Ana səhifə

Sekretariatsordningen for kontrollutvalget orientering fra leder i kontrollutvalget behandlet saken i møtet 180105 sak 4-05 og fattet følgende vedtak


Yüklə 23 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü23 Kb.
Sekretariatsordningen for kontrollutvalget - orientering fra leder i kontrollutvalget
Kontrollutvalget behandlet saken i møtet 180105 sak 4-05 og fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner formelt følgende: • Kommunerevisor Rolf Kalvø ansettes som leder for kontrollutvalgets sekretariat.

 • Plansjef Margun A. Stormo konstitueres som kommunerevisor inntil ny kommunerevisor er ansatt.

 • Seksjonsleder Bodhild Laastad konstitueres som plansjef så lenge som Margun A. Stormo er konstituert kommunerevisor.

 • Igangsettingstidspunktet for ansettelsene er fra og med 01.02.2005. Inntil denne dato er Rolf Kalvø kommunerevisor.

 • Avtale og vilkår for stillingene godkjennes ihht det som er fremforhandlet.

- Konst. kommunerevisor gis fullmakt til å konstituere i stilling som seksjonsleder.
Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalgets leder orienterte utvalget om hvordan han hadde håndtert denne saken i hht den fullmakten han hadde fått i møte 07.12.04:
 • Kommunerevisor Rolf Kalvø hadde fått tilbud om å ta på seg ledelsen av kontrollutvalgets sekretariat. Rolf Kalvø hadde takket ja til stillingen.

 • Som følge av at kommunerevisor Rolf Kalvø skulle gå over i sekretariatslederstillingen, hadde Margun A. Stormo fått tilbud om konstitusjon i stilingen som kommunerevisor inntil ny kommunerevisor er blitt ansatt. Margun A. Stormo hadde takket ja til konstitusjonen.

 • Som følge av at plansjef Margun A. Stormo skulle fungere som konstituert kommunerevisor, hadde Bodhild Laastad fått tilbud om konstitusjon som plansjef i samme periode.

Ovenstående løsninger er blitt forhandlet fram i samarbeid med arbeidsgiverseksjonen i kommunen, ordføreren, samt de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Det er blitt utformet arbeidsavtale, og vilkårene for stillingen er blitt fastsatt. Kontrollutvalgets leder refererte innholdet i arbeidsavtalen og vilkårene for sekretariatslederstillingen, samt omforente løsninger for konstitusjonene.

Leder gjorde oppmerksom på at under arbeidet med saken hadde media fått kjennskap til saksdokumenter som var unntatt offentlighet. Kontrollutvalgsmedlemmene må være oppmerksom på at dette har skjedd og forebygge at slikt skjer igjen.


Det ble i møtet fremsatt slikt forslag:

Kontrollutvalget godkjenner formelt følgende: • Kommunerevisor Rolf Kalvø ansettes som leder for kontrollutvalgets sekretariat.

 • Plansjef Margun A. Stormo konstitueres som kommunerevisor inntil ny kommunerevisor er ansatt.

 • Seksjonsleder Bodhild Laastad konstitueres som plansjef så lenge som Margun A. Stormo er konstituert kommunerevisor.

 • Igangsettingstidspunktet for ansettelsene er fra og med 01.02.2005. Inntil denne dato er Rolf Kalvø kommunerevisor.

 • Avtale og vilkår for stillingene godkjennes ihht det som er fremforhandlet.

- Konst. kommunerevisor gis fullmakt til å konstituere i stilling som seksjonsleder.
Votering:

Forslaget fremsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət