Ana səhifə

Tirsdag 03. 03. 2015 Godkjenning av innkalling


Yüklə 122 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü122 Kb.ÅRSMØTE

I

SILJANIDRETTSLAG
Tirsdag 03.03.2015


 1. Godkjenning av innkalling

 2. Konstituering,

  1. valg av møteleder, sekretær og to referenter

 3. Godkjenning av saksliste

 4. Årsmeldinger

  1. Idrettslaget

  2. Fotballen

  3. Ski

  4. Grenland Freestyle Klubb (GFK)

  5. Ungdomsgruppa

  6. Damegruppa

  7. Idrettsskolen

  8. Aktiv voksen

  9. Styrkerommet

  10. Trim- og merkeutvalget

 5. Regnskap

 6. Forslag fremmet av medlemmene eller styret

 7. Fastsettelse av medlemskontingent

 8. Budsjett

 9. Organisasjonsplan

 10. Valg


Sak 4: Årsmeldinger
Årsberetning Siljan Idrettslag for året 2014
Styret i Siljan IL 2012 har bestått av:

Leder (på valg) 2014-2015: Johan Smit

Nestleder (på valg) 2014-2015: Frode Berg

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Øydis Mizidy Strandgård

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Cesilie Olsen

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Vemund Gurholt

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Elisabeth Høines

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Roger Hoksrød

Styremedlem (på valg) 2014-2016: Thomas Høiseth

Styremedlem (ikke på valg) 2013-2015: Steinar Jørgensen

Styremedlem (ikke på valg) 2013-2015: Frode Abrahamsen/Ingrid Solberg

Styremedlem Styrkerommet (ikke på valg) 2013-2015: Heidi Trainer Flatebø

Styremedlem turn (ikke på valg) 2013-2015: Dana Goldbach

Leder fotballstyre (på valg) 2014-2015: Frode Berg

Leder skistyre (på valg) 2014-2015: Morten Sem

Leder ungdomsgruppa (på valg) 2014-2016: Gunn Tove Heisholt

Leder allidrett (på valg) 2014-2015: Eva Velstad Kjær

Leder freestylegruppa (på valg) 2014-2015: Dag Kjær


Revisorer: Helge Simonsen

Mona Gry Thygesen

May Kristin Hagen

Lise Rønningene


Valgkomité: Kjell Olav Høiseth

Linn Hellum

Styret har hatt 7 styremøter og har behandlet 94 saker.
Medlem:

Totalt har vi 756 medlemmer ved årsskiftet.


Organisasjon:

Organisasjonsplanen er revidert i løpet av året og det skal gjøres årlig. SIL jobber ut fra en visjon og et hovedmål. I tillegg har SIL en handlingsplan som man har jobbet og styrt etter.


Visjon: Skape samhold og glede gjennom mestring og fellesskap
Hovedmål: Få barn og unge i aktivitet


Verdigrunnlag: Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

- All aktivitet skal bygge på grunnverdier som:

- Idrettsglede gjennom mestring.

- Fellesskap gjennom utvikling sammen.

- Gode synbare holdninger.
Virksomhets idé:

Siljan IL skal være sterk og tydelig i nærmiljøet.

Siljan IL skal være den største bidragsyteren i forhold til barn og unges oppvekst vilkår i Siljan.

Siljan IL skal jobbe med forebyggende helse gjennom å ha fokus på fysisk, psykisk, kulturelle og sosiale behov.


Økonomi

SIL gikk med 705 173 kr. i overskudd i 2014.Arrangement:

Det har blitt arrangert Siljansprinten, landsrenn i langrenn, fotballens dag, gate-/terrengløp, Veggen og Siljancup i fotball.


Idrettsanlegg fotballen:

Kunstgressbanen har nå blitt brukt i to og et halvt år og den fungerer bra.


Klatrejungel og lekeplass:

I tilknytning til kunstgressbanen og Siljanhallen er det satt opp en klatrejungel og en lekeplass. Dette er tatt vel imot og blir flittig brukt.


Skileik anlegg:

Det har vært stor aktivitet ved lysløypa i høst med bygging av garasje til løypemaskin. Stadionområdet ved lysløypa er lyssatt i løpet av høsten. Lysløypa fungerer godt.


SIL i digitale medier:

På høsten 2014 ble det opprettet en ny nettside. Aktuelle brukere har fått opplæring, og sida fungerer godt. SIL er også på Facebook.


Aktivitet:

Se årsrapportene fra de forskjellige undergruppene.


Undergruppene:

Turngruppa (idrettsskole og aerobic), allidrett, damegruppa, skigruppa, fotballgruppa og ungdomsgruppa vises til egne årsberetninger.


Medlemssituasjonen:

Medlemskontingenter totalt i 2014 kr. 91 300.Avslutningskommentarer:

Totalt sett nedlegges det i SIL mange årsverk på frivillig basis. Vi håper at hvis du blir spurt om en tjeneste, dugnad eller et verv stiller opp og sier ja. Vi er på alles vegne stor takk skyldig alle dem som på en eller annen måte bidrar med tid og krefter for idrettslaget. Dere som sier ja, stiller opp og tar ett tak enten jobben er stor eller liten. Alt er like viktig. Det vi håper dere får tilbake for innsatsen, er gleden av å jobbe sammen med andre, treffe nye mennesker og vite at dette er viktig.Takk for årets innsats!

For styret i Siljan IL, Øydis Mizidy Strandgård og Johan Smit

Årsberetning for fotballgruppa, sesongen 2015
Styrets sammensetning:

Leder: Frode Berg


Styremedlem: Martin Pedersen (trakk seg i mai)

Styremedlem/Enjoy-ansv.: Kim Vegard Rekvik

Styremedlem/kioskansvarlig: Caroline Laurendz

Styremedlem/materialforvalter: Lasse Forsberg


Styremedlem/baneansvarlig: Stian Sture Pettersen

Styremedlem/baneansvarlig: Jan Sandmo


Det er i 2013 avholdt syv styremøter og behandlet 70 saker. Oppslutningen på styremøtene har stort sett vært bra, men litt få folk på et par av dem.
Aktiviteter:

Siljan fotball har i 2014 hatt med 13 lag fordelt på ti årskull i årets serier. I tillegg var det en gruppe med jenter i alderen 8-10 år som trente sammen uten å spille kamper på høsten. De aldersbestemte lagene har hatt mange fine kamper i sine serier, og flere lag har deltatt på ulike cuper. Klubben hadde en felles cup for lagene 6-12 år, Bend It Cup i regi av Odd i mai.


Sportslig utvalg arrangerte SIL Xtra, ekstra lørdagstreninger, for aldersgruppen 6-16 år for de meste ivrige spillerne. Seks treninger ble gjennomført, tre på våren og tre på høsten. Det har vært mellom 20 og 35 deltagere på treningene i løpet av året. Tidligere Siljan-spillere (Joachim Christensen, Henry Pedersen, Isak Øverbø, Viljar Røsholt Myhra, Sarah Idris og Åsa Klakegg Thorsen) var med som hjelpetrenere, noe som var svært positivt.
Dommere: 11 ungdommer (99- og 00-modeller), to jenter og ni gutter fungerte som klubbdommere denne sesongen. De er veldig positive rollemodeller for de yngre, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra andre klubber på deres innsats og dette tiltaket generelt sett.

I tillegg hadde vi tre ungdommer, Nikolai Bentsen, Joakim Bentsen og Amund Vaagland, som etter å ha vært klubbdommere i 2013 tok rekruttdommerkurs vinteren 2014 og dømte i kretsseriene gjennom sesongen.

Martin Pedersen har gått gradene som kretsdommer og har gjennom hele sesongen tatt steg i kretsens divisjonssystem.
Det ble arrangert Siljan Cup 30. august. Siljan Cupen var for alle aldre, der interesserte spillere møtte opp og deretter ble delt inn i så jevne lag som mulig. Arrangementet ble gjennomført på en god måte og oppmøtet var bra til tross for øsende regnvær.
Sesongavslutningene for lagene ble gjennomført hvert lag for seg, etter ønske på trener/lagledermøtet. Alle lag fikk 100 kroner per spiller de kunne bruke til valgfri avslutning.
Alle hjemmekampene ble spilt på den nye kunstgressbanen vår i Siljan Idrettspark. Der gikk også det aller meste av treningene, mens noen av dem ble avviklet på gressbanen på høsten.

Anlegg:

Siljan Idrettspark ble brukt jevnlig fra januar til desember både til trening, kamp og uorganiserte aktiviteter på fritiden. Vedlikeholdet av den nye banen har fungert tilfredsstillende. Vinterstid ble banen brøytet (holdt åpen til to dager i januar/februar, deretter tre dager i mars), men ikke saltet. Den var åpen hele vinteren, men noe hard i januar og februar.

Den nye gressbanen ble brukt jevnlig i høstsesong til trening.

Fagerlund har ligget brakk denne sesongen, og blitt holdt nede av en lokal bonde som har brukt gresset til for.


Nettsiden www.siljanil.no

Noen lag var flinke til å legge ut små referat og bilder fra kamper og turneringer. Mange lag manglet innlegg fra sine kamper/treninger.


Medlemsantall

Vi var omtrent 135 aktive fotballspillere pr 31/12-14. Noe uklart antall da noen har kommet til og noen sluttet underveis.


Oppsummering

2014 var et aktivt år for Siljan-fotballen med treninger, seriekamper, cuper, SIL Xtra, Siljan Cup og Siljanfotballens dag.

Det mest positive å trekke fram fra sesongen 2014 er ungdommens involvering (se over). På SIL Xtra-treningene har vi fått god hjelp og engasjement av tidligere Siljan-spillere, ungdommer som nå er i andre klubber. Dette er svært positivt og motiverende – både for store og små.

På dommersiden har også lokale ungdommer gjort en strålende jobb som gode kampledere og rollemodeller for våre unge og håpefulle. Klubben har også fått mange positive tilbakemeldinger på ungdommenes positive engasjement i barnefotballen som dommere. I tillegg hadde vi tre rekruttdommere og en kretsdommer (se over), noe som er svært positivt.

Svært positivt er det også at vi har stilt et J16-lag 11’er denne sesongen, en gjeng med positive jenter.
Avslutningsvis er det på sin plass å takke dommere, spillere, lagledere, trenere og foreldre for innsats og engasjement i sesongen 2014!
Vi ser fram til en ny sesong med mange gode opplevelser for både små og store, nye og gamle fotballspillere, samt alle som støtter spillerne og lagene våre. Den støtten er gull verdt!
NB! Årsmeldinger fra alle lag med unntak av G14 vedlagt.
Styret, Siljan fotballgruppe 10.01.15

Frode Berg, leder

Årsmelding Siljan J6, sesongen 2014


Trenere/lagledere

Denne sesongen har Merethe Eriksrød og Heidi Trainer Flatebø fungert både som trenere og lagledere.


Treningene

J6 startet opp treningene inne i Siljanhallen i mars. Jentene hadde da treninger på onsdager fra 18.00-19.00. Treningene ble flyttet ute på gressbanen i midten av april. Høsten 2014 har J6 trent på kunstgressbanen sammen med J8 på tirsdager fra 17-18. Høstsesongen startet i august.


Spillere

Antall deltakere har økt utover i sesongen. Vi startet med 5 spillere på våren og avsluttet i høst med 11 jenter. På laget har vi 2 jenter født 2009, 7 jenter født 2008 og 2 jenter født 2007. Det er kun 8 av disse som har deltatt på kamper.


Seriespill og cup

J6 deltok ikke i serien eller på fotballcup vårsesongen. Dette pga for få deltakere på laget og lav interesse hos spillerne. I høstsesongen har J6 deltatt i serien for J6-lag. Laget har hatt fire kampkvelder, en på Siljan Idrettspark og tre på bortebane (3 torsdagskvelder/1 fredagskveld). På kampkveldene har jentene spilt 3 kamper, hvor hver kamp varte i 2 x 12,5 min. Tre av jentene har deltatt på Bendit Fotballcup sammen med et av lagene til G6.


Foreldremøter

Vi har hatt to foreldremøter denne sesongen. Et foreldremøte på våren ved oppstart i mars, og et i september 2014 ved avslutningen av sesongen. Saker som ble tatt opp på disse foreldremøtene var: treningstider/ dag, trener/lagleder jobben, seriespill, deltakelse på cup, evaluering av kampkveldene, samt foreldredeltakelse på treningene.

Dette er blitt bestemt for neste sesong:


 • Heidi og Merethe fortsetter som trenere.

 • J6 trenger en lagleder. Ingen har meldt seg. Lagleder bestemmes på foreldremøte til våren.

 • Sesongen starter i midten av mars inne i Siljanhallen.

 • Trenere legger inn en søknad om treningstid inne i hallen på tirsdager fra 17-18.

 • Infoskriv om oppstart av J6/7 trening sendes ut i midten av februar.

 • Det er et ønske om at J6 og G6 trener samme dag.


Oppsummering av sesongen

Foreldre og trenere er fornøyde med jentenes innsats denne sesongen. Det har vært spennende å følge utviklingen til jentene både i forhold til fotballferdigheter og fotballinteresse. De fleste jentene ville ikke ha ballen i beina/sparke fotball da vi startet opp i våres. Dette er ikke et tema lenger Jentene har vært ivrige både på treninger og på kamper. Fotballferdighetene til den enkelte har økt og det er tydelig at de også har det gøy!


Siljan, 16.10.2014

Heidi Trainer Flatebø og Merethe Eriksrød

Årsmelding Siljan G6, sesongen 2014

2008-modellene har gjennomført sin første sesong i 2014. Vi startet opp med treninger inne i hallen i mars, flyttet ut på kunstgresset etter påske. Vi har vært på det meste 21 spillere i år inkludert fire 2009-modeller. En spiller har sluttet og en er usikker foran neste sesong. Fire spillere har hospitert fast med G7-laget, samt tre spillere til nå i høst. Flere av spillerne våre har i tillegg vært med på SIL Xtra-treningene. Vi har trent hver torsdag fra 17.00-1800.

Vårsesongen: Vi delte inn to lag i seriespillet. Vi var med på Bendit Cup på Odd i vårsesongen hvor vi også hadde med ei jente fra J6-laget.

Høstsesongen: Vi byttet noen spiller på lagene foran høstsesongen. Vi var med på Bendit Cup på Tollnes hvor vi meldte på tre lag. Hadde med tre jenter på denne cupen, noe som fungerte veldig bra.

20. juli var guttene maskoter på Skagerak Arena når Odd spilte mot Haugesund, dette var utrolig stas for alle spillerne. Foreldre og spillere overvar kampen.

Dugnad i år for laget har vært klatreparken, fantastisk bra oppmøte av foreldrene og dugnaden har gått som en lek.

Avslutning: Vi valgte å ha avslutningen i Siljan Skisenter hvor vi fikk låne gamma, spillerne koste seg med pølser, popcorn og mye annet godt. Fikk også utlevert premier og diplomer for god innsats i sesongen 2014.

Trenere denne sesongen har vært Lasse Svensli Hansen og Helle Torblå. Lagledere har vært Tina Berg og Linn Svensli Hansen.

Siljan, november 2014

For Siljan G6, Lasse Svensli Hansen

Årsmelding Siljan G8, sesongen 2014

2007-modellene gjennomførte sin andre fotballsesong i 2014. Vi har vært 16 spillere hele sesongen, men 2 av spillerne har meldt ifra at de mest sannsynlig vil slutte etter denne sesongen. Vi startet opp treningene første uka i mars, og holdt på ut november måned. Vi har trent en gang i uka, 1 time hver gang på våren og økte til 1,5 time i høst.

Flere av spillerne har også deltatt på SIL Xtra denne sesongen, noe som er svært positivt.
Vårsesongen:

Vi delte laget inn i to lag i seriespillet, og beholdt de samme lagene under Bendit Cup på Odd.


Høstsesongen:

Vi byttet på lagene foran høstsesongen, sånn at spillerne får spilt med forskjellige lagkamerater i forhold til både det sportslige og den sosiale biten. De samme to lagene var med på Bendit Cup i september.

Deltok også med ett lag på en «frivillig» 2 dagers cup i september (Gøy Cup), der vi hadde med 2 spillere fra G6. Cupen var en kjempesuksess med 6 jevnspilte kamper mot lag vi tapte tosifret mot på vårsesongen.
Utviklingen hos spillerne har vært god denne sesongen, og spesielt i forhold til samspill på laget har det vært en positiv utvikling. Spillerne forstår fotballspillet langt bedre nå enn de gjorde for et år siden. Men vi har også fortsatt mange «umodne» spillere som fortsatt trenger en del tid på å knekke koden.
Trenere denne sesongen har vært Charlotte Rønningene og Jøran Mobæk. Marina Holt har vært lagleder. Magne Moen tar over for Charlotte Rønningene og Anne Karine Tiochta overtar som lagleder. Jøran Fortsetter som tidligere.
Siljan, November 2014

For Siljan G7, Jøran Mobæk

Årsmelding Siljan G9, sesongen 2014

2005-modellene gjennomførte sin fjerde fotballsesong i 2014. Ved avsluttet sesong var vi 13 spillere etter at en ga seg midtveis i sesongen. Vi startet opp treningene innendørs i januar, og holdt på ut november måned. Vi har trent en gang i uka, 1,5 time hver gang. Flere av spillerne har også deltatt på SIL Xtra denne sesongen, noe som er svært positivt.


Vårsesongen:

Vi åpnet kampsesongen med innendørscup i Skjærgårdshallen i april.

Vi delte laget inn i to lag i seriespillet, og beholdt de samme lagene under Bend It Cup på Odd i mai.
Høstsesongen:

Vi byttet på lagene foran høstsesongen, sånn at spillerne fikk spilt med forskjellige lagkamerater i forhold til både det sportslige og den sosiale biten. De samme to lagene var med på Sparebank 1 Telemark Cup medio august, samt at vi avsluttet sesongen med to lag på Bend It Cup på Tollnes.


Noen spillere spilte dobbelt innimellom ved behov etter forfall på motsatt lag.

Utviklingen hos spillerne har vært god denne sesongen, og spesielt i forhold til samspill på laget har det vært en positiv utvikling. Spillerne forstår selve fotballspillet langt bedre nå enn de gjorde for et år siden, og har vist mange spillemessig gode kamper.


Trenere denne sesongen har vært Stian Sture Pettersen og Frode Berg. Lena Sandmo har vært lagleder. Trioen fortsetter med laget også sesongen 2015.
Siljan, november 2014

For Siljan G9, Frode Berg

Årsmelding for G10 årgang 2004, sesongen 2014
Denne sesongen har vi trent hver mandag. Vi har også stort sett trent sammen med G11. Dette har vært en meget bra løsning. Vi begynte med syv spillere og avsluttet sesongen med åtte stykker. Det har stort sett vært en stabil gjeng.

På noen treninger har vi hatt med to-tre gutter fra G9. De har også vært med på noen kamper/cuper. Det har fungert bra.

I tillegg til dette hadde vi en treningskamp med G10 fra Kvelde. Da spilte vi 7èr. Det ble seier til Siljan G10. Denne kampen fikk vi hjelp fra to gutter fra G9.

Laget har vært med på tre cuper i år:

Vårsesong:

Mai: Odd, tre kamper der vi vant alle.

Høstsesong:

September: Bendit cup Tollnes, tre kamper der vi vant alle.

November: Vennskapscup på Odd, 3 kamper der vi tapte to og vant en.
Tur til Luksefjell.

Vi hadde også en vellykket hyttetur/fisketur til Luksefjell 19.-20. september. Det ble en kjempefin tur der alle spillerne ble med på turen. Vi koste oss med taco på fredagskvelden og med fisketur og pølsegrilling på lørdag, før vi dro hjemover igjen.


Avslutning.

G10 avsluttet sesongen ved å dra på Peppes pizza 1. november. Der fikk alle overrakt pokal og noen god ord.


Trenere: Roger Johnsen og John Tore Ulsnes.

Lagleder: John Tore Ulsnes


Siljan, november 2014

For G10, John Tore Ulsnes

Årsmelding Siljan G11, sesongen 2014

Gutter 11 gjennomførte sin femte fotballsesong i 2014. Det har gjennom sesongen vært 8 spillere på laget. Vi startet opp treningene i mars, og holdt på ut november måned. Vi har trent en gang i uka, 1,5 time hver gang.

Noen av spillerne har også deltatt på SIL Xtra denne sesongen, noe som er svært positivt.
Vårsesongen:

Laget har spilt seriekamper mot lag i Skien. Vi var også på Bendit cup på Odd.

Nesten hele laget var også på fotballskole hos Svarstad IL. Det var overnatting to netter og guttene syntes det var veldig gøy.
Høstsesongen:

Det var igjen seriekamper mot lag i Skien, og vi husker spesielt Bendit cup på Tollnes med spennende kamper.


Siden laget bare har bestått av 8 spillere har vi fått hjelp fra andre Siljan-lag. Årets gutter 10 har bidratt godt. Jenter 12 har bidratt med spillere og noen tolvårige gutter har vært med.

Til tross for at vi bare har hatt en trening i uken har spillerne hatt fin utvikling. Dette kommer mye av at fotballinteressen har økt betraktelig blant guttene, og at de spiller mer fotball utenom treningene, spesielt i friminuttene på skolen.


Trener denne sesongen har vært Helge Simonsen. Ole Johan Thormodsrød har vært lagleder og bidratt på treningene.
Siljan, desember 2014

Helge Simonsen


Årsmelding Siljan J12, sesongen 2014

Årsmelding 2014 for J11, J12 og J13, årgang 2001, 2002 og 2003

Sesongen ble startet opp med trening inne hver onsdag. Inge Eriksrød ledet denne.
Vi deltok på Fossum Sparebank 1. cup 2. februar. Her ble det 3 seiere av 3 mulige. Topp innsats.

Sparebank 1 Telemark arrangerte en trening med to Odd spillere for aldersbestemte lag i Telemark. Her kunne man søke og begrunne hvorfor akkurat vårt lag fortjente dette. Siljan J12 ble plukket ut av totalt 20 lag. Odd treningen ble på Skagerak arena 25 mars. Vi fikk skifte i Odd garderoben og en omvisning på stadion. Isbadet ble også prøvd. Jentene ble trent av Fredrik Nordkvelde og Sondre Rossbach. Sparebank 1 Telemark spanderte pizza på oss etter trening. Fikk billetter til neste Odd-kamp, Odd-effekter og Sparebank 1-effekter. En opplevelse som blir husket!


Treningskamp mot Fossum på Fossum 10 april.

Har hatt en dugnad på våren med å rake grassbanen og rydding m/ryddesag i begynnelsen av aug.

Alle på laget selger 2 Enjoy kort hver.

J12 stilte med 3 stk på fellesdugnad.

10 mai Deltok vi i Bendit cup på Odd. Vant to kamper og tapte en.

Koselig avslutning på Gorningen 12 juni etter en strålende vårsesong med 7 seire og en uavgjort. En flott og sammensveiset gjeng! Øystein Bakken som kjørte båt så jentene fikk henge etter i ring og vannski.

Vi var balljenter på Odd - Haugesund 20 juli.

Høstsesongen ble det 5 seire, 1 uavgjort og tre tap. Til neste sesong bør vi ha en treningskamp før høstsesongen.

Det er avholdt to foreldremøter. Et i vårsesongen og et i høst. Godt oppmøte. Flott foreldregjeng.

Fotballavslutningen var 23. oktober på Skytterhuset. Her ble det pizza og brus. Premieutdeling til alle og refleks siden vi er en trafikksikkerhetsklubb. Inge Eriksrød hadde laget en flott film fra sesongen som ble vist. Godt oppmøte.

J12 har lagt ut bilder og info om laget med jevne mellomrom på Siljan IL sin hjemmeside.
Trenere J10,11 og 12: Kjell Olav Høiseth, Tone Kristoffersen

Lagleder: Dag Jøran Myrvang

Årsmelding Siljan G13, sesongen 2014

Lagets syvende sesong er over. Den har inneholdt mange flotte både opplevelser både på og utenfor banen.

Laget har bestått av ni gutter: Anders Holmberg Johnsen, Arne Fredrik Stensrød, August Hem, Henrik Haugholt Breian, Jon Martin Sandmo, Martin Hagen, Petter Hagen, Sander Kolstad Hanssen og Sondre Auran Smit.
Laget har hatt det gøy. De har vært med på to cuper: Herkules cup og Norway cup som bidro veldig mye til at barna fikk styrket det sosiale samholdet.

Guttene viser fortsatt fremgang og har blitt mye flinkere til å gjøre hverandre gode i løpet av sesongen, og det er veldig gøy å se.

Mye har skjedd i løpet av året 2014. Og vi er heldige som for det meste har en lærevillig gjeng. Alle har hatt en god individuell utvikling i løpet av året noe som igjen har påvirket lagspillet. Det er moro å se at de spiller mer som et lag.

Mottoet er fremdeles: "At det viktigste er å ha det gøy",

Og det tror jeg virkelig de har hatt.

Resultatmessig er det noe opp og ned, men for det meste opp.

Det har blitt 26 seiere, en uavgjort og fire tap i årets sesong med en målforskjell på 244 – 44.

I løpet av de syv sesongene så er vi nå kommet opp i 2 230 mål.

Takker herved alle foreldrene for godt samarbeid.

Og ikke minst en stor takk til hovedtrener Per Arne Hanssen som har ledet og veiledet laget på en veldig god måte.

Fotballhilsen Johan Smit

Årsmelding Siljan J16, sesongen 2014

Vi startet opp med 13 jenter i sesongoppkjøringen noe som var i minste laget da vi skulle spille 11èr. Det ble avholdt to treninger pr.uke. Vårsesongen gikk litt opp og ned, men jentene sto på og gjorde så godt de kunne. Da høstsesongen startet var vi bare 12 jenter, noe som viste seg skulle bli en utfordring. Det ble flere kamper hvor noen av jentene spilte småskadet. og noen kamper stilte vi kun med 11 spillere. Da blir det vanskelig å få gode resultater, men jentene sto på hele tiden.
Vi deltok på to cuper i 2014: DnB Cup på Tollnes i april der vi spilte oss frem til finalen, men tapte knepent. Vi deltok også på Sandar Cup i Sandefjord i august hvor vi vant B-finalen. I begge cupene stilte vi 7èr lag pga. at vi var så få spillere.

Sesongen ble avsluttet med overnatting i hallen hvor jentene laget mat og koste seg sammen.


Trener: Anita Hole

Lagleder: Lise Rønningene


Årsmelding for skigruppa 2014

Styret i skigruppa for 2014 har bestått av leder Morten Sem, styremedlemmer Ole Arne Kiste, Nils Petter Holt, Tobias Ruud, Svein Kjær og Inge Eriksrød. Vi har avholdt 6 styremøter.


2014 har vært et aktivt år for skigruppa. Vi har hatt stor treningsaktivitet av store og små. Susanne Sem, Gunnar Olsen, Vemund Gurholt og Morten Sem har vært trenere på høsten og gjennom vinteren. Vi har hatt ca 20 gutter og jenter på treningene. Vemund har holdt trening i hallen for løpere over 12 år.
Vi har hatt ca 12 løpere som har deltatt i Maxbo cupen. Tarjei Olsen og Sander Hanssen har deltatt i ungdommens Holmekollen renn. Knut Eirik og Tarjei Olsen, Sander Hanssen og Håkon Nelson har gått flere Telemark/Vestfold cup renn i vinter.

Det blei delt ut 8 innsatspokaler i år.


Vinteren har vært spesiell i år. Det var mildt i nesten hele januar, men mot slutten av måneden kom det snø, 8 – 10 kuldegrader og mye snø i fjorten dager. Vi kjørte løyper med vår løypemaskin i den løse snøen og det blei selvsagt løse løyper. Fra midten av februar kom det mildvær, men vi hadde løyper til slutten av mars. Det var stor aktivitet i lysløypa.
Siljansprinten blei avholdt fire ganger. 3 kvelder på Midtbygda og en lørdag på skistadion i lysløypa. Det blei holdt premieutdeling etter siste rennet i lysløypa, det var fint vær og mye folk. 115 deltakere gikk Siljansprinten i 2014.
8.mars arrangerte vi Siljan rennet. Landsrenn i fri teknikk. Det var svært lite snø igjen i nedre Telemark, men vi hadde snø og løypene var fine søndag morgen. Strålende solskinn og mange varmegrader utover dagen gjorde løypene løse og bløte. Men alle var fornøyd og vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra klubbene som deltok. Det var i alt 130 løpere.
2014 har vært et bra år for skigruppa med mange aktive og et styre og mange foreldre som er svært flinke til å stille opp til dugnad når det trengs. Vi har i høst bygd ny varmestue og garasje til løypemaskin på ski stadion.

Morten Sem


GFK ÅRSMELDING 2014

Følgene ble gjort av GFK i 2014

- Fem styremøter.

- Jibbecamp i Vierli

- Veggen i Siljan Skisenter 2014

- Barmarks trening i flerbrukshallen

- Fem trenere fikk kurs i trampet

- Grenlandfreestyle Klubb ble medlem av Siljan Idrettslag.

- Styret er fornyet

Mvh Even Paulsen


GrenlandFreesyle Klubb

Årsmelding for ungdomsgruppa 2014

Ungdomsgruppa arrangerte ca. 20 diskotek kvelder for 5.-8. klasse i 2014. To av disse kveldene var ”tema-disko”, halloweendisko og nissedisko, noe som er veldig populært! De to sistnevnte er tradisjon og veldig morsomme å arrangere. Dessuten hadde vi en flott sommeravslutning med is-bar som slo veldig godt an blant ungene.

I løpet av året har lokalet vårt blitt pusset opp, og vi har nytt kjøkken. Dette gjør lokalet enda enklere å bruke.

Vi har ikke hatt diskotek for 8.-10.klasse dette året heller.

I år som tidligere har det vært populært å leie disco’n til barnebursdager, og dette er vi glade for.

Vi har hatt hjelp til vakthold av foreldre denne sesongen, ellers har leder og nestleder vært vakt.

Gunn Tove Heisholt

ÅRSMØTE I SILJAN I.L. DAMEGRUPPE 14.01.2015

DAGSORDEN: Ved Gro Dahler


Gro ønsket velkommen og vi åpnet med en sang.


 1. ÅRSMELDING: Inger Berit Tallakstad. Godkjent

 1. REGNSKAP: Helene Mjøen Godkjent

 1. VALG: Valgkomiteen la fram forslag til nytt styre.

Valget ble som forslag. Se eget vedlegg

 1. EVENTUELT:

* Utlodning i år. Vi ble enige om å ha bare en basar på butikken på høsten i forbindelse med mannekengoppvisningen.

Det vil bli i september / oktober.

* Arbeidsoppgaver i hallen eventuelle innkjøp av utstyr i kjøkken og møterom.

Forslag:

Komiteen fortsetter May Brit, Bodil og Maia. Disse fortsetter.

May Brit Forsberg har nøkkelen for damegruppa.

* Årsprogram: Møter, sommer og juleavslutning, mannekengoppvisning i september / oktober og 1 basar i september/ oktober.

* Butikken Gyllenlakk i Skien var veldig fornøyd med å være i Siljan, så vi håper på å få dem i år også.

Dersom noen hadde noe å foreslå av program for møtene, ønsket styret forslag på møtet i februar.


Vi ønsker gjerne noen nye medlemmer!!!!!Møtene holdes i møterom i idrettshallen andre onsdag i måneden.

Arbeidsfordeling i styret.

Ansvar: Nestleder eller en annen i styret leder møter når leder ikke er tilstede.

2 medlemmer har ansvar for møtene mat, kaffe og gevinster.

Kasserer har ansvar for innkjøp av eventuelle gevinster til basarene/ gaver / blomster til fødselsdager (runde tall).

Sekretær holder orden på hvem som skal ha møtene og skriver referat og årsmeldingen.
Leder møter på styremøter i SIL om ønskelig. Leder får referat fra styremøtene og leser dem opp på møtene.

Gro er borte fra 23.januar til 28. februar Hvis det da er noe som damegruppa skal ha beskjed om, kontakt Inger Berit Tallakstad eller Helene Mjøen.
 • Møtedatoer: 14. januar årsmøte, 11.februar, 11. mars,8. april,13. mai og 10. juni sommeravslutning.

 • 9. september, 14. oktober,11. november og 9. desember julemøte.Foreldre og barn trim

Vi er 12 barn fra 2012/2013 som synger, danser, blir kjent med nye bevegelser og utstyret i hallen. Så har vi hinderløype med klatring, hopping, balanse, vi ruller og springer rund i hallen. Det gjør vi sammen med mamma, pappa og besteforeldre og har det riktig gøy!


Idrettsskole

Vi er 19 barn fra 2009-20011 som synger, danser blir kjent med nye bevegelser og utstyret i hallen. Så har vi hinderløype med klatring, hopping, balanse, vi ruller og springer rund i hallen. Vi lærer enkle ferdigheter og enkle leker. Mamma og pappa er i nærheten, men vi klarer det meste selv!


Aktiv Voksen

Vi er 17 spreke kvinner og men mellom 60 og 80 og trener en halve time kondisjon og en halve time styrke. Vi bruker hinderløype, ball, sirkeltrening, step og mye mer for å holde oss i form.Årsmelding 2014 for STYRKEROMMET
Heidi Trainer Flatebø har vært leder for styrkerommet og har sammen med styre frem til september tatt beslutninger vedrørende styrkerommet. I september ble det dannet en egen styrkeroms-gruppe. Gruppen består av en leder, en informasjonsansvarlig, en utstyrsansvarlig, en kurs/fagansvarlig og 2 gruppemedlemmer. Nedenfor viser en oversikt over ansvarsoppgavene til den enkelte.


Hva

Ansvar

Hvem

Leder

Kontakten inn til styret

Administrative oppgaver:, registrering av nye brukere, utdeling av nøkler, kontakt med økonomiansvarlig, oppdatere brukerlister.Heidi Trainer Flatebø

Informasjonsansvarlig

Oppdatere informasjon på facebook, Siljanidrettslag.no, infoavisa, samt infomail til brukere av rommet.

Marius Torblå

Utstyrsansvarlig

Vedlikehold av utstyr, innkjøp av utstyr.

Dialog med leder av idrettslaget (økonomi).Tor Erik Flatebø

Kurs og fagansvarlig

Oppfølging av nye brukere.

Arrangere/holde kurs.Heidi Haugholt

Gruppemedlemmer

Kontakt med de eldste brukerne.

Cecilie Olsen

Gruppemedlemmer

Kontakt med de yngste brukerne.

Amund Dahl Vaagsland


Antall brukere

Styrkerommet har hatt ca.25-30 betalende brukere dette året. Brukerne er fra ca.16-55 år gamle. Registeringslistene viser at det er stor aktivitet daglig. De yngste deltakerne er mest aktive.


Timeplanen

Dette året har styrkerommet vært åpent fra 07.00-22.00. De fleste tidene har åpne for alle brukerne. Mandager kl.19-20 har langrenns-gruppa brukt deler av styrkerommet/utstyret til fellestrening i hallen.


Årsmelding fra trim- og merkeutvalget 2014

Trim- og merkeutvalget har i 2014 hatt 2 oppsatte kvelder ved idrettshallen for idrettsmerkeprøver. Interesserte deltakere har møtt opp til merketaking en dag i juni og en dag i september.


Det er en liten gruppe som har tatt prøvene i 2014, men disse har tatt merkene over flere år.
Det er viktig at deltakerne blir kjent med at det er flere alternative øvelser for hvert krav. Folkehelse og friluftslivets år er viktige pådrivere også for vår lille gruppe. Vi setter oss nye mål for 2015. Tilbudet er annonsert i Informasjonsavisa for SIL, og er også gjort kjent gjennom mobilen.
Rapport for 2014 er sendt Norges Idrettsforbund slik at merkedeltakerne registreres sentralt.
Nye dager planlegges i 2015.
Trim- og merkeutvalget, 12.01.2015

Aslaug Bakke BøyesenSak 5: Regnskap.

Se vedlagte dokumenter.


Sak 6: Forslag fremmet av medlemmene eller styret

 • Forslag fra styret om plassering av kapital i fond.


Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent

Styret foreslår samme medlemskontingent som i 2014.

400 for familie, 200 for enkeltmedlem og 100 for støttemedlem.
Sak 8: Budsjett

Se vedlagte dokumenter.


Sak 9: Organisasjonsplan

Se vedlagte dokumenter.


Sak 10: Valg

Hovedstyre


Leder (på valg) 2015-2016: Johan Smit

Nestleder (på valg) 2015-2016: Frode Berg

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Øydis Mizidy Strandgård

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Cesilie Olsen

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Vemund Gurholt

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Elisabeth Høines

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Roger Hoksrød

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Thomas Høiseth

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Jøran Mobæk

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Stian Lønberg

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Heidi Trainer Flatebø

Styremedlem turn (på valg) 2015-2017: Dana Goldbach

Leder fotballstyre (på valg) 2014-2015: Frode Berg

Leder skistyre (på valg) 2015-2016: Morten Sem

Leder ungdomsgruppa (ikke på valg) 2014-2016: Gunn Tove Heisholt

Leder freestylegruppa (på valg) 2015-2016: Rune Asle AndersenFotballstyre


Leder fotballstyre (på valg) 2015-2016: Frode Berg

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Lasse Forsberg

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Caroline Laurendz

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Stian Sture Pettersen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Magne Moen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Lasse Hanssen

Styremedlem (på valg) 2015-2016: valgkomiteen tar ansvar

Skistyre


Leder skistyre (på valg) 2014-2016: Morten Sem

Nestleder (ikke på valg) 2014-2016: Ole Arne Kiste

Styremedlem (på valg) 2015-2016: Tobias Ruud

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Gunnar Olsen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Svein Erik Kjær

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Kim Rekvik

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Inge Eriksrød

Freestylegruppa


Leder ungdomsgruppa (på valg) 2015-2016: Rune Asle Andersen

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Simen Breian

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Aleksander Forsberg

Styremedlem (på valg) 2015-2016: Simen Andersen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Ole Bjørn Aasen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Sebastian Aasen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Magne Burvald Hansen

Ungdomsgruppa


Leder ungdomsgruppa (ikke på valg) 2014-2016: Gunn Tove Heisholt

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Mette Sivertsen

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Anne Cecilie Knutsen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: valgkomiteen tar ansvar

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Tone Bergland

Damegruppa


Leder (på valg) 2015-2016: Gro Dahler

Nestleder (ikke på valg) 2014-2016: Tove Lunde

Sekretær (på valg) 2015-2017: Inger Berit Tallakstad

Kasserer (ikke på valg) 2014-2016: Helene Mjøen

Styremedlem (på valg) 2015-2017: Bjørg Bentsen

Varamedlem (ikke på valg) 2014-2016: Britt ØstensenUtvalg

Trim- og merkeutvalg


Medlem (på valg) 2014-2016: Aslaug Bøyesen

Medlem (ikke på valg) 2015-2017: Egil PettersenRevisorer


Medlem (på valg) 2014-2016: Helge Simonsen

Medlem (på valg) 2014-2016: Mona Gry Thygesen

Medlem (ikke på valg) 2015-2017: Valgkomiteen tar ansvar

Medlem (ikke på valg) 2015-2017: Lise RønningeneValg komite


Styremedlem (på valg) 2015-2017: Linda Gulbrandsen

Styremedlem (ikke på valg) 2014-2016: Linn HellumStyremedlem (på valg) 2015-2017: Valgkomiteen tar ansvar


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət