Ana səhifə

Protokoll från vårstämma I Skåne Läns kf, Arlöv 27/3-2011


Yüklə 32 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü32 Kb.
Protokoll från vårstämma i Skåne Läns KF, Arlöv 27/3-2011

Närvarande: Berth Andersson, Lars Svensson, Susanne Roslund Svensson, Ulla Larsson, Pentti Ristinmaa, Christian Ahl, Eva Lindström Ahl, Martin Härle, Carl-Gustaf Sandelin, Tommy Johansson, Marianne Johansson, Kjell-Arne Åkerman, Anders Antin, Anders Olsson, Henry Persson, Lennart Svensson, Jenny Veberg

§ 1, Mötets öppnande
Berth Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls för den avlidne medlemmen Tore Borg.

§ 2, Mötets behöriga utlysande


Mötet var behörigt utlyst

§ 3, Justering av röstlängd


Förening Antal medlemmar Antal ombud Antal närvarande

-------------------------------------------------------------------------------------


Arlövs KAF. 107 medlemmar 6 6

Ekeby KF 5 medlemmar 1 0


Helsingborgs KF 46 medlemmar 3 3 Kristianstadortens KAF 69 medlemmar 4 0
Landskrona KAF 38 medlemmar 2 2
Lunds KF 19 medlemmar 1 0
Malmö KAF 5 medlemmar 1 0
Ystad- Österlens KAF 22 medlemmar 2 2

Summa: 311 medlemmar 20 13


§ 4, Godkännande av föredragningslistan.


Mötet godkände dagordning efter att § 14 tas till Val av tre suppleanter på ett år, övriga paragrafnummer flyttas ett steg.

§ 5, Val av Ordförande att leda dagens förhandlingar


Sittande Ordförande Berth Andersson väljs till ordförande för mötet.

§ 6 Val av Sekreterare för mötet.


Sittande sekreterare Martin Härle väljs att protokollföra mötet.

§ 7, Val av två justerare tillika rösträknare


Anders Antin och Eva Lindström Ahl väljs att justera protokollet

§ 8,Föredragande av verksamhetsberättelsen


Upplästes och godkändes.

§ 9, Föredragande av revisionsberättelsen


Upplästes av revisor Marianne Johansson och godkändes.

§ 10, Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen


Enligt revisorernas rekommendation beviljade styrelsen ansvarsfrihet

§ 11, Beslut om arvode för Ordförande, Kassör, Sekreterare samt körersättning


Mötet beslutade oförändrat arvode för Ordförande, Kassör, Sekreterare på 400: -
Mötet beslutade att följa riksskatteverkets regler om skattefri körersättning.

§ 12, Val av kassör på två år


Avg. Pentti Ristinmaa
Valbredningens förslag: Pentti Ristinmaa, omvaldes

§ 13, Val av ledamot på två år.


Avg. Susanne Roslund Svensson
Valbredningens förslag: Sussanne Roslund Svensson, omvaldes

§ 14, Val av tre suppleanter på ett år.


Avg. Margret Karlsson och Anders Antin
Valbredningens förslag: Marget Karlsson och Anders Antin, omvaldes
Beslut om att även välja Lars Svensson togs.

§ 15, Val av revisor på ett år


Avg. Marianne Johansson
Valbredningens förslag: Marianne Johansson, omvaldes

§ 16, Val av ungdomskonsult på ett år


Avg. Martin Härle
Valbredningens förslag: Martin Härle, omvaldes

§ 17, Val av valbredningens till verksamhetsår 2012


Avg. Lars Svensson (sammankallande), Tommy Johansson, Margret Karlsson
Valbredningens förslag: Lars Svensson (sammankallande), Margret Karlsson, omvaldes
Kjell-Arne Åkerman valdes även.

§ 18, Val av resursgrupper på ett år


Avg. Utställningsgruppen
Kjell-Arne Åkerman (Sammankallande)
Anders Antin
Anders Olsson
Linda Börjestål
Martin Härle
Till utställningsgruppen valde mötet:
Kjell-Arne Åkerman (sammankallande)
Anders Antin
Anders Olsson
Martin Härle
Pentti Ristinmaa
Christian Ahl

Avg. utbildningsgruppen


Margret Karlsson
Anne Åkesson
Kerstin Fransson
Till utbildningsgruppen valde möte
Margret Karlsson (Sammankallande)
Ulla Larsson
Eva Lindström Ahl

Avg. medlemsvärvargruppen


Linda Börjestål
Lars Svensson
Berth Andersson
Margret Karlsson

Till medlemsvärvargruppen valde mötet:


Margret Karlsson (sammankallande)
Berth Andersson
Lars Svensson

§ 19, Medlemsavgift för 2012


Mötet beslutade oförändrad medlemsavgift

§ 20, Rapporter och skrivelser


Det rapporterades att en blomma är inhandlad till Tore Borgs grav.
Att länet uppvaktat Allan Håkansson på hans 80års dag
Rapporterna godkändes.
Inga skrivelser

§ 21, Inkomna motioner


Inga inkomna motioner

§ 22, Fastställande av dag för höststämma 2011


Mötet beslutade 30 oktober som dag för höststämma

§ 23, Fastställande av sista dag för motioner och skrivelser till höststämman 2011


Mötet beslutade 1 oktober som sista dag för inkommande motioner

§ 24, Vårutställning


Ulla Larsson rapporterade om vårutställningen. Annonsen är inskickad.

§ 25, Höstutställningen


Länets avsikt är att vara i Åstorp. Utställningsgruppen består utav Pentti Ristinmaa, Lars Svensson, Sussanne Roslund Svensson samt Ulla Larsson. Pentti är kommissarie.

§ 26, Eventuella frågor


Inga övriga frågor fanns.

§ 27, Berth tackade för visat intresse och avslutade mötet.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət