Ana səhifə

▪ Μεταπτυχιακός Τίτλος, Agricultural University Plovdiv στην ειδικότητα : Τεχνολογία αγροτροφών και βιοτεχνολογία, 12-07-2000


Yüklə 142 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü142 Kb.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Dr. Γκουγκουλιάς Νικόλαος
Υπηρεσία: Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Τηλ.: 2410-619528 & 6972728455

E-mail : ngougoulias@teilar.gr

Αντικείμενο εργασίας: Διδασκαλία μαθημάτων Γεωργικής Χημείας και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ
▪ Διδακτορικό Δίπλωμα, Agricultural University Plovdiv με θέμα :

Mελέτη των πολυφαινολών σαν αντιοξειδωτικά στο σταφύλι και το κρασί,

30-12-2005.

▪ Μεταπτυχιακός Τίτλος, Agricultural University Plovdiv στην ειδικότητα : Τεχνολογία αγροτροφών και βιοτεχνολογία, 12-07-2000.

Πτυχίο Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Φ.Μ.Σ., Τμήμα Χημικό, 09- 04 1987
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διδακτική Εμπειρία
Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας από 19-09-2001 μέχρι σήμερα στη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

Γεωργική Χημεία, Αξιοποίηση Εδαφών, Εφαρμοσμένη Εδαφολογία, Λιπασματολογία και Θρέψη Φυτών και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Λάρισας από 01-10-2007 μέχρι σήμερα για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

Γεωργική Χημεία και Ασκήσεις Πράξης Γεωργικής Χημείας.


Ερευνητική Εμπειρία:
▪ Συμμετοχή σε 4 οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα με αμοιβή:

1) Συντονιστής για τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων, στην ατομική απορρόφηση (ΑΑS) στο πλαίσιο του υποέργου ( Αποτίμηση εισροών - εκροών Βαρέων Μετάλλων στις κτηνοτροφικές μονάδες και διακύμανση τους στα Ζωοκομικά προϊόντα, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ) του έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2, που χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ, από 22-12-2006 έως 31-12-2007.

2) Διεξαγωγή εδαφολογικών αναλύσεων και επίδρασης αρωματικών φυτών στους μικροοργανισμούς του εδάφους στα πλαίσια .του υποέργου

(Αντιμετώπιση ζιζανίων με τη χρήση αρωματικών φυτών και αιθέριων ελαίων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής και της βιολογικής γεωργίας) του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 2, που χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ, από 01-01-2005 έως 31-12-2006.3)Δειγματοληψίες, διεξαγωγή εργαστηριακών και χημικών προσδιορισμών του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ/Λ, που χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ, στα πλαίσια του υποέργου ( Βιολογική αντιμετώπιση αδρομυκώσεων και νηματωδών, με βιολογικούς ανταγωνιστές, αιθέρια έλαια, οργανικά πρόσθετα και αμειψισπορά), από 13-05-2004 έως

31-12-2007.4) Εξέταση των φυτικών πρωτεϊνών και ειδικότερα των πρωτεϊνών των φύλλων και η χρησιμοποίησή τους, στο εργαστήριο Βιοχημείας φυτών της Σχολής τροπικής και Υποτροπικής Γεωργίας στο Agricultural University Plovdiv της Βουλγαρίας με επιβλέπων τον καθηγητή . N. Mashev κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-1998 μέχρι και -31-12-2002.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρουσιάζω μόνο τις ερευνητικές εργασίες που υπάρχουν σε περιοδικά του SCI (Scopus) και σε πρακτικά συνεδρίων.

5 Ερευνητικές εργασίες σε εθνικά συνέδρια με πρακτικά.

3 Ερευνητικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια με πρακτικά.

21. Ερευνητικές εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά ειδίκευσης και γενικά περιοδικά του SCI ,

Ενδεικτικά τα περιοδικά:

Oxidation Communications ( Περιοδικό Eιδίκευσης )

Journal of the Science of Food and Agriculture (Γενικό Περιοδικό)

Biotechnology and Biotechnological Equipment ( Γενικό Περιοδικό)

Journal of Environmental protection and Ecologu ( Γενικό Περιοδικό)

Υπάρχουν 10 Ετεροαναφορές σε περιοδικά του SCI από άλλους επιστήμονες, για την αναγνώριση του επιστημονικού μου έργου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1. Χουλιαράς Ν., Φ. Γραβάνης, Η. Αναστασόπουλος, Ι. Βασιλάκογλου,

Ν. Γκουγκουλιάς, Ι. Βαγγέλας, Α. Τσιτσιγιάνης και Ε. Βογιατζή, (2007).

Επίδραση της ενσωματούμενης φυτικής μάζας ρίγανης και βασιλικού στις χημικές ιδιότητες του εδάφους σε καλλιέργειες βαμβακιού και αραβόσιτου. Πρακτικά 5ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής,σελ. 511-518.

Λάρισα 18-20 Οκτωβρίου 2007. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΤΕΙ Λάρισας.

2. Χουλιαράς Ν., Φ. Γραβάνης, Ι. Βασιλάκογλου, Ν. Γκουγκουλιάς, Ι. Βαγγέλας, Χ. Δροσινός και Ε. Βογιατζή, (2007).

Η αποδόμηση φυλλικών ιστών ρίγανης και βασιλικού στο έδαφος. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συμπόσιου <<Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη>>,σελ. 8 8-10 Μαρτίου 2007 Πανεπιστήμιο Πατρών.3. N. Gougoulias, L. Masheva and N. Mashev.(2002).

Studies of total phenol contents, anthocyans and antioxidant activity of some Bulgarian and Greek red wines

Proceedings of Forth National Scientific Conference with International Participation, Ecology and Health (2002),pp. 277-282, 24-October 2002. Academic Publishing house of Agriculture University- Plovdiv.

4. N. Gougoulias, L. Masheva and N. Mashev (2002)

Phenolic content and antiradical activity ( DPPHo ) of Bulgarian and greek wines.

National Scientific Conference with International Participation, pp. 355-361, Institute of Viticulture and Enology, Pleven Bulgaria 2002

E-mail: ilv@el-soft.com5. . N. Gougoulias, L. Masheva and N. Mashev (2002)

Antioxidant Ferri-reducing activity of phenols in wines ( FRAP method).

National Scientific Conference with International Participation, pp-329-336, Institute of Viticulture and Enology, Pleven Bulgaria 2002

E-mail: ilv@el-soft.com


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
1. Gougoulias N., Papachatzis A., Vagelas I., Chouliaras N. (2008).

Total phenols and antiradical activity (DPPHo) of red and white wines from different regions of Greece. Annales of the university of Craiova, Vol. XIII ( XLIX)- 2008.2. Gravanis, F.T., Chouliaras, N.A., Xifilidou, S., Gougoulias, N., Vagelas, I.K., Gemtos, T.A.(2005).

Effect of cotton-seed acid delinting product and gin trash on soil nitrification and the possibility in disseminating cotton pathogens Acta Horticulturae 698, pp. 273-2773. Gravanis, F.T., Chouliaras, N., Vagelas, I., Gougoulias, N., Sabani, P., Wogiatzi, E (2005).

The effect of Oregano (Origanum vulgare) as an alternative soil-borne pathogen control agent, on soil organic matter biodegradation and other soil chemical properties Crop Science & Technology Congress Proceedings 1, pp. 2A-11,105-108


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ TOY SCI (Scopus)
1. Gougoulias, N 2011

Study on polyphenol content and antioxidative properties of whole grain fpours from some cereal and leguminous crops.Oxidation Communications 34 (2) accepted 12-09-2010.

2. Gougoulias, N 2011

An Estimate of polypenols content and antioxidant activity of the green mass of some cereal and leguminous forage crops.Oxidation Communications 34 (1) accepted 13-05-2010.

3. Gougoulias, N.Masheva L. 2010

Effect of some phytohormones on polyphenols content and antioxidative activity of grape of mavrud variety (vitis vinifera L. )Oxidation Communications 33 (4) accepted 03-02-2010.

4. Gougoulias, N. Masheva, L. 2010

Effect of Gibberillic acid (GA3) on polyphenols content and antioxidative activity of some table grape varieties of vitis vinifera L.

Oxidation Communications 33 (3) pp.652-660

5. Gougoulias, N., Vagelas, I., Vasilakoglou, I., Gravanis, F., Louka, A., Wogiatzi, E., Chouliaras, N. 2010

Comparison of neem or oregano with thiram on organic matter decomposition of a sand loam soil amended with compost, and on soil biological activity Journal of the Science of Food and Agriculture 90 (2), pp. 286-290

6. Gougoulias, N. 2010

Study on polyphenol content and antioxidant activity of selected wines from the island of crete, Greece.

Oxidation Communications 33 (2), pp.443-451

7. Gougoulias, N. 2010

Study on phenolics and antioxidant activity of selected wines from some greek Aegean sea islands

Oxidation Communications 33 (1), pp. 167-174

8. Gougoulias, N. 2009

Study on polyphenols content and antioxidative activity of oregano (Origanum vulgare L.) of different origin Oxidation Communications 32 (4), pp. 917-923

9. Gougoulias, N. 2009

Comparative study on polyphenols content and antioxidant effect of Bulgarian and Greek grape varieties (V. vinifera)Oxidation Communications 32 (3), pp. 707-713

10. .Gougoulias, N. 2009

Comparative study on the polyphenol composition and antioxidant potential of peloponnese wines Oxidation Communications 32 (2), pp. 473-48211. Gougoulias, N. 2009

Polyphenol and antioxidant characteristics of some greek wines of the Ionian islands  Oxidation Communications 32 (1), pp. 78-8412.. Wogiatzi, E., Gougoulias, N., Papachatzis, A., Vagelas, I., Chouliaras, N. 2009 Chemical composition and antimicrobial effects of greek Origanum species essential oil

Biotechnology and Biotechnological Equipment 23 (3), pp. 1322-1324

13. E. Wogiatzi, N. Gougoulias, A. Papachatzis, I. Vagelas and N. Chouliaras. 2009.

Greek oregano essential oils production, phytotoxicity and antifungal activity

J. Biotechnology & Biotechnological Equipment 23/2009/1, pp. 1150-1152.

14. El-Haitum, A., Amrani, S.-M., Gougoulias, N., Daoudi, Z., Masheva, L., Mashev, N. 2008

Comparative study on the antioxidant efficiency of polyphenols in red wines from different ecological regionsOxidation Communications 31 (3), pp. 527-536

15. Gougoulias, N., Mashev, N. 2008

Comparative study on the antiradical efficiency of polyphenols in Greek and Bulgarian winesOxidation Communications 31 (2), pp. 320-326
16. Gougoulias, N., Mashev, N 2008

Evaluation of polyphenols antioxidant activity of grape seeds (V. vinifera)Oxidation Communications 31 (1), pp. 88-97

17. Chouliaras, N., Gravanis, F., Vasilakoglou, I., Gougoulias, N., Vagelas, I., Kapotis, T., Wogiatzi, E. 2007

The effect of basil (Ocimum basilicum L.) on soil organic matter biodegradation and other soil chemical propertiesJournal of the Science of Food and Agriculture 87 (13), pp. 2416-2419

18. Gugulias, N., Mashev, N. 2006

Antioxidant effects and polyphenol content in some greek wines from Macedonia and ThraceOxidation Communications 29 (3), pp. 585-594

19. Gugulias, N. 2005

Phenol Content and Antioxidant Activity of Some Bulgarian and Greek Wines

Journal of Environmental. Protection and. Ecology Vol.6 (2), pp. 392-400

20. Gugulias, N. Masheva, L. Mashev, N. 2004

Studies of Total Phenols Contents, Anthocyans and Antioxidant Activity of Some Bulgarian and Greek Red Wines 

Journal of Environmental. Protection and. Ecology Vol 5 (3), pp. 555-562

21. Masheva, L. Mashev, N. Gugulias, N. 2001

Interaction between Polyphenols and Antioxidant Activity in Grapes and Wines from Different Ecological Regions of Bulgaria and Greece

Journal of Environmental. Protection and. Ecology Vol 2 (4), pp. 944-948
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ
Υπάρχουν 10 ετεροαναφορές από άλλους επιστήμονες σε περιοδικά του SCI (Scopus), για την αναγνώριση του επιστημονικού μου έργου
Για την ερευνητική εργασία

Gougoulias, N., I. Vagelas, I. Vasilakoglou, F. Gravanis, A. Louka, E. Wogiatzi, and N. Chouliaras. 2010. Comparison of neem or oregano with thiramon organic matter decomposition of a sand loam soil amended with compost, and on soil biological activity. Journal of the Science of Food and Agriculture 90: 286-290.

Από τους:

1. Mendez-Bautista, J., F. Fernandez-Luqueno, F. Lopez-Valdez, R. Mendoza-Cristino, J.A. Montes-Molina, F.A. Gutierrez-Miceli, and . Dendooven. 2010.

Effect of pest controlling neem and mata-raton leaf extracts on greenhouse gas emissions from urea-amended soil cultivated with beans: A greenhouse experiment

Science of the Total Environment 408(21):4961-4968.
Για την ερευνητική εργασία

Gougoulias, N. 2009. Comparative study on the polyphenol composition and antioxidant potential of peloponnese wines Oxidation Communications 32 (2), pp. 473-482

Από τους:2. Yung J. Yoo, Anthony J. Saliba, Paul D. Prenzler 2010.

Should Red Wine Be Considered a Functional Food?Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 9 (5), pp. 530-551
Για την ερευνητική εργασία

Chouliaras, N., Gravanis, F., Vasilakoglou, I., Gougoulias, N., Vagelas, I., Kapotis, T., Wogiatzi, E. 2007.The effect of basil (Ocimum basilicum L.) on soil organic matter biodegradation and other soil chemical properties Journal of the Science of Food and Agriculture 87 (13), pp. 2416-2419

Από τους


3. Dudai, N., Chaimovitsh, D., Larkov, O., Fischer, R., Blaicher, Y., Mayer, A.M. 2009

Allelochemicals released by leaf residues of Micromeria fruticosa in soils, their uptake and metabolism by inhibited wheat seed

Plant and Soil 314 (1-2), pp. 311-317

4.Chalkos, D., K. Kadoglidou, K. Karamanoli, C. Fotiou, A.S. Pavlatou-Ve, I.G.Eleftherohorinos, H.-I.A. Constantinidou, and D. Vokou. 2010.

Mentha spicata and Salvia fruticosa composts as soil amendments in tomato cultivation

Plant and Soil 332(1):495-509

5. Singh Samunder , Singh Megh.2009

Interactions of Basil (Ocimum sanctum L.) with Some Weed Species—Competition or Allelopathy?

Indian Journal of Weed Science. Volume : 41, Issue : 1&2
Για την ερευνητική εργασία

Gugulιas, N., Mashev, N. 2006.Antioxidant effects and polyphenol content in some greek wines from Macedonia and Thrace Oxidation Communications 29 (3), pp. 585-594

Από τους


6. Staško, A., Brezová, V., Mazúr, M., Čertík, M., Kaliňák, M., Gescheidt, G. 2008

A comparative study on the antioxidant properties of Slovakian and Austrian winesFood Science and Technology 41 (10), pp. 2126-2135 2

7. Rivero-Pérez, M.D., Muñiz, P., González-Sanjosé, M.L. 2007

Antioxidant profile of red wines evaluated by total antioxidant capacity, scavenger activity, and biomarkers of oxidative stress methodologiesJournal of Agricultural and Food Chemistry 55 (14), pp. 5476-5483
Για την ερευνητική εργασία

Gravanis, F.T., Chouliaras, N.A., Xifilidou, S., Gougoulias, N., Vagelas, I.K., Gemtos, T.A.(2005)..Effect of cotton-seed acid delinting product and gin trash on soil nitrification and the possibility in disseminating cotton pathogens. Acta Horticulturae 698, pp. 273-277

Από τους

8. Al-Sa'di, A.M., Drenth, A., Deadman, M.L., Al-Said, F.A., Khan, I., Aitken, E.A.B. 2008

Potential sources of pythium inoculum into greenhouse soils with no previous history of cultivationJournal of Phytopathology 156 (7-8), pp. 502-505).
Για την ερευνητική εργασία

Gugulias, N. 2005.Phenol Content and Antioxidant Activity of Some Bulgarian and Greek Wines. J. Envir. Prot. Ecology 6 (2), pp. 392.

Από τους

9. El-Hautum, A., Amrani, S.M., Daudi, Z., Masheva, L. 2008

Polyphenols antioxidant activity of dessert grapes from different ecological regionsOxidation Communications 31 (2), pp. 311-319 0

10. Masheva, L., Daudp, Z., Amrani, S.M., El-Hautum, A. 2007

Polyphenol composition and antioxidant potential of dessert grape v. viniferaOxidation Communications 30 (2), pp. 291-299


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət