Ana səhifə

Ďalší súbor programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 odsúhlasený


Yüklə 67.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü67.5 Kb.


IP/07/1742

Brusel 21. novembra 2007Ďalší súbor programov rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 2013 odsúhlasený

Výbor pre rozvoj vidieka (pozostávajúci zo zástupcov 27 členských štátov) dnes vyjadril kladný postoj k programom rozvoja vidieka pre Belgicko (Valónsko), Estónsko, Francúzsko (Martinik, Réunion), Nemecko (3 spolkové krajiny), Grécko, Taliansko (4 regióny), Portugalsko (kontinentálne a Azory), Slovensko a Španielsko (Navarra) na finančné obdobie rokov 2007 – 2013. Tieto programy sú určené na zabezpečovanie infraštruktúry, vytváranie nových zárobkových príležitostí vo vidieckych oblastiach, podporu rastu a boj proti nezamestnanosti. Komisia ešte v priebehu nasledujúcich týždňov musí tieto programy formálne prijať. Odsúhlasenie programov pre ostatné krajiny a regióny sa očakáva v priebehu budúcich mesiacov.

„Prijímanie programov rozvoja vidieka pokračuje,“ povedala Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Silnejšia politika rozvoja vidieka je pre budúcnosť našich vidieckych oblastí životne dôležitá. Tieto peniaze pomáhajú odvetviu poľnohospodárstva pri diverzifikácii, ale ich prostredníctvom sa financujú aj kľúčové environmentálne projekty a pomáhajú pri vytváraní pracovných miest aj mimo poľnohospodárstva.“Odsúhlasené programy

v miliónoch EUR

Krajina oblasti

Celkový verejný rozpočet

Príspevok z EPFRV1


Belgicko (Valónsko)

477

194

Estónsko

925

715

Francúzsko- Martinik

146

100

- Réunion

514

319

Nemecko (3 spolkové krajiny)- Meklenbursko-Západné
Pomoransko

1 153

882

- Šlezvicko-Holštajnsko

456

238

- Sasko-Anhaltsko

1 067

818

Grécko

5 078

3 707
Odsúhlasené programy

v miliónoch EUR

Krajina oblasti

Celkový verejný rozpočet

Príspevok z EPFRV

Taliansko (4 regióny)- Calabria

1 084

623

- Piemonte

897

395

- Sardegna

1 253

551

- Umbria

760

334

Portugalsko- kontinentálne

4 444

3 468

- Azory

323

275

Slovensko

2 563

1 969

Španielsko (1 región)- Navarra

325

112

Podrobnosti o jednotlivých programoch:

Belgicko MEMO/07/486, Estónsko MEMO/07/483, Martinik MEMO/07/489, Réunion MEMO/07/490, Nemecko MEMO/07/488, Grécko MEMO/07/481, Taliansko MEMO/07/487, Portugalsko MEMO/07/484 a MEMO/07/485, Slovensko MEMO/07/482 a Španielsko MEMO/07/480.

Kontext:

Politika rozvoja vidieka sa v rámci zásadnej reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) takisto preskúmala. Komisia vykonala dôkladnú analýzu politiky rozvoja vidieka (RV) vrátane rozšíreného posúdenia vplyvu budúcej politiky RV a v júli 2004 predložila návrh. Rada v septembri 2005 prijala reformovanú politiku rozvoja vidieka na obdobie rokov 2007 – 20132, ktorá je charakterizovaná „kontinuitou a zmenou“.Naďalej poskytuje súbor opatrení, z ktorých si členské štáty môžu vybrať a na ktoré dostanú finančnú podporu Spoločenstva v rámci integrovaných programov rozvoja vidieka. Mení sa však spôsob, akým sa tieto programy vypracúvajú tak, že sa podporuje strategický obsah a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí. Z uvedeného dôvodu sa budúcou politikou RV zameriavame na tri všeobecne prijaté kľúčové oblasti politiky (osi):

  • zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

  • podporu hospodárenia s pôdou a zlepšovanie životného prostredia a

  • zlepšovanie kvality života a podpora diverzifikácie hospodárskych činností.

Pozri aj:

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sk.htm

1 EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

2 Nariadenie č. 1698/2005 z 20. septembra 2005.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət