Ana səhifə

Arbetsgivarrepresentanter: Sven-Åke Carlsson (ordf) Lilian Olsson-Fors Arbetstagarrepresentanter


Yüklə 26.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü26.5 Kb.
2003-10-22

PROTOKOLL

Samverkansgrupp Klinik

KvinnoklinikenArbetsgivarrepresentanter:
Sven-Åke Carlsson (ordf)

Lilian Olsson-ForsArbetstagarrepresentanter:

Jan Martinik NVGL


Annika Qvist Vårdförbundet

Ann-Christine Hermansson Vårdförbundet

Birgitta Carlsson Kommunal

Lillemor Stjärnesten Kommunal


Adjungerade:

Louise Johansson PersonalsekreterareFrånvarande:

Dag Prebensen NVGL§ 84 Val av justerare

Jan Martinik NVGL


Ann-Christine Hermansson Vårdförbundet

Birgitta Carlsson Kommunal


§ 85 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från 2003-09-23 är justerat, finns liksom tidigare protokoll på gem:\KKprotokoll\Protokoll Klinik samverkan KK. För att göra protokollet ännu mer lättillgängligt för medarbetarna på kliniken, bestämmer vi att framöver även lägga ut protokollet på dokumentarkivet på vårt intranet. Protokollet från 2003-09-23 förs till handlingarna.
§86 Budget och prestationer
Sven-Åke presenterar prestationerna för september. Det har varit relativt god produktion under månaden. Vi har fortfarande en del att hämta upp avseende tillgänglighetsoperationer i form av prolapsingrepp. Förlossningsantalet överstiger fjolårets med 84 förlossningar t o m september. Förhandlingar pågår för att om möjligt få ersättning för de extra patienter vi får från Skaraborg i och med Lidköpings förlossningsenhets nedläggning.

Det redogörs också för arbetet i sjukhusledningen under hösten. P g a ett kvarstående stort underskott i NU-sjukvården med prognos för helåret på minus 60 miljoner, kom sjukhusledningen i slutet av september ut med ytterligare ett dokument med riktlinjer för att nå ekonomi i balans. Detta innebär i princip totalt anställningsstopp inkl nyanställningar och återanställningar liksom förlängning av vikariat. Bemanningsföretag skall avvecklas. Bortre gräns för anställningsstoppet har inte fastställts. Bemanningsföretag är uppbokade för resten av hösten, men på nyåret kommer ett sådant stopp för bemanningsföretagen att leda till nedsatt produktion av elektiva operationer pga neddragen kapacitet på operationsavdelningen. Hur stor denna neddragning blir är ännu ej klart. Man har nämnt upptill 50 % neddragning av elektiv verksamhet, men detta visar sig av allt att döma inte vara förenligt med medicinsk säkerhet.§87 Organisationsfrågor
Frågan om förlängd julstängning tas upp. Principbeslut har fattats i sjukhusledningen den 20/10 om en förlängd julstängning omfattande perioden 15/12-11/1. Detta innebär att vi i det läget går ned till sommarbemanning. Klinikledningens förslag var stängning av avd 44 och att avd 45 håller öppet med 11 gynekologplatser och 4 kirurgplatser. Annika Qvist framhåller att från avd 44:s sida önskar man att man även under juluppehållet har 6 platser för kirurgpat. Vi kommer fram till att en rimlig siffra är 10 platser för gynpat och 6 platser för kirurgpat. Vår prioritering är dock att ta hand om akuta gynpat, och i det läget kan kirurgpat behöva överföras till annan kirurgavd.

Julstängningen kommer att innebära ett ökat uttag av ledigheter för framför allt doktorer, men även för annan personal som har ledighet att ta ut. Annars finns möjlighet för ledigställd personal att tjänstgöra på andra avd som inte har möjlighet till neddragning. Diskussion sker om vikten av rotation på kliniken överhuvudtaget, och att man även vid jul- och sommar-stängningar i större utsträckning i framtiden får räkna med att kunna tjänstgöra på mer än en avd på kliniken, och att sådan kompetens kan komma att premieras.

Beslut om julstängningen kommer att tas vid nästa möte samverkan klinik.

§88 Personalfrågor
Louise informerar om att vi under hösten får ytterligare några personer som får fast tjänst enligt LAS (3-åringar). Detta rör sig om undersköterskor på kliniken: Jessika Andersson på förlossningen, Linda Andersson och Sara Andersson undersköterskor på avd 37.

Information om cheftjänsten på avd 37. Vi har haft annons ute på nätet och fått 7 sökande. Fem personer är intervjuade. Rekrytering pågår. Även cheftjänsten på avd 35 skall ut på annons för tillsättning från och med årsskiftet. Vi räknar med att annonsering kommer att ske i november. Intervjuerna har skötts av två grupper, dels av en grupp från klinikledningen bestäende utav Elisabeth Almström, Lilian Olsson-Fors, Gunnel Edvinsson, Louise Johansson och Sven-Åke Carlsson. Gruppen från avdelningen har bestått av Ann-Christine Hermansson, Birgitta Axelsson, Solveig Kärrlund och Dag Prebensen.§89 Arbetsmiljöfrågor
Information från Sven-Åke angående arbetsmiljöarbetet på Gyn-mottagningen NÄL. Pga motsättning mellan de två cheferna på Gyn-mottagningen har ett arbetsmiljöarbete skett senaste året, som senare tid har inneburit externa resurser från Hälsan och Arbetslivet. Fyra möten har förevarit med deltagande av de båda cheferna samt verksamhetschefen. Sven-Åke tycker att arbetet har utfallit positivt och att vi har en bra plattform att stå på framöver.
Louise informerar om arbetsmiljöenkäten som kommer att delas ut efter den 7/11. Det kommer att vara kodade blanketter, och blanketterna skall efter ifyllande skickas till Fyrbodalinstitutet, och kommer alltså inte att bearbetas av arbetsledaren. Enkäten är i viss mån omformad jämfört med tidigare.
Sven-Åke informerar om förslag till NÄL som rökfritt sjukhus. På Uddevalla sjukhus kommer det att vara rökfritt från och med februari 2004. Förslag finnes att även NÄL skall bli ett rökfritt sjukhus och en kartläggning och ett underlag har framställts av Maria Heckscher som är projektledare och som har lett arbetet med Uddevalla som rökfritt sjukhus. Frågan har varit uppe i sjukhusledningen och skall åter tas upp vid nästa möte. Även om invändningar finns, är den allmänna inställningen att rökstopp bör införas på sjukhuset.
§90 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 2003-12-09, kl 15.00, lokal: Båset.

Sven-Åke Carlsson

Ordförande

Justeras:


Jan Martinik Ann-Christine Hermansson Birgitta CarlssonNVGL Vårdförbundet Kommunal
SÅC/ys


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət