Ana səhifə

Nimekirja koostamisest loe: Aqua a seletus


Yüklə 360.16 Kb.
səhifə5/9
tarix27.06.2016
ölçüsü360.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1980
Sulger, A.; Leetsar, J.; Simm, P., =autor ja proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Korduvalt kasutatavad konstruktsioonid veerežiimi reguleerimisel. 46 lk. 1980.
Aruanne maaparanduses korduvalt kasutatavate raudbetoonkonstruktsioonide kohta, nende valmistamiseks kuluva betooni ja armatuurterase kohta.
A-1980-1.
maaparandus.
Koskor, I.; Arukaevu, K.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Dreenivee keemilise koostise uurimise 1979.a aruanne. 27 lk. 1980.
Sisaldab dreenivee uurimisi 1978, 1979 ja 1980. a. alguse kohta. Uuriti Maaparandusprojekti üheksat vaatlusväljakut. Väetisainete bilanss, ettepanekud.
A-1980-2.
maaparandus/dreenivesi/väetis.
Soonsein, R.; Oja, A.; Sokk, O., =os.juhataja ja koostaja//koostajad. =ELVI erikonstrueerimisebüroo. Farmiheitmete keskkonnaohutute töötlemisvõtete, sealhulgas lägavihmutamise uurimine. Köide 2. 96 lk. 1980.
Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee tellimus. Loomakasvatusfarmide lägaprobleemid. Püütakse leida kultuurrohumaadele läganorme ja laotusaegu. Reoveepuhasti B ekspluatatsiooni kogemusi. Uurimised algasid 1974. Uuriti ka EKSEKO läga vihmutamise võimalusi.
A-1980-3.
läga/laotamine/reoveepuhasti.
Soonsein, R.; Oja, A.; Sokk, O., =os.juhataja ja koostaja//koostajad. =ELVI erikonstrueerimisebüroo. Farmiheitmete keskkonnaohutute töötlemisvõtete, sealhulgas lägavihmutamise uurimine. Köide 3. 75 lk. 1980.
Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee tellimus. Loomakasvatusfarmide lägaprobleemid. Lägavihmutuse uurimine. Uuriti ka EKSEKO läga vihmutamise võimalusi. Lüpsiplatsi heitvee uurimine.
A-1980-4.
läga/laotamine/reoveepuhasti.
Mölder, H.; Paal, L.; Ennet, P.; Võsu, A. [jt], =vastutav täitja//suunajuhendja//täitjad. =TPI. Maa-asulate ja põllumajandussaaduste töötlemise ettevõtete heitveest lämmastiku kõrvaldamine. 95 lk. 1980.
Põhiprobleem oli biogeensete elementide eraldamine olme ja põllumajanduslikust reoveest. Uuriti põlevkivituha kasutamise võimalusi reovee happesuse vähendamiseks, settimise kiirendamiseks ja fosforisisalduse vähendamiseks. Soovitused.
A-1980-5.
biogeen/reoveepuhasti/põllumajandus.
Nugin, U.; Kurg, R.; Mugra, T., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt, hüdrotehnika osakond. Järvede regenereerimise võimaluste uurimine ja lahendusskeemide koostamine. 64 lk. 1980.
Eesmärk selgitada sobivad meetodid järvede taastamiseks, hinnata järvede uuritust sapropeeli tootmise seisukohalt.
A-1980-6.
sapropeel/järv/taastamine.
Pärt, L.; Lepik, A.; Maaring, J., =projekteerija//proj.vaneminsener//büroo juhataja. =EKE EMV Puurkaevude Projekteerimise Büroo. Matsalu Riikliku Looduskaitseala Haeska pargi puurkaevu projekt. 16+1 lk,joon. 1980.
A-1980-7.
puurkaev.
Tenno, J.; Taru, E.; Laanemets, A.; Järvet, A., =teostajad//os.juhataja. =Tartu Maaparanduse Valitsus Vee kasutamise osakond. Viljandi rajooni Võhma kolhoosi Kõo osakonna sigalate ja Kõo asula heitvete reostusmahu ning puhastusseadmete töö uurimine. 27+4 lk,joon. 1980.
Uuringud tehti 13.-17.oktoobril 1980.a. Puhastiks BIO-50. Esitatakse uurimisandmed ja sigalate ja elamute paiknemise skeemid.
A-1980-8.
reoveepuhasti/põllumajandus.
Tenno, J.; Taru, E.; Laanemets, A.; Järvet, A., =teostajad//os.juhataja. =Tartu Maaparanduse Valitsuse Vee kasutamise osakond. Õisu aleviku kanaliseeritud heitvete reostusmahu ning puhastusseadmete töö uurimine. 29+4 lk,joon. 1980.
Uuringud tehti 27.-31.oktoobril 1980.a. Puhastiks BIO-100. Esitatakse uurimisandmed ja aleviku, tehnikumi ja Viljandi Piimatoodete Kombinaadi Õisu tootmisjaoskonna kanalisatsiooni skeemid.
A-1980-9.
reoveepuhasti/toiduainetööstus.
Rohusaar, L.; Tang, H.; Leetsar, E.; Pachel, H.; Türk, K., =proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Veevarustuse ja kanalisatsiooni perspektiividest (vahearuanne). 31 lk. 1980.
A-1980-10.
veevarustus/kanalisatsioon/veekasutuskava.
Reap, A.; Rohusaar, L.; Tang, H., =autor//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Merelahtede vee kvaliteedi prognoosist. 31 lk. 1980.
Peale merelahtede uuriti ka Peipsi järve. Ainetest tähelepanu all fenoolid, naftasaadused, pindaktiivsed ained ja BHT.
A-1980-11.
veekasutuskava/meri/Peipsi/seisund.
Suuressaar, L.; Rohusaar, L.; Tang, H.; Sirak, V., =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Kalakasvatuse olukord ja arendamise võimalused Eesti NSV sisevetes ja rannikumeres. 42+1 lk,joon. 1980.
Uuriti nii tiigikalakasvatust kui kalakasvatuse võimalusi siseveekogudes ja rannikumeres.
A-1980-12.
veekasutuskava/meri/jõgi/kalakasvatus.
Pachel, H.; Rohusaar, L.; Tang, H.; Arukaevu, K.; Jakobson, E.; Suuressaar, L. [jt], =autor//proj.peainsener//os.juhataja//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Veeressursside ratsionaalne kasutamine ja kaitse. Kokkuvõte. 172+4 lk,joon. 1980.
Ülevaade veevarudest, veekogude sanitaarsest seisundist, perpsektiivsest veevajadusest, heitvee puhastamise vajadusest. Töö hõlmab 6 köidet peale käesoleva kokkuvõtte.
A-1980-13.
veekasutuskava.
Vihalem, M.; Pallok, V.; Järvis, R. [jt], =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. I köide. Seletuskiri. 214 lk. 1980.
Tellija oli ENSV Ehituskomitee. Tööst võttis osa 22 organisatsiooni, 18 konsultanti. Töö koosneb kaheksast köitest. Vt põhisätted A-1981-1.
A-1980-14.
loodusvara/kasutamine/skeem.
Vihalem, M.; Pallok, V.; Järvis, R. [jt], =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem.

II köide. Lisad 1.2-1 kuni 1.5-4. 1980. A-1980-15.


III köide. Lisad 2.1-1 kuni 2.2-23. 1980. A-1980-16.
IV köide. Lisad 2.3-1 kuni 2.5-8. 1980. A-1980-17.
V köide. Lisad 2.6-1 kuni 2.6-2. 1980. A-1980-18.
VI köide. Lisad 2.6-3 kuni 2.6-6. 1980. A-1980-19.

Vihalem, M.; Pallok, V.; Järvis, R. [jt], =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem.

VII köide. Lisad 3.1-1 kuni 4.2-1. 1980. A-1980-20.
VIIIa köide. Joonised. 4 lehte. 1980. A-1980-21.
VIIIb köide. Joonised. 24 lehte. 1980. A-1980-22 Maakasutuse, veemajanduse, maaparanduse, põllumajandusreostuse ja põllumajanduslike reostusallikate, kaitsealade ning puhkuse skeemid.
loodusvara/kasutamine/skeem.
Arukaevu, K., =autor. =Eesti Maaparandusprojekt. Uurimata jõe äravoolu määramine ekspeditsiooniliste vooluhulkade mõõtmise kaudu. 58 lk. 1980.
A-1980-23.
hüdroloogia. Üks eksemplar Arukaevu pühendusega A.Kasele
Jürma, T.; Kakum, T.; Schvede, J.; Tang, H., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Navesti jõe valglas asuvate puhastusseadmete tööst. 113 lk. 1980.
A-1980-24.
reoveepuhasti.

1981
Vihalem, M., =proj.peainsener. =Eesti Maaehitusprojekt. Eesti NSV loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeem. Põhisätted. I köide. Seletuskiri. 64 lk. 1981.
Tellija oli ENSV Ehituskomitee. Põhisätted on kokkuvõtlikuks plaanieelseks materjaliks direktiivorganitele majandusliku ja sotsiaalse arengu plaanide ja regionaal-plaanide koostamisel. Vt samanimelisi töid aastast 1980.
A-1981-1.
loodusvara/kasutamine/skeem.
Aasalo, L.; Tuulmets, H.; Tarand, A., =vastutav täitja//täitja//asedirektor. =Tallinna Botaanikaaed. Põllumajandusmaa ja loodusliku ala kevadise äravooluvee hõljumi, mineraalainete ja orgaanilise aine sisaldusest Pärnu jõgikonnas. 149 lk. 1981.
Aastatel 1978-1981 tehtud uurimistööde aruanne. Uuriti Vändra ja Paistu ümbruse kraavide ja drenaazisüsteemide vee migrantidesisaldust.
A-1981-2.
äravool/hüdroloogia/seisund/jõgi/väetis.
Valler, V.; Valler, L., =peaagronoom//grupijuht. =Eesti Põllumajandusprojekt. Avioväetamiseks ja aviotaimekaitseks sobivate haritavate maade skeemide koostamise metoodika. 6 lk. 1981.
Tiitlil käsitsi parandatud pealkirjaks: Avioväetamiseks sobivate haritavate maade skeemide koostamise ajutine juhend.
A-1981-3.
avioväetamine.
Truu, H.; Vatsel, U.; Vainola, T.; Torim, J., =projekteerija//os.juhataja//sekt.juhataja//grupijuht. =Eesti Põllumajandusprojekt. Harju rajooni Lenini nim. Köögiviljakasvatuse Näidissovhoosi Alliku seafarmi sõnniku väljaveokava. 8+1 lk,kaart. 1981.
Farm asub Vääna jõe valgalas. Skeem koostatud Looduskaitse ja Metsamajanduse Miniteeriumi nõudel. Sõnniku laotamise skeem 1:25ooo. Kooskõlastatud mitmesuguste piirangutega.
A-1981-4.
sõnnik/laotamine.
Roosimägi, T.; Maastik, A., =diplomand//juhendaja. EPA vesiehituse kateeder. Reoveepuhasti EPA Ülenurme õppe- ja katsemajandi Reola asulale. Diplomiprojekt. 52 lk. 1981.

A-1981-5.


reoveepuhasti.
Pantalon, T.; Käit, H., =proj.peainsener//IV proj.os juhataja. =Eesti Projekt. Tehno-rabotsii projekt. I tsast, II tom, Tšereži. Shema napornogo truboprovoda ot Jõhvi do Kohtla-Järve. 1 joon. 1981.
A-1981-6.
kanalisatsioon.
Soonsein, R.; Oja, A.; Tõnissoo, V., =os.juhataja ja koostaja//koostajad. =ELVI erikonstrueerimisebüroo. Farmiheitmete keskkonnaohutute töötlemisvõtete, sealhulgas lägavihmutamise uurimine. Köide 4. 66 lk. 1981.
Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee tellimus. Loomakasvatusfarmide lägaprobleemid. Lägavihmutuse uurimine. Lüpsifarmide heitvee uurimine.
A-1981-7.
läga/laotamine/reoveepuhasti.
Padjus, T.; Lääne, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Väikepuhastite tööst ja kavitatisooniaeraatorite KA c-110 katsetamisest Pärnu rajoonis 1981.a. 28 lk. 1981.
Kursusetöö. Uuriti EKE-B tüüpi reoveepuhasteid.
A-1981-8.
reoveepuhasti.
Mölder, H.; Paal, L.; Võsu, A. [jt], =vastutav täitja//suunajuhendaja//täitja. TPI. Maa-asulate reovee äravoolu põhinäitajate ning biopuhastite tööparameetrite uurimine ja üldistamine. 33 lk. 1981.
Uuriti väikepuhastite aeraatoreid ja põlevkivi tuha kasutamist Katsed EKSEKO-s. MRP-1000.
A-1981-9.
reoveepuhasti/seakasvatus.
Linnamägi, A.; Kaljurand, I.; Maastik, A., =diplomand//juhendajad. EPA Vesiehituse kateeder. Tallinna linna Maardu tööstuspiirkonna varustamine veega. 62 lk. 1981.
Uuriti Jägala suudmeosa vee kasutamise võimalust.
A-1981-10.
veevarustus/tööstus.
Tenno, J.; Laanemets, A.; Taru, E.; Järvet, A., =teostajad//os.juhataja. =Tartu Maaparanduse Valitsus. Võru Metsakombinaadi Saru metsapunkti heitvete omaduste ja reostusmahu uurimine. 29+4 lk,joon. 1981.
Metsapunkti tootmisala kirjeldus, reostusmahu määramine. Kombinaadi reovee analüüsid ja Mustjõe vee analüüsid.
A-1981-11.
reostus/metsatööstus/reoveepuhasti.
Sambas, O.; Lääne, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Mõnedest puudustest heitvete puhastusseadmete projekteerimisel ja ehitamisel Rakvere rajoonis. 26 lk. 1981.
Kursusetöö. Uuriti rajooni reoveepuhasteid.
A-1981-12.
reoveepuhasti.
Kitse, L.; Ader, J., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Sõnnikumajanduse olukorrast Tartu rajoonis. 25 lk. 1981.
Kursusetöö. Uuriti sõnnikumajanduse olukorda.
A-1981-13.
sõnnik/loomafarm.
Seppel, M.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Kingissepa rajooni põhjavee reostuskaitse tingimused. Kursusetöö. 25 lk. 1981.
A-1981-14.
reostuskaitstus/põhjavesi.
Viitmann, R.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Veekaitse olukorrast Eesti NSV-s. Kursusetöö. 21 lk. 1981.
A-1981-15.
veekaitse.
Laanemets, A.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Suur-Emajõe vee kvaliteedi hindamise võimalustest keemiliste näitajate alusel. Kutsusetöö. 33 lk. 1981.
A-1981-16.
veekaitse.
Piir, A.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Põllumajanduslike väetisainete mõju veekogudele ja veekogude kaitsetsoonide rajamisest. Kursuste lõputöö. 33 lk. 1981.
A-1981-17.
veekaitse/kaitsetsoon/kaitseriba/eutrofeerumine.
Pachel, H.; Rohusaar, L.; Tang, H., =täitja//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Generalnaja shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov /po Est.SSR/. 39+1 lk,joon. 1981.
A-1981-18.
genskeem/veekasutuskava.
Pachel, H.; Rohusaar, L.; Tang, H., =täitja//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Generalnaja shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov /po Est.SSR/. Razdel "Seljskohozjaistvennoje vodosnabzenije". 16 lk. 1981.
A-1981-19.
genskeem/veekasutuskava/põllumajandus.
Valli, A.; Rohusaar, L.; Tang, H., =täitja//proj.peains.//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Analiz faktitšeskih zatrat v vodohozjaistvennoje stroitelstvo i rekonstruktsiju v sravneni s normativnõmi pokazatelami. 88 lk. 1981.
Etteantud skeemi järgi määratud maaparandustööde kulud.
A-1981-20.
veemajandus.
Lakson, M.; Rohusaar, L., =autor//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Normativõ rashoda materialno-tehnitšeskih resursov dlja ekspluatatsi vodohranilištš sovmestnogo polzovanija (po Estonskoi SSR). 23 lk. 1981.
A-1981-21.
veehoidla.
Jürma, T.; Kakum, T.; Schvede, J.; Tang, H., =autorid//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Pärnu jõe ülemjooksu valglas asuvate puhastusseadmete tööst. 74 lk. 1981.
A-1981-22.
reoveepuhasti.
Malva, A.; Maastik, A., =üliõpilane//juhendaja. =EPA Vesiehituse kateeder. Reoveepuhastite olukord ja selle parandamine Rakvere rajoonis. Seminaritöö. 32 lk. 1981.
A-1981-23.
reoveepuhasti.

1982
Tiidermann, V.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Jääknaftaproduktide ja pilsivete utiliseerimisest Haapsalu rajoonis. Kursusetöö. 19+3 lk,joon. 1982.
A-1982-1.
naftasaadus/pilsivesi/utiliseerimine.
Tõrs, H.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Põllumajanduslikud reostusallikad Kingissepa rajoonis. 18 lk. 1982.
Kursusetöö.
A-1982-2.
põhjavesi/põllumajandus.
Saaroja, Ü.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Põllumajandusreostusest Võru rajoonis. Kursusetöö. 17 lk. 1982.
A-1982-3.
põllumajandus.
Moos, M.; Saava, A., =autor//juhendaja. Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut. Mereveekaitse Inspektsiooni Pärnu osakonna probleemid. Kursusetöö. 16 lk. 1982.
A-1982-4.
merevesi/pilsivesi.
Rohusaar, L.; Bauman, A.; Roosalu, A.; Reap, A., =proj.peainsener//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Issledovanije vozmožnostei regulirovanija stoka rek Põltsamaa i Pedja. 59+6 lk,joon. 1982.
Tallinna piirkonnas ei ole sobivaid veehoidla kohti, seepärast uuriti Pedja ja Põltsamaa äravoolu reguleerimise võimalusi ning veetrasse.
A-1982-5.
veehoidla/reguleerimine.
Rohusaar, L., =proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Regulirovanije stokov rek Põltsamaa i Pedja (vodohranilištša Aruvalla, Vaali, Onga,trassõ). 44 joon. 1982.
Geoloogilised lõiked ja puuraukude paiknemise skeemid.
A-1982-6.
veehoidla/reguleerimine/geoloogia.
Rohusaar, L.; Tamm, I.; Salu, M.; Krapiva, A.; Sooäär, I. [jt], =proj.peainsener//autorid. =Eesti Maaparandusprojekt. Regulirovanije stokov rek Põltsamaa i Pedja (vodohranilistsa Aruvalla, Vaali, Onga,trassõ). Inzenerno-geologitseski otsjot. 100 lk. 1982.
Pinnase geotehniliste näitajate tabelid, põhjavee keemilised analüüsid jm.
A-1982-7.
veehoidla/reguleerimine/geoloogia.
Kirt, E.; Balõbin, S., =koostajad. RGI Läänemere osakond, Pajusi kolhoos. Kartulitärklise tootmise heitainete ja heitvee utiliseerimise tehnoloogia optimiseerimine. Uurimistulemuste analüüs, ökonoomiline osa ja soovitused. Vahearuanne. 23 lk. 1982.
Jätk uurimistele 1979-1982. Tehnoloogia rakendati pidevale tööle 1980.a sügisest. Kartuli riivmassi kaheastmeline tsentrifuugimine heitvee reostuse vähendamiseks.
A-1982-8.
tärklis/toiduainetööstus.
Valler, V.; Valler, V., =peaagronoom//grupijuht. =Eesti Põllumajandusprojekt. Avioväetamiseks sobivate haritavate maade skeemide koostamise ajutine juhend. 7 lk. 1982.
A-1982-9.
avioväetamine.
Tenno, J.; Laanemets, A.; Taru, E.; Järvet, A., =teostajad//juhataja aset.veemajanduse alal. =Tartu Maaparanduse Valitsus. Tartu eksperimentaaltehase veemajanduslik olukord ning tehase veetarbe ja reostusmahu vähendamise võimalused I. 78 . 1982.
Tehase tehnoloogilised skeemid, vee tarbimise vähendamise võimaluste uurimine.
A-1982-10.
tööstus/veevarustus/tehnoloogia.
Rohusaar, L.; Rauniste, V.; Tiit, T.; Tang, H., =proj.peainsener//teostajad/os.juhataja. Eesti Maaparandusprojekt. Generalnaja shema kompleksnogo ispolzovanija i ohranõ vodnõh resursov SSSR na period do 2000 goda (po Estonskoi SSR). Razdel "Vodnõje melioratsi" (meliorativnõi fond respubliki). 8 lk. 1982.
A-1982-11.
maaparandus/genskeem.
Kask, H.; Parv, Ü.; Rauniste, V.; Rohusaar, L., =proj.peainsener//koostajad. =Eesti Maaparandusprojekt. Kompleksnõi prognoz razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na 20 let. Estonskaja SSR. 19 lk. 1982.
A-1982-12.
veemajandus/maaparandus.
Pachel, H.; Truu, K.; Rohusaar, L., =täitjad//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Ratsionalnoje ispolzovanije i ohrana vodnõh resursov SSSR na 20 let. (po Estonskoi SSR). Razdel: Analiz ispolzovanija vodnõh resursov na uroven 1980 g. /Est.SSR/. 12 lk. 1982.
A-1982-13.
veemajandus.
Valli, A.; Rohusaar, L.; Tang, H., =täitja//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ukrupnjonnõje pokazateli udelnõh kapitalnõh vloženii v vodohozjaistvennoje stroitelstvo i rekonstruktsiju na 1 ga plostsadi po pjatiletkam do 2000 g. 8 lk. 1982.
A-1982-14.
veemajandus/maaparandus.
Simm, P.; Aasjõe, A., =proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija projektno-izõskatelskih organizatsii Gosmeliovodhoza Estonskoi SSR na period do 2000 goda. 18 lk. 1982.
A-1982-15.
veemajandus/maaparandus.
Pachel, H.; Rohusaar, L.; Tang, H., =täitja//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija i razmeštšenija proizvodsvennõh sil Estonskoi SSR na period do 2000 goda. Razdel: Vodnõje resursõ Estonskoi SSR, vodohozjaistvennõi balans i zatratõ na vodnoje hozjaistvo. 20 lk. 1982.
A-1982-16.
veemajandus/veebilanss.
Kask, H.; Tang, H.; Rauniste, V.; Parv, Ü. [jt], =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2000 goda. Estonskaja SSR. I etap. 16 lk. 1982.
A-1982-17.
veemajandus/maaparandus.
Kask, H.; Tang, H.; Rauniste, V.; Parv, Ü. [jt], =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva SSSR na period do 2000 goda. Estonskaja SSR. II etap. 181 lk. 1982.
A-1982-18.
veemajandus/maaparandus.
Kask, H.; Tang, H.; Rauniste, V.; Parv, Ü. [jt], =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva Estonskoi SSR na period do 2000 goda. Orositelnõje sistemõ. II etap. 27 lk. 1982.
A-1982-19.
veemajandus/maaparandus/niisutus.
Kask, H.; Tang, H.; Rauniste, V.; Parv, Ü.; Sepp, E.; Pedel, P., =proj.peainsener//os.juhataja//täitjad. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema razvitija melioratsi i vodnogo hozjaistva Estonskoi SSR na period do 2000 goda. Osušitelnõje sistemõ. II etap. 21 lk. 1982.
A-1982-20.
veemajandus/maaparandus/niisutus.
Maastik, A.; Tamm, V. [jt], =vastutavad täitjad. EPA. Eesti NSV maaparanduslike vesiehitiste konstruktsioonide ja tehnoloogia täiustamine (lepingulise töö nr. 428 aruanne). 111 lk. 1982.
Vihmutussüsteemi matemaatilise mudeli koostamine, uute veereziimi reguleerimisseadmete katsetamine, ringkanalite uurimine.
A-1982-21.
vihmutus/reoveepuhasti.
Maastik, A.; Tamm, V. jt =vastutavad täitjad. EPA. Väikepuhastite konstruktsiooni ja tehnoloogia täiustamine. Laminaarsetititiga ringkanalite uurimine. Aruanne lepingulisest teaduslikust uurimistööst nr. 428 1981. aastal. III köide. 33 lk. 1982.
Ringkanalite uurimine.
A-1982-22.
reoveepuhasti.
Jürma, T.; Kakum, T.; Tang, H., =autorid//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. Ülevaade Pärnu jõe valglas asuvate puhastusseadmete tööst. 86 lk. 1982.
Pärnu linna veevarustuseks kavandati Sindit, vaja oli uurida vee kvaliteedi vastavust normatiividele. Töös kolm järku: 1980 valmis "Ülevaade Navesti jõe valglas asuvate puhastusseadmete tööst", 1981 "Ülevaade Pärnu jõe ülemjooksu valgalas asuvate puhastusseadmete tööst.
A-1982-23.
reoveepuhasti.
Randma, L.; Krapiva, A., =proj.peainsener//koostaja. =Eesti Maaparandusprojekt. Shema ispolzovanija torfjanõh bolot dlja udobrenii (dolina r. Valgejõgi). Inzenerno-geologitseski otstjot. 43+6 lk,joon. 1982.
A-1982-24.
turvas/väetis.
Sukk, I.; Hannus, K.; Laanemets, E., =proj.peainsener. =Eesti Projekt. Tartu linna kanalisatsiooni põhiehitiste skeem. Seletuskiri ja joonised. 20+4 lk,joon. 1982.
Täiendus TMP-le (sifr TK/T-162-78).
A-1982-25.
kanalisatsioon.
Pachel, H.; Truu, K.; Rohusaar, L., =täitjad//proj.peainsener. =Eesti Maaparandusprojekt. Ratsionalnoje ispolzovanije i ohrana vodnõh resursov stranõ do 2000 g. Razdel: Analiz ispolzovanija vodnõh resursov na uroven 1980 g. (Estonskaja SSR). 12 lk. 19. 1931.
A-1982-26.
veemajandus.
Pachel, H.; Rohusaar, L., =täitja//proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaparandusprojekt. TED "Ratsionalnoje ispolzovanije i ohrana vodnõh resursov SSSR na 20 let. (po Estonskoi SSR). Razdelõ: Ekspluatatsionnõje zapasõ podzemnõh vod. Vodopotrebnost gorodov. Kapvloženija na vodoobespetsenije i ohranu prirodõ. 10 lk. 1982.
A-1982-27.
veemajandus/maaparandus.
Kõiv, A.; Kuik, L.; Kornel, K., =koostajad//jsk. juhataja. =EKMM Remondi- ja Ehitustrusti Sanitaartehniliste Tööde Valitsus. Rakvere Rajooni Väike-Maarja aleviku puurkaevude veekvaliteedi uurimise ja puurkaevudele kloreerimisseadmete paigaldamise võimaluste kohta. 18+1 lk,joon. 1982.
Rakvere Rajooni RSN TK tellimus.
A-1982-28.
põhjavesi/veevarustus.
Maastik, A., =teostaja. EPA. Põlva rajooni reostuskoormus. Aruanne lepingulisest teaduslikust uurimistööst nr. 428 1981. aastal II köide. 20 lk. 1982.
Reostusobjektid, loomakasvatus, lämmastikukadu majandites.
A-1982-29.
reostuskoormus.
Lass, J.; Keldosild, R., =proj.peainsener//os.juhataja. =Eesti Maaehitusprojekt. Rakvere rajooni Väike-Maarja kolhoosi leheproteiini kontsentraadi tehas. Tööprojekti. I kaust Seletuskiri ja joonised. 138+5 lk,joon. 1982.
A-1982-30.
Paal, L.; Paal, L.; Mölder, H. =kateedrijuhataja/ suunajuhendaja// vastutav täitja. TPI. Maa-asulate reovee äravoolu põhinäitajate ning biopuhastite tööparameetrite uurimine ja üldistamine. Vahearuanne nr 2, 27 lk. 1981. Teema ja töö šifer ÜKB-102.
A-1982-31.
reoveepuhasti/biopuhasti
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət