Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 360.16 Kb.
səhifə4/9
tarix27.06.2016
ölçüsü360.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1977
Sooäär, J.; Liiv ,E; Kaljund,E, =koostajad//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. Ehitusgeoloogiline aruanne. 133+32 lk,joon. 1976.
Jätk töödele nr 75183 (A-...) ja 75189 (A-1976-2).
A-1977-1.
veejuhe/hüdrogeoloogia.
Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi-Tallinn veejuhtme ehitamise TMP. Ehitusgeoloogia aruanne. Algdokumentatsioon. 1977.
Välipäevikud (309 tk), puuraukude asendi skeemid, geoloogilised profiilid.
A-1977-2.
veejuhe/hüdrogeoloogia.
Riet, K., =autor. =TA Geoloogia Instituut. Eesti Põlevkivimaardla kaevanduste ja karjääride prognoossed veejuurdevoolud aastateks 1980, 1985,1990, 1995 ja 2000. 37 lk. 1977.
Lisas veejuurdevoolu statistilised prognoosmudelid.
A-1977-3.
kaevandusvesi.
Rohusaar, L.; Tang, H., =autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Rekonstruktsija poverhnostnogo vodootvoda na razrezah "Viivikond", "Sirgala" i "Narvski". Izmenenija i dopolnenija shemõ vodootvoda. 10+2 lk,joon. 1977.
Lisa tööle A-1976-16. Kaevandusvete kasutamine mineaalväetiste tehase veevarustuseks. Kaevandusvee ärajuhtimise skeem.
A-1977-4.
kaevandusvesi/karjäär/veevarustus.
Raia, A.; Tenno, J., =teostajad. =Tartu Maaparanduse Valitsuse vee kasutamise osakond. ETKVL Põltsamaa põllumajanduskombinaadi heitvee reostuskoormuse uurimise esialgsed tulemused. 10 lk. 1977.
Sisaldab asjassepuutuva kirjavahetuse.
A-1977-5.
reovesi/toiduainetööstus.
Maastik, A.; Oja, A., =tead.juhendaja//teostaja. =EPA Vesiehituse kateeder. Suurfarmide heitmete mõju maaparandussüsteemidele, suublatele ja siseveekogudele. Aruanne lepingulisest teaduslikust uurimistööst nr 102 1976.aastal. III osa. 101 lk. 1977.
Kirjanduse ülevaade ja väliuurimised Gagarini nim Näidissovhoostehnikumis (Viiratsi).
A-1977-6.
reostus/põllumajandus/maaparandus/läga.
Valler, L.; Valler, V., =koostaja//sekt.juhataja. =Eesti Põllumajandusprojekt. Jõgeva seakombinaadi vedelsõnniku väljaveo plaangraafik aastateks 1980-1982. 20 lk. 1977.
Tellis EKE Projekt. Jõgeva reproduktorfarmis kavatseti toota 24 tuh võõrdepõrsast. Põllumajandusprojektis oli välja töötatud vedelsõnniku normid.
A-1977-7.
seakasvatus/vedelsõnnik/läga.
Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad (kokkuvõte). 29 lk. 1977.
Kokkuvõte tööst "Eesti NSV olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad".
A-1977-8.
veehoidla.
Riige, S.; Rohusaar, L., =autor//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Tõdva jõe valgala vihmutusobjektide veega varustamise skeem. 66+2 lk,joon. 1977.
Hüdrograafiline iseloomustus, jõe veevaru, äravoolu reguleerimise võimalused, jõe sanitaarne seisund. Tellija Tallinna Maaparanduse Valitsus seoses vajadusega suurendada köögiviljakasvatust Saue sovhoosis.
A-1977-9.
hüdroloogia/veehoidla/veekasutus.
Koskor, I.; Arukaevu, K.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Vaibla puhkeala poldritammi asukoha rekognoosuurimine. 54+1 lk,joon. 1977.
Maaehitusprojekti tellimus.
A-1977-10.
Võrtsjärv/reguleerimine/hüdroloogia/veereziim/jäänähted/polder.
Jakobson; Jürma, T.; Kakkum, T., =autorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Lahemaa Rahvuspargi puhastusseadmete tööst. Aruanne. 53 lk. 1977.
Lahemaa alal ja läbivoolavate jõgede valgalas asub 13 biopuhastit.
A-1977-11.
reoveepuhasti.
Koskor, I.; Tang, H.; Kask, H.; Aru, E.; Arukaevu, K.; Siirak, V., =autor//os.juhataja//proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Saaremaa ja Hiiumaa maaparanduse ja veemajanduse skeem. VII köide. Hiiumaa veevarude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. 93 lk. 1977.
A-1977-12.
hüdroloogia/veekasutuskava/kalakasvatus/meri.
Türk, K.; Kask, H.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Viljandi rajooni planeerimise projekti maaparanduse ja veemajanduse os. III osa. Veemajandus. 10. köide. Asulate veevarustus (Tekst). 72 lk. 1977.
Eraldi kaustas 18 joonist, mis puuduvad.
A-1977-13.
veeraustus/põhjavesi/seisund.
ENSV MN Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee maaparandusehituse ja projekteerimise osakond. Maaparandustöödest Eesti NSV-s 1976.aastal. 25 lk. 1977.
Aruanne plaani täitmisest.
A-1977-14.
maaparandus.
Kaljurand, I.; Pachel, H.; Tang, H., =koostajad//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Suuremad ehitusobjektid vabariigis veevajaduse katmiseks ja veeressursside kaitseks kuni 1990.a. 35+2 lk,joon. 1977.
Veekogude seisundi kaart seisuga 1977.
A-1977-15.
veekaitse/veevarustus/reoveepuhasti.
Pachel, H.; Hanniotti, H.; Kaljurand, I.; Tang, H., =autor//kaasautor// proj.peainsener// os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Kolitšestvennaja i katšestvennaja otšenka sovremennogo sostojanija vodopotreblenija i vodootvedenija v Estonskoi SSR na osnove gosudarstvennogo utšjota vod po osnovnõm retšnõm basseinam i ekonomitšeskim raionam. Otšjot po zadaniju 0.85.01.02 D Ia. 21 lk. 1977.
Etteantud tabelivormide täitmine. 2 TII moodi aruanne, kuid viidet sellele ei ole.
A-1977-16.
veekasutus/reostuskoormus/aruanne.
Joala, U.; Rohusaar; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ukrupnjonnõje normativõ udelnõh kapitalnõh vloženi v vodohozjaistvennoje stroitelstvo na period 1981-1985 gg po Estonskoi SSR. 58 . 1977.
A-1977-17.
ehitusnorm.
Velner, H.; Saava, A.; Iga, K.; Hannus, M.; Künnapuu, L.; Leesment, L.; Loigu, E.; Petti, S. jt, =vastutavad täitjad//teostajad. TPI. Põhja-Eesti jõgede sanitaarse seisundi dünaamika ja reostuskoormuse prognoosid 1980. aastaks jõgede passide koostamiseks (lõpparuanne). 211 lk. 1977.
Kaheksa jõe uuringud põhiliselt 1976. aastal ja seisundi prognoosid. Sanitaarse seisundi dünaamika graafikud (1962-64, 1971 ja 1976). Kaheksa labori interkalibreerimise tulemused. Biogeense äravoolu uurimine. Pikiepüürid.
A-1977-18.
seisund/jõgi/mikrobioloogia/interkalibreerimine.
Metslang, M.; Metslang, T., =autorid. Kaalutlused põhjavee tehisvarude loomiseks Kurtna-Vasavere maetud ürgorus. 21+2 lk,joon. 1977.
Pärast Vasavere veehaarde esimese osa käikualaskmist selgus, et veetase langeb oodatust kiiremini. Varem kinnitatud varud seati kahtluse alla. Soovitatakse kasutada kaevandusvett. Kahe välikatse tulemused.
A-1977-19.
põhjavesi/täiendamine.
Bruns, D.; Sepp, G., =koostajad. Ülesanne Tallinna linnalähedase tsooni planeerimise projekti korrigeerimiseks. 7 lk . 1977.
Allkirjad koostajatelt ja ühelt kooskõlastajalt.
A-1977-20.
planeering.
Haljak, L., =IV PO peaarhitekt. =Eesti Projekt. Ülesanne Tallinna linna a) generaalplaani korrektuur tehnilis-majanduslike aluste ja b) generaalplaani korrektuuri koostamiseks.
Tellis Ehituskomitee.
A-1977-21.
planeering.
Metslang, M.; Kiolein, H.; Heinvere, V.; Hannus, K., =proj.peainsener//brigaadi juhatajad. =Eesti Projekt. ENSV linnade ja asulate orienteeruva veevajaduse ja heitvee koguse määramine 1985, 1990 ja 2000 aastaks. 20 lk. 1977 Aug.
Lisaks nimekiri Eesti Projektis tehtud linnade generaalplaanidest.
A-1977-22.
veevarustus/reoveepuhastus.
Sild, H.; Arukaevu, K.; Meimer, S.; Pachel, H.; Joala, U., =autor//proj.peainsener//kaasautorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Lahemaa Rahvuspargi siseveekogude hüdroloogilised uurimistööd. 50 lk. 1977.
Eesti Maaehitusprojekti tellimus. 1977. aasta mõõdetud vooluhulgad. Paisjärvede taastamise võimalused.
A-1977-23.
hüdroloogia.
Martinson, U., =proj.peainsener. =Eesti Tööstusprojekt. T/K "Liviko" Moe Piiritustehase kanalisatsiooni puhastusseadmed. Puhastusseadmete asukoha tehnilis-majanduslikud kaalutlused. Seletuskiri. 21 lk. 1977.
Vt A-1971-8 ja A-1975-22.
A-1977-24.
kanalisatsioon/reoveepuhasti.
Martinson, U., =proj.peainsener. =Eesti Tööstusprojekt. T/K "Liviko" Moe Piiritustehase kanalisatsiooni puhastusseadmed. Tehniline tööprojekt. Kd I: Seletuskiri ja põhijoonised. 46+11 lk,joon. 1977.
Vt A-1971-8 ja A-1975-22.
A-1977-25.
kanalisatsioon/reoveepuhasti.
Mölder, H.; Ennet, P., =vastutav täitja//täitja. =TPI Sanitaartehnika kateeder. Maa-asulate ja põllumajandussaaduste töötlemise ettevõtete heitvee puhastusmeetodite täiustamine. Tehniline informatsioon nr 1. 8 lk. 1977.
Uuriti Laagri asula kaht BIO-25 tüüpi puhastit.
A-1977-26.
reoveepuhasti/põllumajandus.
Kaljurand, I.; Pachel, H.; Tang, H., =koostajad//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Suuremad ehitusobjektid vabariigis veevajaduse katmiseks ja veeressursside kaitseks kuni 1990.a. 35+2 lk,joon. 1977.
Joonis veekogude sanitaarsest seisundist 1977.aastal. Andmeid veekasutuse ja kaitse kohta.
A-1977-27.
seisund/veekogu/.
Sokk, O.; Maastik, A.; Soonsein, R., =koostaja//konsultant//os.juhataja. Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria TUI erikonstrueerimisbüroo. "EPT" Viljandi osakonnas, Tallinna Polütehnilises Instituudis ja Läti NSV-s väljatöötatud aeraatorite võrdlev laboratoorne katsetamine. 36 lk.
Tellis Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee. Rohkem tähelepanu pöörati ELVIs väljatöötatud rootorile.
A-1977-28.
reoveepuhasti/kaevpuhasti.
Mölder, H.; Paal, L.; Ennet, P. [jt], =vastutav täitja//suunajuhendaja//täitja. TPI. Maa-asulate ja põllumajandussaaduste töötlemise ettevõtete heitvee puhastusmeetodite täiustamine. 165 lk. 1977.
Uuriti väikepuhastite aeraatoreid, puhastamise omahinda. Biopuhastite nimekiri seisuga 1.01.1976 ja 1.01.1977.
A-1977-29.
reoveepuhasti.
Meimer, S.; Rohusaar, L.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV olemasolevad ja perpektiivsed veehoidlad. 229 lk. 1977.
Seisuga 1.09.1977 olemasolevad ja perspektiivsed veehoidlad. 146 joonist - asendiskeemi ja mahukõverat.
A-1977-30.
veehoidla.
Metslang, M.; Kiolein, H.; Käit, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. Eesti Projekt. Tehnilis-majanduslik põhjendus Pirita- ja Mähe elamurajoonide veevarustuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Täiendus. 3+2 lk,joon. 1977.
A-1977-31.
veevarustus.
Jürma, T.; Kakum, T.; Jakobson, I.; Schvede, J.; Tang, H., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Viljandi rajooni puhastusseadmete tööst. 102 lk. 1977.
A-1977-32.
reoveepuhasti.

1978
Martinson, U., =proj.peainsener. =Eesti Tööstusprojekt. T/K "Liviko" Moe Piiritustehase kanalisatsiooni puhastusseadmed. Tehniline tööprojekt. Kd I: Seletuskiri ja põhijoonised. 28+8 lk,joon. 1978.
Vt A-1971-8, A-1975-22, A-1977-24, A-1977-25.
A-1978-1.
kanalisatsioon/reoveepuhasti.
Mölder, H.; Paal, L. [jt], =vastutav täitja//suunajuhendaja//. TPI. Usoveršenstvovanije metodov otšistki stotštnõh vod selskih posjolkov i predprijati po obrabotke s/h produktov (Tšast II). 181 lk. 1978.
Uuriti fosfori ärastamist elektrokeemilisel meetodil ja analüüsiti töötavate kompaktsete aerotankide tööd.
A-1978-2.
reoveepuhasti/biogeen.
Metslang, M.; Kiolein, H., =autor//brigaadi juhataja. =Eesti Projekt. Eesti NSV linnade ja asulate perspektiivne veevajadus ning heitvee äravool. 23+5 lk,joon. 1978.
Andmeid asulate ja tööstuste veekasutuse kohta.
A-1978-3.
veevarustus/kanalisatsioon.
Rohusaar, L.; Tang, H.; Jakobson, E.; Riige, S.; Meimer, S.; Suuressaar, L., =autor//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kirde Eesti veeressursside, nende kasutamise ja sanitaarhügieenilise seisundi prognoos 1980, 1985, 1990 ja 2000 aastaks ning ettepanekud vee ratsionaalse kasutamise ja kaitse põhiliste abinõude rakendamiseks alates XI viisaastakust. 158+4 lk,joon. 1978.
Ministrite Nõukogu 22.09.1976 abinõude plaani järgi nähti ette koostada keskkonnatingimuste prognoos lähtudes põlevkivi ja fosforiidi kaevandamise ja töötlemise perspektiividest. Juhtasutus Teaduste Akadeemia ja Tallinna Botaanikaaed.
A-1978-4.
veekasutuskava/seisund/hüdroloogia/kaevandusvesi/fosforiit.
Pachel, H.; Türk, K.; Kaljurand, I.; Tang, H. [jt], =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV veetarbe praegune olukord ja perspektiivne veetarve. 275+1 lk,joon. 1978.
Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee tellimus. Linnade ja alevite veevarustuse skeemid kaevude tasemeni.
A-1978-5.
veevarustus/põhjavesi/reoveepuhastus.
Sirak, V.; Suuressaar, L.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Kalakasvatuse arendamise võimalused Eesti NSV sisevetes ja rannikumeres. II etapp Peipsi järve vesikond. 234+16 lk,joon. 1978.
Veekogude seisund, veeanalüüsid, veehoidlate nimekiri. Kaasatud Võrtsjärve Limnoloogiajaama teadlased.
A-1978-6.
järv/veehoidla/kalakasvatus.
Tiit, T.; Rauniste, V.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Generalnaja shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov do 1990 goda. Vodnõje melioratsi. Estonskaja SSR. 34 . 1978.
Sojuzvodprojekti tellimus. Osa genskeemist. Etteantud tabelite täitmine. Maaparanduse seis -mahud, poldrid, niisutus jne.
A-1978-7.
genskeem/maaparandus.
Vihalem, M.; Pallok, V.; Järvis, R. [jt], =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. III köide. Joonised. 10 joon. 1978.
A-1978-8.
loodusvara/kasutamine/skeem.
Arukaevu, K., Tang, H. =autor//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti jõgede valglate suuruste määramise alused. 7 lk. 1978

A-1978-9


jõgi/valgala
1979
Riit, T.; Kriis, V.; Kurg, R.; Mugra, T., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Polderpumplate ülevaatuse aruanne. 29 . 1979.
A-1979-1.
polder/maaparandus.
Koskor, I.; Arukaevu, K.; Tang, H.; Schvede, J., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//labori juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Dreenivee keemilise koostise uurimise 1978.a. aruanne. 31+10 lk,joon. 1979.
Üheksa vaatlusväljaku plaanid, veeanalüüside nimekirjad.
A-1979-2.
maaparandus/dreenivesi/hüdrokeemia.
Maastik, A.; Haldre, H., =teostaja//kateedri juhataja. =EPA. Võru rajooni reostuskoormus. Aruanne lepingulisest uurimistööst nr. 428 1979. aastal II köide. 49+1 lk,joon. 1979.
Asulate, tööstusettevõtete reostuskoormus. Rõhk põllumajandusest tulevasele reostusele. Loomakasvatusest pärinev reostuskoormus ning lautade juures tekkiva lämmastikukao arvutused. Põhjavee reostuskaitstus.
A-1979-3.
reostus/põllumajandus.
Ruut, A.; Maastik, A., =diplomand//juhendaja. EPA Vesiehituse kateeder. Pajusi kolhoosi veekaitseolukorra parandamine. Diplomiprojekt. 85+32 lk+joon. 1979.
Laudad, sõnnikuhoidlad, väetisehoidlad, küttehoidlad, reoveepuhastid. Skeemid. Katusega sõnnikuhoidla arvutused. Soovitused. Fotod.
A-1979-4.
põllumajandusreostus/sõnnikuhoidla.
Jürma, T.; Kakum, T.; Jakobson, I., =autorid//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Kavitatsioonaeraatoriga EKE-B tüüpi heitvee puhastusseadmete töö uurimine Viljandi rajoonis. 31 lk. 1979.
Kaheksa puhasti uurimistulemused.
A-1979-5.
reoveepuhasti.
Karu, J.; Paal, L.; Paulus, O.; Naarits, A.; Kall, P., =vastutav täitja//suuna juhendaja//täitjad. =TPI. Issledovanije protsessa mikrofiltrovanija dlja otšistki stotšnõh vod gidroliznoi promõšlennosti. 97 lk. 1979.
Kolme uurimisaasta kokkuvõte. Uuriti pärmitehase ? Katseobjektiks oli Kedainiai biokeemiline tehas. Katsetati mitmesuguseid mikrofiltreid ja nende regenereerimise võtteid. Järelpuhastina vähendab mikrofilter heljumit 50%, bht25%, Teistele näitajatele ei mõju.
A-1979-6.
mikrofiltreerimine/reoveepuhastus.
Mölder, H.; Paal, L.; Ennet, P.; Help, K.; Säärekõnno, J.; Tenisberg, V. [jt], =vastutav täitja//suunajuhendaja//täitjad. =TPI. Maa-asulate ja põllumajandussaaduste töötlemise ettevõtete heitvee puhastusmeetodite täiustamine. 109 lk. 1979.
Lämmastiku ärastamise probleem olmeheitveest väikestes aerotankides. Soovitatakse tekitada perioodiline anaeroobne faas.

A-1979-7.


lämmastik/reoveepuhasti/biogeen.
Randmer, A.; Levald, H., =koostajad. Kehra Tselluloosi- ja Paberitehase puhastusseadmete täiustamise esialgne tehnilis-majanduslik põhjendus. 21 lk. 1979.
MN presiidiumi 4.05.1977 istungi protokolliga nr 16 anti ülesanne koostada tehnilis-majanduslikud kaalutlused Kehra TPT heitvete Jägala jõkke juhtimise täielikuks lõpetamiseks, sest 1977 valminud puhastuseadmete kompleks ei taganud jõe vajalikku puhtust.
A-1979-8.
tselluloositööstus/reoveepuhastus/jõgi/seisund.
Raia, T.; Raia, A.; Tenno, J. Taru ,E, =os.juhataja//teostajad. =Tartu Maaparanduse Valitsus, vee kasutamise os. Tartu Piimatoodete Kombinaadi Rannu tootmistsehhi heitvee reostusmahu uurimine. 12 lk. 1979.
Võrreldes 1974.a uurimisega on tootmismaht suurenenud 1,5-1,6 korda. Puhasti ülekoormatud.
A-1979-9.
reoveepuhasti/toiduainetööstus.
Lippmaa, A.; Aasjõe, A., =koostaja//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekti tehnikaosakond. Tehisveekogude kasutamise eeskirjad Eesti NSV-s. 30 lk. 1979.
Kas eeskiri kinnitati, ei selgu. Eeskiri on üleliidulise määruse alusel tehtud. Esitab oskussõnu. 1.eksemplari vahel L.Tepaksi arvamus.
A-1979-10.
veehoidla/veekogu.
Poola, M.; Maastik, A., =diplomand//juhendaja. =EPA vesiehituse kateeder. Harku järve sanitaarseisund ja selle parandamine. Diplomiprojekt. 59+6 lk,joon. 1979.
Harku järve puhkealaks kujundamisel takistuseks järve mudastumine. Uuriti muda väljapumpamise võimalust. Muu hulgas esitatakse sapropeeli analüüse. Joonis 4 puudub. Järve plaan 1:2000.
A-1979-11.
järv/sapropeel/regenereerimine.
Pukk, K.; Kaljurand, I., =diplomand//juhandaja. =TPI sanitaartehnika kateeder//Eesti Maaparandusprojekt. Soodla II (Anija) veehoidla optimaalse reguleeriva mahu määramine. 65 lk. 1979.
Arvutati vaatlusrea 1928 kuni 1977 alusel. Varem on pikka vaatlusrida kasutanud T.Paal diplomitöös A.Kase juhendamisel. Mõned lühemad vaatlusread pikendati vastavaks. Lisatud on arvutilindid.
A-1979-12.
veehoidla/hüdroloogia/veebilanss/veevarustus.
Leetsar, J.; Rauniste, V.; Parv, Ü.; Sults, Ü.; Kask, H., =autorid//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV maaparanduse skeem ja selle kasutamine. I osa. Seletuskiri. Maaparanduse perspektiivskeemide koostamise metoodika. Maaparanduse skeemi igaaastase korrigeerimise metoodika. Maaparandusobjektide väljavaliku standard. 70 lk. 1979.
Maaparanduse skeemi tegemist alustati 1968.aastal. Töö lõpetati 1977.a. Paralleelselt skeemi koostamisega täiustati maaparandustööde planeerimise korda. 21.08.1977 käskirja alusel anti maaparandustööde väljavalik üle Maaparandusprojektile. Köites on 1973.a metoodika, leppemärgid, küsitluslehed, standardtabelid jm.
A-1979-13.
maaparandus/veekasutuskava/.
Gidroprojekt. Sovremennoje sostojanije i prognoz razvitija narodnogo hozjaistva Estonskoi SSR do 1990 g. (k generalnoi sheme ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov). 69 lk. 1979.
A-1979-14.
majandus/genskeem/veekasutuskava.
Rohusaar, L.; Tang, H.; Pachel, H.; Suuressaar, L., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Materjalõ po sostavleniju generalnoi shemõ kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR po Estonskoi SSR. 46 lk. 1979.
Kuna genskeem ei olnud Maaparandusprojekti tööplaanis, antakse lühiülevaade eelmistel aastatel tehtud töödest.
A-1979-15.
genskeem/veekasutuskava.
Rauniste, V.; Tang, H.; Tiit, T., =proj.peainsener//os.juhataja//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Generalnaja shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov do 1990 goda. Vodnõje melioratsi. Estonskaja SSR. 46 lk. 1979.
A-1979-16.
genskeem/veekasutuskava/maaparandus.
Tang, H.; Rauniste, V.; Truu, K.; Valli, A.; Leetsar, E.; Narusk, M., =os.juhataja//proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovi i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribreznego raiona Baltiiskogo morja. Vodohozjaistvennõje balansõ. 125 . 1979.
Gosgiprovodhozi metoodika järgi 12 veemajandusrajooni veebilansid.
A-1979-17.
veebilanss.
Tang, H.; Rauniste, V.; Pärismaa, L., =os.juhataja//proj.peainsener//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovii i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribreznego raiona Baltiiskogo morja. Selskoje hozjaistvo. 60 lk. 1979.
A-1979-18.
põllumajandus.
Tang, H.; Rauniste, V.; Tiit, T., =os.juhataja//proj.peainsener//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovii i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribreznego raiona Baltiiskogo morja. Razvitije selskhozjaistvennoi melioratsi. 48 lk. 1979.
A-1979-19.
maaparandus.
Tang, H.; Rauniste, V., =os.juhataja//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovi i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribrežnego raiona Baltiiskogo morja. Kolitšestvo zagrjazneni, sbrasõvajemõh ot selskih naseljonnõh punktov i kapitalnõje vloženija po selhozvodosnabženiju i kanalizatsi. 48 lk. 1979.
A-1979-20.
maaparandus.
Tang, H.; Rauniste, V.; Lambing, E., =os.juhataja//proj.peainsener//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovi i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribrežnego raiona Baltiiskogo morja. Erozija potšv i protivoerozijonnõje meroprijatija. 29 lk. 1979.
A-1979-21.
erosioon.
Tang, H.; Rauniste, V.; Rooma, I., =os.juhataja//proj.peainsener//autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovii i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribrežnego raiona Baltiiskogo morja. Potšvenno-meliorativnõje uslovija. 31+ lk,joon. 1979.
A-1979-22.
mullastik.
Vallner, L.; Karise, V., =vastutav täitja//sektori juhataja. =TA Geoloogia instituut. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovi i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribrežnego raiona Baltiiskogo morja na perspektivu do 2000 goda. Kniga: Inženerno-geologitseskije i gidrogeologitšeskije uslovija. Razdel: Regionalnaja otšenka prognoznõh ekspluatatsionnõh zapasov podzemnõh vod v Estonskoi SSR. 68 lk. 1979.
A-1979-23.
hüdrogeoloogia/põhjavesi.
Reap, A.; Rohusaar, L.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Ülevaade merelahtede vee kvaliteedist. 145 lk. 1979.
Peale merelahtede antakse iseloomustus ka Peipsi järve seisundile.
A-1979-24.
meri/seisund/hüdroloogia.
Rohusaar, L.; Tang, H.; Türk, K.; Pachel, H.; Suuressaar, L.; Sirak, V.; Reap, A.; Meimer, S., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Veeressursside kasutamisest ja sanitaarsest olukorrast käesoleval ajal. 32 lk. 1979.
Kokkuvõte.
A-1979-25.
veekogu/seisund/hüdroloogia.
Rohusaar, L.; Tang, H.; Bauman, A.; Leetsar, E.; Riige, S., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Diferentsirovannõje normativõ udelnõh kapitalnõh vloženii v vodohozjaistvennoje stroitelstvo na 1981-1985 gg s võdelenijem normativov na ohranu okružajuštšei sredõ, oposenijem stotšnõmi vodami i na stroitelstvo objektov kapelnogo i podpotšvennogo orošenija. 38 lk. 1979.
Niisutus ja kuivendusobjektide kulude analüüs normide väljatöötamiseks.
A-1979-26.
ehitusnorm/majandus.
Velner, H.; Kask, A.; Lode, E.; Pärn, M.; Suurkask, V.; Vassiljev, A., =vastutav täitja//täitjad. TPI. Opredelenije minimalno dopustimõh ostatotšnõh rashodov v r.r. Ob i Irtõss v uslovijah perebroski tšasti stoka, s utšjotom ekologitseskih i sanitarnõh trebovanii. 86 lk. 1979.
Sojuzvodprojekti tellimusel tehti esimene uurimus 1973. aastal. Käesolev on selle järg Sojuzgiprovodhozi tellimusell. Uuriti jõgede lõunasse juhtimise võimalusi ja Irtõsi jõe veekvaliteeti selle tagajärjel.
A-1979-27.
hüdroloogia/veekasutuskava/reguleerimine/seisund.
Kask, A.; Velner, H., =koostaja//tead.juhendaja. =TPI sanitaartehnika probleemlaboratoorium. Pärnu lahe ja Pärnu jõe mere mõju all oleva suudmeala kompleksuurimine. Vahearuanne. 219 . 1979.
Mahukad paljude osavõtjatega ekspeditsioonid olid I - august 1977, II märts 1979, III mai 1978, IV august 1978, V veebruar 1979. Lisas kompleksprogrammid, mis Vetenõukogus olid arutlusel; õiend Pärnu lahe ja jõe saasteolukorra kohta (Kask,Astok).
A-1979-28.
hüdroloogia/seisund/jõgi/laht/hüdrokeemia/mikrobioloogia.
Raia, A.; Tenno, J.; Taru, E.; Raia, T., =teostajad//os.juhataja. =Tartu Maaparanduse Valitsus. Valga Liha-ja Konservitehase reostusmahu uurimine. 12+3 lk,joon. 1979.
Kombinaadi tootmise kirjeldus, reostusmahu määramine. Kombinaadi reovee analüüsid ja Pedeli jõe vee analüüsid.
A-1979-29.
reostus/toiduainetööstus/reoveepuhasti.
Metslang, M.; Udam, V.; Petersell, V., =autor//lab.juhataja//Tallinna tk peageoloog. =Geoloogia Valitsus, Loodusvarade majandusliku hindamise laboratoorium. Aruanne Eesti NSV põhjavee kinnitatud tarbevarude kadastriline majanduslik hindamine. Lisa I. Eesti NSV linnade perspektiivsete veevärkide taandatud tootmiskulud sulgkulude arvutamiseks. 71 lk. 1979.
Käsitletakse üheksat suuremat linna.
A-1979-30.
veevarustus/põhjaveevaru.
Tang, H.; Rauniste, V., =os.juhataja//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Regionalnaja shema ohranõ kompleksa prirodnõh uslovii i ratsionalnogo ispolzovanija jestestvennõh resursov pribrežnego raiona Baltiiskogo morja. Kolitšestvo zagrjazneni, sbrasõvajemõh ot selskih naselonnõh punktov i kapitalnõje vloženija po selhozvodosnabženiju i kanalizatsi. 24 lk. 1979.
Kokkuvõte tööst A-1979-20.
A-1979-31.
maaparandus/reostuskoormus/põllumajandus.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət