Ana səhifə

ÖN Ödemeli toplu mesajlaşma paketleri taahhütnamesi


Yüklə 135.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü135.5 Kb.


TURKCELL GİZLİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.(“Turkcell”)’ye;
Turkcell’in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Toplu Video/URL servislerinden oluşan Ön Ödemeli Toplu Mesajlaşma Servisleri’nden (Bundan böyle herbiri tek tek “Servis”, beraber kullanıldığında Servisler olarak anılacaktır) yararlanmak istememiz sebebiyle, işbu Taahhütname kapsamındaki ilgili yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


  1. SERVİS TABLOSU:


Aşağıda tanımlanmış olan Servis/Servisleri kullanmamız halinde, herhalükarda “Tüm Servisler için Ortak Yükümlülükler”in (2.A ve 3. maddeleri) ve ilgili her bir servisi kullanmamız halinde “Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket Servisleri İçin İlave Yükümlülükler” (2.B maddesi) madde(ler)e uyacağımızı, işbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Toplu SMS Servisinin kullanımımıza açılacağını, ancak aşağıdaki tabloda yer alan diğer servislerden herhangi birini kullanmak için Turkcell’e talepte bulunacağımızı ve, söz konusu servisleri TURKCELL tarafından tanımlama yapılması akabinde kullanabileceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.SERVİS ADISERVİS TANIMI


Toplu SMS servisi

TURKCELL ve TURKCELL’in ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki abonelere en fazla 160 karakterli kısa mesaj gönderilmesini sağlayan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir.
Toplu MMS servisi

TURKCELL abonelerine renkli, sesli ve hareketli mesajların gönderilmesini sağlayan Toplu Multimedya Mesajlaşma Servisidir.
Toplu Video/URL servisi

TURKCELL abonelerine çeşitli servisler kapsamında (Mobil Anket, Mobil Bilgi ve Mobil Broşür vb.) görüntülü, renkli, yazılı, sesli ve hareketli içeriklerin bir kısa mesaj içinde link ile gönderilmesini sağlayan Toplu Video/URL Servisidir.T.C. Kimlik Numarasına SMS

FIRMA’nın T.C kimlik numarasını ilettiği ve Turkcell Rehbere kayıtlı olan TURKCELL abonelerine sadece bilgilendirme amaçlı olarak, en fazla 160 karakterli yazılı kısa mesaj gönderilebilmesi kapsamında sunulan Servistir.


Turkcell Rehber


Turkcell abonelerinin kayıt olduğu, isim – soyad ile telefon numaralarının sorgulanabildiği sistemdir.
  1. YÜKÜMLÜLÜKLER


2.1 SERVİSLER İÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER:
2.1.1 İşbu Taahhütname kapsamındaki Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,

2.1.2 İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS, MMS ve/veya Video/URL mesaj içeriklerini (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Mesaj içeriği/içerikleri” olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,

2.1.3 İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların.haklarını ihlal etmeyeceğini; herhalükarda Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,

2.1.4 İşbu Taahhütname konusu Paketler kapsamında Toplu SMS, MMS ve/veya Video/URL mesaj, T.C. Kimlik Numarasına SMS (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Toplu mesaj” olarak anılacaktır.) gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, TURKCELL’in gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

2.1.5 İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize bağlı olarak değişen KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu mesajları herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,

2.1.6 İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamındaki Toplu mesajların TURKCELL tarafından Paketlerin tanımlaması yapıldıktan sonra 12 ay süresince kullanılması gerektiğini, söz konusu süre sona erdikten sonra kullanmadığımız Toplu mesaj olması halinde bu mesajların Kredi Hesabımızdan otomatik olarak silineceğini bildiğimizi ve bu konuda itirazımızın olmayacağını.

2.1.7 İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisler kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz Müşterilerimize ait mobil telefon numaralarının/ T.C. Kimlik Numarasına SMS Servisine özel olarak ise T.C. kimlik numaralarının Müşterilerimiz tarafından sonradan ispatlanabilir şekilde rızaları dahilinde verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu onayların alınması aşamasında Müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmadığını, bu hususlarda Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,

2.1.8 İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak Müşterinin cep telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile TURKCELL’e bildireceğimizi, TURKCELL’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; işbu madde kapsamında belirlenen her bir alfanumerik başlığın, TURKCELL tarafından, Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu’nda belirtilen servis numarasına ve bu servis numarasının da TURKCELL sistemlerinde “Kredi Hesabı”mızın eşleştirildiği numaraya tanımlanacağını; söz konusu servis numarası ile eşleştirilen numaraya/numaralara ilişkin herhangi bir itirazımızın olmayacağını, TURKCELL’in Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu’nda belirtilen her bir servis numarasını tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu, bu durumda tarafımıza e-mail yoluyla bilgilendirme yapacağını ve bu kapsamda tarafımıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin de yenilenerek TURKCELL veya TURKCELL tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından tarafımıza gönderileceğini, Taahhütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda TURKCELL’e yazılı olarak bildireceğimizi,

2.1.9 EK-1’de yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile talep ettiğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların yapılabilmesi için alfanumerik başlık/başlıkların firmamızla ilişkisini gösteren yazılı evrakları TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, isim, soyad, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimlerin alfanumerik başlık olarak tanımlanmayacağını,

2.1.10 Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle Müşterilerden TURKCELL’e, kendilerine Toplu mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde TURKCELL’in tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, dilerse Müşterilerden gelen bu talebi tarafımıza iletebileceğini, TURKCELL’den ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

2.1.11 İşbu Taahhütname kapsamında TURKCELL’den alacağımız Servisleri/Paketleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,

2.1.12 TURKCELL’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Servis/leri geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, Servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

2.1.13 İşbu Taahhütname konusu Servisler/Paketler kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,

2.1.14 TURKCELL’in; Toplu mesaj gönderimi yapılan Müşterilerin mobil telefon hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon ayarlarının Toplu mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu mesajların Müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını, bununla birlikte TURKCELL’in, FİRMA tarafından temin edilen T.C. Kimlik Numaralarının tümüne işbu Sözleşme kapsamında SMS gönderimi yapacağına ilişkin herhangi bir taahhüdünün bulunmadığını ve, ilgili TC Kimlik numarası sahibi adına kayıtlı bir TURKCELL hat bulunmaması veya söz konusu kişiye ait birden fazla TURKCELL hat bulunması hallerinde ve her halukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın TURKCELL’in söz konusu SMS gönderimlerini yapmama haklı saklı olduğunu,

2.1.15 İşbu Taahhütname konusu Servislerin/Paketlerin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik TURKCELL’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden TURKCELL’in sorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Servislerin Müşterilere ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

2.1.16 İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizle ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın TURKCELL tarafından tespiti durumunda, TURKCELL’in işbu Taahhütname konusu Servislerden birini ya da birden fazlasını durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, TURKCELL’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, Servisler durdurulsun ya da durdurulmasın TURKCELL’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

2.1.17 İşbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Toplu Mesajlaşma servislerinin faturalandığı hatlarımız  için (a) bendinde yer alan kutucuğu işaretleyerek e-fatura aboneliği tanımlatabileceğimizi; söz konusu tercihimiz doğrultusunda her bir hatta ilişkin faturalarımızın, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren .....................…@…................ elektronik posta adresine gönderilmeye başlanacağını, bu hatlar için posta ile ulaşacak şekilde fatura gönderilmeyeceğini, beyan etmiş olduğumuz elektronik posta adresinin işbu maddede belirtmiş olduğumuz e-posta adresi ile değişmiş olacağını, e-fatura aboneliğini dilediğimiz hatlar için dilediğimiz zaman iptal edebileceğimizi ve aşağıdaki tabloda herhangi bir kutucuğun işaretlenmemesi durumunda ise (b) bendinde yer alan alternatifin seçilmiş varsayılacağını bildiğimizi,


a) E-fatura aboneliği istiyoruz.
b) E-fatura aboneliği istemiyoruz.2.2 TOPLU VİDEO/URL SERVİSİ İÇİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLER:
2.2.1 Müşterilerin Toplu Video/URL mesaj içeriğini görüntülemek için kendilerine gönderilecek olan kısa mesajın içinde tıklayacakları linkin çalışırlığını sağlayacağımızı, söz konusu linki işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle TURKCELL’e yazılı olarak beyan edeceğimizi, linkin çalışmamasından ötürü Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, bu hususta TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,
2.2.2 Toplu Video/URL Servisi ile, boyutu en fazla 2 (iki) MB (Megabyte) olan mesaj gönderebileceğimizi, TURKCELL’in mesaj boyutunu dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini bildiğimizi,
2.2.3 İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Toplu Video/URL mesaj içeriklerinin, gönderim yaptığımız Müşteriler tarafından tıklanma sayısından bağımsız olarak TURKCELL’in belirleyeceği ve bildireceği kadar görüntülenebilmesi için gereken her türlü altyapıyı sağlayacağımızı,
2.2.4 İşbu Taahhütname kapsamında gönderilecek olan Toplu Video/URL mesajlarının Müşterilerin cep telefonlarına indirme sürelerinin; Müşterilerin cihazlarının 3G uyumlu olup olmaması ve/veya 3G kapsama alanında olup olmaması ve/veya 3G abonesi olup olmaması ve/veya cep telefonunun 3G şebeke seçeneğinin seçili olup olmamasına göre değişiklik gösterebileceğini bildiğimizi ve bu hususlarda Müşterileri doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendireceğimizi,
3. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İşbu Taahhütnamede seçtiğimiz Paket(ler) kapsamında Toplu mesaj göndermek için, TURKCELL’in belirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile ilgili Paketi satın alarak Ön Ödemeli Toplu mesajlaşma Çözümleri Hesabımıza (TURKCELL Kurumsal abonelerinin kullandığı, Toplu mesajlaşma Çözümlerinden dilediği Servisi yükleme esası ile ön ödemeli olarak çalışan ve Turkcell sistemlerinde eşleştirilmiş bir numaraya tanımlı hesabı ifade eder. Bundan böyle “Kredi Hesabı” olarak anılacaktır.) Toplu mesaj kredisi yükleyeceğimizi, bu kapsamda ödeyeceğimiz bedel için TURKCELL tarafından “Kredi Hesabı”mızın eşleştirildiği numara üzerinden fatura kesileceğini, bir Toplu mesaj kredisinin bir sms’e eşit olduğunu, www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde her bir Toplu mesaj karşılığında belirlenen güncel Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde, mesajın ulaşıp ulaşmamasından bağımsız olarak hesaplanarak Kredi hesabımızdan Toplu mesaj kredisi düşeceğini, fakat ulaşmayan Toplu mesajların 48 (kırksekiz) saat içinde Kredi hesabımıza iade edileceğini,
4. TAAHHÜTNAMENİN SÜRESİ VE FESHİ
4.1 Taahhütnamenin Süresi:
İşbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olduğunu ve bu sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala işbu Taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediğimizi TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde, işbu Taahhütnamenin birer yıllık süreler ile uzayacağını,
4.2 Taahhütnamenin Sona Ermesi:
TURKCELL ile aramızdaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu Taahhütnamenin de kendiliğinden sona ereceğini,
5. GENEL ŞARTLAR
5.1 TURKCELL’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi, ve TURKCELL’deki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,
5.2 İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla tarafımızın sorumlu olduğunu,
5.3 İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,

5.4 TURKCELL’in veya Firmamızın çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerin işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde TURKCELL veya Firmamız için mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında TURKCELL veya Firmamızın sorumlu olmayacağını, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak TURKCELL’e bildireceğimizi ve resmi belgeler ile tevsik edeceğimizi, bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taahhütnamenin söz konusu sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğini,

5.5 Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine TURKCELL’in servisi derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,
5.6 İşbu Taahhütnamede TURKCELL’e tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının TURKCELL’in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını,
5.7 İşbu Taahhütnamede düzenlenmeyen hususlarda üzerimize kayıtlı olan hattımıza/hatlarımıza ilişkin imzalamış olduğumuz Turkcell Mobil telefon Abonelik sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,

6(altı) sayfa, 5(beş) madde ve 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali TURKCELL’de kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,


kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.Ek-1 Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu

FİRMA UNVANI:
FİRMA ADRESİ:


EK-1
AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
...... tarihinde imzalamış olduğumuz Ön Ödemeli Toplu Mesajlaşma Paketleri Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu mesajların, aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz alfanumerik başlık(lar) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz kişinin Taahhütname konusu Servisler için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu, ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
FİRMA BİLGİLERİ
Firma adına kayıtlı Turkcell Hat numarası

(İrtibat için kullanılacaktır.)Firma Ünvanı

(Firmanın fatura üzerinde yer alacak ünvanıdır)

Firma Yetkilisi Adı Soyadı

(Fatura üzerinde yer alacak ve faturanın ulaşacağı kişidir.) 
Firma Vergi Numarası

 
Firma Vergi DairesiFirmanın Fatura Adresi

(Fatura üzerinde yer alacak adrestir)

Firma SMS Çözüm Ortağı

(Firmanın hizmet alacağı SMS Çözüm Ortağının adıdır) 
Firma SMS Çözüm Ortağı Servis Numarası

(Alfanumerik başlığın tanımlanacağı SMS Çözüm Ortağının kısa numarasıdır)

Firma Yetkilisi Mail Adresi

(Servis ile ilgili güncelleme ve bilgilendirmelerin yapılacağı mail adresidir)

Firma Telefonu

(Şirket Yetkilisine cep telefonundan ulaşılamadığı durumda aranacak numaradır)

ALFANUMERİK BİLGİLERİAşağıda tanılanan Alfanumerik başlıklar tek faturada faturalanacaktır. Farklı faturalanması talep edilen alfanumerik başlıklar için ayrı bir AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU doldurulması gerekmektedir.
Alfanumerik başlıkların tanımlanacağı servis numarasıİstenilen Alfanumerik Baslık  1
İstenilen Alfanumerik Baslık  2

 
İstenilen Alfanumerik Baslık  3İSTEKTE  BULUNAN (SMS ÇÖZÜM ORTAĞI ve KÇM tarafından doldurulacaktır)Formu Hazırlayan Kişi Adı Soyadı

(Formla ilgili sorular ve sorunların iletileceği kişinin bilgileridir)


Formu Hazırlayan Kişi TelefonuFormu Hazırlayan Kişi Mail Adresi

 


FİRMA UNVANI:

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

İMZA/KAŞE:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət