF vil gjennomføre sjekk og kontrollere bruken av konkurranseutstyr på stevner ila sesongen, samt registrere observasjoner/tilbakemeldinger fra landslag og klubber/utøvere.

 • NKBF vil gjennomføre årlig evaluering av konkurranseutstyr fra de ulike godkjente merker/produsenter som er solgt/brukt under terminfestede stevner.

 • NKBF vil periodisk (2-5 år) eller ved behov kunne foreta kontroll av hele eller deler av konkurranseutstyrssortimentet til en produsent/et merke.
 1. Fjerning/utestengning av merke/produsent

Et merke/en produsent kan fjernes/utestenges (helt/for en tid) fra NKBFs godkjente kamputstyrsmerke/produsent liste dersom:


  1. Dersom ikke lenger godkjent av WAKO (iht WAKO ”official partners”/produsenter/merker).

  2. Dersom produsent ikke overholder norsk lov, er under etterforskning for lovbrudd, er konkurs (Brønnøysund) eller at det foreligger forhold som kan skade knytning til sporten.

  3. Dersom utstyr som selges som ”godkjent konkurranseutstyr i NKBF” ikke lengre holder ønsket kvalitet.

Fjerning eller utestengning vil kunne foretas på grunnlag av klager fra utøvere/klubber eller ”en tids” observasjoner, årlig evaluering eller periodisk kontroll fra forbundet.

Klager eller årlig evaluering fra forbundet vil normalt kunne føre til en henstilling til produsent (evt via norsk importør/leverandør) om å rette på forholdet eller en advarsel.

Vedtak om fjerning/utestengning vil gjennomføres dersom henstilling/advarsel ikke etterfølges.


Det er ingen ankemulighet på fjerning/utestengning fra godkjent konkurransemerke/produsent liste såfremt det ikke foreligger skriftlig kontrakt eller bindende avtale med NKBF (sponsoravtale etc).


 1. Kriterier for konkurranseutstyr

NKBF har egne utarbeidede kriterier for godkjenning av konkurranseutstyr i forbundet (vedlegg A). Utstyrskriteriene beskriver minimumskrav til konkurranseutstyret.

Kriteriene vil brukes i møter og i dialogen med nye produsenter/leverandører/importører som vil ha nye kamputstyrsmerker godkjent i NKBF.

Videre vil de brukes ifm sjekk/kontroll av kamputstyrssortiment, samt kan brukes som grunnlag dersom en produsent/et merke (evt artikkel) skal fjernes/utestenges fra godkjent lista.
Merknad:

Produsenter av konkurranseutstyr må være klar over at selv om merket/utstyrsartikkelen er godkjent for bruk under NKBFs terminfestede konkurranser og aktiviteter kan enkeltartikler fortsatt avvises under gjennomføring av disse.Dette kan gjøres dersom dommere ikke finner utstyret tilfredsstillende ift helse og sikkerhet for utøverne, herunder åpenbart har for dårlig kvalitet, er slitt, er skadet eller kan forårsake skader, ikke har rettstørrelse eller er godt nok tilpasset utøveren med mer.


 1. Prosedyre for godkjenning av nytt merke/produsent

 • Ved invitasjon fra NKBF til utstyrsprodusent/importører/leverandører vil NKBF vedlegge bestemmelsen for utstyrsgodkjenning i invitasjonen.

 • Ved søknad fra produsent/leverandør/importør av konkurranseutstyr til NKBF vil NKBF vedlegge bestemmelsene i svarbrevet.

 • Dersom det foreligger en søknad fra en produsent, leverandør eller importør skal det sendes inn minimum 2 par/stk av hver artikkel i sortimentet som ønskes vurdert som ”godkjent konkurranseutstyr i NKBF” til:

  • Norges Kickboxing Forbund (Sognsvn. 75), Ullevål Stadion, 0840 Oslo.

 • NKBF ved dommerkomiteen gjennomfører vurdering av innsendt sortiment av konkurranseutstyr opp i mot vedlagte utstyrskriterier.

 • Etter at vurderingen er gjort gjennomføres et møte mellom NKBF og produsent/leverandør/ importør der følgende gjennomgås:

  • NKBFs bestemmelser, resultatene fra vurderingen av innsendt konkurranseutstyr, evt andre forhold av betydning, samt hvorvidt produsenten/merket er godkjent eller ikke.

 • Ny godkjent produsent/merke blir offentliggjort på NKBFs webside, samt informasjon sendes til styret, dommerkomiteen, landslagsledelsen, samt til forbundets klubber. .

 • NKBF dommere vil påse at bruk av utstyr fra godkjente produsenter/merker blir fulgt i praksis under alle NKBF approberte (terminlisten) og godkjente stevner i Norge.
 1. Prosedyre for godkjenning av ny enkeltartikkel

 • I hovedsak følges samme prosedyre som for godkjenning av produsent/merke

 • Godkjenning av enkeltartikler (hansker 10 oz og shins i K-1) ønskes primært gjennomført i forkant av sesongen.

 • NKBF har en hovedgodkjenning av enkeltartikler i året som per tiden gjennomføres under Dommerkomite møtet under sommerleiren i juni hvert år. Under hovedgodkjenningen behandles både enkeltartikler og større mengder 10 oz hansker og shins. Utstyr må være forbundskontoret NKBF i hende normalt min. 1 uke før Dommerkomite møte i juni.

 • Enkeltartikler kan også sendes inn til andre tider av året og vil bli behandlet så raskt som dette er mulig ifm neste Dommerkomite møte (legges gjerne til NC stevnene). Innlevering
  iht avtale med leder i dommerkomiteen eller til forbundskontoret NKBF min. 1 uke før.

 • Ved godkjenning av enkeltartikler (hansker 10 oz og shins i K-1) gjennomføres normalt ikke møte med produsent/importør/leverandør, men innsender vil bli kontaktet om resultatet av godkjenningen, samt godkjente hansker 10 oz og shins vil bli offentliggjort på NKBFs webside.Thomas Steenberg

Norges Kickboxing Forbund

Leder Dommerkomiteen


________________________________________________________________________________
Vedlegg: 2

Vedlegg A: Kriterier for KonkurranseutstyrVedlegg B: NKBF Godkjente produsenter/merker


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət