Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 360.16 Kb.
səhifə7/9
tarix27.06.2016
ölçüsü360.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1986
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Bauman, A.; Suuressaar, L.; Reap, A.; Männik, R.; Linnamägi, A.; Raadla, K., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Pandivere kõrgustiku veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse abinõude kompleks. III osa. Veeressursside kasutamise ja kaitse abinõud, nende maksumused, majanduslik analüüs. 261 lk. 1986.
Rajatavate fosforiidikaevanduste mõju ning täiendava veedefitisiidi katmise võimalused ja maksumus. Konsultandid: H.Levald; M.Kangur; M.Metslang; Savitski,L.; A.Ristkok.
A-1986-1.
Pandivere/veekaitse/veevaru/põhjavesi/fosforiit.
Türk, K.; Leetsar, J.; Pachel, H.; Truu, K., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Reoaine lubatud piirhulgad eesvoolus. 117 lk. 1986.
Tellijaks Veemajandusinspektsioon. Vt A-1984-22 ja A-1985-19. Neljakümne jõe arvutused. Lisana esitatud ettepanekud veekvaliteedi kontrollprofiilide kohta. Profiilid on valitud selliselt, et oleks võimalik arvutada reostusbilanssi.
A-1986-2.
veekvaliteet/piirkoormus.
Tambet, P.; Martinson, V.; Kaljurand, I.; Viies, V.; Narusk, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostaja//konsultandid. =Eesti Maaparandusprojekt. Emajõe sootide avamisvõimaluste TMP. II köide Eesti NSV loodusressursside andmepanga veemajandusliku osa moodustamise ettevalmistamine. 54 lk. 1986.
Emajõe sootidega seotud ei ole, see oli võimalus töö eest tegijatele maksta. Veemajandusliku bilansi mudel, kodeerimise näidis.
A-1986-3.
andmebaas.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Heinpalu, J.; Kiiv, S., =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Harju rajooni veekaitsevööndite skeem. 46+2 lk,joon. 1986.
Määrati veekaitsevööndid ja konfliktalad.
A-1986-4.
veekaitsevöönd.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Heinpalu, J.; Kiiv, S., =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Jõgeva rajooni veekaitsevööndite skeem. 63+2 lk,joon. 1986.
Määrati veekaitsevööndid ja konfliktalad.
A-1986-5.
veekaitsevöönd.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Heinpalu, J.; Kiiv, S., =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kohtla-Järve rajooni veekaitsevööndite skeem. 58+2 lk,joon. 1986.
Määrati veekaitsevööndid ja konfliktalad.
A-1986-6.
veekaitsevöönd.
Türk, K.; Leetsar, J.; Jakobson, E.; Heinpalu, J.; Kiiv, S., =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Rakvere rajooni veekaitsevööndite skeem. 67+2 lk,joon. 1986.
Määrati veekaitsevööndid ja konfliktalad.
A-1986-7.
veekaitsevöönd.
Kirm, A.; Voolaid, H., =vastutav täitja//lepingu juhendaja. Tartu Ülikool. Õlipüüniste "AK-01", PPS ja "AK-3" ekspluatatsiooni kontrollimine ja tehnoloogilise reziimi täiustamine. Valmistada uus täiustatud seade. Lõpparuanne. 96 lk. 1986.
Nimekiri ja kaart flotaatori töötamise kohtadest (28 seadet).

A-1986-8.


pilsivesi/õlipüünis/elektroflotaator.
Kirm, A.; Voolaid, H., =vastutav täitja//lepingu juhendaja. Tartu Ülikool. Ülevaade TRÜ-s väljatöötatud õlipüüniste kohta. 94 lk. 1986.
Teksti lisana artiklite koopiaid.
A-1986-9.
pilsivesi/õlipüünis/elektroflotaator.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kohila paberivabriku reostusmahtude mõõtmine. 21 lk. 1986.
A-1986-10.
reostus/reoveepuhasti/veekogu/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Haapsalu Tarbijate Kooperatiivi Pargi tänava tootmistsooni ja elamukvartali reostusmahtude mõõtmine. 11 lk. 1986.
A-1986-11.
reostus/reoveepuhasti/veekogu/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Haapsalu linna mehhaaniliste puhastusseadmete reostusmahtude mõõtmine. 11 lk. 1986.
A-1986-12.
reostus/reoveepuhasti/veekogu/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Pärnu Kalakombinaadi Suure-jõe tsehhi reostusmahtude mõõtmine. 19 lk. 1986.
A-1986-13.
reostus/reoveepuhasti/veekogu/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. K/K "Lääne Kalur" kalakonservi ja preservi tsehhi reostusmahtude mõõtmine. 29 lk. 1986.
A-1986-14.
reostus/reoveepuhasti/veekogu/seisund.
Otsa, E.; Leetsar, J., =proj.peainsener ja koostaja//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Vabariigi ametkondlike hüdrokeemia laborite töö metoodiline juhendamine ja kontroll. 51 lk. 1986.
Kontrolliti ja juhendati kümne suure ettevõtte laboreid Tallinnas ja Kohtla-Järvel.
A-1986-15.
labor.
Kuusik, A.; Liiv, P.; Otsa, E.; Leetsar, J., =koostajad//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Heitvee puhastamise tehnoloogia ja puhastite konstruktsiooni täiustamine. 18 lk. 1986.
Ülevaade puhastitest ja kõrgkoolides tehtavatest uurimistöödest.
A-1986-16.
reoveepuhasti.
Kirt, E.; Lääne, A.; Annus, A. [jt], =vast.täitja//os.juhataja. =RGI Läänemere os. Otšjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Prikladnoje nautšno-tehnitšeskoje isledovanije tehnologitšeskih protsessov pererabotki kartofelja (zakljutsitelnõi otsjot). Tom I. 104 lk. 1986.
I köide sisaldab tooraine - kartuli koostise ja toiteväärtuse analüüsi. Tehnol. protsessi kirjeldus.
A-1986-17.
toiduainetööstus/tärklis.
Kirt, E.; Lääne, A., =vast.täitja//os.juhataja. =RGI Läänemere os. Otsjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Prikladnoje nautšno-tehnitšeskoje isledovanije tehnologitšeskih protsesov pererabotki kartofelja (zakljutsitelnõi otsjot). Kartulitöötlemise tehnoloogiliste protsesside rakenduslik teaduslik-tehniline uurimine (lõpparuanne). Köide II Kartulitöötlemise tehnoloogilised protsessid. 131+6 lk,joon. 1986.
A-1986-18.
toiduainetööstus/tärklis.
Kirt, E.; Lääne, A., =vast.täitja//os.juhataja. =RGI Läänemere os. Otsjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Prikladnoje nautsno-tehnitseskoje isledovanije tehnologitšeskih protsesov pererabotki kartofelja (zakljutšitelnõi otšjot). Kartulitöötlemise tehnoloogiliste protsesside rakenduslik teaduslik-tehniline uurimine (lõpparuanne). Köide III Kartulitöötlemise tehnoloogilised protsessid. 132 lk. 1986.
A-1986-19.
toiduainetööstus/tärklis.
Kirt, E.; Lääne, A., =vast.täitja//os.juhataja. =RGI Läänemere os. Otšjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Prikladnoje nautšno-tehnitšeskoje isledovanije tehnologitšeskih protsesov pererabotki kartofelja (zakljutsitelnõi otsjot). Kartulitöötlemise tehnoloogiliste protsesside rakenduslik teaduslik-tehniline uurimine (lõpparuanne). Köide V Mõistevalimik. 53 lk. 1986.
Mõisted eesti, inglise ja vene keeles.
A-1986-20.
toiduainetööstus/tärklis.
Laugaste, K.; Oja, T.; Kikas, H.; Paabut, H.; Haldna, M., =teadusala asedirektor//vastutav täitja//täitjad. =TA ZBI. Hüdrokeemilise andmestiku analüüs mõõtmisprogrammi optimeerimiseks ja andmete informatiivsuse tõstmiseks (Peipsi järve vesikonna andmetel). Lepingu nr.215 vahearuanne 1986.a kohta. 49 lk. 1986.
A-1986-21.
hüdrokeemia.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A.; Liiv, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Bioloogiliste reoveeväikepuhastite töö efektiivsuse tõstmiseks puhastite konstruktsiooni elementide täiustamine ja uute lahenduste väljatöötamine. 46 lk. 1986.
A-1986-22.
reoveepuhasti.
Ristkok, A. =TA Majanduse instituut. Fosforiiditootmise mõju hindamine Eesti NSV veeressurssidele. 55 lk. 1986.
Tõendatakse Pandivere veekaitseala loomist.
A-1986-23.
fosforiit/veekaitseala/Pandivere.
Olt, E.; Papp, Ü., =diplomand//juhendaja. =Pedagoogiline Instituut. Balti liiduvabariikide keskkonnakaitsealaste teaduslike uurimistöödega tegelevate spetsialistide potentsiaalne infovajadus. Diplomitöö. 102 lk. 1986.
A-1986-24.
keskkonnakaitse/info.
Mölder, H.; Paal, L.; Help, K.; Ütt, J.; Gorbunov, A.; Salis, I., =vastutav täitja//suunajuhendaja//täitjad. TPI. Tsüklilises reziimis toimivate kompaktsete biopuhastite uurimine ja projekteerimisaluste väljatöötamine. Vahearuanne nr 1. 40 lk. 1986.
A-1986-25.
reoveepuhasti.
Lääne, A., =os.juhataja. =RGI Läänemere os. Otšjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Opredelenije dopustimõh sbrosov zagrjaznjajuštših veštšestv v morskuju sredu i ozera (zakljutšitelnõi). 52 lk. 1986.
A-1986-26.
piirväärtus/reoveeheide.
Maastik, A.; Tamm, V.; Gross, M.; Akla, L.; Taklai, M., =juhendaja//kateedri juhataja//täitjad. =EPA Vesiehituse kateeder. Bioloogiliste väikepuhastite konstruktsiooni täiustamine ja töökindluse suurendamine. Lepingulise töö nr 20 aruanne. 59 lk. 1986.
Väikepuhastite ekspluatatsioonijuhendi käsikirja trükivalmis seadmine. Katsed ezektorõhustamisega ja laminaarsetitite katsetamine. Majandi veekaitseteatmiku (soovitav: põllumehe veeteatmik) sisukorra koostamine.
A-1986-27.
reoveepuhasti.
Rauniste, V.; Martinson, V.; Parv, Ü.; Kiisk, M.; Sults, Ü.; Aadusaar, E.; Uri, U.; Tiit, Toomas; Tiit, Tea; Pärismaa, R.; Pedel, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Estonskaja SSR. Svodnaja zapiska. 81 lk. 1986.
A-1986-28.
maaparandus/veekasutuskava.
Rauniste, V.; Martinson, V.; Parv, Ü.; Kiisk, M.; Sults, Ü.; Aadusaar, E.; Uri, U.; Tiit, Toomas; Tiit, Tea; Pärismaa, R.; Pedel, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Estonskaja SSR. Kapitalnõje vlozenija. 30 lk. 1986.
A-1986-29.
maaparandus/veekasutuskava.
Rauniste, V.; Martinson, V.; Parv, Ü.; Kiisk, M.; Sults, Ü.; Aadusaar, E.; Uri, U.; Tiit, Toomas; Tiit, Tea; Pärismaa, R.; Pedel, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Estonskaja SSR. Tablitšnõje priloženija. 118 lk. 1986.

A-1986-30.


maaparandus/veekasutuskava.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Kaljurand, I.; Roosalu, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse olukord ning perspektiivsed abinõud rahvamajanduse veega varustamiseks ja veekogude kaitseks. 53 lk. 1986.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Aastaaruande tüüpi kokkuvõte eesti ja vene keeles. Töö koosseisu kuulus salajane "Ettepanekud Tallinna linna veega varustamise perspektiivide kohta kuni 2000.aastani", millele ainult viidatakse (vt A-1986-35).
A-1986-31.
veekaitse/veevaru/veevarustus/Tallinn.
Rauniste, V.; Salu, M.; Härmat, E., =proj.peainsener//koostaja//sekt.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Maaparanduse ja veemajanduse arengu ja paiknemise skeem aastani 2005. Ehitusgeoloogia aruanne. 40 lk. 1986.
Hüdrogeoloogilised rekognoosuuringud kaheksa rekonstrueeritava maaparandusprojekti jaoks.
A-1986-32.
maaparandus.
Roo, R.; Sulger, A.; Raadla, K.; Metsur, M., =proj.peainsener//os.juhataja//autor//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. NSVL vesivarustuse põhiskeem. Eesti NSV. Põlula veehoidla põhjendav materjal. 28+9 lk,joon. 1986.
Kunda jõe veereziimi reguleerimiseks veehoidla rajamise võimaluse uurimine seoses fosforiidikaevanduse kavandamisega.
A-1986-33.
veehoidla/fosforiit.
Türk, K.; Kaljund, E.; Härmat, E.; Metsur, M.; Sedman, P., =proj.peainsener//os.juhataja//sekt.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kirde-Eesti jõgede vesikondades filtratsiooni parameetrite täpsustamine. 41+4 lk,joon. 1986.
Uuriti Kunda jõe ja põhjaveehorisontide vahelist seost Sämi sillast ülemjooksuni Tudulinnas. Töö oli vajalik seoses fosforiidikaevanduse kavandamisega.
A-1986-34.
filtratsioon/jõgi/fosforiit.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Roosalu, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse olukord ning perspektiivsed abinõud rahvamajanduse veega varustamiseks ja veekogude kaitseks. Ettepanekud Tallinna linna veega varustamise perspektiivide kohta kuni 2000. aastani. 13 lk. 1986.
Veemajandusinspektsiooni tellimus (vt ka A-1986-31).
A-1986-35.
veevarustus/Tallinn.
Mets, L.; Tambet, P.; Martinson, B.; Sults, Ü.; Uri, U.; Lambing, E.; Maastik, A., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//konsultant. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema ohranõ vodnõh resursov malõh rek Estonskoi SSR. Reki vpadajustsije v ozero Võrtsjärv. 111+4 lk,joon. 1986.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Aluseks "Metoditšeskije ukazanija po sostavleniju shemõ ohranõ vod malõh rek. Moskva 1984". Peale otsese veekaitse probleemistiku sisaldab andmed maakasutuse kohta.
A-1986-36.
veekasutuskava/veekaitse/Võrtsjärv.
Erikson, V.; Leetsar, J.; Arukaevu, K.; Botina, N.; Alekand, K., =proj.peainsener ja autor//os.juhataja//koostajad//konsultant. =Eesti Maaparandusprojekt. 1986.a uurimistööde aruanne. Maaparanduse hüdrogeoloogia. 71 lk. 1986.
A-1986-37.
maaparandus/hüdroloogia/hüdrogeoloogia.
Jegorov, D.; Saarepuu, A., =vastutav täitja//täitjad. TA Keemia Instituut. Issledovanije stotšnõh vod Estonskoi i Pribaltiiskoi GRES na soderžanije tjažolõh metalov. 20 lk. 1986.
Eesti Energia tellimus.
A-1986-38.
SEJ/jahutusvesi.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Bauman, A.; Suuressaar, L.; Reap, A.; Männik, R.; Linnamägi, A.; Raadla, K., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Pandivere kõrgustiku veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse abinõude kompleks. III osa. Veeressursside kasutamise ja kaitse abinõud, nende maksumused, majanduslik analüüs. (Jooniste mapp). 14 joon. 1986.
A-1986-39.
Pandivere/veekaitse/veevaru/põhjavesi/fosforiit.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kakum, T.; Jürma, T., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdrokeemilised ja bioloogilised analüüsid antropogeense nõju määramiseks veekogudele. 15 lk. 1986.
A-1986-40.
reostus/veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdrobioloogia.
Kuusik, A.; Liiv, P.; Otsa, E.; Leetsar, J., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Harju rajooni põllumajanduslike väikepuhastite tehnilise seisukorra TME. 202 lk. 1986.
A-1986-41.
reoveepuhasti.

1987
Laugaste, K.; Oja, T.; Kikas, H.; Paabut, H.; Haldna, M.; Soon, K., =teadusala asedirektor//vastutav täitja//täitjad. =TA ZBI. Hüdrokeemilise andmestiku analüüs mõõtmisprogrammi optimeerimiseks ja andmete informatiivsuse tõstmiseks (Peipsi järve vesikonna andmetel). Lepingu nr.215 aruanne. 91 lk. 1987.
A-1987-1.
hüdrokeemia.
Mölder, H.; Paal, L., =vast.täitja//suuna juhendaja. =TPI. Issledovanije i razrabotka osnov projektirovanija kompaktnõh ustanovok biootšistki rabotajuštših v perioditšeskom režime. 44 lk. 1987.
Valmistutakse perioodilise tööreziimiga puhastite loomiseks.
A-1987-2.
reoveepuhasti/aeraator.
Laugaste, K.; Oja, T.; Kikas, H.; Paabut, H.; Haldna, M.; Soon, K., =teadusala asedirektor//vastutav täitja//täitjad. =TA ZBI. Hüdrokeemilise andmestiku analüüs mõõtmisprogrammi optimeerimiseks ja andmete informatiivsuse tõstmiseks (Peipsi järve vesikonna andmetel). Lepingu nr.215 aruanne. 91 lk. 1987.
Koostati hüdrokeemiliste analüüside andmebaas kuni 1986.a-ni incl. Analüüsiti statistiliselt Tartu Vee Kasutamise ja Kaitse Valitsuse mõõtmiste tulemuslikkust. Täiendati arvutusprogrammi.
A-1987-3.
hüdrokeemia/andmebaas.
Paal, L.; Suurkask, V.; Viies, V., =vast.täitja//täitjad. =TPI Sanitaartehnika kateeder. Vee kvaliteedi insenerarvutused Keila jõel (lep. 729 vahearuanne). 20 lk. 1987.
Esitatakse matemaatiliste mudelite analüüs, valitud mudeli programm ja lahendused.
A-1987-4.
veekvaliteet/mudel.
Lääne, A.; Tamsalu, R.; Ennet, P.; Nõmm, A., =os.juhataja//tead.juhendaja//täitjad. =RGI Läänemere os. Otšjot o nautšno-isledovatelskoi rabote. Opredelenije dopustimõh sbrosov zagrjaznjajuštših veštšestv v morskuju sredu i ozera (dopolnitelnõi). 78 lk. 1986.
Mudel põhineb FINNECO mudelil, mida täiendati.
A-1987-5.
piirväärtus/reoveeheide/mudel.
Ader, J.; Uusen, E., =direktori asetäitja//lab.juhataja. =Majanduse ja Planeerimise TUI. Lepingulise töö "Ettepanekute väljatöötamine perspektiivsete veekaitsemeetmete sotsiaal-majanduslikuks ja ökoloogiliseks põhjendamiseks" aruanne. 45 lk. 1987.
Maaparandusprojekti leping majanduse instituudiga. Tehakse katse hinnata veekogude reostamisega kaasnevat majanduslikku kahju.
A-1987-6.
reostus/veekogu/majanduslik hinnang.
Laks, E.; Rannap, E., =üliõpilane//juhendaja. =Pedagoogiline Instituut. Keskkonnakaitse alased uuringud Balti liiduvabariikides 1982-1985. 55 lk. 1987.
Aluseks üleliidulise infokeskuse väljaanded.
A-1987-7.
uurimistöö/keskkonnakaitse.
Otsa, E.; Leetsar, J., =koostaja//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Vabariigi ametkondlike hüdrokeemia laborite töö juhendamine ja kontroll. 38 lk. 1987.
A-1987-8.
hüdrokeemia/labor.
Otsa, E.; Leetsar, J., =proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Heitvee puhastamise tehnoloogia ja puhastite konstruktsiooni täiustamine. 8 lk. 1987.
Ülevaade puhastitest ja kõrgkoolides tehtavatest uurimistöödest.
A-1987-9.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J., =proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Hüdrokeemilised ja bioloogilised analüüsid antropogeense mõju määramiseks veekogudele. 16 lk. 1987.
A-1987-10.
reostus/veeanalüüs/hüdrokeemia/hüdrobioloogia.
Kaljund, E.; Härmat, E.; Metsur, M., =os.juhataja//sek.juhataja//grupijuht. =Eesti Maaparandusprojekt. Paide rajooni kolhoos "Oktoober" vee kvaliteedi formeerumise uurimine. 42+2 lk,joon. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Kolhoos asus Pandivere kõrgustiku edelanõlval Vodja, Esna, Ammuta, Peetri,Müüsleri piirkonnas. Esitatakse hüdrogeoloogilised tingimused, reostuskaitstus, puurkaevud, vee analüüsid jm.
A-1987-11.
reostus/veeanalüüs/hüdrokeemia/Pandivere.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A.; Kakum, T.; Liiv, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Rakvere linna reostuskoormuse uurimine. 19 lk. 1987.
A-1987-12.
kanalisatsioon/veekasutus.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A.; Taklaja, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Reostusobjektide uurimine veekaitseabinõude planeerimiseks. Väike-Maarja kolhoosile kuuluvate reoveepuhastite MRP-1000 ja PRP-300 tööreziimi uurimine. 25 lk. 1987.
Tellis Väike-Maarja kolhoos.
A-1987-13.
reoveepuhasti.
Otsa, E.; Leetsar, J.; Kuusik, A.; Taklai, M.; Liiv, P., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Abinõude kavandamine halvastitöötavate põllumajanduslike väikepuhastite tööefektiivsuse tõstmiseks nende konstruktsioonielementide täiustamine ja uute lahenduste väljatöötamine. 107 lk. 1987.
Tellis Agrotööstuskomitee. Uuriti 15 Agrotööstuskomiteele kuuluvat reoveepuhastit.
A-1987-14.
reoveepuhasti.
Kirt, E.; Pantalon, T., =autor//proj.peainsener. =Eesti Projekt. Kadrina kanalisatsiooni puhastusseademete tehnilis-majanduslik arvutus. 145+11 lk,joon. 1987.
Tehnilis-majanduslik arvutus Rakvere Tärklise ja Siirupikombinaadi tellimusel. Lisaks puhasti andmetele Loobu ja Selja jõe valgala reostusallikate andmed. Mitu varianti.
A-1987-15.
reoveepuhasti/reostusallikas.
Järvet, A.; Tenno, J.; Laanemets, A.; Kruus, U.; Taru, E., =Tartu TVKKV juhataja//veekval.os.juhataja//teostajad. =Tartu TVKKV. Aardla poldri ja Konsu jõe vete kvaliteet ning nende sobivus Aardla veehoidla täitmiseks. 30 lk. 1987.
Uuriti samuti Aardla poldri piires asuva Tartu linna prügimäe mõju.
A-1987-16.
polder/veehoidla/hüdrokeemia/hüdrobioloogia.
Türk, K.; Leetsar, J.; Reap, A.; Joala, U.; Tammeväli, J.; Tamme, M., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Peipsi järve veeressursside kompleksse kasutamise ja kaitse programm. 39+1 lk,joon. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Reostusobjektide nimekiri aruande 2-TP järgi. Valgala reostusobjektide kaart.
A-1987-17.
veekasutuskava/reostuskoormus.
Raig, A.; Sulger, A.; Kitsing, R.; Raidma, A., =proj.peainsener//os.juhataja//grupijuht//osavotja. =Eesti Maaparandusprojekt. Soodla ja Jägala jõgede sanitaarkaitse abinõude põhiskeem. 50+8 lk,joon. 1987.
Tallinna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni tootmisvalitsuse tellimus.
A-1987-18.
veekasutuskava/reostuskoormus/veekaitse.
Parv, Ü.; Rauniste, V.; Martinson, V.; Sults, Ü.; Kiisk, M.; Uri, U.; Aadusaar, E.; Pärismaa, R.; Tiit Toomas; Tiit Tea; Pedel, P.; Lambing, E., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2005 goda. Estonskaja SSR. Svodnaja zapiska. 95 lk. 1987.
Sojuzvodprojekti tellimus.
A-1987-19.
veemajandus/maaparandus.
Tsurov, V. jt, =juhtiv insener. =Leningradskii universitet, OKB Integral. Avtomatizatsija kontrolja zagrjaznenija prirodnõh vod (etapõ IV i V). Rezultatõ izmerenija akavatori Tallinskogo zaliva, Tsudskogo i Pskovskogo ozjor s primeneniem distantsionnõh metodik "Neft-SP" i "Vzves-SP". Promežutotsnõi. 26 lk. 1987.
Uuriti naftakilet akvatooriumidel ning Tallinna tselluloositehase reostust koostöös Veeinspektsiooni mere osakonnaga.
A-1987-20.
nafta/distantsmõõtmine/tselluloos.
Türk, K.; Leetsar, J.; Heinpalu, J.; Reap, A.; Kaljurand, I., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//konsultant. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV veeressursside ratsionaalse kasutamise ja kaitse olukord ning perspektiivsed abinõud rahvamajanduse veega varustamiseks ja veekogude kaitseks. 125 lk. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus, täiendus varasematele töödele. Sisaldab fosforiidikaevandamise mõju hinnangu.
A-1987-21.
veekaitse/veevaru/fosforiit.
Türk, K.; Leetsar, J.; Bauman, A.; Jakobson, E.; Pachel, H.; Reap, A.; Suuressaar, L.; Leinola, S.; Sild, H.; Tammeväli, J.; Kiiv, S.; Truu, K.; Vilu, H.; Lausmaa, E.; Loigu, E.; Ristkok, A., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad//konsultandid. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. I osa. Piusa, Võhandu, Väike-Emajõe ning Ahja, Elva jt Emajõe paremkalda lisajõgede vesikonnad. 350 lk. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus.
A-1987-22.
veekasutuskava/veekaitse/veevaru/pikiepüür/majandus.
Türk, K.; Leetsar, J. jt, =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. I osa. Piusa, Võhandu, Väike-Emajõe ning Ahja, Elva jt Emajõe paremkalda lisajõgede vesikonnad. Lisa V (tekst,graafika). 10 lisa. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus. Sisaldab: Põlva,Tartu, Võru rajooni RNTK otsused keskkonnakaitseliste abinõude kohta Peipsi järve vee kaitseks.
A-1987-23.
veekasutuskava/veekaitse/veevaru/Peipsi.
Kink, H.; Vallner, L.; Vellak, A., =vastutav täitja//labori juhataja//koostaja. =TA Geoloogia Instituut. Valga rajooni Kommunist sovhoosi veekaitse skeem. 40 . 1987.
Töö A-1987-23 osa.
A-1987-24.
veekaitse/veekasutuskava/põhjavesi/hüdrogeoloogia.
Türk, K.; Leetsar, J. jt, =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. I osa. Piusa, Võhandu, Väike-Emajõe ning Ahja, Elva jt Emajõe paremkalda lisajõgede vesikonnad. Lisa VI (graafika). 3 kaarti. 1987.
Valga, Võru ja Antsla generaalplaanid.
A-1987-25.
veekasutuskava.
Autorita. Pandivere riikliku veekaitseala loomise põhjendus. 63 lk. 1987.
Veemajandusinspektsiooni tellimus.. Olemasolevate ja perspektiivsete kaevanduste mõju põhja- ja pinnaveele, vajaliku seiresüsteemi kavandamine
A-1987-25.
hüdroloogia/Pandivere/veekaitseala/fosforiit.
Türk, K.; Leetsar, J. jt, =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV siseveekogude kompleksse kasutamise ja kaitse skeem. I osa. Piusa, Võhandu, Väike-Emajõe ning Ahja, Elva jt Emajõe paremkalda lisajõgede vesikonnad. Lisa I...IV (graafika). TORU. toru . 1987.
A-1987-26.
veekasutuskava.
Raadik, E.; Raadik, M.; Zudina, T.; Korzajeva, A.; Razgonjajev, A., =autorid. =Geoloogia Valitsuse Kohtla-Järve töörühm. Otšjot po poiskam vozmožnostei ispolzovanija šahtnõh vod v narodnom hozjaistve Kohtla-Järveskogo raiona ESSR za 1984-87 gg (v 3-h tomah. Tom II grafitseskije prilozenija. Papka 1. 9 lehte. 1987.
A-1987-28.
kaevandus/veevarustus.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət